ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 131024 Arnicratea cambodiana (Pierre) N.Hall้ CELASTRACEAE S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1297 Nan/THAILAND
2 133230 Arnicratea cambodiana (Pierre) N.Hall้ CELASTRACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1018 Nan/THAILAND
3 88115 Cassine glauca (Rottb.) Kuntze var. cochinchinensis Pierre CELASTRACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3590 Phayao/Thailand
4 83711 Cassine glauca (Rottb.) Kuntze var. cochinchinensis Pierre CELASTRACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
5 21749 Cassine glauca (Rottb.) Kuntze var. cochinchinensis Pierre CELASTRACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1541 Phitsanulok/Thailand
6 13433 Cassine peragua L. CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 12324 South Africa
7 13435 Cassine peragua L. CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 21071 Cape/South Africa
8 13434 Cassine peragua L. CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 20340 Cape/South Africa
9 13359 Cassine peragua L. CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 22243 Cape/South Africa
10 13360 Cassine schinoides (Spreng.) R.H. Archer CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 15269 Cape/South Africa
11 13431 Cassine transvallensis (Burtt Davy) Codd CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 13862 South Africa
12 13432 Cassine transvallensis (Burtt Davy) Codd CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 13466 South Africa
13 43609 Cassine viburnifolia (Juss.) Ding Hou CELASTRACEAE S. Gardner, P. Sidisunthorn & T. Utteridge ST1844 Satun/Thailand
14 59119 Celastrus angulata Maxim. CELASTRACEAE Yin-Jiantao 1869 Yunnan/China
15 30848 Celastrus hindsii Benth. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 07-353 Chiang Rai/Thailand
16 132171 Celastrus hindsii Benth. CELASTRACEAE Martin van de Bult 1734 Chiang Rai/THAILAND
17 108782 Celastrus hindsii Benth. CELASTRACEAE C.H.Chen, C.M.Wang & S.Y.Hsu 04719 Taiwan
18 75756 Celastrus hindsii Benth. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 4341 Mae Hong Son/Thailand
19 107322 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-084 Phongsaly/Laos
20 34845 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 08-70 Chiang Rai/Thailand
21 5810 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 5810 Chiang Mai/Thailand
22 89093 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE N. Muangyen 684 Phayao/Thailand
23 16285 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE P. Srisanga 1142 Nan/Thailand
24 59284 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Yin-Jiantao 1842 Yunnan/China
25 74108 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7297 Yunnan/China
26 36894 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 08-111 Chiang Rai/Thailand
27 74202 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7509 Yunnan/China
28 74449 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 8415 Yunnan/China
29 64317 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Li-Jianwu 638 Yunnan/China
30 74494 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 8461 Yunnan/China
31 79640 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097772 Chin State/Myanmar
32 32881 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073526 Kochi/Japan
33 109229 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066444 Japan
34 87920 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE Fumihiro Konta 35517 Japan
35 26970 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066444 Kochi/Japan
36 26905 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE M. Nomura FOK-611722 Kochi/Japan
37 111903 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE Shunichi Sato 149 JAPAN
38 57347 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073990 Kochi/Japan
39 32946 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073990 Kochi/Japan
40 47544 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto, K. Kamimura et al. FOK-070258 Kochi/Japan
41 43221 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE Hou Yuan-tong 42013 Yunnan/China
42 104496 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 6273 Chiang Mai/Thailand
43 85748 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul et al. 5088 Chiang Mai/Thailand
44 69573 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7048 Yunnan/China
45 64353 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 2902 Mae Hong Son/Thailand
46 25815 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Bot. KU 2006.12 Chiang Mai/Thailand
47 25021 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Glamwaewwong 971 Chiang Mai/Thailand
48 41640 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Chongko 697 Kanchanaburi/Thailand
49 42240 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Wang Hong 7219 Yunnan/China
50 93442 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Daoh 4 Chiang Mai/Thailand
51 69749 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano & Hong Mang 053509 Chin State/Myanmar
52 17546 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Boonchai 46 Chiang Mai/Thailand
53 79148 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-343 Xaignabouri/Laos
54 92700 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-091 Luang Prabang/Laos
55 63878 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9896 Khon Kaen/Thailand
56 66202 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3235 Mae Hong Son/Thailand
57 14522 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Watthana 311 Chiang Rai/Thailand
58 14276 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 847 Loei/Thailand
59 70670 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021438 Mandalay/Myanmar
60 71322 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3762 Chiang Mai/Thailand
61 46555 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 3526 Nong Khai/Thailand
62 105795 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Pimsiri PN069 Chiang Mai/Thailand
63 75471 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095312 Magway/Myanmar
64 75296 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094974 Chin State/Myanmar
65 74604 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7206 Yunnan/China
66 74134 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7333 Yunnan/China
67 73052 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 11219 Mae Hong Son/Thailand
68 107053 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 765 Nan/Thailand
69 16161 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE N. Drechsler, C. Scholz 21 Chiang Mai/Thailand
70 87403 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-245 Sainyabuli/Laos
71 83602 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
72 37720 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 06-666 Chiang Mai/Thailand
73 36026 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Jatupol K. 08-367 Chiang Mai/Thailand
74 52861 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Yin-Jiantao 1791 Yunnan/China
75 36016 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Jatupol K. 08-357 Chiang Mai/Thailand
76 52888 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Yin-Jiantao 1769 Yunnan/China
77 83124 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 4659 Chiang Mai/Thailand
78 84982 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Watthana 4097 Tak/Thailand
79 24588 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 24588 Chiang Mai/Thailand
80 83154 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 4690 Chiang Mai/Thailand
81 52718 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi 2887 Phitsanulok/Thailand
82 68607 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2971 Phayao/Thailand
83 64574 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3123 Mae Hong Son/Thailand
84 86960 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Glamwaewwong 253/58 Chiang Mai/Thailand
85 83603 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
86 87850 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE R. Suksathan 2016111-02 Chiang Mai/Thailand
87 69514 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7166 Yunnan/China
88 67994 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Lakoet 0375 Mae Hong Son/Thailand
89 61497 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Ling Shein Man 087613 Magway/Myanmar
90 67091 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3673 Chiang Mai/Thailand
91 81380 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 12175 Chiang Mai/Thailand
92 28976 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 28976 Chiang Mai/Thailand
93 27400 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE P. Kumphet sn. 84 Chiang Mai/Thailand
94 90728 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE N. Muangyen 990 Chiang Rai/Thailand
95 69571 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7046 Yunnan/China
96 66223 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3261 Chiang Mai/Thailand
97 66056 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE K. Srithi 460 Nan/Thailand
98 40316 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi 2688 Loei/Thailand
99 52708 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi 2877 Phitsanulok/Thailand
100 10927 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Sucheera s.n. Chiang Mai/Thailand