ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 26653 Alnus firma Siebold & Zucc. BETULACEAE M. Watanabe et al. FOK-054791 Kochi/Japan
2 108993 Alnus formosana (Burkill) Makino BETULACEAE C.M.Wang & Y.M.Hsu 06442 Taiwan
3 32798 Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr. BETULACEAE T. Matsumoto et al. FOK-072424 Kochi/Japan
4 32900 Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr. BETULACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-073703 Kochi/Japan
5 54299 Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr. BETULACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-075897 Kochi/Japan
6 106056 Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr. BETULACEAE Kenji Horie s.n. japan
7 61777 Alnus nepalensis D.Don BETULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086925 Chin State/Myanmar
8 43101 Alnus nepalensis D.Don BETULACEAE Wang Hong 7856 Yunnan/China
9 60488 Alnus nepalensis D.Don BETULACEAE Ling Shein Man 087934 Chin State/Myanmar
10 61136 Alnus nepalensis D.Don BETULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086566 Chin State/Myanmar
11 61533 Alnus nepalensis D.Don BETULACEAE Ling Shein Man 087080 Chin State/Myanmar
12 75561 Alnus nepalensis D.Don BETULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094484 Chin State/Myanmar
13 79574 Alnus nepalensis D.Don BETULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097042 Chin State/Myanmar
14 79575 Alnus nepalensis D.Don BETULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097505 Chin State/Myanmar
15 61381 Alnus nepalensis D.Don BETULACEAE Law Shein 086389 Chin State/Myanmar
16 91320 Alnus pendula Matsum. BETULACEAE Kenji Horie s.n. Rumoi/Japan
17 91460 Alnus pendula Matsum. BETULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
18 91463 Alnus pendula Matsum. BETULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
19 26531 Alnus pendula Matsum. BETULACEAE M. Tashiro et al. FOK-056601 Kochi/Japan
20 102342 Alnus pendula Matsum. BETULACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
21 91312 Alnus pendula Matsum. BETULACEAE Kenji Horie s.n. Arashiri/Japan
22 54318 Alnus pendula Matsum. BETULACEAE N. Inagaki, K. Horiuchi, K. Yamaoka, T. Tanimoto et al. FOK-056281 Kochi/Japan
23 91563 Alnus pendula Matsum. BETULACEAE Kenji Horie s.n. Rumoi/Japan
24 102286 Alnus pendula Matsum. BETULACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
25 91623 Alnus pendula Matsum. BETULACEAE Kenji Horie s.n. Shiribeshi/Japan
26 91665 Alnus pendula Matsum. BETULACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
27 26933 Alnus serrulatoides Callier BETULACEAE M. Nomura FOK-611555 Kochi/Japan
28 109244 Alnus serrulatoides Callier BETULACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-062673 Japan
29 54297 Alnus serrulatoides Callier BETULACEAE A. Sakamoto FOK-614330 Kochi/Japan
30 44558 Alnus sibirica Fisch ex Turcz. BETULACEAE Hou Yuan-tong 42043 Yunnan/China
31 26813 Alnus sieboldiana Matsum. BETULACEAE T. Matsumoto et al. FOK-065131 Kochi/Japan
32 57446 Alnus sieboldiana Matsum. BETULACEAE N. Inagaki et al. FOK-075920 Kochi/Japan
33 96910 Alnus sieboldiana Matsum. BETULACEAE H. Fukuhara et al. FOK-055070 Japan
34 26655 Alnus sieboldiana Matsum. BETULACEAE H. Fukuhara et al. FOK-055070 Kochi/Japan
35 26931 Alnus sieboldiana Matsum. BETULACEAE M. Nomura FOK-611562 Kochi/Japan
36 47715 Alnus sieboldiana Matsum. BETULACEAE N. Inagaki et al. FOK-067747 Shikoku/Japan
37 32789 Alnus sieboldiana Matsum. BETULACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-072402 Kochi/Japan
38 4883 Alnus sp. BETULACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 54 Kyoto/Japan
39 4875 Alnus sp. BETULACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 46 Kyoto/Japan
40 87891 Alnus trabeculosa Hand.-Mazz. BETULACEAE Yuichi Kadota 68405 Japan
41 106112 Alnus viridis (Chaix) DC. subsp. maximowiczii (Callier ex C.K. Schneid.) H. Ohba BETULACEAE Kenji Horie s.n. Japan
42 106133 Alnus viridis (Chaix) DC. subsp. maximowiczii (Callier ex C.K. Schneid.) H. Ohba BETULACEAE Kenji Horie s.n. Japan
43 30391 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE W. Pongamornkul 1899 Chiang Mai/Thailand
44 79576 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097506 Chin State/Myanmar
45 13021 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE W. Nanakorn et al. 13021 Chiang Mai/Thailand
46 118483 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE K. Inthamma 382 Phitsanulok/Thailand
47 124750 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE N. Muangyen 3327 Nan/Thailand
48 71682 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091126 Chin State/Myanmar
49 69849 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035657 Chin State/Myanmar
50 96012 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE P. Phaosrichai 410 Mae Hong Son/Thailand
51 65645 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE M. Norsaengsri 10135 Nan/Thailand
52 83189 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE W. Pongamornkul 4724 Chiang Mai/Thailand
53 65045 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE K. Srithi 585 Nan/Thailand
54 79578 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097572 Chin State/Myanmar
55 8518 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE W. Nanakorn et al. 8518 Chiang Mai/Thailand
56 66249 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE W. Pongamornkul 3287 Mae Hong Son/Thailand
57 60837 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE Ling Shein Man 087126 Chin State/Myanmar
58 106952 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 663 Nan/Thailand
59 56282 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051288 Chin State/Myanmar
60 131859 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 48 Chiang Mai/THAILAND
61 112260 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE P. Panyadee 188 Chiang Rai/Thailand
62 52416 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8600 Mae Hong Son/Thailand
63 49953 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros & C. Puff 6473 Uttaradit/Thailand
64 5829 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE W. Nanakorn et al. 5829 Chiang Mai/Thailand
65 46437 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE W. Pongamornkul 2512 Mae Hong Son/Thailand
66 837 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE W. Nanakorn et al. 837 Chiang Mai/Thailand
67 132329 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE W. Pongamornkul 7455 Chiang Mai/Thailand
68 42692 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE Jatupol K. 10-518 Chiang Mai/Thailand
69 129355 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE Akharasit Bunsongthae 221 Chiang Mai/THAILAND
70 94482 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE N. Muangyen 1609 Nan/Thailand
71 98309 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-189 Luang Prabang/Laos
72 20770 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE W. Nanakorn et al. 20770 Nan/Thailand
73 79579 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097788 Chin State/Myanmar
74 93403 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE Alisa Narai 15 Chiang Mai/Thailand
75 24898 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE C. Glamwaewwong 894 Chiang Mai/Thailand
76 13084 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE P. Srisanga 480 Nan/Thailand
77 105757 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE Pimsiri PN004 Chiang Mai/Thailand
78 114289 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4491 Lampang/Thailand
79 89469 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE W. Pongamornkul 5569 Phayao/Thailand
80 22524 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE P. Srisanga 2363 Nan/Thailand
81 81431 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE M. Norsaengsri 12226 Chiang Mai/Thailand
82 94470 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don BETULACEAE N. Muangyen 1597 Nan/Thailand
83 91428 Betula ermanii Cham. BETULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
84 91689 Betula ermanii Cham. BETULACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
85 102315 Betula ermanii Cham. BETULACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
86 32528 Betula grossa Siebold et Zucc. BETULACEAE S. Kobayashi, A. Maeda FOK-068130 Kochi/Japan
87 33470 Betula grossa Siebold et Zucc. BETULACEAE N. Inagaki et al. FOK-074931 Kochi/Japan
88 47642 Betula grossa Siebold et Zucc. BETULACEAE M. Watanabe, A. Sakamoto et al. FOK-067644 Kochi/Japan
89 47495 Betula grossa Siebold et Zucc. BETULACEAE S. Kobayashi FOK-070957 Kochi/Japan
90 109243 Betula grossa Siebold et Zucc. BETULACEAE N. Inagaki et al. FOK-074931 Japan
91 32855 Betula grossa Siebold et Zucc. BETULACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-073375 Kochi/Japan
92 106128 Betula maximowicziana Regel BETULACEAE Kenji Horie s.n. Japan
93 106107 Betula ovalifolia Rupr. BETULACEAE Kenji Horie s.n. japan
94 91638 Betula ovalifolia Rupr. BETULACEAE Kenji Horie s.n. Tokachi/Japan
95 19646 Betula papyrifera Marshall BETULACEAE Ruth B. MacFarlane 4589 Michigan/USA
96 87939 Betula platyphylla Sukaczev var. japonica (Miq.) H.Hara BETULACEAE Fumihiro Konta 35815 Japan
97 130456 Betula sp. BETULACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2597 Chiang Rai/Thailand
98 52912 Betula sp. BETULACEAE Yin-Jiantao 1530 Yunnan/China
99 23886 Betula sp. BETULACEAE W. Nanakorn et al. 23886 Chiang Mai/Thailand
100 91492 Carpinus cordata Blume BETULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan