ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 60765 Lobelia doniana Skottsb. CAMPANULACEAE Law Shein 088264 Chin State/Myanmar
202 60645 Lobelia doniana Skottsb. CAMPANULACEAE Ling Shein Man 087794 Chin State/Myanmar
203 3496 Lobelia dopatrioides Kurz var. cantonensis (Danguy) W.J.J.O. de Wilde & Duyfjes CAMPANULACEAE W. Nanakorn et al. 3496 Nakhon Si Thammarat/Thailand
204 9207 Lobelia dopatrioides Kurz CAMPANULACEAE W. Nanakorn et al. 9207 Chiang Mai/Thailand
205 13560 Lobelia flaccida (C.Presl) A.DC. CAMPANULACEAE Vicotr, J.E. 780 E Cape/South Africa
206 30955 Lobelia griffithii Hook.f. & Thomson CAMPANULACEAE K. Kertsawang 661 Rayong/Thailand
207 35222 Lobelia heyneana Roth ex Roem. & Schult. CAMPANULACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8010 Chiang Mai/Thailand
208 56570 Lobelia heyneana Roth ex Roem. & Schult. CAMPANULACEAE P. Suksathan with Wilde, W.J.J.O de; Wilde-Duyfies, B.B.de 5324 Chiang Mai/Thailand
209 92182 Lobelia heyneana Roth ex Roem. & Schult. CAMPANULACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 025135 Chin State/Myanmar
210 88232 Lobelia heyneana Roth ex Roem. & Schult. CAMPANULACEAE W. Pongamornkul 5238 Chiang Mai/Thailand
211 18052 Lobelia heyneana Roth ex Roem. & Schult. CAMPANULACEAE P. Srisanga 1605 Nan/Thailand
212 79437 Lobelia montana Reinw. ex Blume CAMPANULACEAE Philip Thomas with Thin Maung Soe & U Pone Yin 276 Myanmar
213 78891 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE N. Muangyen 135 Chiang Mai/Thailand
214 98273 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-153 Luang Prabang/Laos
215 35390 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8204 Mae Hong Son/Thailand
216 10371 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 48 Chiang Mai/Thailand
217 80800 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE K. Phoutthavong et al. 494 Luang Prabang/Laos
218 29273 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE S. Watthana 2272 Mae Hong Son/Thailand
219 10328 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE P. Srisanga & C. Puff 13 Chiang Mai/Thailand
220 98246 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-126 Luang Prabang/Laos
221 98456 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-336 Luang Prabang/Laos
222 34130 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE W. Pongamornkul 2055 Tak/Thailand
223 16877 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE P. Suksathan 2286 Phitsanulok/Thailand
224 73680 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE W. Pongamornkul 04090 Mae Hong Son/Thailand
225 19546 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE W. Pongamornkul 592 Mae Hong Son/Thailand
226 16984 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE S. Intamusik 121 Chiang Mai/Thailand
227 31250 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2925 Chiang Mai/Thailand
228 31263 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2938 Chiang Mai/Thailand
229 66313 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE W. Pongamornkul 3352 Mae Hong Son/Thailand
230 25608 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE C. Maknoi 644 Chiang Mai/Thailand
231 10504 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 163 Loei/Thailand
232 10146 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE P. Thongson 79 Nan/Thailand
233 14394 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE P. Suksathan 1699 Phitsanulok/Thailand
234 6351 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE W. Nanakorn et al. 6351 Chiang Mai/Thailand
235 73656 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE W. Pongamornkul 04066 Mae Hong Son/Thailand
236 5850 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE W. Nanakorn et al. 5850 Chiang Mai/Thailand
237 107423 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-190 Phongsaly/Laos
238 36574 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE C. Maknoi 1894 Loei/Thailand
239 107474 Lobelia nicotianaefolia Heyne CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-248 Phongsaly/Laos
240 92635 Lobelia nummularia Lam. CAMPANULACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-026 Luang Prabang/Laos
241 103884 Lobelia nummularia Lam. CAMPANULACEAE S. Kamonnate 681 Chiang Mai/Thailand
242 107484 Lobelia nummularia Lam. CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-258 Phongsaly/Laos
243 111425 Lobelia nummularia Lam. CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-373 Luang Prabang/Laos
244 98252 Lobelia nummularia Lam. CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-132 Luang Prabang/Laos
245 95097 Lobelia nummularia Lam. CAMPANULACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-136 Luang Prabang/Laos
246 108742 Lobelia nummularia Lam. CAMPANULACEAE C.H.Chen, C.M. Wang, S.Y.Hsu & C.Y.Cheng 05091 Taiwan
247 104545 Lobelia nummularia Lam. CAMPANULACEAE W. Pongamornkul 6322 Chiang Mai/Thailand
248 109721 Lobelia nummularia Lam. CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-291 Phongsaly/Laos
249 103869 Lobelia nummularia Lam. CAMPANULACEAE S. Kamonnate 663 Chiang Mai/Thailand
250 107524 Lobelia nummularia Lam. CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-304 Phongsaly/Laos
251 94989 Lobelia nummularia Lam. CAMPANULACEAE Kamonrat Panta 087 Chiang Mai/Thailand
252 85865 Lobelia nummularia Lam. CAMPANULACEAE M. Norsaengsri 12518 Chiang Rai/Thailand
253 79594 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097332 Chin State/Myanmar
254 79595 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man (Forest Department) 097814 Chin State/Myanmar
255 79592 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097016 Chin State/Myanmar
256 56464 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051206 Chin State/Myanmar
257 71804 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091029 Chin State/Myanmar
258 71771 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091223 Chin State/Myanmar
259 108830 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE C.M.Wang & H.M.Lin 01931 Taiwan
260 61122 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086517 Chin State/Myanmar
261 60521 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE Ling Shein Man 088159 Chin State/Myanmar
262 60776 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE Ling Shein Man 088242 Chin State/Myanmar
263 60958 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE Ling Shein Man 087829 Chin State/Myanmar
264 60810 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE Ling Shein Man 088198 Chin State/Myanmar
265 69118 Lobelia pyramidalis Wall. CAMPANULACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089390 Chin State/Myanmar
266 110498 Lobelia rosea Wall. CAMPANULACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5614 Kanchanaburi/THAILAND
267 60374 Lobelia seguinii H.LŽv. & Vaniot CAMPANULACEAE Zhou-Shishun 3401 Yunnan/China
268 63381 Lobelia seguinii H.LŽv. & Vaniot CAMPANULACEAE Zhou-Shishun 7550 Yunnan/China
269 63311 Lobelia seguinii H.LŽv. & Vaniot CAMPANULACEAE Li-Jianwu 1058 Yunnan/China
270 58839 Lobelia seguinii H.LŽv. & Vaniot CAMPANULACEAE Zhou-Shishun 3428 Yunnan/China
271 16924 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Suksathan 2333 Chiang Mai/Thailand
272 1950 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Nanakorn et al. 1950 Chiang Mai/Thailand
273 66948 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Pongamornkul 3530 Mae Hong Son/Thailand
274 73467 Lobelia sp. CAMPANULACEAE C. Lakoet 0627 Mae Hong Son/Thailand
275 16290 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Srisanga 1147 Nan/Thailand
276 16266 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Srisanga 1123 Nan/Thailand
277 16259 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Srisanga 1116 Nan/Thailand
278 16215 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Suksathan 2016 Mae Hong Son/Thailand
279 16069 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Suksathan 1934 Mae Hong Son/Thailand
280 89685 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Pongamornkul 5671 Chiang Mai/Thailand
281 60038 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2199 Nan/Thailand
282 15845 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Srisanga & C. Puff 1028 Chiang Mai/Thailand
283 90537 Lobelia sp. CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-458 Luang Prabang/Laos
284 96382 Lobelia sp. CAMPANULACEAE Mahasarakham University 65 Chiang Mai/Thailand
285 95962 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Phaosrichai 360 Tak/Thailand
286 13621 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Suksathan 1387 Chiang Mai/Thailand
287 106987 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 698 Nan/Thailand
288 56077 Lobelia sp. CAMPANULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8856 Chiang Rai/Thailand
289 96001 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Phaosrichai 399 Mae Hong Son/Thailand
290 56099 Lobelia sp. CAMPANULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8869 Chiang Rai/Thailand
291 107014 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 726 Nan/Thailand
292 36416 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3060 Chiang Mai/Thailand
293 12074 Lobelia sp. CAMPANULACEAE S. Sasrirat s.n. Chiang Mai/Thailand
294 90181 Lobelia sp. CAMPANULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-104 Luang Prabang/Laos
295 19348 Lobelia sp. CAMPANULACEAE M. Norsaengsri 1227 Chiang Mai/Thailand
296 58270 Lobelia sp. CAMPANULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8815 Loei/Thailand
297 8170 Lobelia sp. CAMPANULACEAE W. Nanakorn et al. 8170 Loei/Thailand
298 27715 Lobelia sp. CAMPANULACEAE C. Maknoi 901 Loei/Thailand
299 23625 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Srisanga 2634 Nan/Thailand
300 22730 Lobelia sp. CAMPANULACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2462 Nan/Thailand