ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 87828 Adenocaulon himalaicum Edgew. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10513 China
202 96919 Adenostemma latifolium D.Don ASTERACEAE Y. Okabe FOK-600312 Japan
203 38605 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE W. Pongamornkul 2455 Chiang Mai/Thailand
204 1951 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 1951 Chiang Mai/Thailand
205 60491 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE Ling Shein Man 087931 Chin State/Myanmar
206 111431 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-379 Luang Prabang/Laos
207 36436 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3080 Chiang Mai/Thailand
208 40382 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE C. Maknoi 2753 Loei/Thailand
209 42787 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6252 Uttaradit/Thailand
210 16940 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE P. Suksathan 2349 Chiang Mai/Thailand
211 112366 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1143 Chiang Rai/Thailand
212 2591 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 2591 Chiang Mai/Thailand
213 32651 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-069291 Kochi/Japan
214 34215 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE W. Pongamornkul 2139 Chiang Mai/Thailand
215 53191 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE Yin-Jiantao 1392 Yunnan/China
216 17963 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE P. Srisanga 1516 Nan/Thailand
217 21842 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1634 Phitsanulok/Thailand
218 18595 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE P. Srisanga 1755 Nan/Thailand
219 26691 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE M. Furusawa, M. Miyake, S. Okunomiya et al. FOK-063791 Kochi/Japan
220 88415 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE N. Muangyen 267 Phayao/Thailand
221 38625 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE W. Pongamornkul 2475 Chiang Mai/Thailand
222 53145 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1476 Yunnan/China
223 73424 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE C. Lakoet 0582 Mae Hong Son/Thailand
224 5285 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5285 Chiang Mai/Thailand
225 61490 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze ASTERACEAE Ling Shein Man 087621 Chin State/Myanmar
226 70686 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze var. elatum (D. Don) Hochr. ASTERACEAE Khin Myo Htwe 024151 Mandalay/Myanmar
227 110444 Adenostemma lavenia (L.) Kuntze var. lanceolatum (Miq.) J.Kost. ASTERACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5562 Kanchanaburi/Thailand
228 47575 Adenostemma madurense DC. ASTERACEAE T. Matsumoto et al. FOK-070044 Kochi/Japan
229 35484 Adenostemma madurense DC. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8307 Mae Hong Son/Thailand
230 124714 Adenostemma madurense DC. ASTERACEAE N. Muangyen 3291 Kanchanaburi/Thailand
231 87797 Adenostemma madurense DC. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10441 China
232 87786 Adenostemma madurense DC. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10331 China
233 34297 Adenostemma sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 1656 Mae Hong Son/Thailand
234 66335 Adenostemma sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 3375 Mae Hong Son/Thailand
235 88801 Adenostemma sp. ASTERACEAE C. Maknoi 8403 Sukhothai/Thailand
236 88170 Adenostemma sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5176 Chiang Mai/Thailand
237 68724 Adenostemma sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri 10635 Nan/Thailand
238 22414 Adenostemma sp. ASTERACEAE C. Glamwaewwong 103 Chiang Mai/Thailand
239 78376 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE V. Nguanchoo 159 Chiang Mai/Thailand
240 70687 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE T. Akiyama, N. Kuroiwa, K .Fujikawa, H. Sonoki & K.M.Htwe 030166 Mandalay/Myanmar
241 64563 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 3112 Mae Hong Son/Thailand
242 44897 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE Yaovanit Polpim HN1370 Chiang Mai/Thailand
243 90554 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-475 Luang Prabang/Laos
244 55654 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 00-50 Loei/Thailand
245 108340 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 6548 Chiang Mai/Thailand
246 118454 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE K. Inthamma 353 Phitsanulok/Thailand
247 61133 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086561 Chin State/Myanmar
248 73624 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 04034 Mae Hong Son/Thailand
249 101088 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 6109 Phayao/Thailand
250 71308 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 3748 Chiang Mai/Thailand
251 93379 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE Aomtip petbanna 10 Chiang Mai/Thailand
252 127846 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE Natdanai Pan-in 222 Uttaradit/Thailand
253 108377 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 6585 Chiang Mai/Thailand
254 43289 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE Tavika Sudsawang 003 Chiang Mai/Thailand
255 80789 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE K. Phoutthavong et al. 516 Luang Prabang/Laos
256 35915 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE Jatupol K. 08-256 Chiang Mai/Thailand
257 122571 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1531 Phrae/THAILAND
258 103733 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 347 Chiang Mai/Thailand
259 83315 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE C. Maknoi 7832 Rayong/Thailand
260 6069 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 6069 Chiang Mai/Thailand
261 124976 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE N. Muangyen 3552 Nan/Thailand
262 106856 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 567 Nan/Thailand
263 93600 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5783 Chiang Mai/Thailand
264 112995 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-27 Ha Giang/VIETNAM
265 118120 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE N. Pan-in 080 Uttaradit/Thailand
266 22807 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE C. Glamwaewwong 168 Chiang Mai/Thailand
267 79647 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097046 Chin State/Myanmar
268 110724 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE N. Muangyen 1932 Nan/Thailand
269 10741 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 10741 Chiang Mai/Thailand
270 90490 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-412 Luang Prabang/Laos
271 67038 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M. King & H. Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul 3620 Mae Hong Son/Thailand
272 110877 Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. ASTERACEAE N. Muangyen 2092 Kanchanaburi/Thailand
273 113119 Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. ASTERACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6724 Phichit/Thailand
274 58513 Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. ASTERACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9548 Phrae/Thailand
275 13631 Ageratina sp. ASTERACEAE P. Suksathan 1397 Chiang Mai/Thailand
276 63354 Ageratina sp. ASTERACEAE Li-Jianwu 946 Yunnan/China
277 110738 Ageratina sp. ASTERACEAE N. Muangyen 1946 Nan/Thailand
278 86099 Ageratina sp. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-103 Luang Prabang/Laos
279 23591 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE P. Srisanga 2600 Nan/Thailand
280 90035 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE Thanachai Charakul 006 Phrae/Thailand
281 117123 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE N. Muangyen 2390 Kanchanaburi/Thailand
282 90018 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE Naphaporn Chumprai 02 Phrae/Thailand
283 59141 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1932 Yunnan/China
284 83454 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE Ubonwan Upho UBON 638 Narathiwat/Thailand
285 78206 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 328 Chiang Mai/Thailand
286 90015 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE Duangkamon Inkana 006 Phrae/Thailand
287 104368 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE S. Kamonnate 909 Chiang Mai/Thailand
288 89394 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5494 Nan/Thailand
289 16089 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE P. Suksathan 1954 Chiang Mai/Thailand
290 51077 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2683 Phayao/Thailand
291 113002 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE W. Pongamornkul with P. Srisanga V1-34 Ha Giang/VIETNAM
292 33126 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE Warintorn K. 07-110 Chiang Mai/Thailand
293 55205 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Phetchabun/Thailand
294 109699 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE Kasira Rueangpetch 005 Phrae/Thailand
295 86879 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE C. Glamwaewwong 172/58 Chiang Mai/Thailand
296 87190 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-033 Champasak/Laos
297 55651 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE S. Sriboonrueng N.7 Khon Kaen/Thailand
298 55650 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE Rattanaporn 36 Khon Kaen/Thailand
299 90051 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE Wannipa Chaowichian 003 Phrae/Thailand
300 55649 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 13 Sakon Nakhon/Thailand