ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 15697 Ageratum sp. ASTERACEAE P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1007 Chiang Mai/Thailand
202 48034 Ageratum sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri 7202 Lamphun/Thailand
203 39188 Ageratum sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri 4274 Nakhon Ratchasima/Thailand
204 70737 Ainsliaea acerifolia Sch. Bip. var. subapoda Nakai ASTERACEAE Kensei Akai, Eisuke Hayasaka & Kazumi Fujikawa 2011059 Kamiuchiha/Japan
205 64891 Ainsliaea apiculata Sch.Bip. ASTERACEAE M. Miyake et al. FOK-062428 Kochi/Japan
206 51966 Ainsliaea apiculata Sch.Bip. ASTERACEAE S. Takeuchi FOK-608885 Kochi/Japan
207 77127 Ainsliaea apiculata Sch.Bip. ASTERACEAE Yuki Tanabe, Katsuya Nakahira, Prachaya Srisanga, Mu Mu Aung & Tin Tin Mu FOS-003618 Kochi/Japan
208 69840 Ainsliaea aptera DC. ASTERACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yanekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035401 Chin State/Myanmar
209 60518 Ainsliaea aptera DC. ASTERACEAE Ling Shein Man 088163 Chin State/Myanmar
210 92201 Ainsliaea aptera DC. ASTERACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 024914 Chin State/Myanmar
211 49925 Ainsliaea brandisiana Kurz ASTERACEAE M. Norsaengsri 6445 Uttaradit/Thailand
212 16897 Ainsliaea brandisiana Kurz ASTERACEAE P. Suksathan 2306 Phitsanulok/Thailand
213 42660 Ainsliaea brandisiana Kurz ASTERACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6144 Uttaradit/Thailand
214 71743 Ainsliaea grossedentata Franch. ASTERACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091193 Chin State/Myanmar
215 59309 Ainsliaea lancangensis Y.Y.Qian ASTERACEAE Li-Jianwu 267 Yunnan/China
216 69757 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Shigeo Yasuda 053784 Chin State/Myanmar
217 69286 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Zhou-Shishun 5375 Yunnan/China
218 79648 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097024 Chin State/Myanmar
219 74396 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Zhou-Shishun 7755 Yunnan/China
220 63190 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Zhou-Shishun 5368 Yunnan/China
221 71697 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091143 Chin State/Myanmar
222 72434 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE C. Maknoi 188 Chiang Rai/Thailand
223 71656 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091097 Chin State/Myanmar
224 8279 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 8279 Chiang Mai/Thailand
225 11124 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh, P.K. Loc VH 3019 Lam Dong/Vietnam
226 60569 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Ling Shein Man 088092 Chin State/Myanmar
227 60833 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Ling Shein Man 087130 Chin State/Myanmar
228 59300 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Li-Jianwu 244 Yunnan/China
229 11120 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh, P.K. Loc VH 2820 Lam Dong/Vietnam
230 25582 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE C. Maknoi 618 Chiang Mai/Thailand
231 25962 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE P. Suksathan 3618 Phayao/Thailand
232 60975 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Ling Shein Man 087808 Chin State/Myanmar
233 31264 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2939 Chiang Mai/Thailand
234 34180 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2105 Chiang Mai/Thailand
235 15303 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE P. Suksathan 1577 Chiang Mai/Thailand
236 42770 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6236 Uttaradit/Thailand
237 42668 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6152 Uttaradit/Thailand
238 109123 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. subsp. henryi (Diels) H.Koyama ASTERACEAE S.T.Chiu 07932 Taiwan
239 108844 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. subsp. henryi (Diels) H.Koyama ASTERACEAE C.H.Chen 05335 Taiwan
240 59004 Ainsliaea pertyoides Franch. ASTERACEAE Li-Jianwu 305 Yunnan/China
241 10405 Ainsliaea reflexa Merr. ASTERACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 82 Chiang Mai/Thailand
242 58816 Ainsliaea reflexa Merr. ASTERACEAE Yang-Guoping 616 Yunnan/China
243 32577 Ambrosia artemisiifolia L. var. elatior Desc. ASTERACEAE Y. Kokami FOK-068725 Kochi/Japan
244 26617 Ambrosia psilostachya DC. ASTERACEAE H. Sada et al. FOK-059740 Kochi/Japan
245 77362 Ambrosia trifida L. ASTERACEAE M. Watanabe, K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-060318 Kochi/Japan
246 30789 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE J.F. Maxwell 06-1019 Chiang Rai/Thailand
247 83064 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE M. Norsaengsri 12448 Phayao/Thailand
248 47152 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE Chusie KY271 Mae Hong Son/Thailand
249 5747 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5747 Chiang Mai/Thailand
250 7898 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 7898 Chiang Mai/Thailand
251 16468 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE P. Suksathan 2141 Chiang Mai/Thailand
252 25584 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE C. Maknoi 620 Chiang Mai/Thailand
253 61377 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE Law Shein 086394 Chin State/Myanmar
254 36076 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE Jatupol K. 08-417 Chiang Mai/Thailand
255 60897 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE Ling Shein Man 087751 Chin State/Myanmar
256 94521 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE N. Muangyen 1648 Nan/Thailand
257 38627 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2477 Chiang Mai/Thailand
258 2502 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 2502 Chiang Mai/Thailand
259 10411 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 88 Chiang Mai/Thailand
260 79650 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097496 Chin State/Myanmar
261 61093 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086722 Chin State/Myanmar
262 75603 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094629 Chin State/Myanmar
263 60994 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086588 Chin State/Myanmar
264 60903 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Ling Shein Man 087745 Chin State/Myanmar
265 75407 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095522 Chin State/Myanmar
266 79649 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097047 Chin State/Myanmar
267 87813 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10468 China
268 21670 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE S. Watthana 1462 Kamphaeng Phet/Thailand
269 5839 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5839 Chiang Mai/Thailand
270 107350 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-112 Phongsaly/Laos
271 75810 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094541 Chin State/Myanmar
272 89116 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE N. Muangyen 707 Phayao/Thailand
273 12871 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE P. Srisanga 401 Nan/Thailand
274 35679 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8525 Mae Hong Son/Thailand
275 13666 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE P. Suksathan 1436 Chiang Mai/Thailand
276 87814 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10470 China
277 76469 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094260 Chin State/Myanmar
278 30803 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE J.F. Maxwell 07-4 Chiang Rai/Thailand
279 7890 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 7890 Chiang Mai/Thailand
280 87812 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10469 China
281 87798 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10446 China
282 61094 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086512 Chin State/Myanmar
283 91643 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
284 10352 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 29 Chiang Mai/Thailand
285 107465 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-239 Phongsaly/Laos
286 12215 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. La-ongsri 48 Chiang Mai/Thailand
287 87833 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10520 China
288 35473 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8295 Mae Hong Son/Thailand
289 103795 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-23 Chiang Mai/Thailand
290 70747 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kensei Akai, Eisuke Hayasaka & Kazumi Fujikawa 2011088 Kamiuchiha/Japan
291 53462 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1498 Yunnan/China
292 38626 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2476 Chiang Mai/Thailand
293 60525 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Ling Shein Man 088155 Chin State/Myanmar
294 52500 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Yin-Jiantao 1320 Yunnan/China
295 60904 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Ling Shein Man 087744 Chin State/Myanmar
296 4378 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 4378 Chiang Mai/Thailand
297 61359 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086784 Chin State/Myanmar
298 55223 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng s.n Chiang Mai/Thailand
299 96920 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. subsp. japonica (Maxim.) Kitam. ASTERACEAE Y. Yamashita et al. FOK-058200 Japan
300 108862 Anaphalis morrisonicola Hayata ASTERACEAE C.H.Chen 05238 Taiwan