ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 74396 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Zhou-Shishun 7755 Yunnan/China
402 11120 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh, P.K. Loc VH 2820 Lam Dong/Vietnam
403 69757 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. ASTERACEAE Shigeo Yasuda 053784 Chin State/Myanmar
404 108844 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. subsp. henryi (Diels) H.Koyama ASTERACEAE C.H.Chen 05335 Taiwan
405 109123 Ainsliaea latifolia (D.Don) Sch.Bip. subsp. henryi (Diels) H.Koyama ASTERACEAE S.T.Chiu 07932 Taiwan
406 59004 Ainsliaea pertyoides Franch. ASTERACEAE Li-Jianwu 305 Yunnan/China
407 58816 Ainsliaea reflexa Merr. ASTERACEAE Yang-Guoping 616 Yunnan/China
408 10405 Ainsliaea reflexa Merr. ASTERACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 82 Chiang Mai/Thailand
409 124454 Ainsliaea spanocephala Y.C.Tseng ASTERACEAE Natdanai Pan-in PSD007 Uttaradit/Thailand
410 138651 Ainsliaea spanocephala Y.C.Tseng ASTERACEAE Natdanai Pan-in 526 Uttaradit/Thailand
411 118109 Ainsliaea spanocephala Y.C.Tseng ASTERACEAE N. Pan-in 069 Uttaradit/Thailand
412 32577 Ambrosia artemisiifolia L. var. elatior Desc. ASTERACEAE Y. Kokami FOK-068725 Kochi/Japan
413 26617 Ambrosia psilostachya DC. ASTERACEAE H. Sada et al. FOK-059740 Kochi/Japan
414 77362 Ambrosia trifida L. ASTERACEAE M. Watanabe, K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-060318 Kochi/Japan
415 60897 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE Ling Shein Man 087751 Chin State/Myanmar
416 2502 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 2502 Chiang Mai/Thailand
417 10411 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 88 Chiang Mai/Thailand
418 38627 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2477 Chiang Mai/Thailand
419 36076 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE Jatupol K. 08-417 Chiang Mai/Thailand
420 30789 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE J.F. Maxwell 06-1019 Chiang Rai/Thailand
421 47152 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE Chusie KY271 Mae Hong Son/Thailand
422 61377 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE Law Shein 086394 Chin State/Myanmar
423 7898 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 7898 Chiang Mai/Thailand
424 5747 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5747 Chiang Mai/Thailand
425 94521 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE N. Muangyen 1648 Nan/Thailand
426 83064 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE M. Norsaengsri 12448 Phayao/Thailand
427 16468 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE P. Suksathan 2141 Chiang Mai/Thailand
428 25584 Anaphalis adnata DC. ASTERACEAE C. Maknoi 620 Chiang Mai/Thailand
429 79649 Anaphalis busua (Buch.-Ham.) DC. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097047 Chin State/Myanmar
430 79650 Anaphalis busua (Buch.-Ham.) DC. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097496 Chin State/Myanmar
431 60994 Anaphalis busua (Buch.-Ham.) DC. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086588 Chin State/Myanmar
432 140298 Anaphalis busua (Buch.-Ham.) DC. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe 101710 MYANMAR
433 60903 Anaphalis busua (Buch.-Ham.) DC. ASTERACEAE Ling Shein Man 087745 Chin State/Myanmar
434 75603 Anaphalis busua (Buch.-Ham.) DC. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094629 Chin State/Myanmar
435 61093 Anaphalis busua (Buch.-Ham.) DC. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086722 Chin State/Myanmar
436 75407 Anaphalis busua (Buch.-Ham.) DC. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095522 Chin State/Myanmar
437 107465 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-239 Phongsaly/Laos
438 103795 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-23 Chiang Mai/Thailand
439 92477 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
440 35473 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8295 Mae Hong Son/Thailand
441 110193 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1066 Chiang Rai/Thailand
442 89116 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE N. Muangyen 707 Phayao/Thailand
443 91643 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
444 35679 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8525 Mae Hong Son/Thailand
445 118102 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE N. Pan-in 062 Uttaradit/Thailand
446 90270 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-193 Luang Prabang/Laos
447 112349 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1126 Chiang Rai/Thailand
448 21670 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE S. Watthana 1462 Kamphaeng Phet/Thailand
449 30803 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE J.F. Maxwell 07-4 Chiang Rai/Thailand
450 107350 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-112 Phongsaly/Laos
451 43505 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kamonwan Chalermpoemphon s.n. Chiang Mai/Thailand
452 43507 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kamonwan Chalermpoemphon s.n. Chiang Mai/Thailand
453 34198 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2123 Chiang Mai/Thailand
454 43506 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kamonwan Chalermpoemphon s.n. Chiang Mai/Thailand
455 38626 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2476 Chiang Mai/Thailand
456 52500 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Yin-Jiantao 1320 Yunnan/China
457 10352 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 29 Chiang Mai/Thailand
458 87814 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10470 China
459 87812 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10469 China
460 13666 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE P. Suksathan 1436 Chiang Mai/Thailand
461 55223 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng s.n Chiang Mai/Thailand
462 61094 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086512 Chin State/Myanmar
463 133574 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Natdanai Pan-in V 359 Uttaradit/Thailand
464 138676 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Natdanai Pan-in 551 Uttaradit/Thailand
465 87813 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10468 China
466 12215 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. La-ongsri 48 Chiang Mai/Thailand
467 4378 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 4378 Chiang Mai/Thailand
468 61359 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086784 Chin State/Myanmar
469 12871 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE P. Srisanga 401 Nan/Thailand
470 70747 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kensei Akai, Eisuke Hayasaka & Kazumi Fujikawa 2011088 Kamiuchiha/Japan
471 53462 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1498 Yunnan/China
472 87798 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10446 China
473 75810 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094541 Chin State/Myanmar
474 60525 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Ling Shein Man 088155 Chin State/Myanmar
475 87833 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10520 China
476 5839 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5839 Chiang Mai/Thailand
477 76469 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094260 Chin State/Myanmar
478 7890 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 7890 Chiang Mai/Thailand
479 60904 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. ASTERACEAE Ling Shein Man 087744 Chin State/Myanmar
480 96920 Anaphalis margaritacea (L.) Benth. & Hook.f. subsp. japonica (Maxim.) Kitam. ASTERACEAE Y. Yamashita et al. FOK-058200 Japan
481 108759 Anaphalis morrisonicola Hayata ASTERACEAE C.H.Chen, C.M. Wang, S.Y.Hsu & C.Y.Cheng 04984 Taiwan
482 108862 Anaphalis morrisonicola Hayata ASTERACEAE C.H.Chen 05238 Taiwan
483 69818 Anaphalis nepalensis (Spreng.) Hand. -Mazz. ASTERACEAE Law Shein 091583 Chin State/Myanmar
484 75400 Anaphalis nepalensis (Spreng.) Hand. -Mazz. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095509 Chin State/Myanmar
485 76069 Anaphalis nepalensis (Spreng.) Hand. -Mazz. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094812 Chin State/Myanmar
486 75817 Anaphalis nepalensis (Spreng.) Hand. -Mazz. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094542 Chin State/Myanmar
487 80397 Anaphalis sp. ASTERACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-212 Shan State/Myanmar
488 35282 Anaphalis sp. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8080 Chiang Mai/Thailand
489 88168 Anaphalis sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5174 Chiang Mai/Thailand
490 89664 Anaphalis sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5650 Chiang Mai/Thailand
491 111424 Anaphalis sp. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-372 Luang Prabang/Laos
492 72897 Anaphalis sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri 11014 Mae Hong Son/Thailand
493 25892 Anaphalis sp. ASTERACEAE P. Suksathan 3549 Selangor/Malaysia
494 85085 Anaphalis sp. ASTERACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3320 Lampang/Thailand
495 94129 Anaphalis sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5829 Chiang Mai/Thailand
496 65621 Anaphalis sp. ASTERACEAE M. Norsaengsri 10111 Nan/Thailand
497 4848 Anaphalis sp. ASTERACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 19 Kyoto/Japan
498 80410 Anaphalis sp. ASTERACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-225 Shan State/Myanmar
499 76779 Anaphalis sp. ASTERACEAE C. Maknoi 4740 Phrae/Thailand
500 55212 Anaphalis sp. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 528 Chiang Mai/Thailand