ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
201 59865 Trema orientalis (L.) Blume CANNABACEAE Romklao Botanical Garden 0256/2554 Uttaradit/Thailand
202 114937 Trema orientalis (L.) Blume CANNABACEAE T. Choopan et al. 2018-10 Nakhon Ratchasima/THAILAND
203 70868 Trema orientalis (L.) Blume CANNABACEAE Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 087 Luang Prabang/Laos
204 64049 Trema orientalis (L.) Blume CANNABACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6970 Khon Kaen/Thailand
205 69768 Trema orientalis (L.) Blume CANNABACEAE Kazumi Fujikawa, Hong Mang, Ling Shein Man & Aung Zaw Lin 082138 Chin State/Myanmar
206 109634 Trema orientalis (L.) Blume CANNABACEAE Juthamanee Bunsuk 004 Phrae/thailand
207 65083 Trema orientalis (L.) Blume CANNABACEAE K. Srithi 254 Nan/Thailand
208 109564 Trema orientalis (L.) Blume CANNABACEAE S. Wanchan 31 Chiang Mai/thailand
209 108792 Trema orientalis (L.) Blume CANNABACEAE C.M.Wang & Y.H.Tsai 03217 Taiwan
210 67052 Trema orientalis (L.) Blume CANNABACEAE W. Pongamornkul 3634 Mae Hong Son/Thailand
211 69547 Trema orientalis (L.) Blume CANNABACEAE Zhou-Shishun 7101 Yunnan/China
212 106378 Trema orientalis (L.) Blume CANNABACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 833 Nan/Thailand
213 101314 Trema orientalis (L.) Blume CANNABACEAE S. Wanchan 31 Chiang Mai/Thailand
214 78684 Trema orientalis (L.) Blume CANNABACEAE Home Man, Law Shein & Wai Min Htay 085130 Chin State/Myanmar
215 110915 Trema orientalis (L.) Blume CANNABACEAE K. Kertsawang 4485 Surin/THAILAND
216 78677 Trema politoria (Planch.) Blume CANNABACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092593 Chin State/Myanmar
217 75295 Trema politoria (Planch.) Blume CANNABACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094973 Chin State/Myanmar
218 78686 Trema politoria (Planch.) Blume CANNABACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092193 Chin State/Myanmar
219 78676 Trema politoria (Planch.) Blume CANNABACEAE Ling Shein Man 055197 Chin State/Myanmar
220 68862 Trema politoria (Planch.) Blume CANNABACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089694 Chin State/Myanmar
221 78680 Trema politoria (Planch.) Blume CANNABACEAE Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053326 Magway/Myanmar
222 78685 Trema politoria (Planch.) Blume CANNABACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Yun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090194 Chin State/Myanmar
223 78681 Trema politoria (Planch.) Blume CANNABACEAE Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053330 Chin State/Myanmar
224 113652 Trema sp. CANNABACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-353 Phongsali/LAOS
225 109837 Trema sp. CANNABACEAE TLBG 216 Chiang Mai/THAILAND
226 38280 Trema sp. CANNABACEAE P. Wessumritt 257 Rayong/Thailand
227 40341 Trema sp. CANNABACEAE C. Maknoi 2712 Loei/Thailand
228 54397 Trema sp. CANNABACEAE T. Yingkhachorn 78 Phangnga/Thailand
229 111108 Trema sp. CANNABACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-056 Luang Prabang/Laos
230 111125 Trema sp. CANNABACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-073 Luang Prabang/Laos
231 113734 Trema sp. CANNABACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-435 Phongsali/LAOS
232 116741 Trema sp. CANNABACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-364 Xaignabouri/LAOS
233 57163 Trema sp. CANNABACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 278 Si Sa Ket/Thailand
234 58080 Trema sp. CANNABACEAE M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9832 Khon Kaen/Thailand
235 117054 Trema sp. CANNABACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-247 Phongsali/LAOS
236 116775 Trema sp. CANNABACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-398 Xaignabouri/LAOS
237 116601 Trema sp. CANNABACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-224 Xaignabouri/LAOS
238 111224 Trema sp. CANNABACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-172 Luang Prabang/Laos
239 107075 Trema sp. CANNABACEAE C. Maknoi 4840 Phitsanulok/Thailand
240 65088 Trema sp. CANNABACEAE K. Srithi s.n. Nan/Thailand
241 72717 Trema sp. CANNABACEAE C. Maknoi 4952 Phitsanulok/Thailand
242 83802 Trema sp. CANNABACEAE P. Phaosrichai 188 Tak/Thailand
243 88870 Trema sp. CANNABACEAE C. Maknoi 8471 Sukhothai/Thailand
244 30178 Trema tomentosa (Roxb.) Hara CANNABACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-43 Phongsali/Laos
245 82406 Trema tomentosa (Roxb.) Hara CANNABACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097266 Chin State/Myanmar
246 78683 Trema tomentosa (Roxb.) Hara CANNABACEAE Nobuyuki Tanaka & Tomohisa Yukawa 081065 Chin State/Myanmar
247 88989 Trema tomentosa (Roxb.) Hara CANNABACEAE Ubonwan Upho UBON 204 Narathiwat/Thailand
248 78679 Trema tomentosa (Roxb.) Hara CANNABACEAE Ling Shein Man 052104 Chin State/Myanmar
249 61573 Trema tomentosa (Roxb.) Hara CANNABACEAE Ling Shein Man 087241 Chin State/Myanmar
250 68822 Trema tomentosa (Roxb.) Hara CANNABACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089646 Chin State/Myanmar
251 78637 Trema tomentosa (Roxb.) Hara CANNABACEAE Ling Shein Mang 093219 Chin State/Myanmar
252 66524 Trema tomentosa (Roxb.) Hara CANNABACEAE P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3344 Saraburi/Thailand
253 13229 Trema tomentosa (Roxb.) Hara CANNABACEAE T.G. Laman 593 Kalimantan/Indonesia
254 78636 Trema tomentosa (Roxb.) Hara CANNABACEAE Ling Shein Mang 092831 Chin State/Myanmar
255 61994 Trema tomentosa (Roxb.) Hara CANNABACEAE Ling Shein Man 087506 Chin State/Myanmar
256 78673 Trema tomentosa (Roxb.) Hara CANNABACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Yun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090432 Chin State/Myanmar
257 97737 Trematodon longicollis Michx. CANNABACEAE S. Watthana 09-01-7 Kamphaeng Phet/Thailand