ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1501 92671 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-062 Luang Prabang/Laos
1502 93384 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE Aomtip petbanna 15 Chiang Mai/Thailand
1503 98538 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-015 Luang Prabang/Laos
1504 98421 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-301 Luang Prabang/Laos
1505 65811 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE M. Norsaengsri & S. Boonwong 10305 Nan/Thailand
1506 125513 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE N. Muangyen 3594 Nan/THAILAND
1507 66007 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE K. Srithi 256 Nan/Thailand
1508 133682 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE Natdanai Pan-in V 467 Uttaradit/Thailand
1509 4073 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 4073 Loei/Thailand
1510 117371 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 957 Mae Hong Son/Thailand
1511 80734 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 4591 Chiang Mai/Thailand
1512 70696 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE Khin Myo Htwe 021302 Mandalay/Myanmar
1513 94198 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 5898 Chiang Mai/Thailand
1514 102387 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE V. Nguanchoo 622 Nan/Thailand
1515 125703 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE K. Punchay 528 Chiang Mai/Thailand
1516 36082 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE Jatupol K. 08-423 Chiang Mai/Thailand
1517 98578 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-055 Luang Prabang/Laos
1518 74056 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE K. Khwan 200 Chiang Mai/Thailand
1519 28359 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-4(1) Oudomxay/Laos
1520 105977 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 6453 Chiang Mai/Thailand
1521 130795 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE N. Muangyen 3844 Chiang Mai/THAILAND
1522 113863 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-113 Phongsaly/LAOS
1523 113821 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-071 Phongsaly/LAOS
1524 87172 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-015 Champasak/Laos
1525 133466 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE Natdanai Pan-in V 250 Uttaradit/Thailand
1526 5583 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5583 Chiang Mai/Thailand
1527 307 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 307 Chiang Mai/Thailand
1528 39623 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE M. Norsaengsri 4711 Maha Sarakham/Thailand
1529 28406 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-25 Phongsaly/Laos
1530 110820 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE N. Muangyen 2033 Nan/Thailand
1531 67003 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 3585 Mae Hong Son/Thailand
1532 111480 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-003 Xiangkhouang/Laos
1533 70851 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 064 Luang Prabang/Laos
1534 111601 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-124 Xiangkhouang/Laos
1535 120649 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE N. Muangyen 2632 Nan/Thailand
1536 118169 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE N. Pan-in 129 Uttaradit/Thailand
1537 111725 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-245 Xiangkhouang/Laos
1538 35134 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 2212 Chiang Mai/Thailand
1539 61371 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086771 Chin State/Myanmar
1540 71313 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 3753 Chiang Mai/Thailand
1541 78388 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE V. Nguanchoo 185 Chiang Mai/Thailand
1542 86532 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. Tanming 984 Chiang Rai/Thailand
1543 30162 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-28 Phongsaly/Laos
1544 73643 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 04053 Mae Hong Son/Thailand
1545 87083 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE C. Glamwaewwong 376/58 Chiang Mai/Thailand
1546 51641 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1314 Nan/Thailand
1547 132454 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 7296 Chiang Mai/Thailand
1548 75041 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE M. Norsaengsri 11087 Mae Hong Son/Thailand
1549 128930 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2369 Kanchanaburi/THAILAND
1550 66328 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 3368 Mae Hong Son/Thailand
1551 75728 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 4313 Mae Hong Son/Thailand
1552 116130 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE K. Wangwasit 180914-43 Loei/Thailand
1553 90142 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-65 Luang Prabang/Laos
1554 105804 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE Pimsiri PN087 Chiang Mai/Thailand
1555 34204 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 2129 Chiang Mai/Thailand
1556 40227 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE M. Norsaengsri 5416 Chaiyaphum/Thailand
1557 115784 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE K. Wangwasit 180322-34 Loei/Thailand
1558 115698 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE K. Wangwasit 180124-54 Loei/Thailand
1559 106244 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 700 Nan/Thailand
1560 133550 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE Natdanai Pan-in V 335 Uttaradit/Thailand
1561 66196 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 3229 Mae Hong Son/Thailand
1562 26754 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE H. Sada et al. FOk-056315 Kochi/Japan
1563 10857 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE Sucheera s.n. Chiang Mai/Thailand
1564 78321 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE V. Nguanchoo 237 Chiang Mai/Thailand
1565 121781 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1841 Mae Hong Son/Thailand
1566 61073 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086699 Magway/Myanmar
1567 118046 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE N. Pan-in 006 Uttaradit/Thailand
1568 133448 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE Natdanai Pan-in V 232 Uttaradit/Thailand
1569 61058 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086619 Chin State/Myanmar
1570 88458 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE N. Muangyen 310 Phayao/Thailand
1571 51424 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7494 Chiang Rai/Thailand
1572 61503 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE Ling Shein Man 087173 Chin State/Myanmar
1573 130568 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 845 Chiang Mai/Thailand
1574 107422 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-189 Phongsaly/Laos
1575 107370 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-135 Phongsaly/Laos
1576 83452 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE Ubonwan Upho UBON 640 Phatthalung/Thailand
1577 12012 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 299 Chiang Mai/Thailand
1578 35464 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8286 Mae Hong Son/Thailand
1579 75656 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE W. Tanming 544 Mae Hong Son/Thailand
1580 105911 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 6524 Chiang Mai/Thailand
1581 114021 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-271 Phongsaly/LAOS
1582 113803 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-053 Phongsaly/LAOS
1583 113314 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-15 Phongsaly/LAOS
1584 113000 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-32 Ha Giang/VIETNAM
1585 131355 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE Kamonnate Srithi 651 Chiang Mai/Thailand
1586 105998 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 6474 Chiang Mai/Thailand
1587 113356 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-57 Phongsaly/LAOS
1588 111447 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-395 Luang Prabang/Laos
1589 106004 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 6480 Chiang Mai/Thailand
1590 88459 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE N. Muangyen 311 Phayao/Thailand
1591 31288 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2963 Chiang Mai/Thailand
1592 105912 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 6525 Chiang Mai/Thailand
1593 86530 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE W. Tanming 982 Chiang Rai/Thailand
1594 103968 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE Nittaya Sangwan 59 Chiang Mai/Thailand
1595 103864 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE S. Kamonnate 651 Chiang Mai/Thailand
1596 132659 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE A. Nuammee 537 Chiang Rai/THAILAND
1597 101793 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 099 Chiang Mai/Thailand
1598 101089 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 6110 Phayao/Thailand
1599 96020 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE P. Phaosrichai 418 Mae Hong Son/Thailand
1600 96019 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE P. Phaosrichai 417 Mae Hong Son/Thailand