ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 78312 Anredera cordifolia (Ten.) Steenis BASELLACEAE V. Nguanchoo 214 Chiang Mai/Thailand
2 45430 Anredera cordifolia (Ten.) Steenis BASELLACEAE N. Romkham 80 Lamphun/Thailand
3 38143 Anredera cordifolia (Ten.) Steenis BASELLACEAE M. Norsaengsri 4016 Khon Kaen/Thailand
4 51098 Anredera cordifolia (Ten.) Steenis BASELLACEAE W. Pongamornkul 2704 Chiang Mai/Thailand
5 33279 Anredera cordifolia (Ten.) Steenis BASELLACEAE Jatupol K. 07-060 Chiang Mai/Thailand
6 89412 Anredera cordifolia (Ten.) Steenis BASELLACEAE W. Pongamornkul 5512 Nan/Thailand
7 80703 Anredera cordifolia (Ten.) Steenis BASELLACEAE W. Pongamornkul 4560 Chiang Mai/Thailand
8 65043 Anredera cordifolia (Ten.) Steenis BASELLACEAE K. Srithi 20 Nan/Thailand
9 53224 Basella alba L. BASELLACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7692 Khon Kaen/Thailand
10 63935 Basella alba L. BASELLACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9955 Khon Kaen/Thailand
11 2338 Basella alba L. BASELLACEAE W. Nanakorn et al. 2338 Chiang Mai/Thailand
12 110281 Basella alba L. BASELLACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5398 Kanchanaburi/Thailand
13 33149 Basella alba L. BASELLACEAE Warintorn K. 07-133 Chiang Mai/Thailand
14 71901 Basella alba L. BASELLACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
15 5233 Basella alba L. BASELLACEAE W. Nanakorn et al. 5233 Chiang Rai/Thailand
16 87008 Basella alba L. BASELLACEAE C. Glamwaewwong 301/58 Chiang Mai/Thailand
17 90938 Basella alba L. BASELLACEAE David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5860 Loei/Thailand
18 94743 Basella alba L. BASELLACEAE Pornthip Kanta 4 Lamphun/Thailand
19 95658 Basella alba L. BASELLACEAE Siriporn Pomnat PN019 Chiang Mai/Thailand
20 102603 Basella alba L. BASELLACEAE V. Nguanchoo 865 Nan/Thailand
21 102376 Basella alba L. BASELLACEAE V. Nguanchoo 611 Nan/Thailand
22 102476 Basella alba L. BASELLACEAE V. Nguanchoo 723 Nan/Thailand
23 102670 Basella alba L. BASELLACEAE V. Nguanchoo 960 Nan/Thailand
24 108716 Basella alba L. BASELLACEAE C.H.Chen & C.M.Wang 05217 Taichung Hsein/Taiwan
25 70595 Basella alba L. BASELLACEAE Khin Myo Htwe 024126 Mandalay/Myanmar
26 39678 Basella rubra L. BASELLACEAE M. Norsaengsri 4766 Khon Kaen/Thailand
27 33305 Basella rubra L. BASELLACEAE Jatupol K. 07-086 Chiang Mai/Thailand
28 36298 Basella rubra L. BASELLACEAE W. Pongamornkul 2245 Chiang Mai/Thailand
29 45550 Basella rubra L. BASELLACEAE N. Romkham 200 Lamphun/Thailand
30 45359 Basella rubra L. BASELLACEAE N. Romkham 9 Chiang Mai/Thailand
31 45435 Basella rubra L. BASELLACEAE N. Romkham 85 Lamphun/Thailand
32 63287 Basella rubra L. BASELLACEAE V. Nguanchoo 155 Chiang Mai/Thailand
33 63289 Basella rubra L. BASELLACEAE V. Nguanchoo 102 Chiang Mai/Thailand
34 66387 Basella rubra L. BASELLACEAE W. Pongamornkul & Pongsri 3172 Chiang Mai/Thailand
35 63288 Basella rubra L. BASELLACEAE V. Nguanchoo 105 Chiang Mai/Thailand
36 53334 Basella sp. BASELLACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8001 Khon Kaen/Thailand
37 85957 Basella sp. BASELLACEAE K. Wangwasit 050923-18 Khon Kaen/Thailand