ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1901 53933 Elephantopus mollis Kunth ASTERACEAE S. Bunwong 34 Ubon Ratchathani/Thailand
1902 92427 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3900 Lampang/Thailand
1903 105766 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE Pimsiri PN020 Chiang Mai/Thailand
1904 94997 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE Ploy Hutasing 034 Chiang Mai/Thailand
1905 12039 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Pongamornkul 325 Chiang Mai/Thailand
1906 83685 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
1907 35219 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8007 Chiang Mai/Thailand
1908 47153 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE Chusie KY131 Mae Hong Son/Thailand
1909 42521 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE S. Bunwong 325 Udon Thani/Thailand
1910 50592 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE M. Norsaengsri 2864 Khon Kaen/Thailand
1911 84648 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE K. Kertsawang 3429 Kalasin/Thailand
1912 39018 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2363 Chiang Mai/Thailand
1913 33022 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE Warintorn K. 07-006 Chiang Mai/Thailand
1914 12290 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Pongamornkul 345 Chiang Mai/Thailand
1915 36278 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2225 Chiang Mai/Thailand
1916 48478 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52034 Ubon Ratchathani/Thailand
1917 105842 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK178 Nan/Thailand
1918 108481 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE T. Choopan et al. 2018-45 Nakhon Ratchasima/Thailand
1919 111498 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-021 Xiangkhouang/Laos
1920 35958 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE Jatupol K. 08-299 Chiang Mai/Thailand
1921 42525 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE S. Bunwong 329 Khon Kaen/Thailand
1922 123405 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-399 Phongsaly/LAOS
1923 165 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 165 Chiang Mai/Thailand
1924 88471 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE N. Muangyen 323 Phayao/Thailand
1925 40449 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE C. Maknoi 2820 Loei/Thailand
1926 94238 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE N. Muangyen 1366 Maha Sarakham/Thailand
1927 102403 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 640 Nan/Thailand
1928 54060 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 212 Sakon Nakhon/Thailand
1929 34063 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Pongamornkul 1988 Chiang Mai/Thailand
1930 111583 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-106 Xiangkhouang/Laos
1931 78160 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Pongamornkul 4505 Chiang Mai/Thailand
1932 131855 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 44 Chiang Mai/THAILAND
1933 65983 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE K. Srithi 228 Nan/Thailand
1934 88264 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5270 Chiang Mai/Thailand
1935 78258 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 499 Chiang Mai/Thailand
1936 32074 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE Pranee Palee 1063 Chiang Rai/Thailand
1937 102508 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 757 Nan/Thailand
1938 88174 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5180 Chiang Mai/Thailand
1939 42544 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE S. Bunwong 349 Loei/Thailand
1940 23609 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE P. Srisanga 2618 Nan/Thailand
1941 116207 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6859 Chiang Mai/Thailand
1942 95033 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL166 Chiang Mai/Thailand
1943 30387 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Pongamornkul 1895 Chiang Mai/Thailand
1944 8171 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 8171 Loei/Thailand
1945 54115 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE S. Bunwong 84 Loei/Thailand
1946 71179 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE C. Phengklai 10667 Lam Dong/Vietnam
1947 42530 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE S. Bunwong 334 Sakon Nakhon/Thailand
1948 66390 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Pongamornkul & Pongsri 3175 Chiang Mai/Thailand
1949 54114 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE S. Bunwong 83 Mae Hong Son/Thailand
1950 1393 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 1393 Chiang Mai/Thailand
1951 101764 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 052 Chiang Mai/Thailand
1952 36369 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3012 Chiang Mai/Thailand
1953 54057 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE S. Bunwong 58 Kanchanaburi/Thailand
1954 133830 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE R. Kantasrila MSD 37 Tak/THAILAND
1955 89355 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5455 Nan/Thailand
1956 18853 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Pongamornkul 563 Mae Hong Son/Thailand
1957 14244 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE Morakot 041 Chiang Mai/Thailand
1958 54056 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE S. Bunwong 9 Sakon Nakhon/Thailand
1959 53934 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE S. Bunwong 85 Phangnga/Thailand
1960 94826 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE Chusie & K. Srithi PK059 Nan/Thailand
1961 125484 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 610 Maha Sarakham/THAILAND
1962 95591 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5952 Chiang Mai/Thailand
1963 71314 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Pongamornkul 3754 Chiang Mai/Thailand
1964 71847 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE B. Pantarod 48 Nan/Thailand
1965 9751 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 9751 Chiang Mai/Thailand
1966 98904 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-381 Luang Prabang/Laos
1967 98555 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-032 Luang Prabang/Laos
1968 80696 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Pongamornkul 4553 Chiang Mai/Thailand
1969 95649 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE Siriporn Pomnat PN035 Chiang Mai/Thailand
1970 60940 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE Ling Shein Man 087707 Chin State/Myanmar
1971 135041 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE T. Choopan et al. 2021-27 Nakhon Ratchasima/Thailand
1972 94572 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE N. Muangyen 1698 Lamphun/Thailand
1973 122029 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1363 Khon Kaen/Thailand
1974 27408 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE P. Kumphet sn. 92 Chiang Mai/Thailand
1975 33222 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE Jatupol K. 07-003 Chiang Mai/Thailand
1976 10062 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 10062 Chiang Mai/Thailand
1977 4154 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 4154 Chiang Mai/Thailand
1978 73345 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE C. Lakoet 0503 Mae Hong Son/Thailand
1979 39594 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE M. Norsaengsri 4682.1 Maha Sarakham/Thailand
1980 80274 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-90 Shan State/Myanmar
1981 72101 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE W. Pongamornkul 03981 Mae Hong Son/Thailand
1982 114884 Elephantopus scaber L. ASTERACEAE T. Choopan et al. 2017-45 Nakhon Ratchasima/Thailand
1983 42522 Elephantopus scaber L. var. penicillatus Gagnep. ASTERACEAE S. Bunwong 326 Udon Thani/Thailand
1984 53932 Elephantopus scaber L. var. penicillatus Gagnep. ASTERACEAE S. Bunwong 10 Sakon Nakhon/Thailand
1985 42540 Elephantopus scaber L. var. penicillatus Gagnep. ASTERACEAE S. Bunwong 345 Ubon Ratchathani/Thailand
1986 42529 Elephantopus scaber L. var. penicillatus Gagnep. ASTERACEAE S. Bunwong 333 Sakon Nakhon/Thailand
1987 90278 Elephantopus sp. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-201 Luang Prabang/Laos
1988 59491 Elephantopus sp. ASTERACEAE Romklao Botanical Garden 0097/2553 Phitsanulok/Thailand
1989 54059 Elephantopus sp. ASTERACEAE S. Mattapha 363 Tak/Thailand
1990 34773 Elephantopus sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3142 Si Sa Ket/Thailand
1991 106248 Elephantopus sp. ASTERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 704 Nan/Thailand
1992 54113 Elephantopus sp. ASTERACEAE P. Chantaranothai et al. 603 Sakon Nakhon/Thailand
1993 59578 Elephantopus sp. ASTERACEAE Romklao Botanical Garden 0184/2554 Uttaradit/Thailand
1994 51148 Elephantopus sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2754 Uttaradit/Thailand
1995 7418 Elephantopus sp. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 7418 Chiang Mai/Thailand
1996 49083 Elephantopus sp. ASTERACEAE S. Watthana 3342 Tak/Thailand
1997 54058 Elephantopus sp. ASTERACEAE S. Bunwong 86 Mukdahan/Thailand
1998 54120 Elephantopus spicatus Aubl. ASTERACEAE S. Bunwong 42 Mukdahan/Thailand
1999 35518 Elephantopus tomentosus L. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8342 Mae Hong Son/Thailand
2000 113768 Eleutheranthera ruderalis (Sw.) Sch.Bip. ASTERACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-018 Phongsaly/LAOS