ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 88115 Cassine glauca (Rottb.) Kuntze var. cochinchinensis Pierre CELASTRACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3590 Phayao/Thailand
2 21749 Cassine glauca (Rottb.) Kuntze var. cochinchinensis Pierre CELASTRACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1541 Phitsanulok/Thailand
3 83711 Cassine glauca (Rottb.) Kuntze var. cochinchinensis Pierre CELASTRACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
4 13359 Cassine peragua L. CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 22243 Cape/South Africa
5 13435 Cassine peragua L. CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 21071 Cape/South Africa
6 13434 Cassine peragua L. CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 20340 Cape/South Africa
7 13433 Cassine peragua L. CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 12324 South Africa
8 13360 Cassine schinoides (Spreng.) R.H. Archer CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 15269 Cape/South Africa
9 13431 Cassine transvallensis (Burtt Davy) Codd CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 13862 South Africa
10 13432 Cassine transvallensis (Burtt Davy) Codd CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 13466 South Africa
11 43609 Cassine viburnifolia (Juss.) Ding Hou CELASTRACEAE S. Gardner, P. Sidisunthorn & T. Utteridge ST1844 Satun/Thailand
12 59119 Celastrus angulata Maxim. CELASTRACEAE Yin-Jiantao 1869 Yunnan/China
13 108782 Celastrus hindsii Benth. CELASTRACEAE C.H.Chen, C.M.Wang & S.Y.Hsu 04719 Taiwan
14 30848 Celastrus hindsii Benth. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 07-353 Chiang Rai/Thailand
15 64317 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Li-Jianwu 638 Yunnan/China
16 16285 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE P. Srisanga 1142 Nan/Thailand
17 74449 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 8415 Yunnan/China
18 107322 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-084 Phongsali/Laos
19 74494 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 8461 Yunnan/China
20 74202 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7509 Yunnan/China
21 5810 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 5810 Chiang Mai/Thailand
22 34845 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 08-70 Chiang Rai/Thailand
23 59284 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Yin-Jiantao 1842 Yunnan/China
24 79640 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097772 Chin State/Myanmar
25 74108 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7297 Yunnan/China
26 36894 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 08-111 Chiang Rai/Thailand
27 47544 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto, K. Kamimura et al. FOK-070258 Kochi/Japan
28 87920 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE Fumihiro Konta 35517 Japan
29 109229 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066444 Japan
30 26970 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066444 Kochi/Japan
31 32946 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073990 Kochi/Japan
32 32881 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073526 Kochi/Japan
33 111903 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE Shunichi Sato 149 JAPAN
34 26905 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE M. Nomura FOK-611722 Kochi/Japan
35 57347 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073990 Kochi/Japan
36 43221 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE Hou Yuan-tong 42013 Yunnan/China
37 52718 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi 2887 Phitsanulok/Thailand
38 61887 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Ling Shein Man 087294 Magway/Myanmar
39 86960 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Glamwaewwong 253/58 Chiang Mai/Thailand
40 71322 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3762 Chiang Mai/Thailand
41 52708 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi 2877 Phitsanulok/Thailand
42 12 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 012 Chiang Mai/Thailand
43 87403 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-245 Sainyabuli/Laos
44 61497 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Ling Shein Man 087613 Magway/Myanmar
45 70670 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021438 Mandalay/Myanmar
46 9194 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 9194 Chiang Mai/Thailand
47 69573 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7048 Yunnan/China
48 90728 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE N. Muangyen 990 Chiang Rai/Thailand
49 17546 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Boonchai 46 Chiang Mai/Thailand
50 69514 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7166 Yunnan/China
51 87850 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE R. Suksathan 2016111-02 Chiang Mai/Thailand
52 66202 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3235 Mae Hong Son/Thailand
53 64353 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 2902 Mae Hong Son/Thailand
54 64574 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3123 Mae Hong Son/Thailand
55 11952 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Serm 16 Chiang Mai/Thailand
56 79148 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-343 Xaignabouri/Laos
57 12917 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE P. Srisanga 447 Nan/Thailand
58 62368 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Romklao Botanical Garden 0308/2554 Uttaradit/Thailand
59 81380 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 12175 Chiang Mai/Thailand
60 83602 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
61 66223 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3261 Chiang Mai/Thailand
62 14522 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Watthana 311 Chiang Rai/Thailand
63 67091 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3673 Chiang Mai/Thailand
64 67994 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Lakoet 0375 Mae Hong Son/Thailand
65 68607 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2971 Phayao/Thailand
66 14276 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 847 Loei/Thailand
67 66056 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE K. Srithi 460 Nan/Thailand
68 63705 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 3705 Khon Kaen/Thailand
69 9635 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 9635 Chiang Mai/Thailand
70 62304 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Romklao Botanical Garden 0591/2555 Phitsanulok/Thailand
71 85748 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul et al. 5088 Chiang Mai/Thailand
72 52888 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Yin-Jiantao 1769 Yunnan/China
73 16161 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE N. Drechsler, C. Scholz 21 Chiang Mai/Thailand
74 92700 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-091 Luang Prabang/Laos
75 83124 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 4659 Chiang Mai/Thailand
76 84982 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Watthana 4097 Tak/Thailand
77 83154 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 4690 Chiang Mai/Thailand
78 10924 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Sucheera s.n. Chiang Mai/Thailand
79 63878 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9896 Khon Kaen/Thailand
80 10927 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Sucheera s.n. Chiang Mai/Thailand
81 69571 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7046 Yunnan/China
82 83603 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
83 69749 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano & Hong Mang 053509 Chin State/Myanmar
84 63138 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Li-Jianwu 830 Yunnan/China
85 111209 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-157 Luang Prabang/Laos
86 104496 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 6273 Chiang Mai/Thailand
87 74604 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7206 Yunnan/China
88 42240 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Wang Hong 7219 Yunnan/China
89 3316 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 3316 Chiang Mai/Thailand
90 105795 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Pimsiri PN069 Chiang Mai/Thailand
91 52861 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Yin-Jiantao 1791 Yunnan/China
92 41640 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Chongko 697 Kanchanaburi/Thailand
93 108678 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5282 Kanchanaburi/Thailand
94 27400 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE P. Kumphet sn. 84 Chiang Mai/Thailand
95 40316 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi 2688 Loei/Thailand
96 109779 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE TLBG 034 Chiang Mai/THAILAND
97 28976 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 28976 Chiang Mai/Thailand
98 37720 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 06-666 Chiang Mai/Thailand
99 75296 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094974 Chin State/Myanmar
100 115130 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 665 Lamphun/THAILAND