ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 63076 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Li-Jianwu 781 Yunnan/China
2 22938 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 187 Chiang Mai/Thailand
3 25132 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 1073 Chiang Mai/Thailand
4 30605 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE P. Suksathan 4225 Chiang Mai/Thailand
5 33922 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE J.F. Maxwell 07-693 Chiang Rai/Thailand
6 50396 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE H. Takahashi T-63044 Chiang Mai/Thailand
7 50397 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE H. Takahashi T-62748 Chiang Mai/Thailand
8 58711 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Zhou-Shishun 3013 Yunnan/China
9 100806 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-409 Luang Prabang/Laos
10 11287 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Thon 17 Chiang Mai/Thailand
11 95286 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4097 Lampang/Thailand
12 30453 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE P. Suksathan 4172 Chiang Mai/Thailand
13 67064 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Pongamornkul 3646 Mae Hong Son/Thailand
14 92641 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-032 Luang Prabang/Laos
15 91010 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE N. Muangyen 1020 Phayao/Thailand
16 68828 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089654 Chin State/Myanmar
17 68917 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089566 Chin State/Myanmar
18 71920 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE J. Towaranonte s.n. Nan/Thailand
19 82918 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE M. Norsaengsri 12302 Phayao/Thailand
20 81960 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE M. Norsaengsri 11993 Chiang Rai/Thailand
21 62039 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087447 Chin State/Myanmar
22 122682 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-152 Phongsaly/LAOS
23 129264 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Akharasit Bunsongthae 100 Chiang Mai/THAILAND
24 128092 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE K. Inthamma 951 Loei/Thailand
25 127779 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Sukanya K46 Uttaradit/Thailand
26 127520 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2020 Chiang Rai/THAILAND
27 126636 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9998 Chiang Mai/THAILAND
28 126551 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9904 Lampang/THAILAND
29 30888 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE J.F. Maxwell 07-399 Chiang Rai/Thailand
30 125265 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Pongamornkul 7008 Chiang Mai/THAILAND
31 113919 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-169 Phongsaly/LAOS
32 115297 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 832 Phayao/Thailand
33 114108 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-358 Phongsaly/LAOS
34 115317 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 852 Phayao/Thailand
35 125978 Disporum calcaratum D.Don COLCHICACEAE Henrik Balslev (AAU) with Voradol Chamchumroon, Witsanu Saisorn, Pirada Sumanon & Suwat Suwanachat 9811 Mae Hong Son/Thailand
36 74663 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Zhou-Shishun 7655 Yunnan/China
37 74653 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Zhou-Shishun 7683 Yunnan/China
38 74390 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Zhou-Shishun 7762 Yunnan/China
39 11078 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 96 Chiang Mai/Thailand
40 3641 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 3641 Chiang Mai/Thailand
41 72014 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE N. Muangyen 0105 Chiang Mai/Thailand
42 70091 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 3711 Chiang Mai/Thailand
43 69667 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE V. Nguanchoo 299 Chiang Mai/Thailand
44 1326 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 1326 Chiang Mai/Thailand
45 11521 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE P. Suksathan 1131 Chiang Mai/Thailand
46 17633 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE P. Srisanga 1412 Nan/Thailand
47 9201 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 9201 Chiang Mai/Thailand
48 74812 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Zhou-Shishun 7502 Yunnan /China
49 4567 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 4567 Chiang Mai/Thailand
50 65026 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6283 Oudomxay/Laos
51 28398 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-15 Phongsaly/Laos
52 69675 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE V. Nguanchoo 412 Chiang Mai/Thailand
53 4750 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 4750 Mae Hong Son/Thailand
54 5707 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 5707 Chiang Mai/Thailand
55 56304 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051268 Chin State/Myanmar
56 52406 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 9417.1 Chiang Mai/Thailand
57 6282 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 6282 Loei/Thailand
58 6704 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 6704 Chiang Mai/Thailand
59 6859 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 6859 Chiang Mai/Thailand
60 68612 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2976 Phayao/Thailand
61 105862 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Pimsiri PN098 Chiang Mai/Thailand
62 69662 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE V. Nguanchoo 523 Chiang Mai/Thailand
63 76481 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094168 Chin State/Myanmar
64 105530 Disporum cantoniense (Lour) Merr. COLCHICACEAE C. Maknoi 6873 Phetchabun/Thailand
65 108831 Disporum kawakamii Hayata COLCHICACEAE C.M.Wang W00733 Taiwan
66 64792 Disporum sessile D. Don ex J.A. et J.H. Schult. forma minus (Miq.) H.Hara COLCHICACEAE A. Sakamoto, S. Kobayashi FOK-068121 Kochi/Japan
67 87766 Disporum sessile D.Don COLCHICACEAE Nobuyuki Tanaka NT0071 Ibaraki /Japan
68 26989 Disporum sessile D.Don COLCHICACEAE M. Nomura FOK-611642 Kochi/Japan
69 102319 Disporum smilacinum A.Gray COLCHICACEAE Kenji Horie s.n. Sorachi/Japan
70 106065 Disporum smilacinum A.Gray COLCHICACEAE Kenji Inoue s.n. japan
71 117294 Disporum sp. COLCHICACEAE N. Muangyen 2561 Kanchanaburi/Thailand
72 104540 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 6317 Chiang Mai/Thailand
73 50434 Disporum sp. COLCHICACEAE M.N. Tamura, S. Khoailm, W. Boonsawat & J.F. Maxwell T-60771 Chiang Mai/Thailand
74 104724 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 5599 Phetchabun/Thailand
75 104825 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 5701 Phetchabun/Thailand
76 46959 Disporum sp. COLCHICACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 187 Uttaradit/Thailand
77 125345 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 7088 Chiang Mai/THAILAND
78 45653 Disporum sp. COLCHICACEAE D. Khrueasan MS359 Chiang Mai/Thailand
79 118382 Disporum sp. COLCHICACEAE K. Inthamma 281 Uttaradit/Thailand
80 38533 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2305 Loei/Thailand
81 25654 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 190 Chiang Rai/Thailand
82 104836 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Maknoi 5712 Phetchabun/Thailand
83 9683 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 9683 Chiang Mai/Thailand
84 115607 Disporum sp. COLCHICACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1499 Chiang Rai/Thailand
85 60640 Disporum sp. COLCHICACEAE Ling Shein Man 087799 Chin State/Myanmar
86 115524 Disporum sp. COLCHICACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1416 Chiang Rai/Thailand
87 45660 Disporum sp. COLCHICACEAE D. Khrueasan s.n. Chiang Mai/Thailand
88 23240 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 261 Chiang Mai/Thailand
89 20640 Disporum sp. COLCHICACEAE M. Norsaengsri 1538 Chiang Mai/Thailand
90 13707 Disporum sp. COLCHICACEAE P. Suksathan 1478 Chiang Mai/Thailand
91 7366 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Nanakorn et al. 7366 Chiang Mai/Thailand
92 113290 Disporum sp. COLCHICACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3983 Lampang/Thailand
93 35432 Disporum sp. COLCHICACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8252 Mae Hong Son/Thailand
94 69163 Disporum sp. COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089226 Chin State/Myanmar
95 88189 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 5195 Chiang Mai/Thailand
96 67079 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 3661 Chiang Mai/Thailand
97 84153 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 4939 Chiang Mai/Thailand
98 68896 Disporum sp. COLCHICACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089544 Chin State/Myanmar
99 66904 Disporum sp. COLCHICACEAE W. Pongamornkul 3486 Chiang Mai/Thailand
100 87038 Disporum sp. COLCHICACEAE C. Glamwaewwong 331/58 Chiang Mai/Thailand