ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 97202 Coccocarpia adnata Arv. COCCOCARPIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3821 Chiang Mai/Thailand
2 97201 Coccocarpia adnata Arv. COCCOCARPIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3753 Chiang Mai/Thailand
3 97203 Coccocarpia adnata Arv. COCCOCARPIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3822 Chiang Mai/Thailand
4 101824 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5868 Chiang Mai/Thailand
5 101827 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2500 Chiang Mai/Thailand
6 101825 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5633 Thailand
7 101823 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2389 Chiang Mai/Thailand
8 101822 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3330 Lampang/Thailand
9 101821 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4348 Chiang Mai/Thailand
10 101820 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4350 Chiang Mai/Thailand
11 101818 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4977 Thailand
12 101817 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4982 Thailand
13 101816 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5011 Thailand
14 106514 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5053 Thailand
15 101826 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 78 Phetchaburi/Thailand
16 101819 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4568 Chiang Mai/Thailand
17 101829 Coccocarpia glaucina Kremp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2902 Nakhon Si Thammarat/Thailand
18 101832 Coccocarpia glaucina Kremp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 184 Nakhon Ratchasima/Thailand
19 101830 Coccocarpia glaucina Kremp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7407 Thailand
20 101828 Coccocarpia glaucina Kremp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5264 Loei/Thailand
21 101831 Coccocarpia glaucina Kremp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 93 Nakhon Ratchasima/Thailand
22 97204 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1370 Chiang Mai/Thailand
23 101840 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5066 Thailand
24 97205 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1371 Chiang Mai/Thailand
25 101841 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6182 Thailand
26 101833 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1508 Nakhon Ratchasima/Thailand
27 101834 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5869 Chiang Mai/Thailand
28 101835 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3730 Tak/Thailand
29 101836 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3764 Tak/Thailand
30 101837 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4978 Thailand
31 101838 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5052 Thailand
32 97206 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1372 Chiang Mai/Thailand
33 101842 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 95 Phetchaburi/Thailand
34 101843 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 49 Phetchaburi/Thailand
35 101844 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 50 Phetchaburi/Thailand
36 101845 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 208 Phetchaburi/Thailand
37 101866 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3466 Chiang Rai/Thailand
38 101839 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5054 Thailand
39 101856 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 713 Chiang Mai/Thailand
40 101857 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 66 Phetchaburi/Thailand
41 101855 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 977 Chiang Mai/Thailand
42 101854 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 918 Chiang Mai/Thailand
43 101853 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 715 Chiang Mai/Thailand
44 101851 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 711 Chiang Mai/Thailand
45 101850 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3993 Uttaradit/Thailand
46 101849 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3991 Uttaradit/Thailand
47 101848 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3817 Tak/Thailand
48 101847 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3311 Lampang/Thailand
49 101852 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 714 Chiang Mai/Thailand
50 101858 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 291 Chiang Mai/Thailand
51 101846 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3141 Lampang/Thailand
52 101861 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4843 Thailand
53 108201 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4846 Chiang Mai/Thailand
54 101869 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 68 Phetchaburi/Thailand
55 101868 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 104 Phetchaburi/Thailand
56 101867 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 155 Phetchaburi/Thailand
57 97702 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE S. Watthana 09-01-26 Kamphaeng Phet/Thailand
58 101865 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5778 Chiang Mai/Thailand
59 101864 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5236 Loei/Thailand
60 101862 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5870 Chiang Mai/Thailand
61 101860 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6281 Thailand
62 101859 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2915 Nakhon Si Thammarat/Thailand
63 108202 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4847 Chiang Mai/Thailand
64 101863 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2554 Chanthaburi/Thailand