ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 82356 Bhesa paniculata Arn. CELASTRACEAE Leong, P., Liew, D.; Skornickova, J.; Tran, H.D.; Lee, S. et al. SING2011-040 Singapore
2 88115 Cassine glauca (Rottb.) Kuntze var. cochinchinensis Pierre CELASTRACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3590 Phayao/Thailand
3 21749 Cassine glauca (Rottb.) Kuntze var. cochinchinensis Pierre CELASTRACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1541 Phitsanulok/Thailand
4 83711 Cassine glauca (Rottb.) Kuntze var. cochinchinensis Pierre CELASTRACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
5 13435 Cassine peragua L. CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 21071 Cape/South Africa
6 13359 Cassine peragua L. CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 22243 Cape/South Africa
7 13433 Cassine peragua L. CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 12324 South Africa
8 13434 Cassine peragua L. CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 20340 Cape/South Africa
9 13360 Cassine schinoides (Spreng.) R.H. Archer CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 15269 Cape/South Africa
10 13432 Cassine transvallensis (Burtt Davy) Codd CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 13466 South Africa
11 13431 Cassine transvallensis (Burtt Davy) Codd CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 13862 South Africa
12 43609 Cassine viburnifolia (Juss.) Ding Hou CELASTRACEAE S. Gardner, P. Sidisunthorn & T. Utteridge ST1844 Satun/Thailand
13 59119 Celastrus angulata Maxim. CELASTRACEAE Yin-Jiantao 1869 Yunnan/China
14 30848 Celastrus hindsii Benth. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 07-353 Chiang Rai/Thailand
15 108782 Celastrus hindsii Benth. CELASTRACEAE C.H.Chen, C.M.Wang & S.Y.Hsu 04719 Taiwan
16 79640 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097772 Chin State/Myanmar
17 107322 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-084 Phongsaly/Laos
18 74494 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 8461 Yunnan/China
19 74449 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 8415 Yunnan/China
20 74202 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7509 Yunnan/China
21 74108 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7297 Yunnan/China
22 5810 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 5810 Chiang Mai/Thailand
23 36894 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 08-111 Chiang Rai/Thailand
24 16285 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE P. Srisanga 1142 Nan/Thailand
25 64317 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Li-Jianwu 638 Yunnan/China
26 59284 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Yin-Jiantao 1842 Yunnan/China
27 34845 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 08-70 Chiang Rai/Thailand
28 57347 Celastrus orbiculatus Thunb. ex Poir. CELASTRACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073990 Kochi/Japan
29 26970 Celastrus orbiculatus Thunb. ex Poir. CELASTRACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066444 Kochi/Japan
30 87920 Celastrus orbiculatus Thunb. ex Poir. CELASTRACEAE Fumihiro Konta 35517 Japan
31 47544 Celastrus orbiculatus Thunb. ex Poir. CELASTRACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto, K. Kamimura et al. FOK-070258 Kochi/Japan
32 26905 Celastrus orbiculatus Thunb. ex Poir. CELASTRACEAE M. Nomura FOK-611722 Kochi/Japan
33 32881 Celastrus orbiculatus Thunb. ex Poir. CELASTRACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073526 Kochi/Japan
34 43221 Celastrus orbiculatus Thunb. ex Poir. CELASTRACEAE Hou Yuan-tong 42013 Yunnan/China
35 109229 Celastrus orbiculatus Thunb. ex Poir. CELASTRACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066444 Japan
36 32946 Celastrus orbiculatus Thunb. ex Poir. CELASTRACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073990 Kochi/Japan
37 87403 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-245 Sainyabuli/Laos
38 41640 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Chongko 697 Kanchanaburi/Thailand
39 27400 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE P. Kumphet sn. 84 Chiang Mai/Thailand
40 37720 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 06-666 Chiang Mai/Thailand
41 28976 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 28976 Chiang Mai/Thailand
42 83124 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 4659 Chiang Mai/Thailand
43 84982 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Watthana 4097 Tak/Thailand
44 87850 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE R. Suksathan 2016111-02 Chiang Mai/Thailand
45 83602 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
46 42240 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Wang Hong 7219 Yunnan/China
47 83154 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 4690 Chiang Mai/Thailand
48 86960 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Glamwaewwong 253/58 Chiang Mai/Thailand
49 36016 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Jatupol K. 08-357 Chiang Mai/Thailand
50 40316 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi 2688 Loei/Thailand
51 83603 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
52 85748 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul et al. 5088 Chiang Mai/Thailand
53 66056 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE K. Srithi 460 Nan/Thailand
54 68607 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2971 Phayao/Thailand
55 52718 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi 2887 Phitsanulok/Thailand
56 69749 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano & Hong Mang 053509 Chin State/Myanmar
57 69514 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7166 Yunnan/China
58 63138 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Li-Jianwu 830 Yunnan/China
59 69573 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7048 Yunnan/China
60 69571 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7046 Yunnan/China
61 62304 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Romklao Botanical Garden 0591/2555 Phitsanulok/Thailand
62 63878 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9896 Khon Kaen/Thailand
63 70670 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021438 Mandalay/Myanmar
64 64353 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 2902 Mae Hong Son/Thailand
65 67994 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Lakoet 0375 Mae Hong Son/Thailand
66 64574 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3123 Mae Hong Son/Thailand
67 67091 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3673 Chiang Mai/Thailand
68 66223 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3261 Chiang Mai/Thailand
69 66202 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3235 Mae Hong Son/Thailand
70 63705 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 3705 Khon Kaen/Thailand
71 75296 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094974 Chin State/Myanmar
72 81380 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 12175 Chiang Mai/Thailand
73 52708 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi 2877 Phitsanulok/Thailand
74 52861 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Yin-Jiantao 1791 Yunnan/China
75 52888 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Yin-Jiantao 1769 Yunnan/China
76 79148 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-343 Xaignabouri/Laos
77 12 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 012 Chiang Mai/Thailand
78 62368 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Romklao Botanical Garden 0308/2554 Uttaradit/Thailand
79 75471 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095312 Magway/Myanmar
80 46555 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 3526 Nong Khai/Thailand
81 74604 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7206 Yunnan/China
82 74134 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7333 Yunnan/China
83 73052 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 11219 Mae Hong Son/Thailand
84 61497 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Ling Shein Man 087613 Magway/Myanmar
85 71322 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3762 Chiang Mai/Thailand
86 61887 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Ling Shein Man 087294 Magway/Myanmar
87 111802 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE P. Panyadee 140 Chiang Mai/Thailand
88 14276 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 847 Loei/Thailand
89 5052 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 5052 Chiang Mai/Thailand
90 108678 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5282 Kanchanaburi/Thailand
91 17546 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Boonchai 46 Chiang Mai/Thailand
92 10927 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Sucheera s.n. Chiang Mai/Thailand
93 107053 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 765 Nan/Thailand
94 105795 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Pimsiri PN069 Chiang Mai/Thailand
95 92700 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-091 Luang Prabang/Laos
96 4797 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 4797 Chiang Mai/Thailand
97 14522 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Watthana 311 Chiang Rai/Thailand
98 16161 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE N. Drechsler, C. Scholz 21 Chiang Mai/Thailand
99 104496 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 6273 Chiang Mai/Thailand
100 93442 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Daoh 4 Chiang Mai/Thailand