ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 56741 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1931 Nan/Thailand
2 82918 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE M. Norsaengsri 12302 Phayao/Thailand
3 81960 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE M. Norsaengsri 11993 Chiang Rai/Thailand
4 75214 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2268 Houa Phan/Laos
5 71920 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
6 68917 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089566 Chin State/Myanmar
7 68828 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089654 Chin State/Myanmar
8 67064 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Pongamornkul 3646 Mae Hong Son/Thailand
9 63076 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Li-Jianwu 781 Yunnan/China
10 62039 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087447 Chin State/Myanmar
11 65356 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2424 Phayao/Thailand
12 86987 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 280/58 Chiang Mai/Thailand
13 58711 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Zhou-Shishun 3013 Yunnan/China
14 64105 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2507 Phayao/Thailand
15 55327 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8284 Chiang Rai/Thailand
16 54780 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1773 Nan/Thailand
17 50397 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE H. Takahashi T-62748 Chiang Mai/Thailand
18 50396 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE H. Takahashi T-63044 Chiang Mai/Thailand
19 33922 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE J.F. Maxwell 07-693 Chiang Rai/Thailand
20 30605 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE P. Suksathan 4225 Chiang Mai/Thailand
21 30888 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE J.F. Maxwell 07-399 Chiang Rai/Thailand
22 30453 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE P. Suksathan 4172 Chiang Mai/Thailand
23 25132 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 1073 Chiang Mai/Thailand
24 22938 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 187 Chiang Mai/Thailand
25 11287 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Thon 17 Chiang Mai/Thailand
26 59187 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9724 Chiang Rai/Thailand
27 91010 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE N. Muangyen 1020 Phayao/Thailand
28 100806 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-409 Luang Prabang/Laos
29 92641 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-032 Luang Prabang/Laos
30 95286 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4097 Lampang/Thailand
31 69667 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE V. Nguanchoo 299 Chiang Mai/Thailand
32 69675 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE V. Nguanchoo 412 Chiang Mai/Thailand
33 68612 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2976 Phayao/Thailand
34 105862 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Pimsiri PN098 Chiang Mai/Thailand
35 56304 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051268 Chin State/Myanmar
36 11521 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE P. Suksathan 1131 Chiang Mai/Thailand
37 69662 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE V. Nguanchoo 523 Chiang Mai/Thailand
38 28398 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-15 Phongsali/Laos
39 65026 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6283 Oudomxay/Laos
40 17633 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE P. Srisanga 1412 Nan/Thailand
41 74390 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Zhou-Shishun 7762 Yunnan/China
42 74653 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Zhou-Shishun 7683 Yunnan/China
43 74663 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Zhou-Shishun 7655 Yunnan/China
44 72014 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE N. Muangyen 0105 Chiang Mai/Thailand
45 6859 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 6859 Chiang Mai/Thailand
46 3641 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 3641 Chiang Mai/Thailand
47 4567 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 4567 Chiang Mai/Thailand
48 4750 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 4750 Mae Hong Son/Thailand
49 5707 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 5707 Chiang Mai/Thailand
50 6282 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 6282 Loei/Thailand
51 74812 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Zhou-Shishun 7502 Yunnan /China
52 6704 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 6704 Chiang Mai/Thailand
53 1326 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 1326 Chiang Mai/Thailand
54 9201 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 9201 Chiang Mai/Thailand
55 76481 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094168 Chin State/Myanmar
56 11078 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 96 Chiang Mai/Thailand
57 52406 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 9417.1 Chiang Mai/Thailand
58 70091 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 3711 Chiang Mai/Thailand
59 108831 Disporum kawakamii Hayata COLCHICACEAE C.M.Wang W00733 Taiwan
60 64792 Disporum sessile D. Don ex J.A. et J.H. Schult. forma minus (Miq.) H.Hara COLCHICACEAE A. Sakamoto, S. Kobayashi FOK-068121 Kochi/Japan
61 87766 Disporum sessile D.Don COLCHICACEAE Nobuyuki Tanaka NT0071 Ibaraki /Japan
62 26989 Disporum sessile D.Don COLCHICACEAE M. Nomura FOK-611642 Kochi/Japan
63 106065 Disporum smilacinum A.Gray COLCHICACEAE Kenji Inoue s.n. japan
64 102319 Disporum smilacinum A.Gray COLCHICACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
65 13707 Disporum sp. COLCHICACEAE P. Suksathan 1478 Chiang Mai/Thailand
66 7366 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 7366 Chiang Mai/Thailand
67 104825 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 5701 Phetchabun/Thailand
68 104826 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 5702 Phetchabun/Thailand
69 9683 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 9683 Chiang Mai/Thailand
70 50434 Disporum sp. COLCHICACEAE M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60771 Chiang Mai/Thailand
71 104836 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 5712 Phetchabun/Thailand
72 46959 Disporum sp. COLCHICACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 187 Uttaradit/Thailand
73 25654 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 190 Chiang Rai/Thailand
74 45653 Disporum sp. COLCHICACEAE D. Khrueasan MS359 Chiang Mai/Thailand
75 27654 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 840 Loei/Thailand
76 20640 Disporum sp. COLCHICACEAE M. Norsaengsri 1538 Chiang Mai/Thailand
77 38533 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2305 Loei/Thailand
78 23240 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 261 Chiang Mai/Thailand
79 35432 Disporum sp. COLCHICACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8252 Mae Hong Son/Thailand
80 104974 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 6132 Phetchabun/Thailand
81 45660 Disporum sp. COLCHICACEAE D. Khrueasan s.n. Chiang Mai/Thailand
82 84153 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 4939 Chiang Mai/Thailand
83 73130 Disporum sp. COLCHICACEAE M. Norsaengsri 11299 Mae Hong Son/Thailand
84 104724 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 5599 Phetchabun/Thailand
85 75130 Disporum sp. COLCHICACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2322 Houa Phan/Laos
86 70478 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 3345 Phitsanulok/Thailand
87 69163 Disporum sp. COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089226 Chin State/Myanmar
88 68896 Disporum sp. COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089544 Chin State/Myanmar
89 67079 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 3661 Chiang Mai/Thailand
90 75965 Disporum sp. COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094739 Chin State/Myanmar
91 84148 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 4934 Chiang Mai/Thailand
92 73058 Disporum sp. COLCHICACEAE M. Norsaengsri 11226 Mae Hong Son/Thailand
93 66904 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 3486 Chiang Mai/Thailand
94 113290 Disporum sp. COLCHICACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3983 Lampang/Thailand
95 87024 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 317/58 Chiang Mai/Thailand
96 87038 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 331/58 Chiang Mai/Thailand
97 104540 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 6317 Chiang Mai/Thailand
98 60640 Disporum sp. COLCHICACEAE Ling Shein Man 087799 Chin State/Myanmar
99 61789 Disporum sp. COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086961 Chin State/Myanmar
100 104711 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 5586 Phetchabun/Thailand