ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 75990 Balanophora dioica R.Br. ex Royle BALANOPHORACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095389 Chin State/Myanmar
2 96181 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. BALANOPHORACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4366 Lampang/Thailand
3 59977 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. BALANOPHORACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2136 Nan/Thailand
4 56145 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. BALANOPHORACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8915 Chiang Rai/Thailand
5 80603 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. BALANOPHORACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3105 Phayao/Thailand
6 54828 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. BALANOPHORACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1821 Nan/Thailand
7 52222 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. BALANOPHORACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1464 Nan/Thailand
8 88817 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 8418 Sukhothai/Thailand
9 89226 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 4019 Phetchabun/Thailand
10 25594 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 630 Chiang Mai/Thailand
11 25560 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. BALANOPHORACEAE W. Nanakorn et al 25560 Chiang Mai/Thailand
12 68530 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. BALANOPHORACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2894 Phayao/Thailand
13 22493 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. BALANOPHORACEAE P. Srisanga 2332 Nan/Thailand
14 56964 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. BALANOPHORACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2049 Nan/Thailand
15 126659 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. BALANOPHORACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10022 Chiang Mai/THAILAND
16 129073 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. BALANOPHORACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2512 Kanchanaburi/THAILAND
17 127614 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. BALANOPHORACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2581 Kanchanaburi/THAILAND
18 121636 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. BALANOPHORACEAE N. Boonruang & W. La-ongsri 0539 Chaiyaphum/Thailand
19 121560 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. BALANOPHORACEAE N. Boonruang 0464 Chaiyaphum/Thailand
20 121605 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. BALANOPHORACEAE N. Boonruang & W. La-ongsri 0508 Chaiyaphum/Thailand
21 129654 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4512 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
22 129418 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4276 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
23 55419 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8407 Khon Kaen/Thailand
24 126904 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4146 Prachuap Khiri Khan/Thailand
25 126848 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4089 Prachuap Khiri Khan/Thailand
26 88420 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE N. Muangyen 272 Phayao/Thailand
27 42885 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE C. Maknoi & M. Tanaros 3460 Phetchabun/Thailand
28 16795 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE P. Srisanga 1272 Nan/Thailand
29 126803 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4044 Prachuap Khiri Khan/Thailand
30 4247 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE W. Nanakorn et al. 4247 Nan/Thailand
31 30265 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE S. Watthana 2336 Chiang Mai/Thailand
32 1586 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE W. Nanakorn et al. 1586 Khon Kaen/Thailand
33 4161 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE W. Nanakorn et al. 4161 Chiang Mai/Thailand
34 16516 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE P. Suksathan 2189 Chiang Mai/Thailand
35 10498 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 157 Loei/Thailand
36 9899 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE AE 8 Mae Hong Son/Thailand
37 5777 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE W. Nanakorn et al. 5777 Chiang Mai/Thailand
38 5385 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE W. Khoein s.n. Chiang Mai/Thailand
39 4779 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE W. Nanakorn et al. 4779 Mae Hong Son/Thailand
40 40594 Balanophora fungosa J.R. Forst. & G. Forst. subsp. indica (Arn.) B. Hansen BALANOPHORACEAE J.F. Maxwell 08-225 Nakhon Ratchasima/Thailand
41 40436 Balanophora harlandii Hook.f. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 2807 Loei/Thailand
42 57655 Balanophora harlandii Hook.f. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 4072 Phitsanulok/Thailand
43 68343 Balanophora harlandii Hook.f. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 4446 Phitsanulok/Thailand
44 68344 Balanophora harlandii Hook.f. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 4447 Phitsanulok/Thailand
45 121627 Balanophora harlandii Hook.f. BALANOPHORACEAE N. Boonruang & W. La-ongsri 0530 Chaiyaphum/Thailand
46 76611 Balanophora harlandii Hook.f. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 7180 Phetchabun/Thailand
47 105609 Balanophora harlandii Hook.f. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 7037 Phetchabun/Thailand
48 57654 Balanophora harlandii Hook.f. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 4071 Phitsanulok/Thailand
49 76042 Balanophora involucrata Hook.f. & Thomson BALANOPHORACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094778 Chin State/Myanmar
50 96087 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4271 Lampang/Thailand
51 40329 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE C. Maknoi 2700 Loei/Thailand
52 38890 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE C. Maknoi 2560 Loei/Thailand
53 36597 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE C. Maknoi 1917 Loei/Thailand
54 73359 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE C. Lakoet 0517 Mae Hong Son/Thailand
55 91221 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3659 Phayao/Thailand
56 29734 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE C. Maknoi 1013 Loei/Thailand
57 28548 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE S. Pumicong 429 Nan/Thailand
58 91198 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3636 Phayao/Thailand
59 21241 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2115 Nan/Thailand
60 35137 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE J.F. Maxwell 07-701 Chiang Rai/Thailand
61 110540 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5655 Kanchanaburi/Thailand
62 117238 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE N. Muangyen 2505 Kanchanaburi/Thailand
63 4536 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE W. Nanakorn et al. 4536 Chiang Mai/Thailand
64 4043 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE W. Nanakorn et al. 4043 Loei/Thailand
65 91482 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE C. Maknoi 6391 Phetchabun/Thailand
66 76243 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE C. Maknoi 7093 Phetchabun/Thailand
67 88441 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE N. Muangyen 293 Phayao/Thailand
68 1338 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE W. Nanakorn et al. 1338 Chiang Mai/Thailand
69 54559 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE P. Chantaranothai et al. s.n. Phetchabun/Thailand
70 85911 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE M. Norsaengsri 12564 Chiang Rai/Thailand
71 45235 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE D. Khrueasan MS797 Chiang Mai/Thailand
72 129697 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4555 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
73 88440 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE N. Muangyen 292 Phayao/Thailand
74 80605 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte BALANOPHORACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3107 Phayao/Thailand
75 22511 Balanophora laxiflora Hemsl. BALANOPHORACEAE P. Srisanga 2350 Nan/Thailand
76 120596 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE N. Muangyen 2362 Kanchanaburi/Thailand
77 120602 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE N. Muangyen 2368 Kanchanaburi/Thailand
78 21804 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1596 Phitsanulok/Thailand
79 62738 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1162 Sukhothai/Thailand
80 105161 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 6397 Phetchabun/Thailand
81 112711 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE N. Muangyen 2198 Kanchanaburi/Thailand
82 112699 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE N. Muangyen 2186 Kanchanaburi/Thailand
83 63921 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9940 Khon Kaen/Thailand
84 77866 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam & S. Sangvirotjanapat L1-80 Vientiane/Laos
85 15489 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE S. Watthana 659 Nakhon Si Thammarat/Thailand
86 15490 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE S. Watthana 660 Nakhon Si Thammarat/Thailand
87 55423 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8411 Khon Kaen/Thailand
88 20439 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE P. Thongson 184 Nan/Thailand
89 31594 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE A. Keratikornkol 383 Tak/Thailand
90 78852 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-130 Luang Prabang/Laos
91 92039 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE K. Kertsawang 3604 Phrae/Thailand
92 25549 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE W. Nanakorn et al. 25549 Chiang Mai/Thailand
93 92038 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE K. Kertsawang 3603 Phrae/Thailand
94 52672 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE C. Maknoi 2841 Phitsanulok/Thailand
95 43419 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE K. Kertsawang 1240 Uttaradit/Thailand
96 35726 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8579 Mae Hong Son/Thailand
97 35727 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8580 Mae Hong Son/Thailand
98 43418 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE K. Kertsawang 1239 Uttaradit/Thailand
99 42715 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6179 Phitsanulok/Thailand
100 21118 Balanophora sp. BALANOPHORACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 1992 Nan/Thailand