ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
801 96004 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Phaosrichai 402 Mae Hong Son/Thailand
802 71218 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE M. Norsaengsri & K. Waengwasit 3014 Tak/Thailand
803 126680 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10045 Chiang Mai/THAILAND
804 55263 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 421 Chiang Mai/Thailand
805 126581 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9937 Lampang/THAILAND
806 49836 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE M. Norsaengsri 6356 Chiang Mai/Thailand
807 50169 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30357 Kanchanaburi/Thailand
808 104060 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Katika Intarapech 49 Chiang Mai/Thailand
809 125012 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 634 Phrae/Thailand
810 50192 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33392 Chiang Mai/Thailand
811 55245 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 00-143 Loei/Thailand
812 55244 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 499 Phetchabun/Thailand
813 55303 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 99-28 Lampang/Thailand
814 31267 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2942 Chiang Mai/Thailand
815 49685 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30330 Kanchanaburi/Thailand
816 55854 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE J.F. Maxwell 12-10 Lampang/Thailand
817 35617 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8453 Mae Hong Son/Thailand
818 8220 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 8220 Loei/Thailand
819 8651 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 8651 Chiang Mai/Thailand
820 118240 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE K. Inthamma 128 Uttaradit/Thailand
821 114269 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4471 Lampang/Thailand
822 109821 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE TLBG 196 Chiang Mai/Thailand
823 55284 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 392 Nan/Thailand
824 22729 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2461 Nan/Thailand
825 80895 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE K. Phoutthavong et al. 593 Luang Prabang/Laos
826 8303 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 8303 Chiang Mai/Thailand
827 48467 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Ricky Ward 22 Mae Hong Son/Thailand
828 22290 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE C. Glamwaewwong 82 Chiang Mai/Thailand
829 81827 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE M. Norsaengsri 11861 Chiang Rai/Thailand
830 59072 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Li-Jianwu 365 Yunnan/China
831 94560 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE N. Muangyen 1686 Lamphun/Thailand
832 49187 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31961 Lampang/Thailand
833 83179 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Pongamornkul 4715 Chiang Mai/Thailand
834 79658 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097114A Chin State/Myanmar
835 25620 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE C. Maknoi 660 Chiang Mai/Thailand
836 55259 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 00-209 Chiang Mai/Thailand
837 94499 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE N. Muangyen 1626 Nan/Thailand
838 122538 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1498 Phrae/THAILAND
839 25632 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE C. Maknoi 672 Chiang Mai/Thailand
840 61823 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Ling Shein Man 087017 Chin State/Myanmar
841 106001 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Pongamornkul 6477 Chiang Mai/Thailand
842 118298 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE K. Inthamma 186 Uttaradit/Thailand
843 43509 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Suttilak Wittayamateewong s.n. Chiang Mai/Thailand
844 121933 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1268 Lampang/Thailand
845 122634 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-105 Phongsaly/LAOS
846 43513 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Suttilak Wittayamateewong s.n. Chiang Mai/Thailand
847 29584 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE C. Maknoi 1326 Chiang Mai/Thailand
848 2835 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 2835 Chiang Mai/Thailand
849 62820 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE M. Norsaengsri 10032 Mae Hong Son/Thailand
850 55258 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 99-36 Chiang Mai/Thailand
851 55257 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng s.n. Chiang Mai/Thailand
852 61171 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086679 Magway/Myanmar
853 55260 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 00-221 Chiang Mai/Thailand
854 8687 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 8687 Chiang Mai/Thailand
855 5709 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5709 Chiang Mai/Thailand
856 118315 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE K. Inthamma 203 Uttaradit/Thailand
857 43512 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Suttilak Wittayamateewong s.n. Chiang Mai/Thailand
858 25631 Blumea flava DC. ASTERACEAE C. Maknoi 671 Chiang Mai/Thailand
859 94567 Blumea flava DC. ASTERACEAE N. Muangyen 1693 Lamphun/Thailand
860 83194 Blumea flava DC. ASTERACEAE W. Pongamornkul 4729 Chiang Mai/Thailand
861 89722 Blumea flava DC. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5708 Chiang Mai/Thailand
862 12807 Blumea flava DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 12807 Chiang Mai/Thailand
863 19536 Blumea flava DC. ASTERACEAE W. Pongamornkul 582 Chiang Mai/Thailand
864 32202 Blumea flava DC. ASTERACEAE J.F. Maxwell 06-102 Chiang Rai/Thailand
865 33055 Blumea flava DC. ASTERACEAE Warintorn K. 07-039 Chiang Mai/Thailand
866 19144 Blumea flava DC. ASTERACEAE W. Saemyarm  87 Mae Hong Son/Thailand
867 94515 Blumea flava DC. ASTERACEAE N. Muangyen 1642 Nan/Thailand
868 23607 Blumea flava DC. ASTERACEAE P. Srisanga 2616 Nan/Thailand
869 208 Blumea flava DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 208 Chiang Mai/Thailand
870 5713 Blumea flava DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5713 Chiang Mai/Thailand
871 126538 Blumea flava DC. ASTERACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9891 Lampang/THAILAND
872 5354 Blumea flava DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5354 Chiang Mai/Thailand
873 35457 Blumea flava DC. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8278 Mae Hong Son/Thailand
874 2884 Blumea flava DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 2884 Chiang Mai/Thailand
875 49861 Blumea flava DC. ASTERACEAE M. Norsaengsri 6381 Chiang Mai/Thailand
876 10322 Blumea flava DC. ASTERACEAE P. Srisanga & C. Puff 7 Chiang Mai/Thailand
877 35295 Blumea flava DC. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8097 Chiang Mai/Thailand
878 120792 Blumea flava DC. ASTERACEAE N. Muangyen 2774 Kanchanaburi/Thailand
879 116646 Blumea flava DC. ASTERACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-269 Xaignabouri/LAOS
880 5518 Blumea flava DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5518 Chiang Mai/Thailand
881 55860 Blumea glandulosa DC. ASTERACEAE J.F. Maxwell 12-4 Lampang/Thailand
882 55942 Blumea glandulosa DC. ASTERACEAE J.F. Maxwell 12-34 Chiang Mai/Thailand
883 54116 Blumea hieraciifolia (D.Don) DC ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 01-05 Chiang Mai/Thailand
884 74506 Blumea hieraciifolia (D.Don) DC ASTERACEAE Zhou-Shishun 8479 Yunnan/China
885 49920 Blumea junghuhniania (Miq.) Boerl. ASTERACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros & C. Puff 6440 Uttaradit/Thailand
886 55953 Blumea lacera (Burm.f.) DC. ASTERACEAE J.F. Maxwell 12-22 Lampang/Thailand
887 27524 Blumea lacera (Burm.f.) DC. ASTERACEAE C. Maknoi 711 Loei/Thailand
888 53944 Blumea lacera (Burm.f.) DC. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 01-10 Chiang Mai/Thailand
889 49188 Blumea lacera (Burm.f.) DC. ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33329 Chiang Mai/Thailand
890 61106 Blumea lacera (Burm.f.) DC. ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086547 Chin State/Myanmar
891 49191 Blumea lacera (Burm.f.) DC. ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33342 Chiang Mai/Thailand
892 55300 Blumea lacera (Burm.f.) DC. ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 512 Phetchabun/Thailand
893 94516 Blumea lacera (Burm.f.) DC. ASTERACEAE N. Muangyen 1643 Nan/Thailand
894 32201 Blumea lacera (Burm.f.) DC. ASTERACEAE J.F. Maxwell 06-101 Chiang Rai/Thailand
895 49194 Blumea lacera (Burm.f.) DC. ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33338 Chiang Mai/Thailand
896 49193 Blumea lacera (Burm.f.) DC. ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32201 Chiang Mai/Thailand
897 49700 Blumea lacera (Burm.f.) DC. ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32518 Mae Hong Son/Thailand
898 49192 Blumea lacera (Burm.f.) DC. ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32544 Mae Hong Son/Thailand
899 40011 Blumea lacera (Burm.f.) DC. ASTERACEAE M. Norsaengsri 5116 Nakhon Ratchasima/Thailand
900 22722 Blumea laciniata (Roxb.) DC. ASTERACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2454 Nan/Thailand