ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 35592 Canna discolor Lindl. Cannaceae Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8426 Mae Hong Son/Thailand
2 113009 Canna edulis Ker Gawl. Cannaceae W. Pongamornkul, P. Srisanga V1 41 Vietnam
3 39305 Canna edulis Ker Gawl. Cannaceae M. Norsaengsri 4392 Khon Kaen/Thailand
4 44917 Canna edulis Ker Gawl. Cannaceae Yaovanit Polpim HN 1350 Chiang Mai/Thailand
5 72023 Canna indica L. Cannaceae N. Muangyen 65 Chiang Mai/Thailand
6 201 Canna indica L. Cannaceae W. Nanakorn et al. 201 Chiang Mai/Thailand
7 121309 Canna indica L. Cannaceae N. Boonruang 370 Chaiyaphum/Thailand
8 35348 Canna indica L. Cannaceae Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8157 Chiang Mai/Thailand
9 70656 Canna indica L. Cannaceae Khin Myo Htwe 24076 Myanmar
10 65144 Canna indica L. Cannaceae K. Srithi 99 Nan/Thailand
11 13570 Canna indica L. Cannaceae S. Watthana, W. Pongamornkul 228 Chiang Mai/Thailand
12 102438 Canna indica L. Cannaceae V. Nguanchoo 679 Nan/Thailand
13 102544 Canna indica L. Cannaceae V. Nguanchoo 800 Nan/Thailand
14 102697 Canna indica L. Cannaceae V. Nguanchoo 991 Nan/Thailand
15 102751 Canna indica L. Cannaceae V. Nguanchoo 1054 Nan/Thailand
16 4078 Canna indica L. Cannaceae W. Nanakorn et al. 4078 Loei/Thailand
17 62214 Canna indica var. flava (Roscoe) Baker Cannaceae W. Boonprakop 475 Khon Kaen/Thailand
18 35347 Canna indica var. warszewiczii (A. Dietr.) Nob. Tanaka Cannaceae Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8156 Chiang Mai/Thailand
19 33325 Canna indica var. warszewiczii (A. Dietr.) Nob. Tanaka Cannaceae Jatupol K. 07 106 Chiang Mai/Thailand
20 63281 Canna indica var. warszewiczii (A. Dietr.) Nob. Tanaka Cannaceae V. Nguanchoo 112 Chiang Mai/Thailand
21 63280 Canna indica var. warszewiczii (A. Dietr.) Nob. Tanaka Cannaceae V. Nguanchoo 294 Chiang Mai/Thailand
22 66868 Canna sp. Cannaceae W. Pongamornkul 3451 Mae Hong Son/Thailand
23 96360 Canna sp. Cannaceae Mahasarakham University 43 Chiang Mai/Thailand
24 106363 Canna sp. Cannaceae P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan 818 Nan/Thailand