ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 87934 Arabidopsis halleri (L.) OีKane et Al-Shehbaz. subsp. gemmifera (Matsum.) OีKane et Al-Shehbaz. BRASSICACEAE Fumihiro Konta 35810 Japan
2 102340 Arabidopsis kamchatica (DC.) K.Shimizu et Kudoh BRASSICACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
3 27005 Arabis flagellosa Miq. BRASSICACEAE M. Nomura FOK-611618 Kochi/Japan
4 26781 Arabis flagellosa Miq. BRASSICACEAE T. Nakamura et al. FOK-064996 Kochi/Japan
5 26874 Arabis flagellosa Miq. BRASSICACEAE M. Nomura FOK-611601 Kochi/Japan
6 77468 Arabis hirsuta Lam. BRASSICACEAE K. Hosokawa, K. Sugimura, S. Kuramoto et al. FOK-066668 Kochi/Japan
7 26479 Arabis hirsuta Lam. BRASSICACEAE K. Hosokawa, K. Sugimura, S. Kuramoto et al. FOK-066668 Kochi/Japan
8 26820 Arabis kawasakiana Makino BRASSICACEAE Y. Aoki FOK-611259 Kochi/Japan
9 108909 Arabis lyrata L. var. kamtschatica Fisch. ex DC. BRASSICACEAE C.M.Wang, H.M.Lin & C.P.Lu 03283 Taiwan
10 77466 Arabis serrata Franch. & Sav. var. shikokiana (Nakai) Ohwi BRASSICACEAE M. Watanabe et al. FOK-055625 Kochi/Japan
11 45442 Brassica alboglabra L.H.Bailey BRASSICACEAE N. Romkham 92 Lamphun/Thailand
12 45490 Brassica alboglabra L.H.Bailey BRASSICACEAE N. Romkham 140 Lamphun/Thailand
13 45410 Brassica chinensis L. BRASSICACEAE N. Romkham 60 Chiang Mai/Thailand
14 65048 Brassica chinensis L. BRASSICACEAE K. Srithi 648 Nan/Thailand
15 45540 Brassica chinensis L. BRASSICACEAE N. Romkham 190 Lamphun/Thailand
16 67029 Brassica chinensis L. BRASSICACEAE W. Pongamornkul 3611 Mae Hong Son/Thailand
17 46206 Brassica chinensis L. BRASSICACEAE N. Romkham 294 Lamphun/Thailand
18 78210 Brassica juncea (L.) Czern. BRASSICACEAE V. Nguanchoo 335 Chiang Mai/Thailand
19 33255 Brassica juncea (L.) Czern. BRASSICACEAE Jatupol K. 07-036 Chiang Mai/Thailand
20 40511 Brassica juncea (L.) Czern. BRASSICACEAE J.F. Maxwell 09-35 Chiang Rai/Thailand
21 78201 Brassica juncea (L.) Czern. BRASSICACEAE V. Nguanchoo 319 Chiang Mai/Thailand
22 77032 Brassica juncea (L.) Czern. BRASSICACEAE V. Nguanchoo 563 Chiang Mai/Thailand
23 107249 Brassica juncea (L.) Czern. BRASSICACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-006 Phongsali/Laos
24 77290 Brassica napus L. BRASSICACEAE K. Yamaoka, T. Nakamura et al. FOK-030964 Kochi/Japan
25 40512 Brassica oleracea L. BRASSICACEAE J.F. Maxwell 09-36 Chiang Rai/Thailand
26 45467 Brassica pekinensis Rupr. BRASSICACEAE N. Romkham 117 Lamphun/Thailand
27 101746 Brassica rapa L. BRASSICACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 031 Chiang Mai/Thailand
28 106794 Brassica sp. BRASSICACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 514 Nan/Thailand
29 34056 Brassica sp. BRASSICACEAE W. Pongamornkul 1981 Chiang Mai/Thailand
30 106367 Brassica sp. BRASSICACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 822 Nan/Thailand
31 45360 Brassica sp. BRASSICACEAE N. Romkham 10 Chiang Mai/Thailand
32 96015 Brassica sp. BRASSICACEAE P. Phaosrichai 413 Mae Hong Son/Thailand
33 90450 Brassica sp. BRASSICACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-372 Luang Prabang/Laos
34 84178 Brassica sp. BRASSICACEAE W. Pongamornkul 4964 Chiang Mai/Thailand
35 70709 Cakile edentula (Bigelow) Hook. BRASSICACEAE Kensei Akai & Kazumi Fujikawa 2011026 Ishikawa/Japan
36 26650 Capsella bursa-pastoris Medik. BRASSICACEAE K. Kuroiwa, S. Okunomiya, H. Takahashi, K. Horiuchi FOK-050950 Kochi/Japan
37 47490 Capsella bursa-pastoris Medik. BRASSICACEAE S. Kobayashi FOK-070983 Kochi/Japan
38 106078 Capsella bursa-pastoris Medik. BRASSICACEAE Kumi Hamasaki 00016 Japan
39 77476 Capsella bursa-pastoris Medik. BRASSICACEAE M. Nomura FOK-606471 Kochi/Japan
40 52002 Capsella bursa-pastoris Medik. BRASSICACEAE H. Fukuhara et al. FOK-004361 Kochi/Japan
41 26434 Cardamine flexuosa With. BRASSICACEAE M. Honda FOK-609280 Kochi/Japan
42 26245 Cardamine flexuosa With. BRASSICACEAE A. Maeda FOK-064270 Kochi/Japan
43 77477 Cardamine flexuosa With. BRASSICACEAE M. Nomura FOK-606505 Kochi/Japan
44 26298 Cardamine flexuosa With. BRASSICACEAE M. Furusawa, M. Miyake, S. Okunomiya et al. FOK-063526 Kochi/Japan
45 4398 Cardamine hirsuta L. BRASSICACEAE W. Nanakorn et al. 4398 Chiang Mai/Thailand
46 16620 Cardamine hirsuta L. BRASSICACEAE P. Srisanga 1214 Nan/Thailand
47 55728 Cardamine hirsuta L. BRASSICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8528 Loei/Thailand
48 56360 Cardamine hirsuta L. BRASSICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8997 Chiang Rai/Thailand
49 103868 Cardamine hirsuta L. BRASSICACEAE S. Kamonnate 662 Chiang Mai/Thailand
50 10339 Cardamine hirsuta L. BRASSICACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 16 Chiang Mai/Thailand
51 4438 Cardamine hirsuta L. BRASSICACEAE W. Nanakorn et al. 4438 Chiang Mai/Thailand
52 95355 Cardamine hirsuta L. BRASSICACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4167 Lampang/Thailand
53 30164 Cardamine hirsuta L. BRASSICACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-30A Phongsali/Laos
54 37736 Cardamine hirsuta L. BRASSICACEAE J.F. Maxwell 06-723 Chiang Rai/Thailand
55 77291 Cardamine impatiens L. var. eriocarpa DC. BRASSICACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-033670 Kochi/Japan
56 57447 Cardamine impatiens L. var. eriocarpa DC. BRASSICACEAE T. Matsuo FOK-611345 Kochi/Japan
57 27004 Cardamine leucantha (Tausch) O.E. Schulz BRASSICACEAE M. Nomura FOK-611619 Kochi/Japan
58 77479 Cardamine leucantha (Tausch) O.E. Schulz BRASSICACEAE Y. Okabe FOK-611965 Kochi/Japan
59 87935 Cardamine leucantha (Tausch) O.E. Schulz BRASSICACEAE Fumihiro Konta 35811 Japan
60 17759 Cardamine pratensis L. BRASSICACEAE S. Watthana and P. Suksathan 775 Scotland/United Kingdom
61 91655 Cardamine schinziana O.E.Schulz BRASSICACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
62 77470 Cardamine scutata Thunb. BRASSICACEAE N. Inagaki et al. FOK-075927 Kochi/Japan
63 26206 Cardamine scutata Thunb. var. latifolia (Maxim.) H. Hara BRASSICACEAE Y. Aoki FOK-613297 Kochi/Japan
64 48779 Cardamine sp. BRASSICACEAE Shunsuke Tsugaru T-61833 Chiang Mai/Thailand
65 30209 Cardamine sp. BRASSICACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-84 Phongsali/Laos
66 68947 Cardamine sp. BRASSICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089505 Chin State/Myanmar
67 75829 Cardamine sp. BRASSICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094560 Chin State/Myanmar
68 68979 Cardamine sp. BRASSICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089434 Chin State/Myanmar
69 79733 Cardamine sp. BRASSICACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097954 Chin State/Myanmar
70 56516 Cardamine sp. BRASSICACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051387 Chin State/Myanmar
71 47526 Cardamine tanakae Franch. et Sav. BRASSICACEAE Y. Yamashita FOK-070825 Kochi/Japan
72 54310 Cardamine tanakae Franch. et Sav. BRASSICACEAE Y. Kurahashi FOK-611230 Kochi/Japan
73 52102 Cardamine tanakae Franch. et Sav. BRASSICACEAE K. Takeuchi FOK-613327 Kochi/Japan
74 77472 Cardamine torrentis Nakai BRASSICACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara et al. FOK-076948 Kochi/Japan
75 17796 Cochlearia officinalis L. BRASSICACEAE S. Watthana and P. Suksathan 801 Scotland/United Kingdom
76 102272 Erysimum cheiranthoides L. var. japonicum H. Boissieu BRASSICACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
77 77467 Eutrema japonicum (Miq.) Koidz. BRASSICACEAE N. Inagaki et al. FOK-065085 Kochi/Japan
78 77292 Eutrema tenue (Miq.) Makino BRASSICACEAE M. Watanabe et al. FOK-054786 Kochi/Japan
79 91361 Eutrema tenue (Miq.) Makino BRASSICACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
80 78996 Ischnocarpus frutescens (L.) Aiton BRASSICACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-192 Xaignabouri/Laos
81 77592 Ischnocarpus frutescens (L.) Aiton BRASSICACEAE M. Norsaengsri 11521 Sukhothai/Thailand
82 17804 Lepidium campestre (L.) R.Br. BRASSICACEAE S. Watthana and P. Suksathan 809 Scotland/United Kingdom
83 77474 Lepidium didymum L. BRASSICACEAE A. Sakamoto FOK-603133 Kochi/Japan
84 19654 Lepidium heterophyllum (DC.) Benth. BRASSICACEAE Richard R. Halse 5598 Vancouver/Canada
85 22819 Lepidium sativum L. BRASSICACEAE W. Pongamornkul 908 Chiang Mai/Thailand
86 27413 Lepidium sativum L. BRASSICACEAE P. Kumphet sn. 97 Chiang Mai/Thailand
87 4836 Lepidium sp. BRASSICACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 8 Kyoto/Japan
88 26943 Lepidium virginicum L. BRASSICACEAE Y. Aoki FOK-611545 Kochi/Japan
89 77478 Lepidium virginicum L. BRASSICACEAE Y. Aoki FOK-611545 Kochi/Japan
90 26174 Lepidium virginicum L. BRASSICACEAE Y. Aoki FOK-600033 Kochi/Japan
91 57444 Nasturtium officinale R.Br. BRASSICACEAE N. Kitaoka et al. FOK-042271 Kochi/Japan
92 61317 Nasturtium officinale R.Br. BRASSICACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086813 Chin State/Myanmar
93 47610 Nasturtium officinale R.Br. BRASSICACEAE M. Watanabe et al. FOK-066167 Kochi/Japan
94 77471 Orychophragmus violaceus (L.) O.E. Schulz BRASSICACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-075899 Kochi/Japan
95 80350 Raphanus sativus L. BRASSICACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-165 Shan State/Myanmar
96 94752 Raphanus sativus L. BRASSICACEAE Pornthip Kanta 46 Lamphun/Thailand
97 33194 Raphanus sativus L. BRASSICACEAE Warintorn K. 08-178 Chiang Mai/Thailand
98 21631 Raphanus sativus L. BRASSICACEAE P. Suksathan s.n. Chiang Mai/Thailand
99 36969 Raphanus sativus L. BRASSICACEAE P. Srisanga 3189 Chiang Mai/Thailand
100 36971 Raphanus sativus L. BRASSICACEAE P. Srisanga 3191 Chiang Mai/Thailand