ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 33816 Abelia serrata Siebold & Zucc. CAPRIFOLIACEAE M. Nomura FOK-614167 Kochi/Japan
2 57307 Abelia serrata Siebold & Zucc. CAPRIFOLIACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066604 Kochi/Japan
3 64828 Abelia serrata Siebold & Zucc. CAPRIFOLIACEAE Y. Okabe FOK-600226 Kochi/Japan
4 47509 Abelia serrata Siebold & Zucc. CAPRIFOLIACEAE M. Matsumoto et al. FOK-066115 Kochi/Japan
5 33550 Abelia serrata Siebold & Zucc. CAPRIFOLIACEAE A. Okamura FOK-612208 Kochi/Japan
6 33516 Abelia serrata Siebold & Zucc. CAPRIFOLIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-076994 Kochi/Japan
7 26976 Abelia serrata Siebold & Zucc. CAPRIFOLIACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-065884 Kochi/Japan
8 26972 Abelia serrata Siebold & Zucc. CAPRIFOLIACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066456 Kochi/Japan
9 26254 Abelia serrata Siebold & Zucc. CAPRIFOLIACEAE M. Matsumoto et al. 057592 Kochi/Japan
10 26809 Abelia serrata Siebold & Zucc. CAPRIFOLIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-065448 Kochi/Japan
11 33481 Abelia serrata Siebold & Zucc. var. buchwaldii (Graebn.) Nakai CAPRIFOLIACEAE K. Kuroiwa et al. FOK-076467 Kochi/Japan
12 47618 Abelia serrata Siebold & Zucc. var. tomentosa (Koidz.) Nakai CAPRIFOLIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-065960 Kochi/Japan
13 33720 Abelia serrata Siebold & Zucc. var. tomentosa (Koidz.) Nakai CAPRIFOLIACEAE K. Takeuchi FOK-614948 Kochi/Japan
14 33768 Abelia serrata Siebold & Zucc. var. tomentosa (Koidz.) Nakai CAPRIFOLIACEAE K. Takeuchi FOK-613591 Kochi/Japan
15 75394 Abelia sp. CAPRIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095502 Chin State/Myanmar
16 4832 Abelia spathulata Siebold & Zucc. CAPRIFOLIACEAE M. Norsaengsri & S. Watthana 4 Kyoto/Japan
17 26517 Abelia spathulata Siebold & Zucc. CAPRIFOLIACEAE K. Kamimura et al. FOK-048797 Kochi/Japan
18 26843 Abelia spathulata Siebold & Zucc. CAPRIFOLIACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-066497 Kochi/Japan
19 109234 Abelia spathulata Siebold & Zucc. CAPRIFOLIACEAE K. Kamimura et al. FOK-048797 Japan
20 57438 Abelia tetrasepala (Koidz.) H.Hara & S.Kuros. CAPRIFOLIACEAE M. Watanabe, K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-065548 Kochi/Japan
21 47467 Abelia tetrasepala (Koidz.) H.Hara & S.Kuros. CAPRIFOLIACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-071384 Kochi/Japan
22 26771 Abelia tetrasepala (Koidz.) H.Hara & S.Kuros. CAPRIFOLIACEAE Y. Yamashita et al. FOK-065717 Kochi/Japan
23 22439 Dipsacus asper Wall. CAPRIFOLIACEAE P. Suksathan 3274 Chiang Mai/Thailand
24 75389 Dipsacus asper Wall. CAPRIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095496 Chin State/Myanmar
25 61015 Dipsacus asper Wall. CAPRIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086585 Chin State/Myanmar
26 60764 Dipsacus asper Wall. CAPRIFOLIACEAE Law Shein 088266 Chin State/Myanmar
27 60595 Dipsacus asper Wall. CAPRIFOLIACEAE Ling Shein Man 088058 Chin State/Myanmar
28 76276 Dipsacus asper Wall. CAPRIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094839 Chin State/Myanmar
29 76396 Dipsacus asper Wall. CAPRIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094215 Chin State/Myanmar
30 69187 Dipsacus asper Wall. CAPRIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089275 Chin State/Myanmar
31 60422 Dipsacus asper Wall. CAPRIFOLIACEAE Zhou-Shishun 2774 Yunnan/China
32 16206 Dipsacus asper Wall. CAPRIFOLIACEAE P. Suksathan 2007 Mae Hong Son/Thailand
33 61481 Dipsacus asper Wall. CAPRIFOLIACEAE Ling Shein Man 087631 Chin State/Myanmar
34 69755 Dipsacus asper Wall. CAPRIFOLIACEAE Shigeo Yasuda 053656 Chin State/Myanmar
35 75831 Leycesteria formosa Wall. CAPRIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094562 Chin State/Myanmar
36 75842 Leycesteria formosa Wall. CAPRIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094578 Chin State/Myanmar
37 56535 Leycesteria formosa Wall. CAPRIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051422 Chin State/Myanmar
38 76312 Leycesteria formosa Wall. CAPRIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094106 Chin State/Myanmar
39 19719 Leycesteria formosa Wall. CAPRIFOLIACEAE Richard R. Halse 5579 Oregon/USA
40 69890 Leycesteria formosa Wall. CAPRIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano & Hong Mang 053437 Chin State/Myanmar
41 61931 Leycesteria sp. CAPRIFOLIACEAE Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087344 Chin State/Myanmar
42 109081 Lonicera acuminata Wall. CAPRIFOLIACEAE S.T.Chiu, C. H.Chen, C.L.Huang & S.Y.Hsu 07074 Taiwan
43 108755 Lonicera acuminata Wall. CAPRIFOLIACEAE C.H.Chen, C.M. Wang, S.Y.Hsu & C.Y.Cheng 05009 Taiwan
44 109233 Lonicera affinis Hook. & Arn. CAPRIFOLIACEAE N. Kitaoka et al. FOK-056661 Japan
45 47682 Lonicera affinis Hook. & Arn. CAPRIFOLIACEAE K. Kuroiwa and T. Morino FOK-075437.1 Shikoku/Japan
46 33475 Lonicera affinis Hook. & Arn. CAPRIFOLIACEAE K. Kuroiwa and T. Morino FOK-075437 Kochi/Japan
47 91431 Lonicera alpigena L. subsp. glehnii (F. Schmidt) H. Hara. CAPRIFOLIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
48 91433 Lonicera alpigena L. subsp. glehnii (F. Schmidt) H. Hara. CAPRIFOLIACEAE Kenji Horie s.n. Kamikawa/Japan
49 65399 Lonicera bournei Hemsl. ex Forb. & Hemsl. CAPRIFOLIACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2613 Chiang Rai/Thailand
50 34151 Lonicera bournei Hemsl. ex Forb. & Hemsl. CAPRIFOLIACEAE W. Pongamornkul 2076 Tak/Thailand
51 50952 Lonicera bournei Hemsl. ex Forb. & Hemsl. CAPRIFOLIACEAE S. Watthana 3685 Tak/Thailand
52 36707 Lonicera bournei Hemsl. ex Forb. & Hemsl. CAPRIFOLIACEAE P. Suksathan 4451 Chanthaburi/Thailand
53 106026 Lonicera bournei Hemsl. ex Forb. & Hemsl. CAPRIFOLIACEAE W. Pongamornkul 6502 Chiang Mai/Thailand
54 22747 Lonicera confusa (Sweet) DC. CAPRIFOLIACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2479 Nan/Thailand
55 58723 Lonicera ferruginea Rehder CAPRIFOLIACEAE Zhou-Shishun 3859 Yunnan/China
56 63033 Lonicera ferruginea Rehder CAPRIFOLIACEAE Li-Jianwu 686 Yunnan/China
57 41108 Lonicera ferruginea Rehder CAPRIFOLIACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5557 Loei/Thailand
58 69594 Lonicera ferruginea Rehder CAPRIFOLIACEAE Zhou-Shishun 7082 Yunnan/China
59 77332 Lonicera gracilipes Miq CAPRIFOLIACEAE Y. Yamashita et al. FOK-077040 Kochi/Japan
60 77330 Lonicera gracilipes Miq. var. glandulosa Maxim. CAPRIFOLIACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-076231 Kochi/Japan
61 40781 Lonicera hildebrandiana Coll. & Hemsl. CAPRIFOLIACEAE S. Watthana 3192 Chiang Mai/Thailand
62 9412 Lonicera hildebrandiana Coll. & Hemsl. CAPRIFOLIACEAE W. Nanakorn et al. 9412 Chiang Mai/Thailand
63 109152 Lonicera hypoglauca Miq. CAPRIFOLIACEAE S.T.Chiu 07461 Taiwan
64 24625 Lonicera japonica Thunb. CAPRIFOLIACEAE C. Glamwaewwong 813 Chiang Mai/Thailand
65 25055 Lonicera japonica Thunb. CAPRIFOLIACEAE C. Glamwaewwong 1005 Chiang Mai/Thailand
66 24091 Lonicera japonica Thunb. CAPRIFOLIACEAE C. Glamwaewwong 670 Chiang Mai/Thailand
67 89714 Lonicera japonica Thunb. CAPRIFOLIACEAE W. Pongamornkul 5700 Chiang Mai/Thailand
68 26306 Lonicera japonica Thunb. CAPRIFOLIACEAE M. Furusawa, S. Okunomiya FOK-062326 Kochi/Japan
69 77329 Lonicera japonica Thunb. CAPRIFOLIACEAE N. Inagaki et al. FOK-075243 Kochi/Japan
70 77105 Lonicera japonica Thunb. CAPRIFOLIACEAE Nobuhito Kuroiwa, Kazumi Fujikawa, Seiko Fujii, Kota Yabe, Prachaya Srisanga, Mu Mu Aung & Tin Tin Mu FOS-003629 Kochi/Japan
71 9891 Lonicera japonica Thunb. CAPRIFOLIACEAE W. Nanakorn et al. 9891 Tak/Thailand
72 32410 Lonicera japonica Thunb. CAPRIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa 97006 Japan
73 42298 Lonicera japonica Thunb. CAPRIFOLIACEAE Hou Yuan-tong 42046 Yunnan/China
74 64966 Lonicera japonica Thunb. CAPRIFOLIACEAE P. Ajintaiyasil 032 Chiang Mai/Thailand
75 63355 Lonicera japonica Thunb. CAPRIFOLIACEAE Li-Jianwu 944 Yunnan/China
76 71069 Lonicera japonica Thunb. CAPRIFOLIACEAE CU PI.Res.U. 58 Bangkok/Thailand
77 109232 Lonicera japonica Thunb. forma flexuosa (Thunb.) Zabel CAPRIFOLIACEAE M. Watanabe et al. FOK-055637 Japan
78 64884 Lonicera japonica Thunb. forma flexuosa (Thunb.) Zabel CAPRIFOLIACEAE K. Kamimura FOK-056523 Kochi/Japan
79 89162 Lonicera siamensis Gamble CAPRIFOLIACEAE N. Muangyen 753 Phayao/Thailand
80 34278 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE W. Pongamornkul 1636 Mae Hong Son/Thailand
81 8659 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE W. Nanakorn et al. 8659 Chiang Mai/Thailand
82 47027 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 248 Uttaradit/Thailand
83 6328 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE W. Nanakorn et al. 6328 Chiang Mai/Thailand
84 36565 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE C. Maknoi 1885 Loei/Thailand
85 23906 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE W. Nanakorn et al. 23906 Chiang Mai/Thailand
86 34035 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE S. Watthana 2700 Chiang Mai/Thailand
87 77552 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE M. Norsaengsri 10972 Mae Hong Son/Thailand
88 69117 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089389 Chin State/Myanmar
89 69166 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089249 Chin State/Myanmar
90 2938 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE W. Nanakorn et al. 2938 Chiang Mai/Thailand
91 5675 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE W. Nanakorn et al. 5675 Mae Hong Son/Thailand
92 72771 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE M. Norsaengsri 10877 Mae Hong Son/Thailand
93 9114 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE W. Nanakorn et al. 9114 Nakhon Ratchasima/Thailand
94 7996 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE W. Nanakorn et al. 7996 Loei/Thailand
95 75840 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094575 Chin State/Myanmar
96 76081 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094830 Chin State/Myanmar
97 45594 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE Th. Santisuk and R. Pooma 1695 Loei/Thailand
98 95475 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE T. Pingyot, W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 74 Mae Hong Son/Thailand
99 13328 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE McDonald et al. 5706 Kampot/Cambodia
100 14431 Lonicera sp. CAPRIFOLIACEAE P. Suksathan 1743 Phitsanulok/Thailand