ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 88127 Asplenium adiantum-nigrum L. ASPLENIACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3602 Phayao/Thailand
2 18687 Asplenium aethiopicum (Burm.f.) Bech. ASPLENIACEAE Van Der Linde, A.P. 10 Bethlehem/South Africa
3 13445 Asplenium aethiopicum (Burm.f.) Bech. ASPLENIACEAE Van Der Linde, A.P. 10 South Africa
4 16864 Asplenium antrophyoides H. Christ ASPLENIACEAE P. Suksathan 2273 Chiang Rai/Thailand
5 3747 Asplenium antrophyoides H. Christ ASPLENIACEAE W. Nanakorn et al. 3747 Loei/Thailand
6 28139 Asplenium antrophyoides H. Christ ASPLENIACEAE S. Watthana 2129 Nan/Thailand
7 15048 Asplenium antrophyoides H. Christ ASPLENIACEAE P. Suksathan 13 Chiang Mai/Thailand
8 107523 Asplenium athyrium Spreng. ASPLENIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-303 Phongsali/Laos
9 14971 Asplenium batuense Alderw. ASPLENIACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 511 Nakhon Si Thammarat/Thailand
10 72512 Asplenium batuense Alderw. ASPLENIACEAE David J. Middleton, K. Bunpha, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai, S. Suddee & N. Tatsana 5445 Phangnga/Thailand
11 28185 Asplenium batuense Alderw. ASPLENIACEAE S. Watthana & S. Pumicong 2077 Phangnga/Thailand
12 70112 Asplenium cardiophyllum (Hance) Baker ASPLENIACEAE S. Sang 625 Loei/Thailand
13 58729 Asplenium cheilosorum Kunze ex Mett. ASPLENIACEAE Zhou Shishun 3339 Yunnan/China
14 42421 Asplenium cheilosorum Kunze ex Mett. ASPLENIACEAE Li Bao-gui 48852 Yunnan/China
15 30428 Asplenium cheilosorum Kunze ex Mett. ASPLENIACEAE P. Suksathan 4127 Chiang Rai/Thailand
16 43019 Asplenium cheilosorum Kunze ex Mett. ASPLENIACEAE Zhou Shishun 3339 Yunnan/China
17 43125 Asplenium coenobiale Hance ASPLENIACEAE Yang Guo-ping 622 Yunnan/China
18 3890 Asplenium confusum Tardieu & Ching ASPLENIACEAE W. Nanakorn et al. 3890 Loei/Thailand
19 115851 Asplenium confusum Tardieu & Ching ASPLENIACEAE K. Wangwasit 180426-13 Loei/Thailand
20 72601 Asplenium contiguum Kaulf. ASPLENIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5163 Loei/Thailand
21 30661 Asplenium crinicaule Hance ASPLENIACEAE P. Suksathan 4281 Mae Hong Son/Thailand
22 105614 Asplenium delavayi (Franch.) Copel. ASPLENIACEAE C. Maknoi 7042 Phetchabun/Thailand
23 7933 Asplenium ensiforme Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE W. Nanakorn et al. 7933 Chiang Mai/Thailand
24 31096 Asplenium ensiforme Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2771 Nan/Thailand
25 17977 Asplenium ensiforme Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE P. Srisanga 1530 Nan/Thailand
26 17910 Asplenium ensiforme Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n. Chiang Mai/Thailand
27 42413 Asplenium ensiforme Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE Li Bao-gui 9703072 Yunnan/China
28 21850 Asplenium ensiforme Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1642 Phitsanulok/Thailand
29 30469 Asplenium ensiforme Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE P. Suksathan 4189 Chiang Mai/Thailand
30 42415 Asplenium ensiforme Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE Li Bao-gui 48824 Yunnan/China
31 70333 Asplenium ensiforme Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE J.F. Maxwell 13-191 Nakhon Nayok/Thailand
32 13731 Asplenium ensiforme Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE P. Suksathan 1502 Chiang Mai/Thailand
33 14021 Asplenium ensiforme Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE P. Srisanga & S. Watthana 687 Nan/Thailand
34 15460 Asplenium ensiforme Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 646 Mae Hong Son/Thailand
35 103813 Asplenium ensiforme Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE Thitiporn Pingyot, Januarie Kulis, Heng Sovanna & Saksan Kaitongsuk 7.5 Chiang Mai/Thailand
36 12444 Asplenium ensiforme Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE P. Suksathan 1339 Phitsanulok/Thailand
37 13967 Asplenium ensiforme Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE P. Srisanga & S. Watthana 633 Nan/Thailand
38 42410 Asplenium excisum C.Presl ASPLENIACEAE Li Bao-gui 737 Yunnan/China
39 43024 Asplenium excisum C.Presl ASPLENIACEAE Zhou Shi-shun 3269 Yunnan/China
40 30644 Asplenium excisum C.Presl ASPLENIACEAE P. Suksathan 4264 Mae Hong Son/Thailand
41 21869 Asplenium excisum C.Presl ASPLENIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1661 Phitsanulok/Thailand
42 15706 Asplenium exiguum Bedd. ASPLENIACEAE P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1016 Chiang Mai/Thailand
43 72518 Asplenium exiguum Bedd. ASPLENIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5027 Chiang Mai/Thailand
44 14994 Asplenium exiguum Bedd. ASPLENIACEAE P. Suksathan 151 Chiang Mai/Thailand
45 1587 Asplenium falcatum Lam. ASPLENIACEAE W. Nanakorn et al. 1587 Khon Kaen/Thailand
46 108851 Asplenium filipes Copel. ASPLENIACEAE C.H.Chen, C.M.Wang, Y.M.Hsu & S.Y.Hsu 05295 Taiwan
47 42209 Asplenium finlaysonianum Wall. ex Hook. ASPLENIACEAE Zhou Shi-shun 3419 Yunnan/China
48 60008 Asplenium grevillei Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2168 Nan/Thailand
49 68514 Asplenium grevillei Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2877 Phayao/Thailand
50 54799 Asplenium grevillei Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1792 Nan/Thailand
51 51536 Asplenium grevillei Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1209 Nan/Thailand
52 16362 Asplenium grevillei Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE S. Watthana 726 Surat Thani/Thailand
53 59964 Asplenium grevillei Wall. ex Hook. & Grev. ASPLENIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2123 Nan/Thailand
54 26248 Asplenium hondoense Murakami & Hatanaka ASPLENIACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi, K. Yamaoka et al. 064214 Kochi/Japan
55 86002 Asplenium humbertii Tardieu ASPLENIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-006 Luang Prabang/Laos
56 36806 Asplenium humbertii Tardieu ASPLENIACEAE P. Suksathan 4550 Loei/Thailand
57 42061 Asplenium indicum Sledge ASPLENIACEAE Yang Guo-ping 14 Yunnan/China
58 41970 Asplenium indicum Sledge ASPLENIACEAE Yang Guo-ping 624 Yunnan/China
59 69990 Asplenium interjectum H. Christ ASPLENIACEAE J.F. Maxwell 12-272 Mae Hong Son/Thailand
60 72579 Asplenium interjectum H. Christ ASPLENIACEAE David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai and S. Suddee 4974 Mae Hong Son/Thailand
61 72560 Asplenium interjectum H. Christ ASPLENIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5018 Chiang Mai/Thailand
62 31219 Asplenium interjectum H. Christ ASPLENIACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2894 Nan/Thailand
63 14627 Asplenium interjectum H. Christ ASPLENIACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri s.n. Nan/Thailand
64 37587 Asplenium interjectum H. Christ ASPLENIACEAE J.F. Maxwell 06-460 Chiang Rai/Thailand
65 51530 Asplenium interjectum H. Christ ASPLENIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1203 Nan/Thailand
66 51524 Asplenium interjectum H. Christ ASPLENIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1197 Nan/Thailand
67 15390 Asplenium interjectum H. Christ ASPLENIACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 563 Chiang Mai/Thailand
68 48546 Asplenium interjectum H. Christ ASPLENIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7297 Chiang Rai/Thailand
69 15020 Asplenium interjectum H. Christ ASPLENIACEAE P. Suksathan 568 Chiang Mai/Thailand
70 54797 Asplenium interjectum H. Christ ASPLENIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1790 Nan/Thailand
71 15665 Asplenium interjectum H. Christ ASPLENIACEAE P. Suksathan 1748.1 Mae Hong Son/Thailand
72 72517 Asplenium laciniatum D.Don ASPLENIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5028 Chiang Mai/Thailand
73 83719 Asplenium longissimum Blume ASPLENIACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2745 Tak/Thailand
74 90952 Asplenium macrophyllum Sw. ASPLENIACEAE David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5885 Khon Kaen/Thailand
75 14964 Asplenium macrophyllum Sw. ASPLENIACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 504 Nakhon Si Thammarat/Thailand
76 104000 Asplenium nidus L. ASPLENIACEAE Jatinya Pangkot 45 Chiang Mai/Thailand
77 100738 Asplenium nidus L. ASPLENIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-341 Luang Prabang/Laos
78 56795 Asplenium nidus L. ASPLENIACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1985 Nan/Thailand
79 97460 Asplenium nidus L. ASPLENIACEAE K. Norum & P. Banthoan KT 131 Chiang Mai/Thailand
80 21809 Asplenium nidus L. ASPLENIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1601 Phitsanulok/Thailand
81 90977 Asplenium nidus L. ASPLENIACEAE Fern Botany KU 029 Chiang Mai/Thailand
82 20836 Asplenium nitidum Sw. ASPLENIACEAE P. Suksathan 2955 Narathiwat/Thailand
83 42738 Asplenium normale D.Don ASPLENIACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6203 Uttaradit/Thailand
84 21810 Asplenium normale D.Don ASPLENIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1602 Phitsanulok/Thailand
85 42409 Asplenium normale D.Don ASPLENIACEAE Li Bao-gui 516 Yunnan/China
86 30431 Asplenium normale D.Don ASPLENIACEAE P. Suksathan 4130 Chiang Rai/Thailand
87 77320 Asplenium normale D.Don ASPLENIACEAE Y. Kokami et al. FOK-075411 Kochi/Japan
88 12429 Asplenium normale D.Don ASPLENIACEAE P. Suksathan 1324 Phitsanulok/Thailand
89 72511 Asplenium normale D.Don ASPLENIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4891 Chiang Mai/Thailand
90 109124 Asplenium normale D.Don ASPLENIACEAE S.T.Chiu 07930 Taiwan
91 103831 Asplenium normale D.Don ASPLENIACEAE Thitiporn Pingyot, Januarie Kulis, Heng Sovanna & Saksan Kaitongsuk 7.11 Chiang Mai/Thailand
92 103825 Asplenium normale D.Don ASPLENIACEAE Thitiporn Pingyot, Januarie Kulis, Heng Sovanna & Saksan Kaitongsuk 7.4 Chiang Mai/Thailand
93 15069 Asplenium normale D.Don ASPLENIACEAE P. Suksathan 1078 Chanthaburi/Thailand
94 16292 Asplenium normale D.Don ASPLENIACEAE P. Srisanga 1149 Nan/Thailand
95 21836 Asplenium normale D.Don ASPLENIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1628 Phitsanulok/Thailand
96 42449 Asplenium normale D.Don ASPLENIACEAE Li Bao-gui 9711071 Yunnan/China
97 16888 Asplenium normale D.Don ASPLENIACEAE P. Suksathan 2297 Phitsanulok/Thailand
98 26555 Asplenium normale D.Don ASPLENIACEAE Y. Yamashita et al. FOK-061256 Kochi/Japan
99 14010 Asplenium obscurum Blume ASPLENIACEAE P. Srisanga & S. Watthana 676 Nan/Thailand
100 42392 Asplenium obscurum Blume ASPLENIACEAE Li Bao-gui 251 Yunnan/China