ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 97202 Coccocarpia adnata Arv. COCCOCARPIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3821 Chiang Mai/Thailand
2 97203 Coccocarpia adnata Arv. COCCOCARPIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3822 Chiang Mai/Thailand
3 97201 Coccocarpia adnata Arv. COCCOCARPIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3753 Chiang Mai/Thailand
4 120318 Coccocarpia adnata Arv. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5 Chiang Mai/Thailand
5 101825 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5633 Phetchabun/Thailand
6 101826 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 78 Phetchaburi/Thailand
7 101824 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5868 Chiang Mai/Thailand
8 101823 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2389 Chiang Mai/Thailand
9 101822 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3330 Lampang/Thailand
10 106514 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5053 Chaiyaphum/Thailand
11 101821 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4348 Chiang Mai/Thailand
12 101820 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4350 Chiang Mai/Thailand
13 101818 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4977 Mae Hong Son/Thailand
14 101827 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2500 Chiang Mai/Thailand
15 101817 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4982 Mae Hong Son/Thailand
16 101816 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5011 Chiang Mai/Thailand
17 101819 Coccocarpia erythroxyli (Sprengel) Swinscow & Krog COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4568 Chiang Mai/Thailand
18 101831 Coccocarpia glaucina Kremp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 93 Nakhon Ratchasima/Thailand
19 101832 Coccocarpia glaucina Kremp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 184 Nakhon Ratchasima/Thailand
20 101830 Coccocarpia glaucina Kremp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7407 Chaiyaphum/Thailand
21 101829 Coccocarpia glaucina Kremp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2902 Nakhon Si Thammarat/Thailand
22 101828 Coccocarpia glaucina Kremp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5264 Loei/Thailand
23 101836 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3764 Tak/Thailand
24 101844 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 50 Phetchaburi/Thailand
25 101843 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 49 Phetchaburi/Thailand
26 101842 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 95 Phetchaburi/Thailand
27 101841 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6182 Chaiyaphum/Thailand
28 101840 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5066 Chaiyaphum/Thailand
29 101839 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5054 Chaiyaphum/Thailand
30 101833 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1508 Nakhon Ratchasima/Thailand
31 101837 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4978 Chaiyaphum/Thailand
32 97204 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1370 Chiang Mai/Thailand
33 101835 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3730 Tak/Thailand
34 101834 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5869 Chiang Mai/Thailand
35 120317 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4 Chiang Mai/Thailand
36 97206 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1372 Chiang Mai/Thailand
37 101866 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3466 Chiang Rai/Thailand
38 101845 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 208 Phetchaburi/Thailand
39 97205 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1371 Chiang Mai/Thailand
40 101838 Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. & D.J. Galloway COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5052 Chaiyaphum/Thailand
41 101857 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 66 Phetchaburi/Thailand
42 101846 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3141 Lampang/Thailand
43 101847 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3311 Lampang/Thailand
44 101858 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 291 Chiang Mai/Thailand
45 101856 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 713 Chiang Mai/Thailand
46 101855 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 977 Chiang Mai/Thailand
47 101854 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 918 Chiang Mai/Thailand
48 101852 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 714 Chiang Mai/Thailand
49 101851 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 711 Chiang Mai/Thailand
50 101850 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3993 Uttaradit/Thailand
51 101849 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3991 Uttaradit/Thailand
52 101853 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 715 Chiang Mai/Thailand
53 101848 Coccocarpia pellita (Ach.) Mull. Arg. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3817 Tak/Thailand
54 119992 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7026 Chiang Mai/Thailand
55 119709 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6687 Chiang Mai/Thailand
56 120355 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 42 Chiang Mai/Thailand
57 120388 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 79 Chiang Mai/Thailand
58 120432 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 125 Chiang Mai/Thailand
59 97702 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE S. Watthana 09-01-26 Kamphaeng Phet/Thailand
60 120080 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7113 Chiang Mai/Thailand
61 119919 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6912 Chiang Mai/Thailand
62 119655 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6628 Chaiyaphum/Thailand
63 101863 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2554 Chanthaburi/Thailand
64 120405 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 98 Chiang Mai/Thailand
65 108202 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4847 Chiang Mai/Thailand
66 108201 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4846 Chiang Mai/Thailand
67 101869 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 68 Phetchaburi/Thailand
68 101868 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 104 Phetchaburi/Thailand
69 101867 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 155 Phetchaburi/Thailand
70 101864 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5236 Loei/Thailand
71 101862 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5870 Chiang Mai/Thailand
72 101861 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4843 Chaiyaphum/Thailand
73 101860 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6281 Chaiyaphum/Thailand
74 101859 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 2915 Nakhon Si Thammarat/Thailand
75 124095 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Punphat s.n. 4 Chiang Mai/Thailand
76 101865 Coccocarpia sp. COCCOCARPIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5778 Chiang Mai/Thailand