ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 120420 Cladia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 114 Chiang Mai/Thailand
2 120422 Cladia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 116 Chiang Mai/Thailand
3 97699 Cladonia aggregata (Sw.) Nyl. CLADONIACEAE S. Watthana 09-01-32 Chiang Rai/Thailand
4 101803 Cladonia clathrata Ahti & L. Xavier CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5594 Phitsanulok/Thailand
5 97697 Cladonia didyma (Fee) Vainio CLADONIACEAE S. Watthana 09-01-35 Chiang Rai/Thailand
6 119825 Cladonia furcata (Hudson) Schrad. CLADONIACEAE Boonrat 6851 Chiang Mai/Thailand
7 101811 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5315 Loei/Thailand
8 101809 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6290 Tak/Thailand
9 101808 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6289 Phetchabun/Thailand
10 101807 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 203 Nakhon Ratchasima/Thailand
11 101806 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 462 Chiang Mai/Thailand
12 101212 Cladonia sp. CLADONIACEAE S. Watthana s.n. Nakhon Si Thammarat/Thailand
13 101812 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2313 Phitsanulok/Thailand
14 97707 Cladonia sp. CLADONIACEAE S. Watthana 05-01-1 Chiang Mai/Thailand
15 97705 Cladonia sp. CLADONIACEAE S. Watthana 09-01-22 Kamphaeng Phet/Thailand
16 97704 Cladonia sp. CLADONIACEAE S. Watthana 09-01-24 Kamphaeng Phet/Thailand
17 97698 Cladonia sp. CLADONIACEAE S. Watthana 09-01-33 Chiang Rai/Thailand
18 101805 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 464 Chiang Mai/Thailand
19 119856 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6878 Chiang Mai/Thailand
20 119980 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7012 Chiang Mai/Thailand
21 119977 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7010 Chiang Mai/Thailand
22 119976 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7008.1 Chiang Mai/Thailand
23 119975 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7008 Chiang Mai/Thailand
24 119934 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6927 Chiang Mai/Thailand
25 101810 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5631 Phetchabun/Thailand
26 119863 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6886 Chiang Mai/Thailand
27 101813 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2311 Phitsanulok/Thailand
28 119853 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6875 Chiang Mai/Thailand
29 119813 Cladonia sp. CLADONIACEAE Juthamanee 6837 Chiang Mai/Thailand
30 106603 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7206 Chiang Mai/Thailand
31 106602 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7205 Chiang Mai/Thailand
32 106596 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7197 Chiang Mai/Thailand
33 101814 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2520 Phetchaburi/Thailand
34 119933 Cladonia sp. CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6926 Chiang Mai/Thailand
35 101804 Cladonia submultiformis Asahina CLADONIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2312 Phitsanulok/Thailand
36 97198 Cladonia usambarensis Ahti & Krog CLADONIACEAE Kansri Boonpragob et al. 4103 Chiang Mai/Thailand
37 97200 Cladonia usambarensis Ahti & Krog CLADONIACEAE Kansri Boonpragob et al. 4111 Chiang Mai/Thailand
38 97199 Cladonia usambarensis Ahti & Krog CLADONIACEAE Kansri Boonpragob et al. 4109 Chiang Mai/Thailand