ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1601 95775 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 6059 Chiang Mai/Thailand
1602 21539 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE S. Watthana 1434 Chiang Mai/Thailand
1603 23430 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 955 Chiang Mai/Thailand
1604 25619 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE C. Maknoi 659 Chiang Mai/Thailand
1605 110082 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 955 Chiang Rai/Thailand
1606 117553 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1645 Mae Hong Son/Thailand
1607 123094 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-88 Phongsaly/LAOS
1608 125330 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE W. Pongamornkul 7073 Chiang Mai/THAILAND
1609 117506 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1598 Mae Hong Son/Thailand
1610 115382 Crassocephalum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 917 Chiang Rai/Thailand
1611 86194 Crassocephalum sp. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-198 Luang Prabang/Laos
1612 116138 Crassocephalum sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6790 Chiang Mai/Thailand
1613 118391 Crassocephalum sp. ASTERACEAE K. Inthamma 290 Uttaradit/Thailand
1614 4876 Crassocephalum sp. ASTERACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 47 Kyoto/Japan
1615 45062 Crassocephalum sp. ASTERACEAE M. Tanaros 464 Chiang Mai/Thailand
1616 88460 Crassocephalum sp. ASTERACEAE N. Muangyen 312 Phayao/Thailand
1617 64437 Crassocephalum sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2986 Mae Hong Son/Thailand
1618 104011 Crassocephalum sp. ASTERACEAE Jatinya Pangkot 56 Chiang Mai/Thailand
1619 79382 Cremanthodium sp. ASTERACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 48 Kachin State/Myanmar
1620 47555 Crepidiastrum keiskeanum (Maxim) Nakai ASTERACEAE M. Tashiro et al. FOK-070211 Kochi/Japan
1621 87888 Crepidiastrum lanceolatum (Houtt.) Nakai ASTERACEAE Yuichi Kadota 89536 Japan
1622 32804 Crepis capillaris (L.) Wallr. ASTERACEAE S. Kobayashi FOK-072468 Kochi/Japan
1623 132307 Cyanthillium cf. cinereum (L.) H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 7433 Chiang Mai/Thailand
1624 104362 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. ASTERACEAE S. Kamonnate 915 Chiang Mai/Thailand
1625 113358 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-59 Phongsaly/LAOS
1626 78257 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. ASTERACEAE V. Nguanchoo 497 Chiang Mai/Thailand
1627 129560 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. ASTERACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4418 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
1628 124921 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. ASTERACEAE N. Muangyen 3498 Kanchanaburi/Thailand
1629 106009 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 6485 Chiang Mai/Thailand
1630 127120 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1851 Kanchanaburi/Thailand
1631 129426 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. ASTERACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4284 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
1632 126944 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1675 Kanchanaburi/Thailand
1633 127009 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1740 Kanchanaburi/Thailand
1634 90025 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. ASTERACEAE Ploytubtim Pracharung 8 Phrae/Thailand
1635 113134 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6739 Phichit/Thailand
1636 78319 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. ASTERACEAE V. Nguanchoo 233 Chiang Mai/Thailand
1637 113109 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6714 Phichit/Thailand
1638 111010 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. ASTERACEAE K. Kertsawang 4579 Surin/Thailand
1639 132290 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 7416 Chiang Mai/Thailand
1640 109086 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. ASTERACEAE P. Panyadee-NSTDA-138 Chiang Mai/Thailand
1641 115260 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 795 Phayao/Thailand
1642 114226 Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob. ASTERACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-042 Phongsaly/LAOS
1643 121418 Cyanthillium montanum (C.B.Clarke) Bunwong. ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1038 Uttaradit/Thailand
1644 122618 Cyanthillium montanum (C.B.Clarke) Bunwong. ASTERACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-089 Phongsaly/LAOS
1645 118047 Cyanthillium montanum (C.B.Clarke) Bunwong. ASTERACEAE N. Pan-in 007 Uttaradit/Thailand
1646 34142 Cyanthillium montanum (C.B.Clarke) Bunwong. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2067 Tak/Thailand
1647 112990 Cyanthillium montanum (C.B.Clarke) Bunwong. ASTERACEAE W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-22 Ha Giang/VIETNAM
1648 106250 Cyanthillium montanum (C.B.Clarke) Bunwong. ASTERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 706 Nan/Thailand
1649 113699 Cyanthillium sp. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-400 Phongsaly/LAOS
1650 98253 Cyanthillium sp. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-133 Luang Prabang/Laos
1651 70268 Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze ASTERACEAE S. Sawangsawat 57 Nong Khai/Thailand
1652 113312 Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-13 Phongsaly/LAOS
1653 54560 Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze ASTERACEAE S. Mattapha 552 Tak/Thailand
1654 125128 Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze ASTERACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 750 Phrae/Thailand
1655 49129 Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze ASTERACEAE S. Watthana 3392 Tak/Thailand
1656 114207 Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze ASTERACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-023 Phongsaly/LAOS
1657 53208 Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze ASTERACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7676 Khon Kaen/Thailand
1658 65970 Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze ASTERACEAE K. Srithi 716 Nan/Thailand
1659 107255 Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-012 Phongsaly/Laos
1660 106396 Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze ASTERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 851 Nan/Thailand
1661 5680 Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5680 Mae Hong Son/Thailand
1662 34289 Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze ASTERACEAE W. Pongamornkul 1648 Mae Hong Son/Thailand
1663 69845 Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze ASTERACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035565 Chin State/Myanmar
1664 118322 Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze ASTERACEAE K. Inthamma 210 Uttaradit/Thailand
1665 61662 Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086899 Magway/Myanmar
1666 79666 Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097188 Magway/Myanmar
1667 79667 Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097643 Chin State/Myanmar
1668 62948 Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze ASTERACEAE C. Lakoet 285 Khon Kaen/Thailand
1669 61647 Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086915 Magway/Myanmar
1670 51088 Cyathocline purpurea (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze ASTERACEAE W. Pongamornkul 2694 Phayao/Thailand
1671 49850 Cynotis sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri 6370 Chiang Mai/Thailand
1672 65750 Decaneuropsis eberhardtii (Gagnep.) H.Rob. & Skvarla ASTERACEAE M. Norsaengsri 10242 Mae Hong Son/Thailand
1673 42561 Decaneuropsis eberhardtii (Gagnep.) H.Rob. & Skvarla ASTERACEAE S. Bunwong 384 Chaiyaphum/Thailand
1674 123317 Decaneuropsis eberhardtii (Gagnep.) H.Rob. & Skvarla ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-311 Phongsaly/LAOS
1675 60793 Decaneuropsis eberhardtii (Gagnep.) H.Rob. & Skvarla ASTERACEAE Ling Shein Man 088221 Chin State/Myanmar
1676 122927 Decaneuropsis sp. ASTERACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-397 Phongsaly/LAOS
1677 132298 Decaneuropsis sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 7424 Chiang Mai/Thailand
1678 98244 Decaneuropsis sp. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-124 Luang Prabang/Laos
1679 122803 Decaneuropsis sp. ASTERACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-273 Phongsaly/LAOS
1680 65757 Decaneuropsis sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri 10249 Mae Hong Son/Thailand
1681 122978 Decaneuropsis sp. ASTERACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-449 Phongsaly/LAOS
1682 132339 Decaneuropsis sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 7465 Chiang Mai/Thailand
1683 65980 Dendranthema indicum (L.) Des Mou. ASTERACEAE K. Srithi 3 Nan/Thailand
1684 47560 Dendranthema indicum (L.) Des Mou. ASTERACEAE S. Kobayashi et al. FOK-070104 Kochi/Japan
1685 26332 Dendranthema indicum (L.) Des Mou. ASTERACEAE Y. Koukami 91-169 Japan
1686 47588 Dendranthema japonicum (Makino) Kitam. ASTERACEAE K. Hosokawa, S. Kobayashi et al. FOK-069989 Kochi/Japan
1687 33742 Dendranthema occidentalijaponense (Nakai) Kitam. ASTERACEAE Y. Aoki FOK-613175 Kochi/Japan
1688 26136 Diaspananthus uniflorus (Sch. Bip.) Kitam. ASTERACEAE M. Miyake et al. FOK-061812 Kochi/Japan
1689 77364 Diaspananthus uniflorus (Sch. Bip.) Kitam. ASTERACEAE K. Hosokawa, S. Okunomiya et al. FOK-060525 Kochi/Japan
1690 47593 Diaspananthus uniflorus (Sch. Bip.) Kitam. ASTERACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-069969 Kochi/Japan
1691 58680 Dichrocephala benthamii C.B. Clarke ASTERACEAE Zhou-Shishun 3890 Yunnan/China
1692 75434 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095089 Chin State/Myanmar
1693 113333 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-34 Phongsaly/LAOS
1694 104227 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze ASTERACEAE S. Kamonnate 710 Chiang Mai/Thailand
1695 312 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 312 Chiang Mai/Thailand
1696 69532 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze ASTERACEAE Zhou-Shishun 7126 Yunnan/China
1697 113452 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-153 Phongsaly/LAOS
1698 98191 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-071 Luang Prabang/Laos
1699 130505 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze ASTERACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 782 Chiang Mai/Thailand
1700 90188 Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-111 Luang Prabang/Laos