ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 75990 Balanophora dioica R.Br. ex Royle BALANOPHORACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095389 Chin State/Myanmar
2 22493 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. BALANOPHORACEAE P. Srisanga 2332 Nan/Thailand
3 59977 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. BALANOPHORACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2136 Nan/Thailand
4 56964 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. BALANOPHORACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2049 Nan/Thailand
5 56145 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. BALANOPHORACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8915 Chiang Rai/Thailand
6 68530 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. BALANOPHORACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2894 Phayao/Thailand
7 52222 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. BALANOPHORACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1464 Nan/Thailand
8 54828 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. BALANOPHORACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1821 Nan/Thailand
9 25594 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 630 Chiang Mai/Thailand
10 25560 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. BALANOPHORACEAE W. Nanakorn et al 25560 Chiang Mai/Thailand
11 80603 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. BALANOPHORACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3105 Phayao/Thailand
12 88817 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 8418 Sukhothai/Thailand
13 89226 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 4019 Phetchabun/Thailand
14 96181 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. BALANOPHORACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4366 Lampang/Thailand
15 40594 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE J.F. Maxwell 08-225 Nakhon Ratchasima/Thailand
16 4161 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE W. Nanakorn et al. 4161 Chiang Mai/Thailand
17 88420 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE N. Muangyen 272 Phayao/Thailand
18 42885 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3460 Phetchabun/Thailand
19 16516 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE P. Suksathan 2189 Chiang Mai/Thailand
20 4247 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE W. Nanakorn et al. 4247 Nan/Thailand
21 4779 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE W. Nanakorn et al. 4779 Mae Hong Son/Thailand
22 30265 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE S. Watthana 2336 Chiang Mai/Thailand
23 1586 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE W. Nanakorn et al. 1586 Khon Kaen/Thailand
24 5385 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE W. Khoein s.n. Chiang Mai/Thailand
25 5777 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE W. Nanakorn et al. 5777 Chiang Mai/Thailand
26 9899 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE AE 8 Mae Hong Son/Thailand
27 10498 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 157 Loei/Thailand
28 16795 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE P. Srisanga 1272 Nan/Thailand
29 55419 Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8407 Khon Kaen/Thailand
30 57655 Balanophora harlandii Hook.f. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 4072 Phitsanulok/Thailand
31 68343 Balanophora harlandii Hook.f. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 4446 Phitsanulok/Thailand
32 68344 Balanophora harlandii Hook.f. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 4447 Phitsanulok/Thailand
33 105609 Balanophora harlandii Hook.f. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 7037 Phetchabun/Thailand
34 57654 Balanophora harlandii Hook.f. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 4071 Phitsanulok/Thailand
35 40436 Balanophora harlandii Hook.f. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 2807 Loei/Thailand
36 76611 Balanophora harlandii Hook.f. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 7180 Phetchabun/Thailand
37 76042 Balanophora involucrata Hook.f. & Thomson BALANOPHORACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094778 Chin State/Myanmar
38 40329 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE C. Maknoi 2700 Loei/Thailand
39 38890 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE C. Maknoi 2560 Loei/Thailand
40 36597 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE C. Maknoi 1917 Loei/Thailand
41 35137 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE J.F. Maxwell 07-701 Chiang Rai/Thailand
42 28548 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE S. Pumicong 429 Nan/Thailand
43 21241 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2115 Nan/Thailand
44 4536 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE W. Nanakorn et al. 4536 Chiang Mai/Thailand
45 4043 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE W. Nanakorn et al. 4043 Loei/Thailand
46 29734 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE C. Maknoi 1013 Loei/Thailand
47 91198 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3636 Phayao/Thailand
48 76243 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE C. Maknoi 7093 Phetchabun/Thailand
49 85911 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE M. Norsaengsri 12564 Chiang Rai/Thailand
50 73359 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE C. Lakoet 0517 Mae Hong Son/Thailand
51 45235 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE D. Khrueasan MS797 Chiang Mai/Thailand
52 80605 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3107 Phayao/Thailand
53 91482 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE C. Maknoi 6391 Phetchabun/Thailand
54 88440 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE N. Muangyen 292 Phayao/Thailand
55 91221 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3659 Phayao/Thailand
56 54559 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Phetchabun/Thailand
57 96087 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4271 Lampang/Thailand
58 1338 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE W. Nanakorn et al. 1338 Chiang Mai/Thailand
59 110540 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5655 Kanchanaburi/Thailand
60 117238 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE N. Muangyen 2505 Kanchanaburi/Thailand
61 88441 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE N. Muangyen 293 Phayao/Thailand
62 22511 Balanophora laxiflora Hemsl. BALANOPHORACEAE P. Srisanga 2350 Nan/Thailand
63 55423 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8411 Khon Kaen/Thailand
64 120596 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE N. Muangyen 2362 Kanchanaburi/Thailand
65 43419 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE K. Kertsawang 1240 Uttaradit/Thailand
66 112711 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE N. Muangyen 2198 Kanchanaburi/Thailand
67 112699 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE N. Muangyen 2186 Kanchanaburi/Thailand
68 43418 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE K. Kertsawang 1239 Uttaradit/Thailand
69 105161 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 6397 Phetchabun/Thailand
70 42715 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6179 Phitsanulok/Thailand
71 92039 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE K. Kertsawang 3604 Phrae/Thailand
72 92038 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE K. Kertsawang 3603 Phrae/Thailand
73 120602 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE N. Muangyen 2368 Kanchanaburi/Thailand
74 25549 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE W. Nanakorn et al. 25549 Chiang Mai/Thailand
75 15490 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE S. Watthana 660 Nakhon Si Thammarat/Thailand
76 78852 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-130 Luang Prabang/Laos
77 62738 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1162 Sukhothai/Thailand
78 20439 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE P. Thongson 184 Nan/Thailand
79 21118 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 1992 Nan/Thailand
80 63921 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9940 Khon Kaen/Thailand
81 21804 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1596 Phitsanulok/Thailand
82 52672 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 2841 Phitsanulok/Thailand
83 35727 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8580 Mae Hong Son/Thailand
84 35726 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8579 Mae Hong Son/Thailand
85 31594 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE A. Keratikornkol 383 Tak/Thailand
86 77866 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam & S. Sangvirotjanapat L1-80 Vientiane/Laos
87 15489 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE S. Watthana 659 Nakhon Si Thammarat/Thailand