ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 76543 Adenophora khasiana (Hook.f. & Thomson) Oliv. ex Collett & Hemsl. CAMPANULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094056 Chin State/Myanmar
2 76305 Adenophora khasiana (Hook.f. & Thomson) Oliv. ex Collett & Hemsl. CAMPANULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094926 Chin State/Myanmar
3 91364 Adenophora remotiflora (Siebold et Zucc.) Miq. CAMPANULACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
4 98457 Adenophora sp. CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-337 Luang Prabang/Laos
5 106130 Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC. var. japonica (Regel) Hara CAMPANULACEAE Kenji Horie s.n. Japan
6 106067 Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC. var. japonica (Regel) Hara CAMPANULACEAE Hiroshige Koyama 10298 Ibaraki Pref./japan
7 91567 Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC. var. japonica (Regel) Hara CAMPANULACEAE Kenji Horie s.n. Rumoi/Japan
8 91450 Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC. var. japonica (Regel) Hara CAMPANULACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
9 106090 Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC. var. japonica (Regel) Hara CAMPANULACEAE Kenji Horie s.n. japan
10 106091 Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC. var. japonica (Regel) Hara CAMPANULACEAE Kenji Horie s.n. japan
11 106089 Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC. var. japonica (Regel) Hara CAMPANULACEAE Kenji Horie s.n. japan
12 70716 Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC. var. japonica (Regel) Hara CAMPANULACEAE Kensei Akai & Kazumi Fujikawa 2011038 Ishikawa/Japan
13 109238 Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC. var. japonica (Regel) Hara CAMPANULACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-068192 Japan
14 51964 Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC. var. japonica (Regel) Hara CAMPANULACEAE T. Nakamura et al. FOK-058697 Kochi/Japan
15 109237 Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC. var. japonica (Regel) Hara forma lancifolia (H.Hara) Kitam. CAMPANULACEAE K. Hosokawa, S. Okunomiya et al. FOK-060564 Japan
16 106053 Adenophora uryuensis Miyabe & Tatew. CAMPANULACEAE Kenji Horie s.n. japan
17 63426 Asyneuma chinense D.Y. Hong CAMPANULACEAE Li-Jianwu 765 Yunnan/China
18 56571 Asyneuma fulgens (Wall.) Briq. CAMPANULACEAE P. Suksathan with Wilde, W.J.J.O de; Wilde-Duyfies, B.B.de 5323 Chiang Mai/Thailand
19 21282 Campanula cana Wall. CAMPANULACEAE P. Srisanga 2133 Nan/Thailand
20 12899 Campanula cana Wall. CAMPANULACEAE P. Srisanga 429 Nan/Thailand
21 15819 Campanula cana Wall. CAMPANULACEAE P. Suksathan 1795 Nan/Thailand
22 64269 Campanula cana Wall. CAMPANULACEAE Li-Jianwu 1211 Yunnan/China
23 18667 Campanula cana Wall. CAMPANULACEAE P. Srisanga 1827 Nan/Thailand
24 110170 Campanula cana Wall. CAMPANULACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1043 Chiang Rai/Thailand
25 16492 Campanula colorata Wall. CAMPANULACEAE P. Suksathan 2165 Chiang Mai/Thailand
26 18528 Campanula colorata Wall. CAMPANULACEAE P. Suksathan 2855 Chiang Mai/Thailand
27 106085 Campanula dasyantha M.Bieb. CAMPANULACEAE Hiroshige Koyama 3075 Japan
28 59280 Campanula mekongensis Diels ex C.Y.Wu CAMPANULACEAE Li-Jianwu 231 Yunnan/China
29 75794 Campanula pallida Wall. CAMPANULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094510 Chin State/Myanmar
30 60888 Campanula pallida Wall. CAMPANULACEAE Ling Shein Man 087260 Chin State/Myanmar
31 69820 Campanula pallida Wall. CAMPANULACEAE Law Shein 091592 Chin State/Myanmar
32 60807 Campanula pallida Wall. CAMPANULACEAE Ling Shein Man 088203 Chin State/Myanmar
33 60644 Campanula pallida Wall. CAMPANULACEAE Ling Shein Man 087795 Chin State/Myanmar
34 76279 Campanula pallida Wall. CAMPANULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094841 Chin State/Myanmar
35 54154 campanula punctata Lam. CAMPANULACEAE N. Inagaki et al. FOK-067749 Kochi/Japan
36 47566 campanula punctata Lam. CAMPANULACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-067516 Kochi/Japan
37 20894 Campanula rosmarinifolia Kerr CAMPANULACEAE P. Suksathan 3012 Tak/Thailand
38 56573 Campanula rosmarinifolia Kerr CAMPANULACEAE P. Suksathan with Wilde, W.J.J.O de; Wilde-Duyfies, B.B.de 5426 Tak/Thailand
39 57905 Campanula rosmarinifolia Kerr CAMPANULACEAE P. Suksathan 5421 Tak/Thailand
40 34170 Campanula rosmarinifolia Kerr CAMPANULACEAE W. Pongamornkul 2095 Tak/Thailand
41 61467 Campanula sp. CAMPANULACEAE Ling Shein Man 087652 Chin State/Myanmar
42 60210 Campanumoea celebica Blume CAMPANULACEAE Zhou Shishun 2854 Yunnan/China
43 41980 Campanumoea celebica Blume CAMPANULACEAE Zhou Shi-shun 2837 Yunnan/China
44 44496 Campanumoea celebica Blume CAMPANULACEAE Zhou Shi-shun 2854 Yunnan/China
45 58756 Campanumoea celebica Blume CAMPANULACEAE Zhou-Shishun 2837 Yunnan/China
46 60277 Campanumoea javanica Blume CAMPANULACEAE Zhou Shishun 3226 Yunnan/China
47 60208 Campanumoea javanica Blume CAMPANULACEAE Yang Guoping 633 Yunnan/China
48 67688 Campanumoea javanica Blume CAMPANULACEAE Jatupol K. 955 Chiang Mai/Thailand
49 43039 Campanumoea javanica Blume CAMPANULACEAE Zhou Shi-shun 3226 Yunnan/China
50 74347 Campanumoea javanica Blume CAMPANULACEAE Zhou-Shishun 7673 Yunnan/China
51 85876 Campanumoea javanica Blume CAMPANULACEAE M. Norsaengsri 12529 Chiang Rai/Thailand
52 53511 Campanumoea javanica Blume CAMPANULACEAE Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1500 Yunnan/China
53 18967 Campanumoea javanica Blume CAMPANULACEAE W. Nanakorn et al. 18967 Chiang Mai/Thailand
54 44446 Campanumoea javanica Blume CAMPANULACEAE Zhou Shi-shun 3166 Yunnan/China
55 42802 Campanumoea javanica Blume CAMPANULACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6267 Uttaradit/Thailand
56 42245 Campanumoea javanica Blume CAMPANULACEAE Wang Hong 7944 Yunnan/China
57 42226 Campanumoea javanica Blume CAMPANULACEAE Zhou Shi-shun 3144 Yunnan/China
58 42991 Campanumoea lancifolia Merr. CAMPANULACEAE Zhou Shi-shun 2836 Yunnan/China
59 42287 Campanumoea lancifolia Merr. CAMPANULACEAE Zhou Shi-shun 3109 Yunnan/China
60 41935 Campanumoea lancifolia Merr. CAMPANULACEAE Zhou Shi-shun 2832 Yunnan/China
61 44412 Campanumoea parviflora (Wall. ex A. DC.) Benth. CAMPANULACEAE Zhou Shi-shun 3065 Yunnan/China
62 111775 Campanumoea sp. CAMPANULACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-295 Xiangkhouang/Laos
63 75833 Codonopsis benthamii Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094563 Chin State/Myanmar
64 126093 Codonopsis benthamii Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano & Hong Mang 053447 Chin State/Myanmar
65 38467 Codonopsis celebica (Bl.) Thuan CAMPANULACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2239 Loei/Thailand
66 36495 Codonopsis celebica (Bl.) Thuan CAMPANULACEAE C. Maknoi 1815 Loei/Thailand
67 31270 Codonopsis convovulacea Kurz CAMPANULACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2945 Chiang Mai/Thailand
68 18497 Codonopsis convovulacea Kurz CAMPANULACEAE P. Suksathan 2824 Mae Hong Son/Thailand
69 75283 Codonopsis convovulacea Kurz CAMPANULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094957 Chin State/Myanmar
70 21550 Codonopsis convovulacea Kurz CAMPANULACEAE S. Watthana 1445 Chiang Mai/Thailand
71 15451 Codonopsis convovulacea Kurz CAMPANULACEAE S. Watthana et al. 637 Mae Hong Son/Thailand
72 93347 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE Kanyarat 0153 Chiang Mai/Thailand
73 28144 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE S. Watthana & S. Pumicong 2134 Phayao/Thailand
74 12248 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE P. Srisanga 273 Nan/Thailand
75 78182 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE V. Nguanchoo 445 Chiang Mai/Thailand
76 12377 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE P. Suksathan 1272 Phitsanulok/Thailand
77 129260 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE Akharasit Bunsongthae 95 Chiang Mai/THAILAND
78 43194 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE J.F. Maxwell 09-301 Chiang Rai/Thailand
79 29711 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE C. Maknoi 990 Loei/Thailand
80 69628 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE V. Nguanchoo 392 Chiang Mai/Thailand
81 29746 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE C. Maknoi 1067 Loei/Thailand
82 58342 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE Staples, G., Pongamornkul, W.; Suriya, S. 1451 Phitsanulok/Thailand
83 65142 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE K. Srithi 203 Nan/Thailand
84 51140 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE W. Pongamornkul 2746 Phitsanulok/Thailand
85 34197 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE W. Pongamornkul 2122 Chiang Mai/Thailand
86 126094 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE Ling Shein Mang 091725 Chin State/Myanmar
87 126095 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE Ling Shein Mang 096104 Chin State/Myanmar
88 43429 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE K. Kertsawang 1250 Uttaradit/Thailand
89 43494 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE D. Khrueasan MS-568 Chiang Mai/Thailand
90 40268 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE C. Maknoi 2630 Phitsanulok/Thailand
91 40334 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE C. Maknoi 2705 Loei/Thailand
92 123304 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-298 Phongsaly/LAOS
93 52767 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE C. Maknoi 2936 Phitsanulok/Thailand
94 9666 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE W. Nanakorn et al. 9666 Chiang Mai/Thailand
95 15973 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE P. Suksathan s.n. Chiang Mai/Thailand
96 114261 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-077 Phongsaly/LAOS
97 5126 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE W. Nanakorn et al. 5126 Loei/Thailand
98 4580 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE W. Nanakorn et al. 4580 Chiang Mai/Thailand
99 1868 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE W. Nanakorn et al. 1868 Chiang Mai/Thailand
100 114230 Codonopsis javanica (Blume) Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-046 Phongsaly/LAOS