ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 131858 Balanophora abbreviata Blume Balanophoraceae W. Pongamornkul, P. Kumphet MED 47 Chiang Mai/Thailand
2 63921 Balanophora abbreviata Blume Balanophoraceae M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9940 Khon Kaen/Thailand
3 75990 Balanophora dioica R.Br. ex Royle Balanophoraceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shain Man, Law Shein 95389 Myanmar
4 56145 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae M. Norsaengsri, N. Tathana 8915 Chiang Rai/Thailand
5 96181 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, U. Thongnak 4366 Lampang/Thailand
6 89226 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae C. Maknoi 4019 Phetchabun/Thailand
7 88817 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae C. Maknoi 8418 Sukhothai/Thailand
8 80603 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3105 Phayao/Thailand
9 68530 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2894 Phayao/Thailand
10 141568 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae Suchanya Kantasa SK 56 Sukhothai/Thailand
11 117238 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae N. Muangyen 2505 Kanchanaburi/Thailand
12 56964 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2049 Nan/Thailand
13 54828 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 1821 Nan/Thailand
14 52222 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae W. La-ongsri, N. Romkham 1464 Nan/Thailand
15 25594 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae C. Maknoi 630 Chiang Mai/Thailand
16 25560 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae W. Nanakorn et al. 25560 Chiang Mai/Thailand
17 22493 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae P. Srisanga 2332 Nan/Thailand
18 5385 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae W. Khoein s.n. Chiang Mai/Thailand
19 59977 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2136 Nan/Thailand
20 121560 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae N. Boonruang 464 Chaiyaphum/Thailand
21 121605 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae N. Boonruang, W. La-ongsri 508 Chaiyaphum/Thailand
22 121636 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae N. Boonruang, W. La-ongsri 539 Chaiyaphum/Thailand
23 139780 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 4022 Lampang/Thailand
24 129073 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2512 Kanchanaburi/Thailand
25 126659 Balanophora fungosa J.R.Forst. & G.Forst. Balanophoraceae Henrik Balslev, N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W., S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong, B. Pakinamhang 10022 Chiang Mai/Thailand
26 30265 Balanophora fungosa subsp. indica (Arn.) B.Hansen Balanophoraceae S. Watthana 2336 Chiang Mai/Thailand
27 88420 Balanophora fungosa subsp. indica (Arn.) B.Hansen Balanophoraceae N. Muangyen 272 Phayao/Thailand
28 126803 Balanophora fungosa subsp. indica (Arn.) B.Hansen Balanophoraceae P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4044 Prachuap Khiri Khan/Thailand
29 16795 Balanophora fungosa subsp. indica (Arn.) B.Hansen Balanophoraceae P. Srisanga 1272 Nan/Thailand
30 129654 Balanophora fungosa subsp. indica (Arn.) B.Hansen Balanophoraceae P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4512 Prachuap Khiri Khan/Thailand
31 126848 Balanophora fungosa subsp. indica (Arn.) B.Hansen Balanophoraceae P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4089 Prachuap Khiri Khan/Thailand
32 55419 Balanophora fungosa subsp. indica (Arn.) B.Hansen Balanophoraceae M. Norsaengsri, N. Tathana 8407 Khon Kaen/Thailand
33 129418 Balanophora fungosa subsp. indica (Arn.) B.Hansen Balanophoraceae P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4276 Prachuap Khiri Khan/Thailand
34 126904 Balanophora fungosa subsp. indica (Arn.) B.Hansen Balanophoraceae P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4146 Prachuap Khiri Khan/Thailand
35 42885 Balanophora fungosa subsp. indica (Arn.) B.Hansen Balanophoraceae C. Maknoi, M. Tanaros 3460 Phetchabun/Thailand
36 16516 Balanophora fungosa subsp. indica (Arn.) B.Hansen Balanophoraceae P. Suksathan 2189 Chiang Mai/Thailand
37 1586 Balanophora fungosa subsp. indica (Arn.) B.Hansen Balanophoraceae W. Nanakorn et al. 1586 Khon Kaen/Thailand
38 10498 Balanophora fungosa subsp. indica (Arn.) B.Hansen Balanophoraceae P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 157 Loei/Thailand
39 9899 Balanophora fungosa subsp. indica (Arn.) B.Hansen Balanophoraceae AE 8 Mae Hong Son/Thailand
40 5777 Balanophora fungosa subsp. indica (Arn.) B.Hansen Balanophoraceae W. Nanakorn et al. 5777 Chiang Mai/Thailand
41 40594 Balanophora fungosa subsp. indica (Arn.) B.Hansen Balanophoraceae J.F. Maxwell 08 225 Nakhon Ratchasima/Thailand
42 4779 Balanophora fungosa subsp. indica (Arn.) B.Hansen Balanophoraceae W. Nanakorn et al. 4779 Mae Hong Son/Thailand
43 4161 Balanophora fungosa subsp. indica (Arn.) B.Hansen Balanophoraceae W. Nanakorn et al. 4161 Chiang Mai/Thailand
44 4247 Balanophora fungosa subsp. indica (Arn.) B.Hansen Balanophoraceae W. Nanakorn et al. 4247 Nan/Thailand
45 40436 Balanophora harlandii Hook.f. Balanophoraceae C. Maknoi 2807 Loei/Thailand
46 57655 Balanophora harlandii Hook.f. Balanophoraceae C. Maknoi 4072 Phitsanulok/Thailand
47 68343 Balanophora harlandii Hook.f. Balanophoraceae C. Maknoi 4446 Phitsanulok/Thailand
48 68344 Balanophora harlandii Hook.f. Balanophoraceae C. Maknoi 4447 Phitsanulok/Thailand
49 105609 Balanophora harlandii Hook.f. Balanophoraceae C. Maknoi 7037 Phetchabun/Thailand
50 121627 Balanophora harlandii Hook.f. Balanophoraceae N. Boonruang, W. La-ongsri 530 Chaiyaphum/Thailand
51 57654 Balanophora harlandii Hook.f. Balanophoraceae C. Maknoi 4071 Phitsanulok/Thailand
52 76611 Balanophora harlandii Hook.f. Balanophoraceae C. Maknoi 7180 Phetchabun/Thailand
53 76042 Balanophora involucrata Hook.f. & Thomson Balanophoraceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Law Shine 94778 Myanmar
54 40329 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae C. Maknoi 2700 Loei/Thailand
55 38890 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae C. Maknoi 2560 Loei/Thailand
56 36597 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae C. Maknoi 1917 Loei/Thailand
57 35137 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae J.F. Maxwell 07 701 Chiang Rai/Thailand
58 29734 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae C. Maknoi 1013 Loei/Thailand
59 129697 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4555 Prachuap Khiri Khan/Thailand
60 129804 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4202 Prachuap Khiri Khan/Thailand
61 138158 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3052 Tak/Thailand
62 21241 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae P. Srisanga, C. Maknoi 2115 Nan/Thailand
63 4536 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae W. Nanakorn et al. 4536 Chiang Mai/Thailand
64 4043 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae W. Nanakorn et al. 4043 Loei/Thailand
65 28548 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae S. Pumicong 429 Nan/Thailand
66 91221 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan, P. Tatiya 3659 Phayao/Thailand
67 76243 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae C. Maknoi 7093 Phetchabun/Thailand
68 73359 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae C. Lakoet 517 Mae Hong Son/Thailand
69 88440 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae N. Muangyen 292 Phayao/Thailand
70 1338 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae W. Nanakorn et al. 1338 Chiang Mai/Thailand
71 88441 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae N. Muangyen 293 Phayao/Thailand
72 80605 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3107 Phayao/Thailand
73 127614 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2581 Kanchanaburi/Thailand
74 85911 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae M. Norsaengsri 12564 Chiang Rai/Thailand
75 91482 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae C. Maknoi 6391 Phetchabun/Thailand
76 54559 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae P. Chantaranothai et al. s.n. Phetchabun/Thailand
77 62738 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri 1162 Sukhothai/Thailand
78 96087 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4271 Lampang/Thailand
79 45235 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae D. Khrueasan MS 797 Chiang Mai/Thailand
80 110540 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5655 Kanchanaburi/Thailand
81 91198 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte Balanophoraceae W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan, P. Tatiya 3636 Phayao/Thailand
82 22511 Balanophora laxiflora Hemsl. Balanophoraceae P. Srisanga 2350 Nan/Thailand
83 15490 Balanophora sp. Balanophoraceae S. Watthana 660 Nakhon Si Thammarat/Thailand
84 120602 Balanophora sp. Balanophoraceae N. Muangyen 2368 Kanchanaburi/Thailand
85 112711 Balanophora sp. Balanophoraceae N. Muangyen 2198 Kanchanaburi/Thailand
86 112699 Balanophora sp. Balanophoraceae N. Muangyen 2186 Kanchanaburi/Thailand
87 43418 Balanophora sp. Balanophoraceae K. Kertsawang 1239 Uttaradit/Thailand
88 42715 Balanophora sp. Balanophoraceae M. Norsaengsri, S. Intamusik 6179 Phitsanulok/Thailand
89 92039 Balanophora sp. Balanophoraceae K. Kertsawang 3604 Phrae/Thailand
90 92038 Balanophora sp. Balanophoraceae K. Kertsawang 3603 Phrae/Thailand
91 120596 Balanophora sp. Balanophoraceae N. Muangyen 2362 Kanchanaburi/Thailand
92 21804 Balanophora sp. Balanophoraceae S. Watthana, P. Suksathan 1596 Phitsanulok/Thailand
93 15489 Balanophora sp. Balanophoraceae S. Watthana 659 Nakhon Si Thammarat/Thailand
94 78852 Balanophora sp. Balanophoraceae P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L1 130 Laos
95 35727 Balanophora sp. Balanophoraceae Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8580 Mae Hong Son/Thailand
96 35726 Balanophora sp. Balanophoraceae Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8579 Mae Hong Son/Thailand
97 20439 Balanophora sp. Balanophoraceae P. Thongson 184 Nan/Thailand
98 21118 Balanophora sp. Balanophoraceae P. Srisanga, C. Maknoi 1992 Nan/Thailand
99 31594 Balanophora sp. Balanophoraceae A. Keratikornkol 383 Tak/Thailand
100 52672 Balanophora sp. Balanophoraceae C. Maknoi 2841 Phitsanulok/Thailand