ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 21749 Cassine glauca (Rottb.) Kuntze var. cochinchinensis Pierre CELASTRACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1541 Phitsanulok/Thailand
2 88115 Cassine glauca (Rottb.) Kuntze var. cochinchinensis Pierre CELASTRACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3590 Phayao/Thailand
3 83711 Cassine glauca (Rottb.) Kuntze var. cochinchinensis Pierre CELASTRACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
4 13434 Cassine peragua L. CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 20340 Cape/South Africa
5 13435 Cassine peragua L. CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 21071 Cape/South Africa
6 13359 Cassine peragua L. CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 22243 Cape/South Africa
7 13433 Cassine peragua L. CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 12324 South Africa
8 13360 Cassine schinoides (Spreng.) R.H. Archer CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 15269 Cape/South Africa
9 13431 Cassine transvallensis (Burtt Davy) Codd CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 13862 South Africa
10 13432 Cassine transvallensis (Burtt Davy) Codd CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 13466 South Africa
11 43609 Cassine viburnifolia (Juss.) Ding Hou CELASTRACEAE S. Gardner, P. Sidisunthorn & T. Utteridge ST1844 Satun/Thailand
12 59119 Celastrus angulata Maxim. CELASTRACEAE Yin-Jiantao 1869 Yunnan/China
13 30848 Celastrus hindsii Benth. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 07-353 Chiang Rai/Thailand
14 75756 Celastrus hindsii Benth. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 4341 Mae Hong Son/Thailand
15 108782 Celastrus hindsii Benth. CELASTRACEAE C.H.Chen, C.M.Wang & S.Y.Hsu 04719 Taiwan
16 89093 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE N. Muangyen 684 Phayao/Thailand
17 74202 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7509 Yunnan/China
18 74449 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 8415 Yunnan/China
19 79640 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097772 Chin State/Myanmar
20 74494 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 8461 Yunnan/China
21 59284 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Yin-Jiantao 1842 Yunnan/China
22 5810 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 5810 Chiang Mai/Thailand
23 16285 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE P. Srisanga 1142 Nan/Thailand
24 64317 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Li-Jianwu 638 Yunnan/China
25 36894 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 08-111 Chiang Rai/Thailand
26 74108 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7297 Yunnan/China
27 107322 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-084 Phongsaly/Laos
28 34845 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 08-70 Chiang Rai/Thailand
29 47544 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto, K. Kamimura et al. FOK-070258 Kochi/Japan
30 111903 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE Shunichi Sato 149 JAPAN
31 26970 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066444 Kochi/Japan
32 26905 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE M. Nomura FOK-611722 Kochi/Japan
33 32881 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073526 Kochi/Japan
34 32946 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073990 Kochi/Japan
35 109229 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066444 Japan
36 57347 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073990 Kochi/Japan
37 43221 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE Hou Yuan-tong 42013 Yunnan/China
38 87920 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE Fumihiro Konta 35517 Japan
39 27400 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE P. Kumphet sn. 84 Chiang Mai/Thailand
40 73052 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 11219 Mae Hong Son/Thailand
41 40316 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi 2688 Loei/Thailand
42 41640 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Chongko 697 Kanchanaburi/Thailand
43 104496 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 6273 Chiang Mai/Thailand
44 37720 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 06-666 Chiang Mai/Thailand
45 92700 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-091 Luang Prabang/Laos
46 46555 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 3526 Nong Khai/Thailand
47 93442 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Daoh 4 Chiang Mai/Thailand
48 42240 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Wang Hong 7219 Yunnan/China
49 28976 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 28976 Chiang Mai/Thailand
50 36026 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Jatupol K. 08-367 Chiang Mai/Thailand
51 36016 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Jatupol K. 08-357 Chiang Mai/Thailand
52 71322 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3762 Chiang Mai/Thailand
53 83603 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
54 52888 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Yin-Jiantao 1769 Yunnan/China
55 84982 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Watthana 4097 Tak/Thailand
56 64353 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 2902 Mae Hong Son/Thailand
57 64574 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3123 Mae Hong Son/Thailand
58 69514 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7166 Yunnan/China
59 66056 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE K. Srithi 460 Nan/Thailand
60 63705 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 3705 Khon Kaen/Thailand
61 66202 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3235 Mae Hong Son/Thailand
62 63138 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Li-Jianwu 830 Yunnan/China
63 83602 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
64 66223 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3261 Chiang Mai/Thailand
65 83154 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 4690 Chiang Mai/Thailand
66 83124 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 4659 Chiang Mai/Thailand
67 67091 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3673 Chiang Mai/Thailand
68 67994 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Lakoet 0375 Mae Hong Son/Thailand
69 68607 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2971 Phayao/Thailand
70 81380 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 12175 Chiang Mai/Thailand
71 87850 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE R. Suksathan 2016111-02 Chiang Mai/Thailand
72 52718 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi 2887 Phitsanulok/Thailand
73 52708 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi 2877 Phitsanulok/Thailand
74 52861 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Yin-Jiantao 1791 Yunnan/China
75 90728 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE N. Muangyen 990 Chiang Rai/Thailand
76 69749 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano & Hong Mang 053509 Chin State/Myanmar
77 69573 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7048 Yunnan/China
78 63878 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9896 Khon Kaen/Thailand
79 69571 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7046 Yunnan/China
80 70670 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021438 Mandalay/Myanmar
81 87403 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-245 Sainyabuli/Laos
82 61497 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Ling Shein Man 087613 Magway/Myanmar
83 61887 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Ling Shein Man 087294 Magway/Myanmar
84 62304 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Romklao Botanical Garden 0591/2555 Phitsanulok/Thailand
85 86960 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Glamwaewwong 253/58 Chiang Mai/Thailand
86 85748 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul et al. 5088 Chiang Mai/Thailand
87 62368 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Romklao Botanical Garden 0308/2554 Uttaradit/Thailand
88 12 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 012 Chiang Mai/Thailand
89 116001 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE K. Wangwasit 180911-22 Loei/Thailand
90 111048 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE K. Kertsawang 4617 Nakhon Ratchasima/Thailand
91 10924 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Sucheera s.n. Chiang Mai/Thailand
92 10927 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Sucheera s.n. Chiang Mai/Thailand
93 11952 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Serm 16 Chiang Mai/Thailand
94 117756 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-126 Sainyabuli/LAOS
95 117685 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-055 Sainyabuli/LAOS
96 9635 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 9635 Chiang Mai/Thailand
97 12917 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE P. Srisanga 447 Nan/Thailand
98 123535 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-073 Sainyabuli/LAOS
99 114520 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4858 Lampang/Thailand
100 111802 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE P. Panyadee 140 Chiang Mai/Thailand