ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 43443 Anisocampium cumingianum C.Presl ATHYRIACEAE K. Kertsawang 1264 Uttaradit/Thailand
2 71237 Anisocampium cumingianum C.Presl ATHYRIACEAE S. Watthana s.n. Chiang Mai/Thailand
3 65364 Anisocampium cumingianum C.Presl ATHYRIACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2433 Nan/Thailand
4 37345 Anisocampium cumingianum C.Presl ATHYRIACEAE J.F. Maxwell 06-757 Chiang Rai/Thailand
5 3696 Anisocampium cumingianum C.Presl ATHYRIACEAE W. Nanakorn et al. 3696 Chiang Mai/Thailand
6 71238 Anisocampium sp. ATHYRIACEAE S. Watthana s.n. Chiang Mai/Thailand
7 42394 Athyrium anisopterum H. Christ ATHYRIACEAE Li Bao-gui 45820 Yunnan/China
8 91360 Athyrium brevifrons Nakai ex Tagawa ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
9 91507 Athyrium brevifrons Nakai ex Tagawa ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
10 106123 Athyrium brevifrons Nakai ex Tagawa ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Japan
11 91346 Athyrium brevifrons Nakai ex Tagawa ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
12 91473 Athyrium brevifrons Nakai ex Tagawa ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
13 91396 Athyrium brevifrons Nakai ex Tagawa ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
14 91686 Athyrium brevifrons Nakai ex Tagawa ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
15 83349 Athyrium cumingianum (Presl) Ching ATHYRIACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 33 Chiang Mai/Thailand
16 40395 Athyrium cumingianum (Presl) Ching ATHYRIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4969 Mae Hong Son/Thailand
17 46977 Athyrium cuspidatum (Bedd.) M. Kato ATHYRIACEAE S. Sangvirotjanapat 196 Uttaradit/Thailand
18 46984 Athyrium cuspidatum (Bedd.) M. Kato ATHYRIACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 203 Uttaradit/Thailand
19 35085 Athyrium cuspidatum (Bedd.) M. Kato ATHYRIACEAE W. Pongamornkul 1889 Mae Hong Son/Thailand
20 39179 Athyrium cuspidatum (Bedd.) M. Kato ATHYRIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5006 Chiang Mai/Thailand
21 4518 Athyrium cuspidatum (Bedd.) M. Kato ATHYRIACEAE W. Nanakorn et al. 4518 Chiang Mai/Thailand
22 91545 Athyrium deltoidofrons Makino ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
23 30584 Athyrium dissitifolium (Baker) C.Chr. ATHYRIACEAE J.F. Maxwell 09-131 Mae Hong Son/Thailand
24 39178 Athyrium dissitifolium (Baker) C.Chr. ATHYRIACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5014 Chiang Mai/Thailand
25 36433 Athyrium dissitifolium (Baker) C.Chr. ATHYRIACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3077 Chiang Mai/Thailand
26 56401 Athyrium dissitifolium (Baker) C.Chr. ATHYRIACEAE S. Sang 347 Chiang Mai/Thailand
27 36450 Athyrium dissitifolium (Baker) C.Chr. ATHYRIACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3094 Chiang Mai/Thailand
28 32389 Athyrium dissitifolium (Baker) C.Chr. ATHYRIACEAE J.F. Maxwell 06-521 Chiang Rai/Thailand
29 91488 Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
30 109183 Athyrium fragile (L.) Spreng. ATHYRIACEAE S.T.Chiu, S.C.Mou & K.C.Yang 6297 Taiwan
31 77153 Athyrium iseanum Rosenst. ATHYRIACEAE Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-061534 Kochi/Japan
32 106058 Athyrium kuratae Seriz. ATHYRIACEAE Futoshi Miyamoto s.n. japan
33 42438 Athyrium niponicum (Mett.) Hance ATHYRIACEAE Li Bao-gui 46331 Yunnan/China
34 77152 Athyrium niponicum (Mett.) Hance ATHYRIACEAE M. Watanabe, K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-060365 Kochi/Japan
35 64829 Athyrium otophorum (Miq.) Koidz. ATHYRIACEAE K. Takeuchi FOK-613781 Kochi/Japan
36 51941 Athyrium otophorum (Miq.) Koidz. ATHYRIACEAE T. Nakamura, K. Yamaoka et al. FOK-062642 Kochi/Japan
37 77154 Athyrium otophorum (Miq.) Koidz. ATHYRIACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi, K. Yamaoka et al. FOK-063840 Kochi/Japan
38 26723 Athyrium otophorum (Miq.) Koidz. ATHYRIACEAE N. Inagaki, K. Horiuchi et al. FOK-034858 Kochi/Japan
39 30699 Athyrium sp. ATHYRIACEAE P. Suksathan 4319 Chiang Mai/Thailand
40 44521 Athyrium sp. ATHYRIACEAE Yang Guo-ping 631 Yunnan/China
41 95205 Athyrium sp. ATHYRIACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-244 Luang Prabang/Laos
42 114254 Athyrium sp. ATHYRIACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-070 Phongsali/LAOS
43 98275 Athyrium sp. ATHYRIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-155 Luang Prabang/Laos
44 103812 Athyrium sp. ATHYRIACEAE Thitiporn Pingyot, Januarie Kulis, Heng Sovanna & Saksan Kaitongsuk 7.3 Chiang Mai/Thailand
45 26149 Athyrium vidalii (Fr. & Sav.) Nakai ATHYRIACEAE T. Tanimoto FOK-805521 Kochi/Japan
46 91357 Athyrium vidalii (Fr. & Sav.) Nakai ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
47 77145 Athyrium vidalii (Fr. & Sav.) Nakai ATHYRIACEAE T. Nakamura, K. Yamaoka et al. FOK-056589 Kochi/Japan
48 77158 Athyrium wardii (Hook.) Makino ATHYRIACEAE Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-075184 Kochi/Japan
49 70752 Athyrium yokoscense (Franch. & Sav.) Christ ATHYRIACEAE Kensei Akai, Eisuke Hayasaka & Kazumi Fujikawa 2011099 Kamiuchiha/Japan
50 77163 Athyrium yokoscense (Franch. & Sav.) Christ ATHYRIACEAE S. Kobayashi et al. FOK-080214 Kochi/Japan
51 26102 Athyrium yokoscense (Franch. & Sav.) Christ ATHYRIACEAE N. Inagaki et al. FOK-060129 Kochi/Japan
52 42414 Callipteris esculenta J.Sm. ex T. Moore & Houlst. ATHYRIACEAE Li Bao-gui 45074 Yunnan/China
53 77161 Cornopteris decurrenti-alata (Hook.) Nakai ATHYRIACEAE N. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-077544 Kochi/Japan
54 38343 Cornopteris opaca (D.Don) Tagawa ATHYRIACEAE David J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai, S. Suddee, N. Tatsana 4792 Phetchaburi/Thailand
55 47592 Deparia conilii (Franch. & Sav.) M.Kato ATHYRIACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara, A. Sakamota et al. FOK-070021 Kochi/Japan
56 26695 Deparia conilii (Franch. & Sav.) M.Kato ATHYRIACEAE T. Yamawaki M62-055 Kochi/Japan
57 91543 Deparia conilii (Franch. & Sav.) M.Kato ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
58 77157 Deparia dimorphophylla (Koidz.) M. Kato ATHYRIACEAE M. Furusawa et al. FOK-075111 Kochi/Japan
59 77162 Deparia japonica (Thunb.) M. Kato ATHYRIACEAE N. Kuroiwa, K. Yamashita, T. Morino et al. FOK-079409 Kochi/Japan
60 26349 Deparia japonica (Thunb.) M. Kato ATHYRIACEAE N. Inagaki M85-210 Japan
61 111901 Deparia japonica (Thunb.) M. Kato ATHYRIACEAE Shunichi Sato 145 JAPAN
62 33433 Deparia kiusiana (Koidz.) M. Kato ATHYRIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-074599 Kochi/Japan
63 77164 Deparia lancea (Thunb.) Fraser-Jenk. ATHYRIACEAE M. Takahashi FOK-605165 Kochi/Japan
64 47652 Deparia lasiopteris (Kunze) Nakaike ATHYRIACEAE N. Kuroiwa FOK-067688 Kochi/Japan
65 33730 Deparia okuboana (Makino) M Kato ATHYRIACEAE T. Tanimoto FOK-805806 Kochi/Japan
66 77150 Deparia okuboana (Makino) M Kato ATHYRIACEAE M. Watanabe, K. Yamaoka et al. FOK-057451 Kochi/Japan
67 26620 Deparia okuboana (Makino) M Kato ATHYRIACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-060242 Kochi/Japan
68 33532 Deparia petersenii (Kunze) M. Kato ATHYRIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-078357 Kochi/Japan
69 91420 Deparia pycnosora (Christ) M. Kato ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
70 26711 Deparia pycnosora (Christ) M. Kato ATHYRIACEAE T. Tanimoto FOK-805522 Kochi/Japan
71 106141 Deparia pycnosora (Christ) M. Kato ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Japan
72 91345 Deparia pycnosora (Christ) M. Kato ATHYRIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
73 103843 Deparia sp. ATHYRIACEAE Thitiporn Pingyot, Januarie Kulis, Heng Sovanna & Saksan Kaitongsuk 7.22 Chiang Mai/Thailand
74 32615 Deparia unifurcata (Bak.) M. Kato ATHYRIACEAE Y. Yamashita et al. FOK-069187 Kochi/Japan
75 26483 Deparia unifurcata (Bak.) M. Kato ATHYRIACEAE K. Hosokawa, K. Sugimura, S. Kuramoto et al. FOk-066678 Kochi/Japan
76 42422 Dictyodroma heterophlebia (Mett. ex Baker) Ching ATHYRIACEAE Li Bao-gui 9703136 Yunnan/China
77 14762 Diplazium bantamense Blume ATHYRIACEAE K. Larsen 45770 Songkhla/Thailand
78 36718 Diplazium bantamense Blume ATHYRIACEAE P. Suksathan 4462 Chanthaburi/Thailand
79 14794 Diplazium bantamense Blume ATHYRIACEAE K. Larsen 45868 Nakhon Si Thammarat/Thailand
80 26229 Diplazium chinense (Bak.) C.Chr. ATHYRIACEAE K. Yamaoka, A. Sakamoto, H. Fukuhara et al. FOK-059040 Kochi/Japan
81 15093 Diplazium cordifolium Blume ATHYRIACEAE P. Suksathan 1067 Nakhon Si Thammarat/Thailand
82 14796 Diplazium cordifolium Blume ATHYRIACEAE K. Larsen 45926 Nakhon Si Thammarat/Thailand
83 14774 Diplazium crenatoserratum (Blume) T. Moore ATHYRIACEAE K. Larsen 45806 Phatthalung/Thailand
84 17200 Diplazium crenatoserratum (Blume) T. Moore ATHYRIACEAE P. Suksathan 2509 Phangnga/Thailand
85 3155 Diplazium dilatatum Blume ATHYRIACEAE W. Nanakorn et al. 3155 Loei/Thailand
86 36679 Diplazium dilatatum Blume ATHYRIACEAE P. Suksathan 4423 Chanthaburi/Thailand
87 27172 Diplazium dilatatum Blume ATHYRIACEAE P. Suksathan 3831 Nan/Thailand
88 3876 Diplazium dilatatum Blume ATHYRIACEAE W. Nanakorn et al. 3876 Loei/Thailand
89 12460 Diplazium dilatatum Blume ATHYRIACEAE P. Suksathan 1355 Phitsanulok/Thailand
90 3875 Diplazium dilatatum Blume ATHYRIACEAE W. Nanakorn et al. 3875 Loei/Thailand
91 108765 Diplazium doederleinii (Luerss.) Makino ATHYRIACEAE C.H.Chen, C.M. Wang, S.Y.Hsu & C.Y.Cheng 04959 Taiwan
92 26696 Diplazium donianum (Mett.) Tardieu ATHYRIACEAE N. Inagaki M87-024 Japan
93 38313 Diplazium donianum (Mett.) Tardieu ATHYRIACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3246 Chiang Mai/Thailand
94 28370 Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ATHYRIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-10(2) Oudomxay/Laos
95 30804 Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ATHYRIACEAE J.F. Maxwell 07-5 Chiang Rai/Thailand
96 37877 Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ATHYRIACEAE M. Norsaengsri 3844 Chaiyaphum/Thailand
97 17923 Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ATHYRIACEAE D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n. Chiang Mai/Thailand
98 25151 Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ATHYRIACEAE K. Kertsawang 367 Rayong/Thailand
99 30196 Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ATHYRIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-70 Phongsali/Laos
100 45409 Diplazium esculentum (Retz.) Sw. ATHYRIACEAE N. Romkham 59 Chiang Mai/Thailand