ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
901 55219 Blumeopsis flava (DC.) Gagnep. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 501 Phetchabun/Thailand
902 55943 Blumeopsis flava (DC.) Gagnep. ASTERACEAE J.F. Maxwell 12-33 Chiang Mai/Thailand
903 61421 Blumeopsis flava (DC.) Gagnep. ASTERACEAE Law Shein 088335 Chin State/Myanmar
904 34144 Blumeopsis flava (DC.) Gagnep. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2069 Tak/Thailand
905 102648 Blumeopsis flava (DC.) Gagnep. ASTERACEAE V. Nguanchoo 938 Nan/Thailand
906 101798 Blumeopsis flava (DC.) Gagnep. ASTERACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 105 Chiang Mai/Thailand
907 53966 Blumeopsis flava (DC.) Gagnep. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng & Sawai s.n. Sukhothai/Thailand
908 86764 Blumeopsis flava (DC.) Gagnep. ASTERACEAE C. Glamwaewwong 058/58 Chiang Mai/Thailand
909 51167 Blumeopsis flava (DC.) Gagnep. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2773 Chiang Rai/Thailand
910 79660 Blumeopsis flava (DC.) Gagnep. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097154 Chin State/Myanmar
911 61824 Blumeopsis flava (DC.) Gagnep. ASTERACEAE Ling Shein Man 087016 Chin State/Myanmar
912 55217 Blumeopsis flava (DC.) Gagnep. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 453 Sukhothai/Thailand
913 19059 Blumeopsis flava (DC.) Gagnep. ASTERACEAE M. Norsaengsri s.n. Chiang Mai/Thailand
914 66279 Blumeopsis flava (DC.) Gagnep. ASTERACEAE W. Pongamornkul 3317 Mae Hong Son/Thailand
915 71457 Blumeopsis flava (DC.) Gagnep. ASTERACEAE W. Pongamornkul 3897 Chiang Mai/Thailand
916 54008 Blumeopsis flava (DC.) Gagnep. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 99-33 Sakon Nakhon/Thailand
917 55218 Blumeopsis flava (DC.) Gagnep. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 522 Mae Hong Son/Thailand
918 32496 Cacalia delphiniifolia Siebold et Zucc. ASTERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-067675 Kochi/Japan
919 51973 Cacalia delphiniifolia Siebold et Zucc. ASTERACEAE K. Takeuchi FOK-612404 Kochi/Japan
920 47649 Cacalia delphiniifolia Siebold et Zucc. ASTERACEAE N. Kuroiwa FOK-067675 Kochi/Japan
921 33447 Cacalia farfarifolia Siebold et Zucc. var. acerina (Makino) Kitam. ASTERACEAE N. Inagaki et al. FOK-074677 Kochi/Japan
922 26082 Cacalia tebakoensis Makino ASTERACEAE N. Inagaki et al. FOK-060640 Kochi/Japan
923 16496 Camchaya calcarea Kitamura ASTERACEAE P. Suksathan s.n. Chiang Mai/Thailand
924 18520 Camchaya calcarea Kitamura ASTERACEAE P. Suksathan 2847 Chiang Mai/Thailand
925 11399 Camchaya eberhardtii (Gagnep.) Kitam. ASTERACEAE W. Pongamornkul s.n. Chiang Mai/Thailand
926 60051 Camchaya eberhardtii (Gagnep.) Kitam. ASTERACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2212 Nan/Thailand
927 12048 Camchaya eberhardtii (Gagnep.) Kitam. ASTERACEAE W. Pongamornkul 334 Chiang Mai/Thailand
928 42535 Camchaya loloana Kerr ASTERACEAE S. Bunwong 339 Ubon Ratchathani/Thailand
929 42557 Camchaya loloana Kerr ASTERACEAE S. Bunwong 379 Nan/Thailand
930 53955 Camchaya loloana Kerr ASTERACEAE S. Bunwong 25 Khon Kaen/Thailand
931 54009 Camchaya loloana Kerr ASTERACEAE S. Bunwong 37 Khon Kaen/Thailand
932 42526 Camchaya loloana Kerr ASTERACEAE S. Bunwong 330 Khon Kaen/Thailand
933 8472 Camchaya loloana Kerr ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 8472 Khon Kaen/Thailand
934 1659 Camchaya loloana Kerr ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 1659 Phetchabun/Thailand
935 1626 Camchaya loloana Kerr ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 1626 Khon Kaen/Thailand
936 88647 Camchaya loloana Kerr ASTERACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 498 Udon Thani/Thailand
937 1821 Camchaya loloana Kerr ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 1821 Chiang Mai/Thailand
938 53956 Camchaya loloana Kerr var. mukdahanensis H. Koyama ASTERACEAE S. Bunwong 38 Mukdahan/Thailand
939 53954 Camchaya loloana Kerr var. mukdahanensis H. Koyama ASTERACEAE S. Bunwong 46 Ubon Ratchathani/Thailand
940 42534 Camchaya loloana Kerr var. mukdahanensis H. Koyama ASTERACEAE S. Bunwong 338 Mukdahan/Thailand
941 42538 Camchaya loloana Kerr var. mukdahanensis H. Koyama ASTERACEAE S. Bunwong 343 Ubon Ratchathani/Thailand
942 53961 Camchaya pentagona H. Koyama ASTERACEAE S. Bunwong 44 Amnat Charoen/Thailand
943 53953 Camchaya pentagona H. Koyama ASTERACEAE S. Bunwong 29 Ubon Ratchathani/Thailand
944 42539 Camchaya pentagona H. Koyama ASTERACEAE S. Bunwong 344 Ubon Ratchathani/Thailand
945 53963 Camchaya pentagona H. Koyama ASTERACEAE S. Bunwong 30 Ubon Ratchathani/Thailand
946 54011 Camchaya pentagona H. Koyama ASTERACEAE S. Bunwong 32 Ubon Ratchathani/Thailand
947 54010 Camchaya pentagona H. Koyama ASTERACEAE S. Bunwong 31 Ubon Ratchathani/Thailand
948 65972 Camchaya sp. ASTERACEAE K. Srithi 599 Nan/Thailand
949 104493 Camchaya sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 6270 Chiang Mai/Thailand
950 53938 Camchaya sp. ASTERACEAE P. Chantaranothai 699 Sakon Nakhon/Thailand
951 18363 Camchaya sp. ASTERACEAE S. Watthana 875 Chiang Rai/Thailand
952 111366 Camchaya sp. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-314 Luang Prabang/Laos
953 62874 Camchaya sp. ASTERACEAE C. Lakoet 210 Loei/Thailand
954 42524 Camchaya sp. ASTERACEAE S. Bunwong 328 Udon Thani/Thailand
955 730 Camchaya sp. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 730 Chiang Mai/Thailand
956 116005 Camchaya sp. ASTERACEAE K. Wangwasit 180911-26 Loei/Thailand
957 73302 Camchaya sp. ASTERACEAE C. Lakoet 0460 Mae Hong Son/Thailand
958 42528 Camchaya spinulifera H. Koyama ASTERACEAE S. Bunwong 332 Sakon Nakhon/Thailand
959 53962 Camchaya spinulifera H. Koyama ASTERACEAE S. Bunwong 40 Mukdahan/Thailand
960 53936 Camchaya spinulifera H. Koyama ASTERACEAE S. Bunwong 54 Nong Khai/Thailand
961 42532 Camchaya spinulifera H. Koyama ASTERACEAE S. Bunwong 336 Nong Khai/Thailand
962 53952 Camchaya spinulifera H. Koyama ASTERACEAE Rattanaporn 48 Khon Kaen/Thailand
963 42523 Camchaya spinulifera H. Koyama ASTERACEAE S. Bunwong 327 Udon Thani/Thailand
964 42533 Camchaya spinulifera H. Koyama ASTERACEAE S. Bunwong 337 Nong Khai/Thailand
965 84428 Camchaya spinulifera H. Koyama ASTERACEAE K. Kertsawang 3282 Chaiyaphum/Thailand
966 53957 Camchaya spinulifera H. Koyama ASTERACEAE S. Bunwong 11 Sakon Nakhon/Thailand
967 42543 Camchaya tenuiflora Kerr ASTERACEAE S. Bunwong 348 Loei/Thailand
968 53964 Camchaya tenuiflora Kerr ASTERACEAE S. Bunwong 48 Loei/Thailand
969 77353 Carpesium divaricatum Siebold & Zucc. var. abrotanoides (Matsum. & Koidz.) H.Koyama ASTERACEAE M. Furusawa et al. FOK-059090 Kochi/Japan
970 77283 Carpesium abrotanoides L. ASTERACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-080305 Kochi/Japan
971 87829 Carpesium abrotanoides L. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10514 China
972 87824 Carpesium cernuum L. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10508 China
973 32878 Carpesium cernuum L. ASTERACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073520 Kochi/Japan
974 87818 Carpesium cernuum L. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10479 China
975 77266 Carpesium cernuum L. ASTERACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073520 Kochi/Japan
976 87806 Carpesium cernuum L. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10462 China
977 77315 Carpesium cernuum L. ASTERACEAE N. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073520 Kochi/Japan
978 51967 Carpesium divaricatum Siebold & Zucc. ASTERACEAE S. Takeuchi FOK-608869 Kochi/Japan
979 64902 Carpesium divaricatum Siebold & Zucc. ASTERACEAE M. Miyake et al. FOK-062453 Kochi/Japan
980 33664 Carpesium divaricatum Siebold & Zucc. ASTERACEAE M. Nomura FOK-612939 Kochi/Japan
981 64879 Carpesium faberi C.Winkl. ASTERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-064420 Kochi/Japan
982 51970 Carpesium faberi C.Winkl. ASTERACEAE N. Kitaoka et al. FOK-063722 Kochi/Japan
983 47697 Carpesium glossophyllum Maxim. ASTERACEAE T. Matsumoto et al. FOK-067706 Kochi/Japan
984 26567 Carpesium glossophyllum Maxim. ASTERACEAE M. Matsumoto et al. FOK-057590 Kochi/Japan
985 77351 Carpesium glossophyllum Maxim. ASTERACEAE M. Matsumoto et al. FOK-057590 Kochi/Japan
986 76353 Carpesium nepalense Less. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094162 Chin State/Myanmar
987 26401 Carpesium rosulatum Miq. ASTERACEAE H. Sada et al. FOK-059769 Kochi/Japan
988 32552 Carpesium rosulatum Miq. ASTERACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-068228 Kochi/Japan
989 109221 Carpesium rosulatum Miq. ASTERACEAE T. Morino et al. FOK-062622 Japan
990 91419 Carpesium triste Maxim. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
991 44888 Carthamus tinctorius L. ASTERACEAE W. Jareansup HN1293 Chiang Mai/Thailand
992 71176 Carthamus tinctorius L. ASTERACEAE Suan Luang Rama IX staff 5834 Nakhon Ratchasima/Thailand
993 24934 Carthamus tinctorius L. ASTERACEAE C. Glamwaewwong 910 Chiang Mai/Thailand
994 27355 Carthamus tinctorius L. ASTERACEAE P. Kumphet sn. 39 Chiang Mai/Thailand
995 27407 Carthamus tinctorius L. ASTERACEAE P. Kumphet sn. 91 Chiang Mai/Thailand
996 19666 Centaurea maculosa Lam. ASTERACEAE Richard R. Halse 5440 Oregon/USA
997 39957 Centipeda minima (L.) A. Braun & Asch. ASTERACEAE M. Norsaengsri 5064 Khon Kaen/Thailand
998 106935 Centipeda minima (L.) A. Braun & Asch. ASTERACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 646 Nan/Thailand
999 77285 Centipeda minima (L.) A. Braun & Asch. ASTERACEAE M. Takahashi FOK-605273 Kochi/Japan
1000 69083 Centipeda minima (L.) A. Braun & Asch. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089339 Magway/Myanmar