ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 3102 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE W. Nanakorn et al. 3102 Loei/Thailand
2 65044 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE K. Srithi 97 Nan/Thailand
3 113467 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-168 Phongsaly/LAOS
4 113936 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-186 Phongsaly/LAOS
5 85052 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3287 Lampang/Thailand
6 80901 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE K. Phoutthavong et al. 582 Luang Prabang/Laos
7 116716 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-339 Xaignabouri/LAOS
8 77557 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE M. Norsaengsri 11369 Mae Hong Son/Thailand
9 74463 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE Zhou-Shishun 8425 Yunnan/China
10 132214 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE Martin van de Bult 1836 Chiang Rai/THAILAND
11 49822 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE M. Norsaengsri 6342 Chiang Mai/Thailand
12 17013 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE P. Srisanga 1330 Nan/Thailand
13 74296 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE Zhou-Shishun 7368 Yunnan/China
14 32831 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE N. Muangyen 147 Mae Hong Son/Thailand
15 56173 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8943 Chiang Rai/Thailand
16 71988 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE N. Muangyen 0080 Chiang Mai/Thailand
17 139980 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE Kate Armstrong, Damon Little, Thet Yu Nwe, Phyu Phyu Hnin, Axel Dalberg Poulsen, San Naing Syn, Tu Naing, Dee Ram 1789 MYANMAR
18 60000 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2160 Nan/Thailand
19 31997 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE Pranee Palee 920 Chiang Rai/Thailand
20 75108 Begonia acetosella Craib BEGONIACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2500 Houa Phan/Laos
21 28125 Begonia adenopoda Lem. BEGONIACEAE S. Watthana 2115 Nan/Thailand
22 54766 Begonia adenopoda Lem. BEGONIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1759 Nan/Thailand
23 85717 Begonia afromigrata de Wilde. BEGONIACEAE W. Pongamornkul 5058 Chiang Mai/Thailand
24 118729 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE N. Boonruang 0078 Chaiyaphum/Thailand
25 128771 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2211 Kanchanaburi/THAILAND
26 127608 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2575 Kanchanaburi/THAILAND
27 129084 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2523 Kanchanaburi/THAILAND
28 126953 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1684 Kanchanaburi/Thailand
29 127182 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1913 Kanchanaburi/Thailand
30 117220 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE N. Muangyen 2487 Kanchanaburi/Thailand
31 128988 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2427 Kanchanaburi/THAILAND
32 128977 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2416 Kanchanaburi/THAILAND
33 118772 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE N. Boonruang 0122 Chaiyaphum/Thailand
34 127603 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2570 Kanchanaburi/THAILAND
35 127572 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2539 Kanchanaburi/THAILAND
36 127486 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5995 Chaiyaphum/THAILAND
37 128562 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2002 Kanchanaburi/Thailand
38 86651 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. Tanming 874 Kanchanaburi/Thailand
39 128698 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2138 Kanchanaburi/THAILAND
40 46001 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE C. Maknoi 3913 Phetchabun/Thailand
41 128807 Begonia alicida C.B.Clarke BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2247 Kanchanaburi/THAILAND
42 52108 Begonia asperifolia Irmsch. BEGONIACEAE D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4939 Chiang Mai/Thailand
43 41723 Begonia bilocularis (Wight) Craib BEGONIACEAE J.F. Maxwell 09-203 Siem Reap/Cambodia
44 33864 Begonia brandisiana Kurz BEGONIACEAE J.F. Maxwell 07-631 Krabi/Thailand
45 7479 Begonia brandisiana Kurz BEGONIACEAE W. Nanakorn et al. 7479 Phangnga/Thailand
46 72609 Begonia brandisiana Kurz BEGONIACEAE David J. Middleton, P. Karaket, S. Suddee & P. Triboun 5258 Kanchanaburi/Thailand
47 75670 Begonia brandisiana Kurz BEGONIACEAE W. Tanming 558 Mae Hong Son/Thailand
48 75697 Begonia brandisiana Kurz BEGONIACEAE W. Tanming 585 Mae Hong Son/Thailand
49 127674 Begonia brandisiana Kurz BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2641 Kanchanaburi/THAILAND
50 47140 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE Chusie KY100 Mae Hong Son/Thailand
51 5913 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE W. Nanakorn et al. 5913 Chiang Mai/Thailand
52 126609 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9969 Chiang Mai/THAILAND
53 38310 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE P. Srisanga & P. Suksathan 3243 Chiang Mai/Thailand
54 61449 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE Ling Shein Man 087674 Chin State/Myanmar
55 18022 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE P. Srisanga 1575 Nan/Thailand
56 85796 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE W. Pongamornkul et al. 5135 Chiang Mai/Thailand
57 7912 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE W. Nanakorn et al. 7912 Chiang Mai/Thailand
58 94140 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE W. Pongamornkul 5840 Chiang Mai/Thailand
59 103800 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo & Rafidah Abdul Rahman 6-29 Chiang Mai/Thailand
60 103742 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 356 Chiang Mai/Thailand
61 8256 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE W. Nanakorn et al. 8256 Chiang Mai/Thailand
62 4395 Begonia cathcartii Hook.f. & Thomson BEGONIACEAE W. Nanakorn et al. 4395 Chiang Mai/Thailand
63 86255 Begonia cf. cladotricha M.Hughes BEGONIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-259 Luang Prabang/Laos
64 109192 Begonia chuyunshanensis C.I Peng & Y.K.Chen BEGONIACEAE S.T.Chiu 05483 Taiwan
65 111673 Begonia cladotricha M.Hughes BEGONIACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-196 Xiangkhouang/Laos
66 71042 Begonia curtisii Ridl. BEGONIACEAE C. Phengklai & N. Fukuoka 10045 Phuket/Thailand
67 65380 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2452 Nan/Thailand
68 15653 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE P. Suksathan 1736.1 Mae Hong Son/Thailand
69 69994 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE J.F. Maxwell 12-271 Mae Hong Son/Thailand
70 71044 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE C. Phengklai & N. Fukuoka 10120 Lampang/Thailand
71 128612 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2052 Kanchanaburi/Thailand
72 86254 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-258 Luang Prabang/Laos
73 139196 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE Monthon Norsaengsri, Lamthai Sasnok 12864 Tak/THAILAND
74 92744 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE N. Muangyen 1314 Kanchanaburi/Thailand
75 128886 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2325 Kanchanaburi/THAILAND
76 65337 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2404 Nan/Thailand
77 128992 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2431 Kanchanaburi/THAILAND
78 120579 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE N. Muangyen 2345 Kanchanaburi/Thailand
79 117219 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE N. Muangyen 2486 Kanchanaburi/Thailand
80 20917 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE P. Srisanga 1929 Nan/Thailand
81 138983 Begonia demissa Craib BEGONIACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3862 Mae Hong Son/THAILAND
82 110180 Begonia discreta Craib BEGONIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1053 Chiang Rai/Thailand
83 105946 Begonia discreta Craib BEGONIACEAE W. Pongamornkul 6422 Chiang Mai/Thailand
84 40431 Begonia discreta Craib BEGONIACEAE C. Maknoi 2802 Loei/Thailand
85 21275 Begonia discreta Craib BEGONIACEAE P. Srisanga 2126 Nan/Thailand
86 16461 Begonia discreta Craib BEGONIACEAE P. Suksathan 2134 Chiang Mai/Thailand
87 58815 Begonia dryadis Irmsch. BEGONIACEAE Zhou-Shishun 2906 Yunnan/China
88 44458 Begonia dryadis Irmsch. BEGONIACEAE Zhou Shi-shun 3277 Yunnan/China
89 109245 Begonia evansiana Andr. BEGONIACEAE N. Inagaki et al. FOK-078888 Japan
90 51992 Begonia evansiana Andr. BEGONIACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-069285 Kochi/Japan
91 32566 Begonia evansiana Andr. BEGONIACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe et al. FOK-068363 Kochi/Japan
92 54280 Begonia evansiana Andr. BEGONIACEAE Y. Yamashita et al. FOK-077750 Kochi/Japan
93 112391 Begonia fibrosa Cl. BEGONIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1168 Chiang Rai/Thailand
94 32127 Begonia fibrosa Cl. BEGONIACEAE S. Chongko 538-2 Kanchanaburi/Thailand
95 52143 Begonia fibrosa Cl. BEGONIACEAE D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4530 Chiang Mai/Thailand
96 82371 Begonia fibrosa Cl. BEGONIACEAE D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5701 Tak/Thailand
97 21778 Begonia fimbristipula Hance BEGONIACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1570 Phitsanulok/Thailand
98 112488 Begonia fimbristipula Hance BEGONIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1265 Nan/Thailand
99 15203 Begonia fimbristipula Hance BEGONIACEAE P. Srisanga 918 Nan/Thailand
100 17980 Begonia fimbristipula Hance BEGONIACEAE P. Srisanga 1533 Nan/Thailand