ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 71237 Anisocampium cumingianum C.Presl ATHYRIACEAE S. Watthana s.n. Chiang Mai/Thailand
2 3696 Anisocampium cumingianum C.Presl ATHYRIACEAE W. Nanakorn et al. 3696 Chiang Mai/Thailand
3 65364 Anisocampium cumingianum C.Presl ATHYRIACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2433 Nan/Thailand
4 43443 Anisocampium cumingianum C.Presl ATHYRIACEAE K. Kertsawang 1264 Uttaradit/Thailand
5 37345 Anisocampium cumingianum C.Presl ATHYRIACEAE J.F. Maxwell 06-757 Chiang Rai/Thailand
6 135582 Anisocampium cuspidatum (Bedd.) Yea C.Liu, W.L.Chiou & M.Kato ATHYRIACEAE T. Shimizu, F. Konta, H. Takahashi 4156 CHINA
7 135386 Anisocampium sheareri (Baker) Ching ATHYRIACEAE Shunichi Sato 247 JAPAN
8 71238 Anisocampium sp. ATHYRIACEAE S. Watthana s.n. Chiang Mai/Thailand
9 42394 Athyrium anisopterum H. Christ ATHYRIACEAE Li Bao-gui 45820 Yunnan/China
10 126081 Athyrium biserrulatum Christ ATHYRIACEAE Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053397 MYANMAR
11 91686 Athyrium brevifrons Nakai ex Tagawa ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
12 91473 Athyrium brevifrons Nakai ex Tagawa ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
13 91396 Athyrium brevifrons Nakai ex Tagawa ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
14 106123 Athyrium brevifrons Nakai ex Tagawa ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Japan
15 91360 Athyrium brevifrons Nakai ex Tagawa ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
16 91346 Athyrium brevifrons Nakai ex Tagawa ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
17 91507 Athyrium brevifrons Nakai ex Tagawa ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
18 126479 Athyrium clivicola Tagawa ATHYRIACEAE Noritoshi Inagaki M76-217 JAPAN
19 129977 Athyrium clivicola Tagawa ATHYRIACEAE S. Sato 17-126 JAPAN
20 130030 Athyrium crenulatoserrulatum Makino ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. JAPAN
21 130029 Athyrium crenulatoserrulatum Makino ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. JAPAN
22 83349 Athyrium cumingianum (Presl) Ching ATHYRIACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 33 Chiang Mai/Thailand
23 40395 Athyrium cumingianum (Presl) Ching ATHYRIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4969 Mae Hong Son/Thailand
24 46984 Athyrium cuspidatum (Bedd.) M. Kato ATHYRIACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 203 Uttaradit/Thailand
25 35085 Athyrium cuspidatum (Bedd.) M. Kato ATHYRIACEAE W. Pongamornkul 1889 Mae Hong Son/Thailand
26 4518 Athyrium cuspidatum (Bedd.) M. Kato ATHYRIACEAE W. Nanakorn et al. 4518 Chiang Mai/Thailand
27 46977 Athyrium cuspidatum (Bedd.) M. Kato ATHYRIACEAE S. Sangvirotjanapat 196 Uttaradit/Thailand
28 39179 Athyrium cuspidatum (Bedd.) M. Kato ATHYRIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5006 Chiang Mai/Thailand
29 91545 Athyrium deltoidofrons Makino ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
30 126480 Athyrium deltoidofrons Makino ATHYRIACEAE Tesshin Yamawaki & Noritoshi Inagaki M71-072 JAPAN
31 140337 Athyrium dissitifolium (Baker) C.Chr. ATHYRIACEAE Kazumi Fujikawa, Yumiko Baba, Santi Watthana, Htike San Soe 101715 MYANMAR
32 56401 Athyrium dissitifolium (Baker) C.Chr. ATHYRIACEAE S. Sang 347 Chiang Mai/Thailand
33 30584 Athyrium dissitifolium (Baker) C.Chr. ATHYRIACEAE J.F. Maxwell 09-131 Mae Hong Son/Thailand
34 32389 Athyrium dissitifolium (Baker) C.Chr. ATHYRIACEAE J.F. Maxwell 06-521 Chiang Rai/Thailand
35 36433 Athyrium dissitifolium (Baker) C.Chr. ATHYRIACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3077 Chiang Mai/Thailand
36 36450 Athyrium dissitifolium (Baker) C.Chr. ATHYRIACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3094 Chiang Mai/Thailand
37 39178 Athyrium dissitifolium (Baker) C.Chr. ATHYRIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5014 Chiang Mai/Thailand
38 91488 Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
39 126082 Athyrium drepanopterum (Kunze) A. Braun ex Milde ATHYRIACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Ling Shein Man & Law Shein 090102 MYANMAR
40 109183 Athyrium fragile (L.) Spreng. ATHYRIACEAE S.T.Chiu, S.C.Mou & K.C.Yang 6297 Taiwan
41 129934 Athyrium iseanum Rosenst. ATHYRIACEAE S. Sato 17-188 JAPAN
42 77153 Athyrium iseanum Rosenst. ATHYRIACEAE Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-061534 Kochi/Japan
43 106058 Athyrium kuratae Seriz. ATHYRIACEAE Futoshi Miyamoto s.n. japan
44 126083 Athyrium leiopodum (Hayata) Tagawa ATHYRIACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035440 MYANMAR
45 126084 Athyrium mackinnoni (Hope) C. Chr. ATHYRIACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano & Hong Mang 053493 MYANMAR
46 42438 Athyrium niponicum (Mett.) Hance ATHYRIACEAE Li Bao-gui 46331 Yunnan/China
47 77152 Athyrium niponicum (Mett.) Hance ATHYRIACEAE M. Watanabe, K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-060365 Kochi/Japan
48 77154 Athyrium otophorum (Miq.) Koidz. ATHYRIACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi, K. Yamaoka et al. FOK-063840 Kochi/Japan
49 26723 Athyrium otophorum (Miq.) Koidz. ATHYRIACEAE N. Inagaki, K. Horiuchi et al. FOK-034858 Kochi/Japan
50 51941 Athyrium otophorum (Miq.) Koidz. ATHYRIACEAE T. Nakamura, K. Yamaoka et al. FOK-062642 Kochi/Japan
51 64829 Athyrium otophorum (Miq.) Koidz. ATHYRIACEAE K. Takeuchi FOK-613781 Kochi/Japan
52 129903 Athyrium otophorum (Miq.) Koidz. ATHYRIACEAE S. Sato 17-26 JAPAN
53 129969 Athyrium otophorum (Miq.) Koidz. ATHYRIACEAE S. Sato 213 JAPAN
54 44521 Athyrium sp. ATHYRIACEAE Yang Guo-ping 631 Yunnan/China
55 30699 Athyrium sp. ATHYRIACEAE P. Suksathan 4319 Chiang Mai/Thailand
56 98275 Athyrium sp. ATHYRIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-155 Luang Prabang/Laos
57 123466 Athyrium sp. ATHYRIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-004 Sainyabuli/LAOS
58 123530 Athyrium sp. ATHYRIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-068 Sainyabuli/LAOS
59 103812 Athyrium sp. ATHYRIACEAE Thitiporn Pingyot, Januarie Kulis, Heng Sovanna & Saksan Kaitongsuk 7.3 Chiang Mai/Thailand
60 95205 Athyrium sp. ATHYRIACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-244 Luang Prabang/Laos
61 114254 Athyrium sp. ATHYRIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-070 Phongsaly/LAOS
62 126483 Athyrium vidalii (Franch. & Sav.) Nakai ATHYRIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-076797 JAPAN
63 91357 Athyrium vidalii (Franch. & Sav.) Nakai ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
64 26149 Athyrium vidalii (Franch. & Sav.) Nakai ATHYRIACEAE T. Tanimoto FOK-805521 Kochi/Japan
65 129924 Athyrium vidalii (Franch. & Sav.) Nakai ATHYRIACEAE S. Sato 17-144 JAPAN
66 77145 Athyrium vidalii (Franch. & Sav.) Nakai ATHYRIACEAE T. Nakamura, K. Yamaoka et al. FOK-056589 Kochi/Japan
67 77158 Athyrium wardii (Hook.) Makino ATHYRIACEAE Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-075184 Kochi/Japan
68 126481 Athyrium x pseudowardii Seriz. ATHYRIACEAE Yasushi Kokami M83-311 JAPAN
69 126482 Athyrium x purpureipes Sa.Kurata ATHYRIACEAE Yasushi Kokami M81-343 JAPAN
70 77163 Athyrium yokoscense (Franch. & Sav.) Christ ATHYRIACEAE S. Kobayashi et al. FOK-080214 Kochi/Japan
71 70752 Athyrium yokoscense (Franch. & Sav.) Christ ATHYRIACEAE Kensei Akai, Eisuke Hayasaka & Kazumi Fujikawa 2011099 Kamiuchiha/Japan
72 26102 Athyrium yokoscense (Franch. & Sav.) Christ ATHYRIACEAE N. Inagaki et al. FOK-060129 Kochi/Japan
73 130028 Athyrium yokoscense (Franch. & Sav.) Christ ATHYRIACEAE Kenji Horie 162 JAPAN
74 129978 Athyrium yokoscense (Franch. & Sav.) Christ ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. JAPAN
75 129999 Athyrium yokoscense (Franch. & Sav.) Christ ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. JAPAN
76 42414 Callipteris esculenta J.Sm. ex T. Moore & Houlst. ATHYRIACEAE Li Bao-gui 45074 Yunnan/China
77 77161 Cornopteris decurrenti-alata (Hook.) Nakai ATHYRIACEAE N. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-077544 Kochi/Japan
78 38343 Cornopteris opaca (D.Don) Tagawa ATHYRIACEAE David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai, S. Suddee, N. Tatsana 4792 Phetchaburi/Thailand
79 47592 Deparia conilii (Franch. & Sav.) M.Kato ATHYRIACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara, A. Sakamota et al. FOK-070021 Kochi/Japan
80 91543 Deparia conilii (Franch. & Sav.) M.Kato ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
81 129961 Deparia conilii (Franch. & Sav.) M.Kato ATHYRIACEAE S. Sato 17-196 JAPAN
82 26695 Deparia conilii (Franch. & Sav.) M.Kato ATHYRIACEAE T. Yamawaki M62-055 Kochi/Japan
83 77157 Deparia dimorphophylla (Koidz.) M. Kato ATHYRIACEAE M. Furusawa et al. FOK-075111 Kochi/Japan
84 129910 Deparia dimorphophylla (Koidz.) M. Kato ATHYRIACEAE S. Sato 17-1 JAPAN
85 126471 Deparia dimorphophylla (Koidz.) M. Kato ATHYRIACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-079125 JAPAN
86 77162 Deparia japonica (Thunb.) M. Kato ATHYRIACEAE N. Kuroiwa, K. Yamashita, T. Morino et al. FOK-079409 Kochi/Japan
87 26349 Deparia japonica (Thunb.) M. Kato ATHYRIACEAE N. Inagaki M85-210 Japan
88 111901 Deparia japonica (Thunb.) M. Kato ATHYRIACEAE Shunichi Sato 145 JAPAN
89 126491 Deparia japonica (Thunb.) M. Kato ATHYRIACEAE K. Yamaoka, A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. FOK-078990 JAPAN
90 33433 Deparia kiusiana (Koidz.) M. Kato ATHYRIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-074599 Kochi/Japan
91 77164 Deparia lancea (Thunb.) Fraser-Jenk. ATHYRIACEAE M. Takahashi FOK-605165 Kochi/Japan
92 47652 Deparia lasiopteris (Kunze) Nakaike ATHYRIACEAE N. Kuroiwa FOK-067688 Kochi/Japan
93 26620 Deparia okuboana (Makino) M Kato ATHYRIACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-060242 Kochi/Japan
94 33730 Deparia okuboana (Makino) M Kato ATHYRIACEAE T. Tanimoto FOK-805806 Kochi/Japan
95 77150 Deparia okuboana (Makino) M Kato ATHYRIACEAE M. Watanabe, K. Yamaoka et al. FOK-057451 Kochi/Japan
96 33532 Deparia petersenii (Kunze) M. Kato ATHYRIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-078357 Kochi/Japan
97 126490 Deparia petersenii (Kunze) M. Kato ATHYRIACEAE Noritoshi Inagaki M85-176 JAPAN
98 26711 Deparia pycnosora (Christ) M. Kato ATHYRIACEAE T. Tanimoto FOK-805522 Kochi/Japan
99 91420 Deparia pycnosora (Christ) M. Kato ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
100 106141 Deparia pycnosora (Christ) M. Kato ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Japan