ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
3201 86750 Wedelia trilobata (L.) Hitchc. ASTERACEAE C. Glamwaewwong 044/58 Chiang Mai/Thailand
3202 55528 Wedelia trilobata (L.) Hitchc. ASTERACEAE Rattanaporn 71 Khon Kaen/Thailand
3203 71831 Wedelia trilobata (L.) Hitchc. ASTERACEAE B. Pantarod 118 Nan/Thailand
3204 41373 Wedelia trilobata (L.) Hitchc. ASTERACEAE M. Norsaengsri 4045 Khon Kaen/Thailand
3205 52993 Wedelia trilobata (L.) Hitchc. ASTERACEAE C. Maknoi 3992 Phitsanulok/Thailand
3206 90835 Wedelia urticifolia (Blume) DC. ASTERACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3444 Phayao/Thailand
3207 95328 Wedelia urticifolia (Blume) DC. ASTERACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4140 Lampang/Thailand
3208 33457 Xanthium canadense Mill. ASTERACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-074857 Kochi/Japan
3209 6646 Xanthium indicum Koeing ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 6646 Chiang Mai/Thailand
3210 13592 Xanthium indicum Koeing ASTERACEAE S. Watthana & W. Pongamronkul 250 Chiang Mai/Thailand
3211 87783 Xanthium indicum Koeing ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10317 China
3212 76786 Xanthium indicum Koeing ASTERACEAE C. Maknoi 4747 Phrae/Thailand
3213 46506 Xanthium indicum Koeing ASTERACEAE W. Pongamornkul 2581 Mae Hong Son/Thailand
3214 46485 Xanthium indicum Koeing ASTERACEAE W. Pongamornkul 2560 Mae Hong Son/Thailand
3215 92215 Xanthium indicum Koeing ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuyuki Tanaka & Yuri Tsujita 035993 Mandalay/Myanmar
3216 576 Xanthium indicum Koeing ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 576 Chiang Mai/Thailand
3217 77296 Xanthium occidentale Bertol. ASTERACEAE K. Akai, T. Kurihara FOK-062470 Kochi/Japan
3218 78814 Xanthium strumarium L. ASTERACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-92 Luang Prabang/Laos
3219 56068 Xanthium strumarium L. ASTERACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8847 Chiang Rai/Thailand
3220 26175 Youngia chelidoniifokia (Makino) Kitam. ASTERACEAE M. Watanabe, K. Yamaoka et al. FOK-061208 Kochi/Japan
3221 32460 Youngia denticulata (Houttuyn) Kitam. ASTERACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-062713 Kochi/Japan
3222 26161 Youngia denticulata (Houttuyn) Kitam. ASTERACEAE M. Miyake, S. Okunomiya et al. FOK-062308 Kochi/Japan
3223 33795 Youngia denticulata (Houttuyn) Kitam. ASTERACEAE M. Nomura FOK-614113 Kochi/Japan
3224 47751 Youngia denticulata (Houttuyn) Kitam. ASTERACEAE M. Nomura FOK-606440 Kochi/Japan
3225 32434 Youngia japonica (L.) DC. ASTERACEAE H. Fukuhara et al. FOK-004074 Kochi/Japan
3226 77348 Youngia japonica (L.) DC. ASTERACEAE Sayaga Nakagawa 2 Kochi/Japan
3227 104307 Youngia japonica (L.) DC. ASTERACEAE S. Kamonnate 873 Chiang Mai/Thailand
3228 103867 Youngia japonica (L.) DC. ASTERACEAE S. Kamonnate 661 Chiang Mai/Thailand
3229 51974 Youngia japonica (L.) DC. ASTERACEAE H. Sada, M. Tashiro, Y. Sakai et al. FOK- 063221 Kochi/Japan
3230 96383 Youngia japonica (L.) DC. ASTERACEAE Mahasarakham University 66 Chiang Mai/Thailand
3231 92646 Youngia japonica (L.) DC. ASTERACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-037 Luang Prabang/Laos
3232 62059 Youngia japonica (L.) DC. ASTERACEAE Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087416 Chin State/Myanmar
3233 9438 Youngia japonica (L.) DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 9438 Chiang Mai/Thailand
3234 37713 Youngia japonica (L.) DC. ASTERACEAE J.F. Maxwell 06-659 Chiang Rai/Thailand
3235 51444 Youngia japonica (L.) DC. ASTERACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7514 Chiang Rai/Thailand
3236 109026 Youngia japonica (L.) DC. var. formosana (Hayata) H.L.Li ASTERACEAE C.M.Wang, C.H.Chen & S.Y.Hsu 06773 Taiwan
3237 86467 Zinnia elegans Jacq. ASTERACEAE C. Glamwaewwong 005/58 Chiang Mai/Thailand
3238 45004 Zinnia elegans Jacq. ASTERACEAE Piyawan Winichainan HN1079 Chiang Mai/Thailand