ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 97699 Cladonia aggregata (Sw.) Nyl. CLADONIACEAE S. Watthana 09-01-32 Chiang Rai/Thailand
2 101803 Cladonia clathrata Ahti & L. Xavier CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5594 Phitsanulok/Thailand
3 97697 Cladonia didyma (Fee) Vainio CLADONIACEAE S. Watthana 09-01-35 Chiang Rai/Thailand
4 101806 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 462 Thailand
5 97698 Cladonia sp. CLADONIACEAE S. Watthana 09-01-33 Chiang Rai/Thailand
6 97704 Cladonia sp. CLADONIACEAE S. Watthana 09-01-24 Kamphaeng Phet/Thailand
7 97705 Cladonia sp. CLADONIACEAE S. Watthana 09-01-22 Kamphaeng Phet/Thailand
8 97707 Cladonia sp. CLADONIACEAE S. Watthana 05-01-1 Chiang Mai/Thailand
9 101212 Cladonia sp. CLADONIACEAE S. Watthana s.n. Nakhon Si Thammarat/Thailand
10 101805 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 464 Thailand
11 106603 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7206 Chiang Mai/Thailand
12 101807 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 203 Nakhon Ratchasima/Thailand
13 101808 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6289 Phetchabun/Thailand
14 101809 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6290 Thailand
15 101810 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5631 Phetchabun/Thailand
16 101811 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5315 Loei/Thailand
17 101812 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2313 Phitsanulok/Thailand
18 101813 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2311 Phitsanulok/Thailand
19 101814 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2520 Phetchaburi/Thailand
20 106596 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7197 Chiang Mai/Thailand
21 106602 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7205 Chiang Mai/Thailand
22 101804 Cladonia submultiformis Asahina CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2312 Phitsanulok/Thailand
23 97198 Cladonia usambarensis Ahti & Krog CLADONIACEAE Kansri Boonpragob et al. 4103 Chiang Mai/Thailand
24 97200 Cladonia usambarensis Ahti & Krog CLADONIACEAE Kansri Boonpragob et al. 4111 Chiang Mai/Thailand
25 97199 Cladonia usambarensis Ahti & Krog CLADONIACEAE Kansri Boonpragob et al. 4109 Chiang Mai/Thailand