ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
301 33258 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE Jatupol K. 07-039 Chiang Mai/Thailand
302 108704 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE Somporn Putiyanan 010085 Chiang Mai/Thailand
303 109776 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE TLBG 017 Chiang Mai/Thailand
304 4196 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 4196 Chiang Mai/Thailand
305 109660 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE Ratchada K. 50001 Phrae/Thailand
306 78336 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 268 Chiang Mai/Thailand
307 313 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 313 Chiang Mai/Thailand
308 70688 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE Khin Myo Htwe 024019 Mandalay/Myanmar
309 102661 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 951 Nan/Thailand
310 23930 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE K. Kertsawang 164 Rayong/Thailand
311 30159 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-24 Phongsaly/Laos
312 102683 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 974 Nan/Thailand
313 119146 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE N. Muangyen 2031 Nan/Thailand
314 11143 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh, P.K. Loc VH 3454 Lam Dong/Vietnam
315 66003 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE K. Srithi 89 Nan/Thailand
316 51437 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7507 Chiang Rai/Thailand
317 61169 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086686 Magway/Myanmar
318 1297 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 1297 Chiang Mai/Thailand
319 124868 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE N. Muangyen 3445 Lamphun/Thailand
320 122642 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-113 Phongsaly/LAOS
321 28414 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-2B Phongsaly/Laos
322 95553 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE N. Muangyen 1750 Kanchanaburi/Thailand
323 64566 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE W. Pongamornkul 3115 Mae Hong Son/Thailand
324 28381 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-21(2) Oudomxay/Laos
325 71309 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE W. Pongamornkul 3749 Chiang Mai/Thailand
326 28388 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-3A Phongsaly/Laos
327 895 Ageratum conyzoides L. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 895 Chiang Mai/Thailand
328 61057 Ageratum houstonianum Mill. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086621 Chin State/Myanmar
329 107428 Ageratum houstonianum Mill. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-196 Phongsaly/Laos
330 60825 Ageratum houstonianum Mill. ASTERACEAE Ling Shein Man 087140 Chin State/Myanmar
331 70689 Ageratum houstonianum Mill. ASTERACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020708 Mandalay/Myanmar
332 61397 Ageratum houstonianum Mill. ASTERACEAE Law Shein 088369 Chin State/Myanmar
333 9682 Ageratum sp. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 9682 Chiang Mai/Thailand
334 48034 Ageratum sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri 7202 Lamphun/Thailand
335 39188 Ageratum sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri 4274 Nakhon Ratchasima/Thailand
336 15697 Ageratum sp. ASTERACEAE P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1007 Chiang Mai/Thailand
337 70737 Ainsliaea acerifolia Sch. Bip. var. subapoda Nakai ASTERACEAE Kensei Akai, Eisuke Hayasaka & Kazumi Fujikawa 2011059 Kamiuchiha/Japan
338 64891 Ainsliaea apiculata Sch.Bip. ASTERACEAE M. Miyake et al. FOK-062428 Kochi/Japan
339 51966 Ainsliaea apiculata Sch.Bip. ASTERACEAE S. Takeuchi FOK-608885 Kochi/Japan
340 77127 Ainsliaea apiculata Sch.Bip. ASTERACEAE Yuki Tanabe, Katsuya Nakahira, Prachaya Srisanga, Mu Mu Aung & Tin Tin Mu FOS-003618 Kochi/Japan
341 129900 Ainsliaea apiculata Sch.Bip. ASTERACEAE S. Sato 17-32 JAPAN
342 69840 Ainsliaea aptera DC. ASTERACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035401 Chin State/Myanmar
343 60518 Ainsliaea aptera DC. ASTERACEAE Ling Shein Man 088163 Chin State/Myanmar
344 92201 Ainsliaea aptera DC. ASTERACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 024914 Chin State/Myanmar
345 49925 Ainsliaea brandisiana Kurz ASTERACEAE M. Norsaengsri 6445 Uttaradit/Thailand
346 16897 Ainsliaea brandisiana Kurz ASTERACEAE P. Suksathan 2306 Phitsanulok/Thailand
347 42660 Ainsliaea brandisiana Kurz ASTERACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6144 Uttaradit/Thailand
348 71743 Ainsliaea grossedentata Franch. ASTERACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091193 Chin State/Myanmar
349 59309 Ainsliaea lancangensis Y.Y.Qian ASTERACEAE Li-Jianwu 267 Yunnan/China
350 74396 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Zhou-Shishun 7755 Yunnan/China
351 25962 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE P. Suksathan 3618 Phayao/Thailand
352 69286 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Zhou-Shishun 5375 Yunnan/China
353 59300 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Li-Jianwu 244 Yunnan/China
354 42770 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6236 Uttaradit/Thailand
355 15303 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE P. Suksathan 1577 Chiang Mai/Thailand
356 63190 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Zhou-Shishun 5368 Yunnan/China
357 72434 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE C. Maknoi 188 Chiang Rai/Thailand
358 34180 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2105 Chiang Mai/Thailand
359 69757 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Shigeo Yasuda 053784 Chin State/Myanmar
360 11120 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh, P.K. Loc VH 2820 Lam Dong/Vietnam
361 79648 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097024 Chin State/Myanmar
362 11124 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh, P.K. Loc VH 3019 Lam Dong/Vietnam
363 71656 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091097 Chin State/Myanmar
364 60833 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Ling Shein Man 087130 Chin State/Myanmar
365 42668 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6152 Uttaradit/Thailand
366 8279 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 8279 Chiang Mai/Thailand
367 60569 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Ling Shein Man 088092 Chin State/Myanmar
368 71697 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091143 Chin State/Myanmar
369 31264 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2939 Chiang Mai/Thailand
370 60975 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Ling Shein Man 087808 Chin State/Myanmar
371 25582 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE C. Maknoi 618 Chiang Mai/Thailand
372 108844 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. subsp. henryi (Diels) H.Koyama ASTERACEAE C.H.Chen 05335 Taiwan
373 109123 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. subsp. henryi (Diels) H.Koyama ASTERACEAE S.T.Chiu 07932 Taiwan
374 59004 Ainsliaea pertyoides Franch. ASTERACEAE Li-Jianwu 305 Yunnan/China
375 10405 Ainsliaea reflexa Merr. ASTERACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 82 Chiang Mai/Thailand
376 58816 Ainsliaea reflexa Merr. ASTERACEAE Yang-Guoping 616 Yunnan/China
377 118109 Ainsliaea spanocephala Y.C.Tseng ASTERACEAE N. Pan-in 069 Uttaradit/Thailand
378 124454 Ainsliaea spanocephala Y.C.Tseng ASTERACEAE Natdanai Pan-in PSD007 Uttaradit/Thailand
379 32577 Ambrosia artemisiifolia L. var. elatior Desc. ASTERACEAE Y. Kokami FOK-068725 Kochi/Japan
380 26617 Ambrosia psilostachya DC. ASTERACEAE H. Sada et al. FOK-059740 Kochi/Japan
381 77362 Ambrosia trifida L. ASTERACEAE M. Watanabe, K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-060318 Kochi/Japan
382 30789 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE J.F. Maxwell 06-1019 Chiang Rai/Thailand
383 16468 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE P. Suksathan 2141 Chiang Mai/Thailand
384 61377 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE Law Shein 086394 Chin State/Myanmar
385 38627 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2477 Chiang Mai/Thailand
386 47152 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE Chusie KY271 Mae Hong Son/Thailand
387 94521 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE N. Muangyen 1648 Nan/Thailand
388 7898 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 7898 Chiang Mai/Thailand
389 10411 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 88 Chiang Mai/Thailand
390 36076 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE Jatupol K. 08-417 Chiang Mai/Thailand
391 25584 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE C. Maknoi 620 Chiang Mai/Thailand
392 2502 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 2502 Chiang Mai/Thailand
393 83064 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE M. Norsaengsri 12448 Phayao/Thailand
394 60897 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE Ling Shein Man 087751 Chin State/Myanmar
395 5747 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5747 Chiang Mai/Thailand
396 60994 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086588 Chin State/Myanmar
397 61093 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086722 Chin State/Myanmar
398 75407 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095522 Chin State/Myanmar
399 60903 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Ling Shein Man 087745 Chin State/Myanmar
400 79650 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097496 Chin State/Myanmar