ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
501 70724 Artemisia japonica Thunb. ASTERACEAE Kensei Akai & Kazumi Fujikawa 2011049 Ishikawa/Japan
502 70691 Artemisia japonica Thunb. ASTERACEAE Khin Myo Htwe 030021 Mandalay/Myanmar
503 51962 Artemisia japonica Thunb. ASTERACEAE K. Hosokawa et al. FOK-058868 Kochi/Japan
504 109481 Artemisia japonica Thunb. ASTERACEAE T.Y.A.Yang, K.C.Wang & F.W.Li et al. 17580 Taiwan
505 129838 Artemisia japonica Thunb. ASTERACEAE Shunichi Sato 199 JAPAN
506 38608 Artemisia japonica Thunb. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2458 Chiang Mai/Thailand
507 92203 Artemisia japonica Thunb. ASTERACEAE Khin Myo Htwe 032862 Mandalay/Myanmar
508 77355 Artemisia japonica Thunb. ASTERACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-059865 Kochi/Japan
509 87872 Artemisia keiskeana Miq. ASTERACEAE Fumihiro Konta 24688 Japan
510 109732 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE Kanokpan Nhoodang 9 Chiang Mai/Thailand
511 102532 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE V. Nguanchoo 785 Nan/Thailand
512 102626 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE V. Nguanchoo 916 Nan/Thailand
513 102468 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE V. Nguanchoo 714 Nan/Thailand
514 90983 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE Sirikanlaya Thongma & Napatchaya Khamphaeng 1 Chiang Mai/Thailand
515 66013 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE K. Srithi 7 Nan/Thailand
516 102442 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE V. Nguanchoo 683 Nan/Thailand
517 66386 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE W. Pongamornkul & Pongsri 3171 Chiang Mai/Thailand
518 102437 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE V. Nguanchoo 678 Nan/Thailand
519 70166 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE N. Muangyen 0053 Chiang Mai/Thailand
520 36271 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2218 Chiang Mai/Thailand
521 70741 Artemisia monophylla Kitam. ASTERACEAE Kensei Akai, Eisuke Hayasaka & Kazumi Fujikawa 2011073 Kamiuchiha/Japan
522 44853 Artemisia pallens Wall. ex Besser ASTERACEAE Piyawan Winichainan HN1376 Chiang Mai/Thailand
523 64880 Artemisia princeps Pamp. ASTERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-062388 Kochi/Japan
524 105840 Artemisia roxburghiana Besser ASTERACEAE Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK140 Nan/Thailand
525 90230 Artemisia roxburghiana Besser ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-153 Luang Prabang/Laos
526 98215 Artemisia roxburghiana Besser ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-095 Luang Prabang/Laos
527 125254 Artemisia roxburghiana Besser ASTERACEAE W. Pongamornkul 6997 Chiang Mai/THAILAND
528 90484 Artemisia roxburghiana Besser ASTERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-406 Luang Prabang/Laos
529 98468 Artemisia roxburghiana Besser ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-348 Luang Prabang/Laos
530 125244 Artemisia roxburghiana Besser ASTERACEAE W. Pongamornkul 6987 Chiang Mai/THAILAND
531 77267 Artemisia sacrorum Ledeb. ASTERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-073550 Kochi/Japan
532 98500 Artemisia sp. ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-380 Luang Prabang/Laos
533 78360 Artemisia sp. ASTERACEAE V. Nguanchoo 127 Chiang Mai/Thailand
534 53093 Artemisia sp. ASTERACEAE Yin-Jiantao 1356 Yunnan/China
535 129158 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2705 Chiang Mai/THAILAND
536 31294 Artemisia sp. ASTERACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2969 Chiang Mai/Thailand
537 60489 Artemisia sp. ASTERACEAE Ling Shein Man 087933 Chin State/Myanmar
538 23870 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 23870 Chiang Mai/Thailand
539 106033 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 6509 Chiang Mai/Thailand
540 18977 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 18977 Chiang Mai/Thailand
541 36347 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2294 Chiang Mai/Thailand
542 122630 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-101 Phongsaly/LAOS
543 46498 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2573 Mae Hong Son/Thailand
544 22712 Artemisia sp. ASTERACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2444 Nan/Thailand
545 89501 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5601 Chiang Mai/Thailand
546 45065 Artemisia sp. ASTERACEAE M. Tanaros 467 Chiang Mai/Thailand
547 130286 Artemisia sp. ASTERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2462 Mae Hong Son/THAILAND
548 78301 Artemisia sp. ASTERACEAE V. Nguanchoo 589 Chiang Mai/Thailand
549 130196 Artemisia sp. ASTERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2372 Mae Hong Son/THAILAND
550 55190 Artemisia sp. ASTERACEAE S. Mattapha Sawai 537 Tak/Thailand
551 1514 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 1514 Chiang Mai/Thailand
552 4894 Artemisia sp. ASTERACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 65 Kyoto/Japan
553 114109 Artemisia sp. ASTERACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-359 Phongsaly/LAOS
554 5483 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5483 Chiang Mai/Thailand
555 33275 Artemisia sp. ASTERACEAE Jatupol K. 07-056 Chiang Mai/Thailand
556 23298 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 944 Chiang Mai/Thailand
557 62582 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2832 Beijing/China
558 113825 Artemisia sp. ASTERACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-075 Phongsaly/LAOS
559 78217 Artemisia sp. ASTERACEAE V. Nguanchoo 358 Chiang Mai/Thailand
560 38616 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2466 Chiang Mai/Thailand
561 80378 Artemisia sp. ASTERACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-193 Shan State/Myanmar
562 34139 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2064 Tak/Thailand
563 95004 Artemisia sp. ASTERACEAE Ploy Hutasing 011 Chiang Mai/Thailand
564 36336 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Pongamornkul 2283 Chiang Mai/Thailand
565 122864 Artemisia sp. ASTERACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-334 Phongsaly/LAOS
566 28383 Artemisia sp. ASTERACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-24 Oudomxay/Laos
567 69650 Artemisia verlotiorum Lamotte ASTERACEAE K. Srithi 242 Nan/Thailand
568 73437 Artemisia vulgaris L. ASTERACEAE C. Lakoet 0595 Mae Hong Son/Thailand
569 65978 Artemisia vulgaris L. ASTERACEAE K. Srithi 92 Nan/Thailand
570 102439 Artemisia vulgaris L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 680 Nan/Thailand
571 27406 Artemisia vulgaris L. ASTERACEAE P. Kumphet 90 Chiang Mai/Thailand
572 78191 Artemisia vulgaris L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 465 Chiang Mai/Thailand
573 78378 Artemisia vulgaris L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 163 Chiang Mai/Thailand
574 104245 Artemisia vulgaris L. ASTERACEAE S. Kamonnate 809 Chiang Mai/Thailand
575 78331 Artemisia vulgaris L. ASTERACEAE V. Nguanchoo 260 Chiang Mai/Thailand
576 114201 Artemisia vulgaris L. ASTERACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-017 Phongsaly/LAOS
577 33142 Artemisia vulgaris L. ASTERACEAE Warintorn K. 07-126 Chiang Mai/Thailand
578 51965 Aster ageratoides Turcz. ASTERACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe et al. FOK-074183 Kochi/Japan
579 32985 Aster ageratoides Turcz. ASTERACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, A. Sakamoto et al. FOK-074413 Kochi/Japan
580 109223 Aster ageratoides Turcz. ASTERACEAE N. Inagaki et al. FOK-060111 Japan
581 87801 Aster ageratoides Turcz. ASTERACEAE Hiroshige Koyama 10456 China
582 57329 Aster ageratoides Turcz. ASTERACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-062389 Kochi/Japan
583 77129 Aster ageratoides Turcz. ASTERACEAE Yuki Tanabe, Katsuya Nakahira, Prachaya Srisanga, Mu Mu Aung & Tin Tin Mu FOS-003616 Kochi/Japan
584 74328 Aster ageratoides Turcz. ASTERACEAE Zhou-Shishun 7816 Yunnan/China
585 16508 Aster ageratoides Turcz. ssp. alato-petiolata Kitam. ASTERACEAE P. Suksathan 2181 Chiang Mai/Thailand
586 109222 Aster ageratoides Turcz. subsp. ovatus (Franch. & Sav.) Hand.-Mazz. ASTERACEAE K. Yamaoka, A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. FOK-062994 Japan
587 26237 Aster ageratoides Turcz. var. leiophyllus (Franch. & Savat.) Kitam. ASTERACEAE M. Miyake, S. Okunomiya et al. FOK-062306 Kochi/Japan
588 60672 Aster albescens (DC.) Hand.-Mazz. ASTERACEAE Ling Shein Man 087762 Chin State/Myanmar
589 69773 Aster albescens (DC.) Hand.-Mazz. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Ling Shing Man & Maung Nu 082025 Chin State/Myanmar
590 108861 Aster altaicus Willd. ASTERACEAE C.H.Chen 05239 Taiwan
591 87774 Aster argyropholis Hand.-Mazz. ASTERACEAE Hiroshige Koyama s.n. China
592 87952 Aster glehnii F. Schmidt var. hondoensis Kitam. ASTERACEAE Fumihiro Konta 35828 Japan
593 70754 Aster glehnii F. Schmidt var. hondoensis Kitam. ASTERACEAE Kensei Akai, Eisuke Hayasaka & Kazumi Fujikawa 2011103 Kamiuchiha/Japan
594 77347 Aster hispidus Thunb. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa & Sayaga Nakagawa 102 Kochi/Japan
595 87954 Aster iinumae Kitam. ex Hara ASTERACEAE Fumihiro Konta 35830 Japan
596 77276 Aster incisus Fisch. ASTERACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-075199 Kochi/Japan
597 77274 Aster microcephalus (Miq.) Franch. & Sav. var. ripensis Makino ASTERACEAE M. Furusawa et al. FOK-074444 Kochi/Japan
598 87900 Aster microcephalus (Miq.) Franch. et Sav. var. ovatus (Franch. et Sav.) Yonek. ASTERACEAE Fumihiro Konta 35997 Japan
599 70744 Aster microcephalus (Miq.) Franch. et Sav. var. ovatus (Franch. et Sav.) Yonek. ASTERACEAE Kensei Akai, Eisuke Hayasaka & Kazumi Fujikawa 2011081 Kamiuchiha/Japan
600 33456 Aster microcephalus (Miq.) Franch. et Sav. var. ovatus (Franch. et Sav.) Yonek. ASTERACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-074856 Kochi/Japan