ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 91589 Berberis amurensis Rupr. BERBERIDACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
2 92174 Berberis asiatica Roxb. ex DC. BERBERIDACEAE Stephan Gale & Khin Myo Htwe 035045 Mandalay/Myanmar
3 70596 Berberis asiatica Roxb. ex DC. BERBERIDACEAE T. Akiyama, N. Kuroiwa, K .Fujikawa, H. Sonoki & K.M.Htwe 030208 Mandalay/Myanmar
4 63234 Berberis pruinosa Franch. BERBERIDACEAE Zhou-Shishun 5286 Yunnan/China
5 56493 Berberis sp. BERBERIDACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051408 Chin State/Myanmar
6 61871 Berberis sp. BERBERIDACEAE Ling Shein Man 087275 Chin State/Myanmar
7 63295 Berberis sp. BERBERIDACEAE Li-Jianwu 1047 Yunnan/China
8 64255 Berberis sp. BERBERIDACEAE Li-Jianwu 1145 Yunnan/China
9 68995 Berberis sp. BERBERIDACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089452 Chin State/Myanmar
10 69171 Berberis sp. BERBERIDACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089257 Chin State/Myanmar
11 76076 Berberis sp. BERBERIDACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094821 Chin State/Myanmar
12 79384 Berberis sp. BERBERIDACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 64 Kachin State/Myanmar
13 26987 Berberis thunbergii DC. BERBERIDACEAE M. Nomura FOK-611644 Kochi/Japan
14 26265 Berberis thunbergii DC. BERBERIDACEAE S. Takeuchi 608916 Kochi/Japan
15 96909 Berberis thunbergii DC. BERBERIDACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-069960 Japan
16 26991 Berberis thunbergii DC. BERBERIDACEAE M. Nomura FOK-611640 Kochi/Japan
17 57443 Berberis tschonoskyana Regel BERBERIDACEAE M. Watanabe, A. Sakamoto et al. FOK-067392 Kochi/Japan
18 69366 Berberis weisiensis C.Y.Wu ex S.Y.Bao BERBERIDACEAE Zhou-Shishun 5332 Yunnan/China
19 29669 Mahonia napaulensis DC. BERBERIDACEAE C. Glamwaewwong 1403 Chiang Mai/Thailand
20 22691 Mahonia napaulensis DC. BERBERIDACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2423 Nan/Thailand
21 95765 Mahonia napaulensis DC. BERBERIDACEAE W. Pongamornkul 6049 Chiang Mai/Thailand
22 18513 Mahonia napaulensis DC. BERBERIDACEAE P. Suksathan 2840 Chiang Mai/Thailand
23 89137 Mahonia napaulensis DC. BERBERIDACEAE N. Muangyen 728 Phayao/Thailand
24 5618 Mahonia napaulensis DC. BERBERIDACEAE W. Nanakorn et al. 5618 Chiang Mai/Thailand
25 65668 Mahonia napaulensis DC. BERBERIDACEAE M. Norsaengsri 10158 Mae Hong Son/Thailand
26 72899 Mahonia napaulensis DC. BERBERIDACEAE M. Norsaengsri 11016 Mae Hong Son/Thailand
27 61807 Mahonia nepalensis DC. BERBERIDACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086934 Chin State/Myanmar
28 61913 Mahonia thomsoniana Schn. BERBERIDACEAE Ling Shein Man 087380 Chin State/Myanmar
29 68959 Mahonia thomsoniana Schn. BERBERIDACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089408 Chin State/Myanmar
30 69912 Mahonia thomsoniana Schn. BERBERIDACEAE Kazumi Fujikawa & Atsushi Nomachi 035769 Chin State/Myanmar
31 33638 Nandina domestica Thunb. BERBERIDACEAE M. Nomura FOK-612886 Kochi/Japan
32 47599 Nandina domestica Thunb. BERBERIDACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto, K. Kamimura et al. FOK-070272 Kochi/Japan
33 54179 Nandina domestica Thunb. BERBERIDACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-075154 Kochi/Japan
34 57430 Nandina domestica Thunb. BERBERIDACEAE N. Inagaki FOK-070167 Kochi/Japan
35 57429 Nandina domestica Thunb. BERBERIDACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-075154 Kochi/Japan