ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 8662 Cephaelis griffithii Hook.f. CEPHALOTAXACEAE W. Nanakorn et al. 8662 Chiang Mai/Thailand