ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 83711 Cassine glauca (Rottb.) Kuntze var. cochinchinensis Pierre CELASTRACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
2 21749 Cassine glauca (Rottb.) Kuntze var. cochinchinensis Pierre CELASTRACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1541 Phitsanulok/Thailand
3 88115 Cassine glauca (Rottb.) Kuntze var. cochinchinensis Pierre CELASTRACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3590 Phayao/Thailand
4 13359 Cassine peragua L. CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 22243 Cape/South Africa
5 13435 Cassine peragua L. CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 21071 Cape/South Africa
6 13434 Cassine peragua L. CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 20340 Cape/South Africa
7 13433 Cassine peragua L. CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 12324 South Africa
8 13360 Cassine schinoides (Spreng.) R.H. Archer CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 15269 Cape/South Africa
9 13432 Cassine transvallensis (Burtt Davy) Codd CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 13466 South Africa
10 13431 Cassine transvallensis (Burtt Davy) Codd CELASTRACEAE Acocks, J.P.H. 13862 South Africa
11 43609 Cassine viburnifolia (Juss.) Ding Hou CELASTRACEAE S. Gardner, P. Sidisunthorn & T. Utteridge ST1844 Satun/Thailand
12 59119 Celastrus angulata Maxim. CELASTRACEAE Yin-Jiantao 1869 Yunnan/China
13 30848 Celastrus hindsii Benth. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 07-353 Chiang Rai/Thailand
14 108782 Celastrus hindsii Benth. CELASTRACEAE C.H.Chen, C.M.Wang & S.Y.Hsu 04719 Taiwan
15 75756 Celastrus hindsii Benth. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 4341 Mae Hong Son/Thailand
16 64317 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Li-Jianwu 638 Yunnan/China
17 74494 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 8461 Yunnan/China
18 74449 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 8415 Yunnan/China
19 74202 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7509 Yunnan/China
20 89093 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE N. Muangyen 684 Phayao/Thailand
21 107322 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-084 Phongsali/Laos
22 74108 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7297 Yunnan/China
23 34845 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 08-70 Chiang Rai/Thailand
24 59284 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Yin-Jiantao 1842 Yunnan/China
25 5810 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 5810 Chiang Mai/Thailand
26 79640 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097772 Chin State/Myanmar
27 36894 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 08-111 Chiang Rai/Thailand
28 16285 Celastrus monospermus Roxb. CELASTRACEAE P. Srisanga 1142 Nan/Thailand
29 111903 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE Shunichi Sato 149 JAPAN
30 47544 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto, K. Kamimura et al. FOK-070258 Kochi/Japan
31 57347 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073990 Kochi/Japan
32 26905 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE M. Nomura FOK-611722 Kochi/Japan
33 32946 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073990 Kochi/Japan
34 26970 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066444 Kochi/Japan
35 43221 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE Hou Yuan-tong 42013 Yunnan/China
36 32881 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE K. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-073526 Kochi/Japan
37 109229 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066444 Japan
38 87920 Celastrus orbiculatus Thunb. CELASTRACEAE Fumihiro Konta 35517 Japan
39 90728 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE N. Muangyen 990 Chiang Rai/Thailand
40 14522 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Watthana 311 Chiang Rai/Thailand
41 69571 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7046 Yunnan/China
42 36026 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Jatupol K. 08-367 Chiang Mai/Thailand
43 69749 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano & Hong Mang 053509 Chin State/Myanmar
44 37720 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE J.F. Maxwell 06-666 Chiang Mai/Thailand
45 67091 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3673 Chiang Mai/Thailand
46 69573 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7048 Yunnan/China
47 14276 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 847 Loei/Thailand
48 69514 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7166 Yunnan/China
49 40316 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi 2688 Loei/Thailand
50 68607 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2971 Phayao/Thailand
51 36016 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Jatupol K. 08-357 Chiang Mai/Thailand
52 41640 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Chongko 697 Kanchanaburi/Thailand
53 52861 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Yin-Jiantao 1791 Yunnan/China
54 52718 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi 2887 Phitsanulok/Thailand
55 117756 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-126 Sainyabuli/LAOS
56 66223 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3261 Chiang Mai/Thailand
57 12917 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE P. Srisanga 447 Nan/Thailand
58 92700 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-091 Luang Prabang/Laos
59 67994 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Lakoet 0375 Mae Hong Son/Thailand
60 24588 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 24588 Chiang Mai/Thailand
61 79148 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-343 Xaignabouri/Laos
62 28976 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 28976 Chiang Mai/Thailand
63 27400 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE P. Kumphet sn. 84 Chiang Mai/Thailand
64 52888 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Yin-Jiantao 1769 Yunnan/China
65 81380 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 12175 Chiang Mai/Thailand
66 75471 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095312 Magway/Myanmar
67 75296 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094974 Chin State/Myanmar
68 83124 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 4659 Chiang Mai/Thailand
69 83154 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 4690 Chiang Mai/Thailand
70 83602 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
71 83603 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
72 86960 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Glamwaewwong 253/58 Chiang Mai/Thailand
73 25021 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Glamwaewwong 971 Chiang Mai/Thailand
74 70670 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021438 Mandalay/Myanmar
75 74134 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7333 Yunnan/China
76 84982 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE S. Watthana 4097 Tak/Thailand
77 74604 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Zhou-Shishun 7206 Yunnan/China
78 73052 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE M. Norsaengsri 11219 Mae Hong Son/Thailand
79 42240 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Wang Hong 7219 Yunnan/China
80 85748 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul et al. 5088 Chiang Mai/Thailand
81 66202 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3235 Mae Hong Son/Thailand
82 17546 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Boonchai 46 Chiang Mai/Thailand
83 71322 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Pongamornkul 3762 Chiang Mai/Thailand
84 87403 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-245 Sainyabuli/Laos
85 87850 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE R. Suksathan 2016111-02 Chiang Mai/Thailand
86 16161 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE N. Drechsler, C. Scholz 21 Chiang Mai/Thailand
87 25815 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Bot. KU 2006.12 Chiang Mai/Thailand
88 111800 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE P. Panyadee 138 Chiang Mai/Thailand
89 3266 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 3266 Loei/Thailand
90 62304 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Romklao Botanical Garden 0591/2555 Phitsanulok/Thailand
91 110945 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE K. Kertsawang 4515 Surin/Thailand
92 61887 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Ling Shein Man 087294 Magway/Myanmar
93 3316 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Nanakorn et al. 3316 Chiang Mai/Thailand
94 115130 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 665 Lamphun/Thailand
95 105795 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Pimsiri PN069 Chiang Mai/Thailand
96 114520 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4858 Lampang/Thailand
97 111802 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE P. Panyadee 140 Chiang Mai/Thailand
98 61497 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE Ling Shein Man 087613 Magway/Myanmar
99 107053 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 765 Nan/Thailand
100 116001 Celastrus paniculatus Willd. CELASTRACEAE K. Wangwasit 180911-22 Loei/Thailand