ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
801 49746 Blumea densiflora DC. ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30527 Kanchanaburi/Thailand
802 22714 Blumea densiflora DC. ASTERACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2446 Nan/Thailand
803 49744 Blumea densiflora DC. ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32964 Kanchanaburi/Thailand
804 79657 Blumea densiflora DC. x balsamifera (L.) DC. ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097834 Chin State/Myanmar
805 106464 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 919 Nan/Thailand
806 118298 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE K. Inthamma 186 Uttaradit/Thailand
807 118315 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE K. Inthamma 203 Uttaradit/Thailand
808 62820 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE M. Norsaengsri 10032 Mae Hong Son/Thailand
809 61171 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086679 Magway/Myanmar
810 48467 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Ricky Ward 22 Mae Hong Son/Thailand
811 25620 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE C. Maknoi 660 Chiang Mai/Thailand
812 25632 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE C. Maknoi 672 Chiang Mai/Thailand
813 118240 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE K. Inthamma 128 Uttaradit/Thailand
814 29584 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE C. Maknoi 1326 Chiang Mai/Thailand
815 22290 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE C. Glamwaewwong 82 Chiang Mai/Thailand
816 125012 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 634 Phrae/Thailand
817 49836 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE M. Norsaengsri 6356 Chiang Mai/Thailand
818 94560 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE N. Muangyen 1686 Lamphun/Thailand
819 83179 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Pongamornkul 4715 Chiang Mai/Thailand
820 79658 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097114A Chin State/Myanmar
821 81827 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE M. Norsaengsri 11861 Chiang Rai/Thailand
822 8220 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 8220 Loei/Thailand
823 96868 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE C. Glamwaewwong 384/60 Chiang Mai/Thailand
824 94499 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE N. Muangyen 1626 Nan/Thailand
825 80895 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE K. Phoutthavong et al. 593 Luang Prabang/Laos
826 61823 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Ling Shein Man 087017 Chin State/Myanmar
827 71218 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE M. Norsaengsri & K. Waengwasit 3014 Tak/Thailand
828 95450 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE T. Pingyot 49 Chiang Mai/Thailand
829 66280 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Pongamornkul 3318 Mae Hong Son/Thailand
830 96004 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Phaosrichai 402 Mae Hong Son/Thailand
831 8687 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 8687 Chiang Mai/Thailand
832 55854 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE J.F. Maxwell 12-10 Lampang/Thailand
833 8651 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 8651 Chiang Mai/Thailand
834 126680 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10045 Chiang Mai/THAILAND
835 126581 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9937 Lampang/THAILAND
836 8303 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 8303 Chiang Mai/Thailand
837 126532 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9885 Lampang/THAILAND
838 35617 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8453 Mae Hong Son/Thailand
839 98128 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-009 Luang Prabang/Laos
840 2835 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 2835 Chiang Mai/Thailand
841 72926 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE M. Norsaengsri 10707 Mae Hong Son/Thailand
842 31267 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2942 Chiang Mai/Thailand
843 5709 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5709 Chiang Mai/Thailand
844 22729 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2461 Nan/Thailand
845 98323 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-203 Luang Prabang/Laos
846 114269 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4471 Lampang/Thailand
847 71175 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Thaya 1395 Chiang Mai/Thailand
848 59072 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Li-Jianwu 365 Yunnan/China
849 43509 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Suttilak Wittayamateewong s.n. Chiang Mai/Thailand
850 106328 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 783 Nan/Thailand
851 50192 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33392 Chiang Mai/Thailand
852 121933 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1268 Lampang/Thailand
853 55244 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 499 Phetchabun/Thailand
854 309 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 309 Chiang Mai/Thailand
855 49685 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30330 Kanchanaburi/Thailand
856 55245 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 00-143 Loei/Thailand
857 55257 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng s.n. Chiang Mai/Thailand
858 50149 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-340 Loei/Thailand
859 109821 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE TLBG 196 Chiang Mai/Thailand
860 122634 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-105 Phongsaly/LAOS
861 43513 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Suttilak Wittayamateewong s.n. Chiang Mai/Thailand
862 104060 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Katika Intarapech 49 Chiang Mai/Thailand
863 106001 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Pongamornkul 6477 Chiang Mai/Thailand
864 10324 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Srisanga & C. Puff 9 Chiang Mai/Thailand
865 55259 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 00-209 Chiang Mai/Thailand
866 122538 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1498 Phrae/THAILAND
867 107273 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-030 Phongsaly/Laos
868 55260 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 00-221 Chiang Mai/Thailand
869 55301 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 01-07 Chiang Mai/Thailand
870 55302 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE KKU Staff. s.n. Chiang Mai/Thailand
871 89040 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE N. Muangyen 631 Phayao/Thailand
872 43512 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Suttilak Wittayamateewong s.n. Chiang Mai/Thailand
873 55303 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 99-28 Lampang/Thailand
874 49187 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31961 Lampang/Thailand
875 50169 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30357 Kanchanaburi/Thailand
876 55305 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 513 Phetchabun/Thailand
877 55284 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 392 Nan/Thailand
878 67141 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE Jatupol K. & C. Maknoi 544 Lampang/Thailand
879 55258 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 99-36 Chiang Mai/Thailand
880 55263 Blumea fistulosa (Roxb.) Kurz ASTERACEAE P. Pornpongrungrueng 421 Chiang Mai/Thailand
881 19536 Blumea flava DC. ASTERACEAE W. Pongamornkul 582 Chiang Mai/Thailand
882 23607 Blumea flava DC. ASTERACEAE P. Srisanga 2616 Nan/Thailand
883 49861 Blumea flava DC. ASTERACEAE M. Norsaengsri 6381 Chiang Mai/Thailand
884 32202 Blumea flava DC. ASTERACEAE J.F. Maxwell 06-102 Chiang Rai/Thailand
885 94567 Blumea flava DC. ASTERACEAE N. Muangyen 1693 Lamphun/Thailand
886 126538 Blumea flava DC. ASTERACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9891 Lampang/THAILAND
887 208 Blumea flava DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 208 Chiang Mai/Thailand
888 35457 Blumea flava DC. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8278 Mae Hong Son/Thailand
889 94515 Blumea flava DC. ASTERACEAE N. Muangyen 1642 Nan/Thailand
890 19144 Blumea flava DC. ASTERACEAE W. Saemyarm  87 Mae Hong Son/Thailand
891 2884 Blumea flava DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 2884 Chiang Mai/Thailand
892 33055 Blumea flava DC. ASTERACEAE Warintorn K. 07-039 Chiang Mai/Thailand
893 5713 Blumea flava DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5713 Chiang Mai/Thailand
894 25631 Blumea flava DC. ASTERACEAE C. Maknoi 671 Chiang Mai/Thailand
895 35295 Blumea flava DC. ASTERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8097 Chiang Mai/Thailand
896 10322 Blumea flava DC. ASTERACEAE P. Srisanga & C. Puff 7 Chiang Mai/Thailand
897 83194 Blumea flava DC. ASTERACEAE W. Pongamornkul 4729 Chiang Mai/Thailand
898 120792 Blumea flava DC. ASTERACEAE N. Muangyen 2774 Kanchanaburi/Thailand
899 89722 Blumea flava DC. ASTERACEAE W. Pongamornkul 5708 Chiang Mai/Thailand
900 5518 Blumea flava DC. ASTERACEAE W. Nanakorn et al. 5518 Chiang Mai/Thailand