ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 83356 Blechnum appendiculatum Willd. BLECHNACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 40 Chiang Mai/Thailand
2 97439 Blechnum brasiliense Lodd. ex G.Don BLECHNACEAE K. Norum & P. Banthoan KT 148 Chiang Mai/Thailand
3 83319 Blechnum brasiliense Lodd. ex G.Don BLECHNACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 3 Chiang Mai/Thailand
4 17915 Blechnum brasiliense Lodd. ex G.Don BLECHNACEAE D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n. Chiang Mai/Thailand
5 12998 Blechnum finlaysonianum Wall. ex Hook. & Grev. BLECHNACEAE K. Larsen et al. 45548 Narathiwat/Thailand
6 12965 Blechnum finlaysonianum Wall. ex Hook. & Grev. BLECHNACEAE K. Larsen 45770 Songkhla/Thailand
7 47444 Blechnum indicum Burm.f. BLECHNACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 82 Rayong/Thailand
8 34447 Blechnum indicum Burm.f. BLECHNACEAE Warintorn K. 08-277 Rayong/Thailand
9 23311 Blechnum indicum Burm.f. BLECHNACEAE K. Kertsawang 46 Rayong/Thailand
10 97444 Blechnum moorei C.Chr. BLECHNACEAE K. Norum & P. Banthoan KT 147 Chiang Mai/Thailand
11 26613 Blechnum niponicum (Kunze) Makino BLECHNACEAE M. Nomura FOK-609634 Kochi/Japan
12 77128 Blechnum niponicum (Kunze) Makino BLECHNACEAE Yuki Tanabe, Katsuya Nakahira, Prachaya Srisanga, Mu Mu Aung & Tin Tin Mu FOS-003617 Kochi/Japan
13 91522 Blechnum niponicum (Kunze) Makino BLECHNACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
14 4927 Blechnum niponicum (Kunze) Makino BLECHNACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri J.98 Kyoto/Japan
15 77323 Blechnum niponicum (Kunze) Makino BLECHNACEAE M. Takahashi et al. FOK-061111 Kochi/Japan
16 84710 Blechnum orientale L. BLECHNACEAE K. Kertsawang 3491 Chaiyaphum/Thailand
17 17917 Blechnum orientale L. BLECHNACEAE D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n. Chiang Mai/Thailand
18 32317 Blechnum orientale L. BLECHNACEAE J.F. Maxwell 06-526 Chiang Rai/Thailand
19 1874 Blechnum orientale L. BLECHNACEAE W. Nanakorn et al. 1874 Chiang Mai/Thailand
20 46334 Blechnum orientale L. BLECHNACEAE M. Norsaengsri 3328 Udon Thani/Thailand
21 56402 Blechnum orientale L. BLECHNACEAE S. Sang 348 Chiang Mai/Thailand
22 97462 Blechnum orientale L. BLECHNACEAE K. Norum & P. Banthoan KT 109 Chiang Mai/Thailand
23 5833 Blechnum orientale L. BLECHNACEAE S. Watthana 48 Chiang Mai/Thailand
24 83366 Blechnum orientale L. BLECHNACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 50 Chiang Mai/Thailand
25 6850 Blechnum orientale L. BLECHNACEAE W. Nanakorn et al. 6850 Chiang Mai/Thailand
26 69340 Blechnum orientale L. BLECHNACEAE Zhou-Shishun 5269 Yunnan/China
27 97446 Blechnum orientale L. BLECHNACEAE K. Norum & P. Banthoan KT 125 Chiang Mai/Thailand
28 11806 Blechnum orientale L. BLECHNACEAE S. Sasrirat 11 Phetchaburi/Thailand
29 17191 Blechnum orientale L. BLECHNACEAE P. Suksathan 2500 Phangnga/Thailand
30 90970 Blechnum orientale L. BLECHNACEAE Fern Botany KU 025 Chiang Mai/Thailand
31 88246 Blechnum orientale L. BLECHNACEAE W. Pongamornkul 5252 Chiang Mai/Thailand
32 73691 Blechnum sp. BLECHNACEAE W. Pongamornkul 04101 Mae Hong Son/Thailand
33 81448 Blechnum sp. BLECHNACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11694 Rayong/Thailand
34 103957 Blechnum sp. BLECHNACEAE Nittaya Sangwan 48 Chiang Mai/Thailand
35 17789 Blechnum spicant (L.) Roth BLECHNACEAE S. Watthana and P. Suksathan 794 Scotland/United Kingdom
36 74430 Brainea insignis (Hook) J.Sm. BLECHNACEAE Zhou-Shishun 8391 Yunnan/China
37 100517 Brainea insignis (Hook) J.Sm. BLECHNACEAE K. Norum & P. Banthoan KT 146 Chiang Mai/Thailand
38 91073 Brainea insignis (Hook) J.Sm. BLECHNACEAE N. Muangyen 1083 Phayao/Thailand
39 17894 Brainea insignis (Hook) J.Sm. BLECHNACEAE D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n. Chiang Mai/Thailand
40 97431 Brainea insignis (Hook) J.Sm. BLECHNACEAE O. Ratana 36 Chiang Mai/Thailand
41 34832 Brainea insignis (Hook) J.Sm. BLECHNACEAE J.F. Maxwell 08-56 Chiang Mai/Thailand
42 34395 Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. BLECHNACEAE Warintorn K. 08-224 Rayong/Thailand
43 40743 Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. BLECHNACEAE S. Watthana 3147 Phangnga/Thailand
44 3491 Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. BLECHNACEAE W. Nanakorn et al. 3491 Nakhon Si Thammarat/Thailand
45 3405 Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. BLECHNACEAE W. Nanakorn et al. 3405 Nakhon Si Thammarat/Thailand
46 81458 Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. BLECHNACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11704 Rayong/Thailand
47 107386 Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. BLECHNACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-152 Phongsaly/Laos
48 64116 Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. BLECHNACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2518 Phayao/Thailand
49 102193 Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. BLECHNACEAE K. Kertsawang 4457 Rayong/Thailand
50 65047 Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. BLECHNACEAE K. Srithi 375 Nan/Thailand
51 67327 Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. BLECHNACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8151 Phitsanulok/Thailand
52 72632 Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. BLECHNACEAE David J. Middleton, K, Bunpha, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai, S. Suddee & N. Tetsana 5355 Satun/Thailand
53 97468 Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. BLECHNACEAE K. Norum & P. Banthoan KT 124 Chiang Mai/Thailand
54 93299 Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. BLECHNACEAE N. Turreira Garcia 577 Stung Treng/Cambodia
55 93073 Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. BLECHNACEAE N. Turreira-Garcia 127 Preah Vihear/Cambodia
56 88002 Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. BLECHNACEAE Ubonwan Upho UBON 1171 Narathiwat/Thailand
57 84748 Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. BLECHNACEAE K. Kertsawang 2235 Chanthaburi/Thailand
58 82185 Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. BLECHNACEAE C. Maknoi 7777 Rayong/Thailand
59 63980 Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd. BLECHNACEAE M. Pinyosak & P. Wessumritt 67 Trat/Thailand
60 15799 Woodwardia cochinchinensis Ching BLECHNACEAE P. Suksathan 1775 Chiang Mai/Thailand
61 18556 Woodwardia cochinchinensis Ching BLECHNACEAE P. Suksathan 2883 Chiang Rai/Thailand
62 21204 Woodwardia cochinchinensis Ching BLECHNACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2078 Nan/Thailand
63 21623 Woodwardia cochinchinensis Ching BLECHNACEAE P. Suksathan 3128 Chiang Rai/Thailand
64 72605 Woodwardia japonica (L.f.) Sm. BLECHNACEAE David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5021 Chiang Mai/Thailand
65 77324 Woodwardia japonica (L.f.) Sm. BLECHNACEAE K. Takeuchi FOK-614036 Kochi/Japan
66 33790 Woodwardia japonica (L.f.) Sm. BLECHNACEAE K. Takeuchi FOK-614036 Kochi/Japan
67 37102 Woodwardia japonica (L.f.) Sm. BLECHNACEAE A. Keratikornkol 502 Chiang Rai/Thailand
68 42085 Woodwardia japonica (L.f.) Sm. BLECHNACEAE Zhou Shi-shun 84 Yunnan/China
69 107488 Woodwardia japonica (L.f.) Sm. BLECHNACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-264 Phongsaly/Laos
70 77322 Woodwardia orientalis Sw. BLECHNACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-059893 Kochi/Japan
71 26615 Woodwardia orientalis Sw. BLECHNACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-059893 Kochi/Japan
72 83339 Woodwardia prolifera Hook. & Arn. BLECHNACEAE N. Puthisawong & O. Suwanmala 23 Chiang Mai/Thailand
73 82023 Woodwardia sp. BLECHNACEAE M. Norsaengsri 12056 Phayao/Thailand
74 108853 Woodwardia unigemmata (Makino) Nakai BLECHNACEAE C.H.Chen, C.M.Wang, Y.M.Hsu & S.Y.Hsu 05280 Taiwan
75 106073 Woodwardia unigemmata (Makino) Nakai BLECHNACEAE Tetsuji Yamanaka s.n. Japan