ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 142163 Agrostemma sp. Caryophyllaceae M. Norsaengsri, W. La-ongsri 6799 Trat/Thailand
2 17820 Arenaria serpyllifolia L. Caryophyllaceae S. Watthana, P. Suksathan 825 United Kingdom
3 54259 Arenaria serpyllifolia L. Caryophyllaceae Y. Aoki FOK 611094 Japan
4 77531 Arenaria sp. Caryophyllaceae W. Pongamornkul 4364 Bhutan
5 61017 Brachystemma calycinum D.Don Caryophyllaceae Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86646 Myanmar
6 79604 Brachystemma calycinum D.Don Caryophyllaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97680 Myanmar
7 79603 Brachystemma calycinum D.Don Caryophyllaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97637 Myanmar
8 74513 Brachystemma calycinum D.Don Caryophyllaceae Zhou-Shishun 8514 China
9 71644 Brachystemma calycinum D.Don Caryophyllaceae Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91085 Myanmar
10 70663 Brachystemma calycinum D.Don Caryophyllaceae Than Than Aye, Khin Myi Htwe 21370 Myanmar
11 69846 Brachystemma calycinum D.Don Caryophyllaceae Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma, Shing Maung 35594 Myanmar
12 69354 Brachystemma calycinum D.Don Caryophyllaceae Zhou-Shishun 6700 China
13 61639 Brachystemma calycinum D.Don Caryophyllaceae Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86874 Myanmar
14 98263 Brachystemma calycinum D.Don Caryophyllaceae C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, N. Muangyen L7 143 Laos
15 61540 Brachystemma calycinum D.Don Caryophyllaceae Ling Shein Mang 87073 Myanmar
16 60632 Brachystemma calycinum D.Don Caryophyllaceae Ling Shein Mang 88015 Myanmar
17 60782 Brachystemma calycinum D.Don Caryophyllaceae Ling Shein Mang 88236 Myanmar
18 59005 Brachystemma calycinum D.Don Caryophyllaceae Li-Jianwu 303 China
19 56334 Brachystemma calycinum D.Don Caryophyllaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 8971 Chiang Rai/Thailand
20 51758 Brachystemma calycinum D.Don Caryophyllaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 7812 Chiang Rai/Thailand
21 25641 Brachystemma calycinum D.Don Caryophyllaceae C. Maknoi 681 Chiang Mai/Thailand
22 16863 Brachystemma calycinum D.Don Caryophyllaceae P. Suksathan 2272 Chiang Rai/Thailand
23 61615 Brachystemma calycinum D.Don Caryophyllaceae Ling Shein Mang 87195 Myanmar
24 17821 Cerastium diffusum Perr. Caryophyllaceae S. Watthana, P. Suksathan 826 United Kingdom
25 91575 Cerastium fischerianum Ser. Caryophyllaceae Kenji Horie s.n. Japan
26 108745 Cerastium fontanum subsp. triviale (Link) Jalas var. angustifolium (M.Mizush.) H.Hara Caryophyllaceae C.H.Chen, C.M. Wang, S.Y.Hsu, C.Y.Cheng 5075 Taiwan
27 91401 Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet var. angustifolium (M.Mizush.) H.Hara Caryophyllaceae Kenji Horie s.n. Japan
28 91625 Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet var. angustifolium (M.Mizush.) H.Hara Caryophyllaceae Kenji Horie s.n. Japan
29 54260 Cerastium glomeratum Thuill. Caryophyllaceae Y. Aoki FOK 610863 Japan
30 33543 Cerastium glomeratum Thuill. Caryophyllaceae M. Takahashi FOK 605201 Japan
31 26564 Cerastium glomeratum Thuill. Caryophyllaceae T. Hosokawa FOK 609168 Japan
32 26307 Cerastium holosteoides var. hallaisanense (Nakai) Mizushima Caryophyllaceae M. Watanabe et al. FOK 54754 Japan
33 77346 Cerastium holosteoides var. hallaisanense (Nakai) Mizushima Caryophyllaceae M. Nomura FOK 606530 Japan
34 109178 Cucubalus baccifer L. Caryophyllaceae S.T.Chhiu 7038 Taiwan
35 32997 Cucubalus baccifer var. japonicus Miq. Caryophyllaceae M. Furusawa et al. FOK 74445 Japan
36 32548 Cucubalus baccifer var. japonicus Miq. Caryophyllaceae N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK 68196 Japan
37 77338 Cucubalus baccifer var. japonicus Miq. Caryophyllaceae M. Furusawa et al. FOK 74445 Japan
38 33012 Cucubalus baccifer var. japonicus Miq. Caryophyllaceae S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK 74522 Japan
39 71071 Dianthus barbatus L. Caryophyllaceae CU PI.Res.U. 113 Bangkok/Thailand
40 129888 Dianthus japonicus Thunb. Caryophyllaceae Yuzo Kusunose 5006 Japan
41 57421 Dianthus japonicus Thunb. Caryophyllaceae H. Sada et al. FOK 61432 Japan
42 91615 Dianthus superbus L. Caryophyllaceae Kenji Horie s.n. Japan
43 109163 Dianthus superbus var. longicalycinus (Maxim.) Williams Caryophyllaceae S.T.Chhiu 7222 Taiwan
44 57318 Dianthus superbus var. longicalycinus (Maxim.) Williams Caryophyllaceae M. Matsumoto et al. FOK 57602 Japan
45 91565 Dianthus superbus var. longicalycinus (Maxim.) Williams Caryophyllaceae Kenji Horie s.n. Japan
46 129882 Dianthus superbus var. longicalycinus (Maxim.) Williams Caryophyllaceae Hiroo Kanai 731321 Japan
47 47718 Dianthus superbus var. longicalycinus (Maxim.) Williams Caryophyllaceae N. Inagaki et al. FOK 67755 Japan
48 91601 Dianthus superbus var. speciosus Rchb. Caryophyllaceae Kenji Horie s.n. Japan
49 107542 Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. Caryophyllaceae C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 327 Laos
50 107440 Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. Caryophyllaceae C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 209 Laos
51 107248 Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. Caryophyllaceae C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 5 Laos
52 71072 Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. Caryophyllaceae Uamporn s.n. Kanchanaburi/Thailand
53 43493 Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. Caryophyllaceae D. Khrueasan s.n. Chiang Mai/Thailand
54 136118 Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. Caryophyllaceae W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 32 Vietnam
55 95580 Drymaria cordata subsp. diandra (Blume) J.A.Duke Caryophyllaceae W. Pongamornkul 5941 Chiang Mai/Thailand
56 5576 Drymaria cordata subsp. diandra (Blume) J.A.Duke Caryophyllaceae W. Nanakorn et al. 5576 Chiang Mai/Thailand
57 10340 Drymaria cordata subsp. diandra (Blume) J.A.Duke Caryophyllaceae P. Srisanga, C. Puff, W. Pongamornkul 17 Chiang Mai/Thailand
58 104248 Drymaria cordata subsp. diandra (Blume) J.A.Duke Caryophyllaceae S. Kamonnate 812 Chiang Mai/Thailand
59 1789 Drymaria cordata subsp. pacifica (Mizushima) K. Larsen Caryophyllaceae W. Nanakorn et al. 1789 Chiang Mai/Thailand
60 51438 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 7508 Chiang Rai/Thailand
61 71073 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae T. Tiptabiankarn 1400 Chiang Mai/Thailand
62 70255 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae S. Sawangsawat, W. Boonchai 195 Rayong/Thailand
63 66039 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae K. Srithi 467 Nan/Thailand
64 15950 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae P. Suksathan s.n. Chiang Mai/Thailand
65 901 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae W. Nanakorn et al. 901 Chiang Mai/Thailand
66 90330 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 253 Laos
67 57071 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 9350 Chiang Rai/Thailand
68 125994 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae Henrik Balslev (AAU), Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon, Suwat Suwanachat 9835 Mae Hong Son/Thailand
69 53117 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae Yin-Jiangtao 1367 China
70 56127 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 8897 Chiang Rai/Thailand
71 50055 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae M.N. Tamura T 60215 Chiang Mai/Thailand
72 48417 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae Hiroshige Koyama, Hiroshi terao, Thawatchai Wongprasert T 33369 Chiang Mai/Thailand
73 92183 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae Ling Shein Mang 96041 Myanmar
74 47148 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae Chusie KY 236 Mae Hong Son/Thailand
75 35507 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8330 Mae Hong Son/Thailand
76 35301 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8103 Chiang Mai/Thailand
77 30807 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae J.F. Maxwell 07 8 Chiang Rai/Thailand
78 28386 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae NULL Laos
79 20396 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae P. Thongson 141 Nan/Thailand
80 103783 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae Charun Maknoi, Somporn Khumchompoo, Nattee Muangyen, Edgardo P. Lillo, Rafidah Abdul Rahman 6-01 s.n. Chiang Mai/Thailand
81 10492 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae P. Srisanga, C. Puff, S. Sasirat 150 Loei/Thailand
82 76539 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94051 Myanmar
83 73465 Drymaria diandra Blume Caryophyllaceae C. Lakoet 625 Mae Hong Son/Thailand
84 18093 Drymaria sp. Caryophyllaceae P. Srisanga 1646 Nan/Thailand
85 123315 Drymaria sp. Caryophyllaceae W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun, P. Xaiyalath L19 309 Laos
86 113313 Drymaria sp. Caryophyllaceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 14 Laos
87 7125 Drymaria villosa Cham. & Shclencht. Caryophyllaceae W. Nanakorn et al. 7125 Chiang Mai/Thailand
88 79605 Drymaria villosa Cham. & Shclencht. Caryophyllaceae Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97533 Myanmar
89 68948 Drymaria villosa Cham. & Shclencht. Caryophyllaceae Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89506 Myanmar
90 104196 Drymaria villosa Cham. & Shclencht. Caryophyllaceae S. Kamonnate 742 Chiang Mai/Thailand
91 103870 Drymaria villosa Cham. & Shclencht. Caryophyllaceae S. Kamonnate 664 Chiang Mai/Thailand
92 91558 Honckenya peploides var. major (Hook.) Abrams Caryophyllaceae Kenji Horie s.n. Japan
93 42035 Malachium sp. Caryophyllaceae Wang Hong 6335 China
94 102341 Moehringia lateriflora (L.) Fenzl Caryophyllaceae Kenji Horie s.n. Japan
95 102312 Moehringia trinervia (L.) Clairv. Caryophyllaceae Kenji Horie s.n. Japan
96 26839 Myosoton aquaticum (L.) Moench Caryophyllaceae N. Inagaki et al. FOK 66353 Japan
97 77345 Myosoton aquaticum (L.) Moench Caryophyllaceae M. Takahashi FOK 605407 Japan
98 17392 Myosoton aquaticum (L.) Moench Caryophyllaceae P. Srisanga 1376 Nan/Thailand
99 9732 Myosoton aquaticum (L.) Moench Caryophyllaceae W. Nanakorn et al. 9732 Chiang Mai/Thailand
100 12422 Myosoton aquaticum (L.) Moench Caryophyllaceae P. Suksathan 1317 Phitsanulok/Thailand