ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 75603 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094629 Chin State/Myanmar
402 79649 Anaphalis busua D.C. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097047 Chin State/Myanmar
403 75810 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094541 Chin State/Myanmar
404 107465 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-239 Phongsaly/Laos
405 38626 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2476 Chiang Mai/Thailand
406 10352 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 29 Chiang Mai/Thailand
407 89116 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE N. Muangyen 707 Phayao/Thailand
408 53462 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1498 Yunnan/China
409 43505 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kamonwan Chalermpoemphon s.n. Chiang Mai/Thailand
410 35679 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8525 Mae Hong Son/Thailand
411 43506 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kamonwan Chalermpoemphon s.n. Chiang Mai/Thailand
412 107350 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-112 Phongsaly/Laos
413 13666 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE P. Suksathan 1436 Chiang Mai/Thailand
414 87798 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10446 China
415 110193 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1066 Chiang Rai/Thailand
416 12215 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. La-ongsri 48 Chiang Mai/Thailand
417 34198 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2123 Chiang Mai/Thailand
418 52500 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Yin-Jiantao 1320 Yunnan/China
419 70747 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kensei Akai, Eisuke Hayasaka & Kazumi Fujikawa 2011088 Kamiuchiha/Japan
420 21670 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE S. Watthana 1462 Kamphaeng Phet/Thailand
421 112349 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1126 Chiang Rai/Thailand
422 35473 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8295 Mae Hong Son/Thailand
423 87813 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10468 China
424 87814 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10470 China
425 90270 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-193 Luang Prabang/Laos
426 7890 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 7890 Chiang Mai/Thailand
427 55223 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng s.n Chiang Mai/Thailand
428 5839 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5839 Chiang Mai/Thailand
429 87833 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10520 China
430 87812 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10469 China
431 61359 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086784 Chin State/Myanmar
432 43507 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kamonwan Chalermpoemphon s.n. Chiang Mai/Thailand
433 60525 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Ling Shein Man 088155 Chin State/Myanmar
434 118102 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE N. Pan-in 062 Uttaradit/Thailand
435 91643 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
436 103795 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-23 Chiang Mai/Thailand
437 76469 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094260 Chin State/Myanmar
438 60904 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Ling Shein Man 087744 Chin State/Myanmar
439 92477 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
440 4378 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 4378 Chiang Mai/Thailand
441 30803 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE J.F. Maxwell 07-4 Chiang Rai/Thailand
442 61094 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086512 Chin State/Myanmar
443 12871 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE P. Srisanga 401 Nan/Thailand
444 96920 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. subsp. japonica (Maxim.) Kitam. ASTERACEAE Y. Yamashita et al. FOK-058200 Japan
445 108759 Anaphalis morrisonicola Hayata ASTERACEAE C.H.Chen, C.M. Wang, S.Y.Hsu & C.Y.Cheng 04984 Taiwan
446 108862 Anaphalis morrisonicola Hayata ASTERACEAE C.H.Chen 05238 Taiwan
447 75817 Anaphalis nepalensis (Spreng.) Hand. -Mazz. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094542 Chin State/Myanmar
448 75400 Anaphalis nepalensis (Spreng.) Hand. -Mazz. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095509 Chin State/Myanmar
449 76069 Anaphalis nepalensis (Spreng.) Hand. -Mazz. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094812 Chin State/Myanmar
450 69818 Anaphalis nepalensis (Spreng.) Hand. -Mazz. ASTERACEAE Law Shein 091583 Chin State/Myanmar
451 94129 Anaphalis sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5829 Chiang Mai/Thailand
452 65621 Anaphalis sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri 10111 Nan/Thailand
453 4848 Anaphalis sp. ASTERACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 19 Kyoto/Japan
454 85085 Anaphalis sp. ASTERACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3320 Lampang/Thailand
455 80410 Anaphalis sp. ASTERACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-225 Shan State/Myanmar
456 89664 Anaphalis sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5650 Chiang Mai/Thailand
457 88168 Anaphalis sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5174 Chiang Mai/Thailand
458 80397 Anaphalis sp. ASTERACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-212 Shan State/Myanmar
459 72897 Anaphalis sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri 11014 Mae Hong Son/Thailand
460 22162 Anaphalis sp. ASTERACEAE P. Srisanga 2222 Nan/Thailand
461 35282 Anaphalis sp. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8080 Chiang Mai/Thailand
462 76779 Anaphalis sp. ASTERACEAE C. Maknoi 4740 Phrae/Thailand
463 25892 Anaphalis sp. ASTERACEAE P. Suksathan 3549 Selangor/Malaysia
464 55212 Anaphalis sp. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 528 Chiang Mai/Thailand
465 111424 Anaphalis sp. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-372 Luang Prabang/Laos
466 72928 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE M. Norsaengsri 10709 Mae Hong Son/Thailand
467 57918 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE M. Norsaengsri 1943 Loei/Thailand
468 62847 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE M. Norsaengsri 10059 Mae Hong Son/Thailand
469 8196 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 8196 Loei/Thailand
470 111545 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-068 Xiangkhouang/Laos
471 55191 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 37 Sakon Nakhon/Thailand
472 55196 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng s.n. Sakon Nakhon/Thailand
473 55192 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 59 Sakon Nakhon/Thailand
474 58264 Anisopappus chinensis Hook. & Arn. ASTERACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8809 Loei/Thailand
475 2933 Anthemis nobilis L. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 2933 Chiang Mai/Thailand
476 19720 Arctium minus (Hill.) Bernh. ASTERACEAE Richard R. Halse 5654 Oregon/USA
477 39239 Artemisia annua L. ASTERACEAE M. Norsaengsri 4326 Khon Kaen/Thailand
478 39920 Artemisia annua L. ASTERACEAE M. Norsaengsri 5027 Khon Kaen/Thailand
479 74322 Artemisia argyi H.L้v. & Vaniot ASTERACEAE Zhou-Shishun 7822 Yunnan/China
480 70757 Artemisia capillaris Thunb. ASTERACEAE Kensei Akai, Eisuke Hayasaka & Kazumi Fujikawa 2011028 Takamatsu/Japan
481 51914 Artemisia capillaris Thunb. ASTERACEAE T. Nakamura et al. FOK-063396 Kochi/Japan
482 8305 Artemisia dubia Wall. ex Besser ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 8305 Chanthaburi/Thailand
483 5735 Artemisia dubia Wall. ex Besser ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5735 Chiang Mai/Thailand
484 77282 Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. ASTERACEAE M. Watanabe, A. Sakamoto, K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-080177 Kochi/Japan
485 91621 Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Abashiri/Japan
486 91649 Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Abashiri /Japan
487 30774 Artemisia indica Willd. ASTERACEAE J.F. Maxwell 06-1002 Chiang Rai/Thailand
488 112252 Artemisia indica Willd. ASTERACEAE P. Panyadee 178 Chiang Rai/Thailand
489 70690 Artemisia indica Willd. ASTERACEAE Khin Myo Htwe 028047 Mandalay/Myanmar
490 107286 Artemisia indica Willd. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-044 Phongsaly/Laos
491 92202 Artemisia indica Willd. ASTERACEAE Ling Shein Mang 096117 Chin State/Myanmar
492 35720 Artemisia indica Willd. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8572 Mae Hong Son/Thailand
493 60735 Artemisia indica Willd. ASTERACEAE Law Shein 088303 Chin State/Myanmar
494 79651 Artemisia indica Willd. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097930 Chin State/Myanmar
495 87817 Artemisia indica Willd. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10478 China
496 47930 Artemisia indica Willd. var. heyneana Pamp. ASTERACEAE M. Norsaengsri 7098 Tak/Thailand
497 27302 Artemisia indica Willd. var. heyneana Pamp. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 27302 Rayong/Thailand
498 33436 Artemisia indica Willd. var. maximowiczii (Nakai) H. Hara ASTERACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-074607 Kochi/Japan
499 32604 Artemisia indica Willd. var. maximowiczii (Nakai) H. Hara ASTERACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-068909 Kochi/Japan
500 32513 Artemisia iwayomogi Kitam. ASTERACEAE N. Inagaki et al. FOK-067961 Kochi/Japan