ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 65043 Anredera cordifolia (Ten.) Steenis BASELLACEAE K. Srithi 20 Nan/Thailand
2 33279 Anredera cordifolia (Ten.) Steenis BASELLACEAE Jatupol K. 07-060 Chiang Mai/Thailand
3 38143 Anredera cordifolia (Ten.) Steenis BASELLACEAE M. Norsaengsri 4016 Khon Kaen/Thailand
4 45430 Anredera cordifolia (Ten.) Steenis BASELLACEAE N. Romkham 80 Lamphun/Thailand
5 51098 Anredera cordifolia (Ten.) Steenis BASELLACEAE W. Pongamornkul 2704 Chiang Mai/Thailand
6 89412 Anredera cordifolia (Ten.) Steenis BASELLACEAE W. Pongamornkul 5512 Nan/Thailand
7 80703 Anredera cordifolia (Ten.) Steenis BASELLACEAE W. Pongamornkul 4560 Chiang Mai/Thailand
8 78312 Anredera cordifolia (Ten.) Steenis BASELLACEAE V. Nguanchoo 214 Chiang Mai/Thailand
9 5233 Basella alba L. BASELLACEAE W. Nanakorn et al. 5233 Chiang Rai/Thailand
10 33149 Basella alba L. BASELLACEAE Warintorn K. 07-133 Chiang Mai/Thailand
11 53224 Basella alba L. BASELLACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7692 Khon Kaen/Thailand
12 2338 Basella alba L. BASELLACEAE W. Nanakorn et al. 2338 Chiang Mai/Thailand
13 63935 Basella alba L. BASELLACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9955 Khon Kaen/Thailand
14 130329 Basella alba L. BASELLACEAE N. Muangyen 3825 Chiang Mai/THAILAND
15 70595 Basella alba L. BASELLACEAE Khin Myo Htwe 024126 Mandalay/Myanmar
16 102376 Basella alba L. BASELLACEAE V. Nguanchoo 611 Nan/Thailand
17 110281 Basella alba L. BASELLACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5398 Kanchanaburi/Thailand
18 108716 Basella alba L. BASELLACEAE C.H.Chen & C.M.Wang 05217 Taichung Hsein/Taiwan
19 87008 Basella alba L. BASELLACEAE C. Glamwaewwong 301/58 Chiang Mai/Thailand
20 90938 Basella alba L. BASELLACEAE David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5860 Loei/Thailand
21 94743 Basella alba L. BASELLACEAE Pornthip Kanta 4 Lamphun/Thailand
22 102670 Basella alba L. BASELLACEAE V. Nguanchoo 960 Nan/Thailand
23 95658 Basella alba L. BASELLACEAE Siriporn Pomnat PN019 Chiang Mai/Thailand
24 71901 Basella alba L. BASELLACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
25 102603 Basella alba L. BASELLACEAE V. Nguanchoo 865 Nan/Thailand
26 102476 Basella alba L. BASELLACEAE V. Nguanchoo 723 Nan/Thailand
27 33305 Basella rubra L. BASELLACEAE Jatupol K. 07-086 Chiang Mai/Thailand
28 36298 Basella rubra L. BASELLACEAE W. Pongamornkul 2245 Chiang Mai/Thailand
29 39678 Basella rubra L. BASELLACEAE M. Norsaengsri 4766 Khon Kaen/Thailand
30 45359 Basella rubra L. BASELLACEAE N. Romkham 9 Chiang Mai/Thailand
31 63289 Basella rubra L. BASELLACEAE V. Nguanchoo 102 Chiang Mai/Thailand
32 45550 Basella rubra L. BASELLACEAE N. Romkham 200 Lamphun/Thailand
33 63287 Basella rubra L. BASELLACEAE V. Nguanchoo 155 Chiang Mai/Thailand
34 63288 Basella rubra L. BASELLACEAE V. Nguanchoo 105 Chiang Mai/Thailand
35 66387 Basella rubra L. BASELLACEAE W. Pongamornkul & Pongsri 3172 Chiang Mai/Thailand
36 45435 Basella rubra L. BASELLACEAE N. Romkham 85 Lamphun/Thailand
37 53334 Basella sp. BASELLACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8001 Khon Kaen/Thailand
38 85957 Basella sp. BASELLACEAE K. Wangwasit 050923-18 Khon Kaen/Thailand