ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 52141 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE D.J. Middleton, P. Karaket, S. Lindsay, T. Phutthai & S. Suddee 5125 Loei/Thailand
2 15903 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE P. Srisanga & C. Puff 1081 Nan/Thailand
3 15921 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE P. Srisanga & C. Puff 1099 Nan/Thailand
4 16305 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE P. Srisanga 1162 Nan/Thailand
5 18070 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE P. Srisanga 1623 Nan/Thailand
6 32260 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE J.F. Maxwell 06-518 Chiang Rai/Thailand
7 36503 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE C. Maknoi 1823 Loei/Thailand
8 37370 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE J.F. Maxwell 06-782 Chiang Rai/Thailand
9 38886 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE C. Maknoi 2556 Loei/Thailand
10 40438 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE C. Maknoi 2809 Loei/Thailand
11 42282 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE Zhou Shi-shun 3112 Yunnan/China
12 43254 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE Zhou Shi-shun 3064 Yunnan/China
13 44437 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE Zhou Shi-shun 4075 Yunnan/China
14 52906 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE Yin-Jiantao 1801 Yunnan/China
15 53584 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE Yin-Jiantao 1346 Yunnan/China
16 113923 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-173 Phongsaly/LAOS
17 123846 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-383 Sainyabuli/LAOS
18 123205 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-199 Phongsaly /LAOS
19 123047 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-41 Phongsaly/LAOS
20 116831 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-023 Phongsaly/LAOS
21 114176 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-426 Phongsaly/LAOS
22 58844 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE Zhou-Shishun 3112 Yunnan/China
23 97397 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE QBG. Staff s.n. Chiang Rai/Thailand
24 63421 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE Li-Jianwu 820 Yunnan/China
25 60251 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE Zhou Shishun 3064 Yunnan/China
26 60211 Carlemannia tetragona Hook.f. CARLEMANNIACEAE Zhou Shishun 2848 Yunnan/China
27 15235 Carlemannia tetragona Hook.f. var. tonkinensis Pitard CARLEMANNIACEAE P. Srisanga 950 Nan/Thailand
28 123280 Carlemannia tetragona Hook.f. var. tonkinensis Pitard CARLEMANNIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-274 Phongsaly /LAOS
29 123431 Carlemannia tetragona Hook.f. var. tonkinensis Pitard CARLEMANNIACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-425 Phongsaly/LAOS
30 41951 Silvianthus bracteatus Hook.f. CARLEMANNIACEAE Zhou Shi-shun 3748 Yunnan/China
31 53133 Silvianthus bracteatus Hook.f. CARLEMANNIACEAE Yin-Jiantao 1552 Yunnan/China
32 68509 Silvianthus tonkinensis (Gagnep.) Ridsdale CARLEMANNIACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2872 Phayao/Thailand
33 131433 Silvianthus tonkinensis (Gagnep.) Ridsdale CARLEMANNIACEAE Chusie Trisonthi BD 14 Nan/THAILAND
34 17010 Silvianthus tonkinensis (Gagnep.) Ridsdale CARLEMANNIACEAE P. Srisanga 1327 Nan/Thailand
35 16304 Silvianthus tonkinensis (Gagnep.) Ridsdale CARLEMANNIACEAE P. Srisanga 1161 Nan/Thailand
36 106917 Silvianthus tonkinensis (Gagnep.) Ridsdale CARLEMANNIACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 628 Nan/Thailand