ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1301 62406 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Romklao Botanical Garden 0346/2554 Phitsanulok/Thailand
1302 125625 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE N. Muangyen 3705 Lamphun/Thailand
1303 24020 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE K. Kertsawang 163 Rayong/Thailand
1304 67140 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Jatupol K. & C. Maknoi 543 Lampang/Thailand
1305 126548 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9901 Lampang/THAILAND
1306 71437 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 3877 Chiang Mai/Thailand
1307 64604 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul & Lisa (I15) 3239 Lamphun/Thailand
1308 45244 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE D. Khrueasan MS750 Chiang Mai/Thailand
1309 101760 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 048 Chiang Mai/Thailand
1310 23594 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE P. Srisanga 2603 Nan/Thailand
1311 126707 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10077 Chiang Mai/THAILAND
1312 46234 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE M. Norsaengsri 3237 Khon Kaen/Thailand
1313 39426 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE M. Norsaengsri 4512 Nakhon Phanom/Thailand
1314 92204 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Man, Thaw Min Min Moe 084024 Chin State/Myanmar
1315 45729 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Sermsak Nunphithak s.n. Lampang/Thailand
1316 102389 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE V. Nguanchoo 624 Nan/Thailand
1317 41887 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE P. Wessumritt 320 Rayong/Thailand
1318 96367 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Mahasarakham University 50 Chiang Mai/Thailand
1319 133820 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE R. Kantasrila MSD 20 Chiang Mai/THAILAND
1320 89308 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5408 Nan/Thailand
1321 95617 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5978 Chiang Mai/Thailand
1322 89362 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5462 Nan/Thailand
1323 34051 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 1976 Chiang Mai/Thailand
1324 106043 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Suphanan Putta 02 Uttaradit/Thailand
1325 53951 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE S. Sriboonrueng 5 Khon Kaen/Thailand
1326 83094 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 4629 Chiang Mai/Thailand
1327 70693 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Khin Myo Htwe 032867 Mandalay/Myanmar
1328 103967 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Nittaya Sangwan 58 Chiang Mai/Thailand
1329 83142 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 4677 Chiang Mai/Thailand
1330 36025 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Jatupol K. 08-366 Chiang Mai/Thailand
1331 45023 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Piyawan Winichainan HN1072 Chiang Mai/Thailand
1332 65652 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE M. Norsaengsri 10142 Nan/Thailand
1333 78116 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 4461 Chiang Mai/Thailand
1334 105767 Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H.Rob. ASTERACEAE Pimsiri PN021 Chiang Mai/Thailand
1335 102230 Chrysanthemum boreale (Makino) Makino ASTERACEAE Fumihiro Konta 35661 Japan
1336 87870 Chrysanthemum boreale (Makino) Makino ASTERACEAE Fumihiro Konta 35661 Japan
1337 78362 Chrysanthemum indicum L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 129 Chiang Mai/Thailand
1338 78282 Chrysanthemum indicum L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 554 Chiang Mai/Thailand
1339 102628 Chrysanthemum indicum L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 918 Nan/Thailand
1340 102750 Chrysanthemum indicum L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 1053 Nan/Thailand
1341 77299 Chrysanthemum indicum L. ASTERACEAE T. Nakamura et al. FOK-063689 Kochi/Japan
1342 44899 Chrysanthemum indicum L. ASTERACEAE Yaovanit Polpim HN1359 Chiang Mai/Thailand
1343 102465 Chrysanthemum indicum L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 710 Nan/Thailand
1344 77280 Chrysanthemum japonense Nakai ASTERACEAE T. Matsumoto et al. FOK-075381 Kochi/Japan
1345 77277 Chrysanthemum japonicum (Maxim.) Makino x C. Shiwogiku Kitam. ASTERACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-075215 Kochi/Japan
1346 64875 Chrysanthemum makinoi Matsum. & Nakai ASTERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-062414 Kochi/Japan
1347 91329 Chrysanthemum makinoi Matsum. & Nakai ASTERACEAE Misao Natsui and Kazunobu Ochi 75 Okayama/Japan
1348 59380 Chrysanthemum morifolium Ramat. ASTERACEAE W. La-ongsri 2502 Chiang Mai/Thailand
1349 13551 Chrysocoma obtusata (Thunb.) Ehr. Bayer ASTERACEAE Burgoyne, P.M. & Snow N. 4735 Northwest/South Africa
1350 105960 Cicerbita garrettii (Kerr) H.Koyama ASTERACEAE W. Pongamornkul 6436 Chiang Mai/Thailand
1351 103799 Cicerbita garrettii (Kerr) H.Koyama ASTERACEAE Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-28 Chiang Mai/Thailand
1352 62026 Cicerbita lessertiana ( Wall. ex DC. ) Mamgain & R.R.Rao ASTERACEAE Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087471 Chin State/Myanmar
1353 68938 Cicerbita sp. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089489 Chin State/Myanmar
1354 102345 Cichorium intybus L. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
1355 91510 Cirsium aomorense Nakai ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
1356 91352 Cirsium boreale Kitam. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
1357 91599 Cirsium boreale Kitam. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
1358 91553 Cirsium boreale Kitam. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
1359 91455 Cirsium boreale Kitam. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
1360 91479 Cirsium boreale Kitam. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
1361 77287 Cirsium buergeri Miq. ASTERACEAE M. Nomura FOK-606742 Kochi/Japan
1362 33707 Cirsium buergeri Miq. ASTERACEAE K. Miyamato FOK-614390 Kochi/Japan
1363 69753 Cirsium falconeri (Hook.f.) Petrak ASTERACEAE Shigeo Yasuda 053626 Chin State/Myanmar
1364 76323 Cirsium falconeri (Hook.f.) Petrak ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094091 Chin State/Myanmar
1365 76070 Cirsium falconeri (Hook.f.) Petrak ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094813 Chin State/Myanmar
1366 60671 Cirsium falconeri (Hook.f.) Petrak ASTERACEAE Ling Shein Man 087763 Chin State/Myanmar
1367 87823 Cirsium fargesii (Franch.) Diels ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10507 China
1368 33614 Cirsium gyojanum Kitam. ASTERACEAE K. Takeuchi FOK-612757 Kochi/Japan
1369 77359 Cirsium ishizuchinense (Kitam.) Kadota ASTERACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-060229 Kochi/Japan
1370 91351 Cirsium ito-hojianum Kodato ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Hidaka/Japan
1371 32687 Cirsium japonicum DC. ASTERACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto, S. Okunomiya et al. FOK-070318 Kochi/Japan
1372 51963 Cirsium japonicum DC. ASTERACEAE K. Hosokawa et al. FOK-058872 Kochi/Japan
1373 77288 Cirsium japonicum DC. ASTERACEAE M. Nomura FOK-611697 Kochi/Japan
1374 51971 Cirsium japonicum DC. ASTERACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-065614 Kochi/Japan
1375 26918 Cirsium japonicum DC. ASTERACEAE M. Nomura FOK-611697 Kochi/Japan
1376 91640 Cirsium kamtschaticum Ledeb. ex DC. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Abashiri/Japan
1377 91653 Cirsium kamtschaticum Ledeb. ex DC. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Rumoi/Japan
1378 91498 Cirsium kamtschaticum Ledeb. ex DC. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
1379 91467 Cirsium kamtschaticum Ledeb. ex DC. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
1380 26659 Cirsium lineare (Thunb.) Sch.Bip. ASTERACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-062337 Kochi/Japan
1381 129842 Cirsium lineare (Thunb.) Sch.Bip. ASTERACEAE Shunichi Sato 203 JAPAN
1382 26523 Cirsium lucens Kitam. ASTERACEAE K. Hosokawa, S. Okunomiya et al. FOK-060536 Kochi/Japan
1383 26278 Cirsium nipponicum (Maxim.) Makino var. shikokianum (Kitam.) Kitam. ASTERACEAE M. Takahashi 605362 Kochi/Japan
1384 33450 Cirsium nipponicum (Maxim.) Makino var. yoshinoi (Nakai) Kitam. ASTERACEAE N. Inagaki et al. FOK-074690 Kochi/Japan
1385 32968 Cirsium nipponicum (Maxim.) Makino var. yoshinoi (Nakai) Kitam. ASTERACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-074302 Kochi/Japan
1386 77271 Cirsium nipponicum (Maxim.) Makino var. yoshinoi (Nakai) Kitam. ASTERACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-074302 Kochi/Japan
1387 87953 Cirsium ovalifolium (Franch. & Sav.) Matsum. ASTERACEAE Fumihiro Konta 35829 Japan
1388 91315 Cirsium pectinellum A.Gray ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Rumoi/Japan
1389 91457 Cirsium pectinellum A.Gray var. fallax Nakai ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
1390 91447 Cirsium pectinellum A.Gray var. fallax Nakai ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
1391 79385 Cirsium sp. ASTERACEAE Philip Thomas with Law Shine 78 Kachin State/Myanmar
1392 33453 Cirsium sp. ASTERACEAE S. Kobayashi FOK-074784 Kochi/Japan
1393 91349 Cirsium yezopinnatifudum Kadota ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
1394 16871 Cissampelopsis corifolia C.Jeffrey et Y.L. Chen ASTERACEAE P. Suksathan 2280 Chiang Mai/Thailand
1395 61771 Cissampelopsis corifolia C.Jeffrey et Y.L. Chen ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086931 Chin State/Myanmar
1396 79661 Cissampelopsis corifolia C.Jeffrey et Y.L. Chen ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097319 Chin State/Myanmar
1397 79662 Cissampelopsis corifolia C.Jeffrey et Y.L. Chen ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097336 Chin State/Myanmar
1398 106068 Cissampelopsis corifolia C.Jeffrey et Y.L. Chen ASTERACEAE Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-40000 Chiang Mai/Thailand
1399 10415 Cissampelopsis corifolia C.Jeffrey et Y.L. Chen ASTERACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 92 Chiang Mai/Thailand
1400 60815 Cissampelopsis corifolia C.Jeffrey et Y.L. Chen ASTERACEAE Ling Shein Man 088193 Chin State/Myanmar