ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 50397 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE H. Takahashi T-62748 Chiang Mai/Thailand
2 25132 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 1073 Chiang Mai/Thailand
3 92641 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-032 Luang Prabang/Laos
4 91010 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE N. Muangyen 1020 Phayao/Thailand
5 86987 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 280/58 Chiang Mai/Thailand
6 30453 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE P. Suksathan 4172 Chiang Mai/Thailand
7 30605 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE P. Suksathan 4225 Chiang Mai/Thailand
8 67064 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Pongamornkul 3646 Mae Hong Son/Thailand
9 33922 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE J.F. Maxwell 07-693 Chiang Rai/Thailand
10 62039 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087447 Chin State/Myanmar
11 82918 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE M. Norsaengsri 12302 Phayao/Thailand
12 81960 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE M. Norsaengsri 11993 Chiang Rai/Thailand
13 95286 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4097 Lampang/Thailand
14 50396 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE H. Takahashi T-63044 Chiang Mai/Thailand
15 30888 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE J.F. Maxwell 07-399 Chiang Rai/Thailand
16 71920 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
17 54780 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1773 Nan/Thailand
18 55327 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8284 Chiang Rai/Thailand
19 68917 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089566 Chin State/Myanmar
20 68828 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089654 Chin State/Myanmar
21 56741 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1931 Nan/Thailand
22 58711 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Zhou-Shishun 3013 Yunnan/China
23 65356 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2424 Phayao/Thailand
24 64105 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2507 Phayao/Thailand
25 63076 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Li-Jianwu 781 Yunnan/China
26 59187 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9724 Chiang Rai/Thailand
27 75214 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2268 Houa Phan/Laos
28 11287 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Thon 17 Chiang Mai/Thailand
29 22938 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 187 Chiang Mai/Thailand
30 113919 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-169 Phongsali/LAOS
31 114108 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-358 Phongsali/LAOS
32 114152 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-402 Phongsali/LAOS
33 115297 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 832 Phayao/THAILAND
34 100806 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-409 Luang Prabang/Laos
35 115317 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 852 Phayao/THAILAND
36 5707 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 5707 Chiang Mai/Thailand
37 74653 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Zhou-Shishun 7683 Yunnan/China
38 6704 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 6704 Chiang Mai/Thailand
39 52406 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 9417.1 Chiang Mai/Thailand
40 72014 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE N. Muangyen 0105 Chiang Mai/Thailand
41 6282 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 6282 Loei/Thailand
42 70091 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 3711 Chiang Mai/Thailand
43 69675 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE V. Nguanchoo 412 Chiang Mai/Thailand
44 56304 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051268 Chin State/Myanmar
45 69662 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE V. Nguanchoo 523 Chiang Mai/Thailand
46 3641 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 3641 Chiang Mai/Thailand
47 74663 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Zhou-Shishun 7655 Yunnan/China
48 4567 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 4567 Chiang Mai/Thailand
49 68612 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2976 Phayao/Thailand
50 4750 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 4750 Mae Hong Son/Thailand
51 65026 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6283 Oudomxay/Laos
52 1326 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 1326 Chiang Mai/Thailand
53 69667 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE V. Nguanchoo 299 Chiang Mai/Thailand
54 11078 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 96 Chiang Mai/Thailand
55 17633 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE P. Srisanga 1412 Nan/Thailand
56 28398 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-15 Phongsali/Laos
57 74390 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Zhou-Shishun 7762 Yunnan/China
58 11521 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE P. Suksathan 1131 Chiang Mai/Thailand
59 74812 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Zhou-Shishun 7502 Yunnan /China
60 9201 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 9201 Chiang Mai/Thailand
61 6859 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 6859 Chiang Mai/Thailand
62 105862 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Pimsiri PN098 Chiang Mai/Thailand
63 76481 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094168 Chin State/Myanmar
64 108831 Disporum kawakamii Hayata COLCHICACEAE C.M.Wang W00733 Taiwan
65 64792 Disporum sessile D. Don ex J.A. et J.H. Schult. forma minus (Miq.) H.Hara COLCHICACEAE A. Sakamoto, S. Kobayashi FOK-068121 Kochi/Japan
66 26989 Disporum sessile D.Don COLCHICACEAE M. Nomura FOK-611642 Kochi/Japan
67 87766 Disporum sessile D.Don COLCHICACEAE Nobuyuki Tanaka NT0071 Ibaraki /Japan
68 106065 Disporum smilacinum A.Gray COLCHICACEAE Kenji Inoue s.n. japan
69 102319 Disporum smilacinum A.Gray COLCHICACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
70 61789 Disporum sp. COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086961 Chin State/Myanmar
71 60640 Disporum sp. COLCHICACEAE Ling Shein Man 087799 Chin State/Myanmar
72 23240 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 261 Chiang Mai/Thailand
73 25654 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 190 Chiang Rai/Thailand
74 38533 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2305 Loei/Thailand
75 27654 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 840 Loei/Thailand
76 45660 Disporum sp. COLCHICACEAE D. Khrueasan s.n. Chiang Mai/Thailand
77 9683 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 9683 Chiang Mai/Thailand
78 45653 Disporum sp. COLCHICACEAE D. Khrueasan MS359 Chiang Mai/Thailand
79 7366 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 7366 Chiang Mai/Thailand
80 13707 Disporum sp. COLCHICACEAE P. Suksathan 1478 Chiang Mai/Thailand
81 35432 Disporum sp. COLCHICACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8252 Mae Hong Son/Thailand
82 46959 Disporum sp. COLCHICACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 187 Uttaradit/Thailand
83 50434 Disporum sp. COLCHICACEAE M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60771 Chiang Mai/Thailand
84 20640 Disporum sp. COLCHICACEAE M. Norsaengsri 1538 Chiang Mai/Thailand
85 75130 Disporum sp. COLCHICACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2322 Houa Phan/Laos
86 104825 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 5701 Phetchabun/Thailand
87 104826 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 5702 Phetchabun/Thailand
88 84153 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 4939 Chiang Mai/Thailand
89 104836 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 5712 Phetchabun/Thailand
90 84148 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 4934 Chiang Mai/Thailand
91 84357 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Khattiyot 448 Phetchabun/Thailand
92 87038 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 331/58 Chiang Mai/Thailand
93 104724 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 5599 Phetchabun/Thailand
94 66904 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 3486 Chiang Mai/Thailand
95 88189 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 5195 Chiang Mai/Thailand
96 104711 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 5586 Phetchabun/Thailand
97 87024 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 317/58 Chiang Mai/Thailand
98 113290 Disporum sp. COLCHICACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3983 Lampang/Thailand
99 104974 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 6132 Phetchabun/Thailand
100 73130 Disporum sp. COLCHICACEAE M. Norsaengsri 11299 Mae Hong Son/Thailand