ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 63076 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Li-Jianwu 781 Yunnan/China
2 22938 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 187 Chiang Mai/Thailand
3 114108 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-358 Phongsaly/LAOS
4 113919 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-169 Phongsaly/LAOS
5 25132 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 1073 Chiang Mai/Thailand
6 71920 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
7 30605 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE P. Suksathan 4225 Chiang Mai/Thailand
8 33922 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE J.F. Maxwell 07-693 Chiang Rai/Thailand
9 50396 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE H. Takahashi T-63044 Chiang Mai/Thailand
10 50397 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE H. Takahashi T-62748 Chiang Mai/Thailand
11 115297 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 832 Phayao/Thailand
12 62039 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087447 Chin State/Myanmar
13 30453 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE P. Suksathan 4172 Chiang Mai/Thailand
14 67064 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Pongamornkul 3646 Mae Hong Son/Thailand
15 100806 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-409 Luang Prabang/Laos
16 95286 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4097 Lampang/Thailand
17 68828 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089654 Chin State/Myanmar
18 68917 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089566 Chin State/Myanmar
19 92641 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-032 Luang Prabang/Laos
20 91010 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE N. Muangyen 1020 Phayao/Thailand
21 134221 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE P. Srisanga, W. Khattiyot, S. Chantabun 3655 Lamphun/THAILAND
22 82918 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE M. Norsaengsri 12302 Phayao/Thailand
23 81960 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE M. Norsaengsri 11993 Chiang Rai/Thailand
24 58711 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Zhou-Shishun 3013 Yunnan/China
25 127779 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Sukanya K46 Uttaradit/Thailand
26 134218 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE P. Srisanga, W. Khattiyot, S. Chantabun 3652 Lamphun/THAILAND
27 129264 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Akharasit Bunsongthae 100 Chiang Mai/THAILAND
28 128364 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2165 Tak/Thailand
29 30888 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE J.F. Maxwell 07-399 Chiang Rai/Thailand
30 128092 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE K. Inthamma 951 Loei/Thailand
31 115317 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 852 Phayao/Thailand
32 127520 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2020 Chiang Rai/THAILAND
33 126636 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9998 Chiang Mai/THAILAND
34 126551 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9904 Lampang/THAILAND
35 125978 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9811 Mae Hong Son/Thailand
36 125265 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Pongamornkul 7008 Chiang Mai/THAILAND
37 11287 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Thon 17 Chiang Mai/Thailand
38 122682 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-152 Phongsaly/LAOS
39 74653 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Zhou-Shishun 7683 Yunnan/China
40 69667 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE V. Nguanchoo 299 Chiang Mai/Thailand
41 69675 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE V. Nguanchoo 412 Chiang Mai/Thailand
42 1326 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 1326 Chiang Mai/Thailand
43 70091 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 3711 Chiang Mai/Thailand
44 4750 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 4750 Mae Hong Son/Thailand
45 72014 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE N. Muangyen 0105 Chiang Mai/Thailand
46 11521 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE P. Suksathan 1131 Chiang Mai/Thailand
47 74390 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Zhou-Shishun 7762 Yunnan/China
48 3641 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 3641 Chiang Mai/Thailand
49 17633 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE P. Srisanga 1412 Nan/Thailand
50 74663 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Zhou-Shishun 7655 Yunnan/China
51 4567 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 4567 Chiang Mai/Thailand
52 68612 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2976 Phayao/Thailand
53 69662 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE V. Nguanchoo 523 Chiang Mai/Thailand
54 6704 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 6704 Chiang Mai/Thailand
55 6282 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 6282 Loei/Thailand
56 11078 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 96 Chiang Mai/Thailand
57 9201 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 9201 Chiang Mai/Thailand
58 28398 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-15 Phongsaly/Laos
59 65026 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6283 Oudomxay/Laos
60 6859 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 6859 Chiang Mai/Thailand
61 74812 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Zhou-Shishun 7502 Yunnan /China
62 56304 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051268 Chin State/Myanmar
63 52406 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 9417.1 Chiang Mai/Thailand
64 5707 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 5707 Chiang Mai/Thailand
65 105530 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE C. Maknoi 6873 Phetchabun/Thailand
66 105862 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Pimsiri PN098 Chiang Mai/Thailand
67 76481 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094168 Chin State/Myanmar
68 108831 Disporum kawakamii Hayata COLCHICACEAE C.M.Wang W00733 Taiwan
69 64792 Disporum sessile D. Don ex J.A. et J.H. Schult. forma minus (Miq.) H.Hara COLCHICACEAE A. Sakamoto, S. Kobayashi FOK-068121 Kochi/Japan
70 87766 Disporum sessile D.Don COLCHICACEAE Nobuyuki Tanaka NT0071 Ibaraki /Japan
71 26989 Disporum sessile D.Don COLCHICACEAE M. Nomura FOK-611642 Kochi/Japan
72 106065 Disporum smilacinum A.Gray COLCHICACEAE Kenji Inoue s.n. japan
73 102319 Disporum smilacinum A.Gray COLCHICACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
74 60640 Disporum sp. COLCHICACEAE Ling Shein Man 087799 Chin State/Myanmar
75 104825 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 5701 Phetchabun/Thailand
76 104836 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 5712 Phetchabun/Thailand
77 50434 Disporum sp. COLCHICACEAE M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60771 Chiang Mai/Thailand
78 130189 Disporum sp. COLCHICACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2365 Mae Hong Son/THAILAND
79 125345 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 7088 Chiang Mai/THAILAND
80 46959 Disporum sp. COLCHICACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 187 Uttaradit/Thailand
81 45653 Disporum sp. COLCHICACEAE D. Khrueasan MS359 Chiang Mai/Thailand
82 70478 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 3345 Phitsanulok/Thailand
83 38533 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2305 Loei/Thailand
84 7366 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 7366 Chiang Mai/Thailand
85 9683 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 9683 Chiang Mai/Thailand
86 61789 Disporum sp. COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086961 Chin State/Myanmar
87 118382 Disporum sp. COLCHICACEAE K. Inthamma 281 Uttaradit/Thailand
88 45660 Disporum sp. COLCHICACEAE D. Khrueasan s.n. Chiang Mai/Thailand
89 25654 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 190 Chiang Rai/Thailand
90 113290 Disporum sp. COLCHICACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3983 Lampang/Thailand
91 23240 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 261 Chiang Mai/Thailand
92 20640 Disporum sp. COLCHICACEAE M. Norsaengsri 1538 Chiang Mai/Thailand
93 13707 Disporum sp. COLCHICACEAE P. Suksathan 1478 Chiang Mai/Thailand
94 115524 Disporum sp. COLCHICACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1416 Chiang Rai/Thailand
95 115607 Disporum sp. COLCHICACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1499 Chiang Rai/Thailand
96 117294 Disporum sp. COLCHICACEAE N. Muangyen 2561 Kanchanaburi/Thailand
97 35432 Disporum sp. COLCHICACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8252 Mae Hong Son/Thailand
98 66904 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 3486 Chiang Mai/Thailand
99 84153 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 4939 Chiang Mai/Thailand
100 68896 Disporum sp. COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089544 Chin State/Myanmar