ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 97208 Collema coilocarpum (Mull. Arg.) Zahlbr. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 2384 Chiang Mai/Thailand
2 97209 Collema coilocarpum (Mull. Arg.) Zahlbr. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 2383 Chiang Mai/Thailand
3 97207 Collema coilocarpum (Mull. Arg.) Zahlbr. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 2382 Chiang Mai/Thailand
4 97210 Collema pulchellum Ach. var. subnigrescens (Mull. Arg.) Degel. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 1953 Chiang Mai/Thailand
5 97211 Collema pulchellum Ach. var. subnigrescens (Mull. Arg.) Degel. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 2902 Chiang Mai/Thailand
6 97212 Collema pulchellum Ach. var. subnigrescens (Mull. Arg.) Degel. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 2965 Chiang Mai/Thailand
7 101876 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 2873 Chiang Mai/Thailand
8 101888 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 5732 Chiang Mai/Thailand
9 101887 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 967 Chiang Mai/Thailand
10 101886 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 945 Chiang Mai/Thailand
11 101885 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 990 Chiang Mai/Thailand
12 101884 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 943 Chiang Mai/Thailand
13 101883 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 4849 Chiang Mai/Thailand
14 101882 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 4850 Kanchanaburi/Thailand
15 101889 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6756 Chiang Rai/Thailand
16 101880 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 4431 Chiang Mai/Thailand
17 101892 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6234 Tak/Thailand
18 101877 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 2875 Chiang Mai/Thailand
19 101878 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 2879 Chiang Mai/Thailand
20 101881 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 59 Phetchaburi/Thailand
21 101890 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6275 Tak/Thailand
22 119699 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6678 Chaiyaphum/Thailand
23 101879 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 2882 Chiang Mai/Thailand
24 101893 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6209 Chiang Mai/Thailand
25 101894 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6208 Chiang Mai/Thailand
26 101895 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6207 Chiang Mai/Thailand
27 101896 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6204 Chiang Mai/Thailand
28 101897 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6203 Chiang Mai/Thailand
29 120320 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 7 Chiang Mai/Thailand
30 120337 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 24 Chiang Mai/Thailand
31 101898 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6199 Chiang Mai/Thailand
32 106568 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 7160 Chiang Mai/Thailand
33 101891 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6266 Tak/Thailand
34 107171 Leioderma sorediatum D. J. Galloway & P.M. Jorg. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 209 Nakhon Ratchasima/Thailand
35 107153 Leioderma sorediatum D. J. Galloway & P.M. Jorg. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6187 Chiang Mai/Thailand
36 107172 Leioderma sorediatum D. J. Galloway & P.M. Jorg. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 2390 Chiang Mai/Thailand
37 107173 Leioderma sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6185 Chiang Mai/Thailand
38 107170 Leioderma sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 83 Phetchaburi/Thailand
39 119842 Leptogium cochleatum (Dicks.) P.M. Jฟrg. & P. James COLLEMATACEAE Juthamanee 6844 Chiang Mai/Thailand
40 107115 Leptogium coralloideum (Meyen & Flot.) Vain. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 45 Phetchaburi/Thailand
41 97291 Leptogium coralloideum (Meyen & Flot.) Vain. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 2678 Chiang Mai/Thailand
42 97292 Leptogium coralloideum (Meyen & Flot.) Vain. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 2676 Chiang Mai/Thailand
43 97293 Leptogium coralloideum (Meyen & Flot.) Vain. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 3599 Chiang Mai/Thailand
44 97294 Leptogium cyanescens (Pers.) Korb. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 3286 Chiang Mai/Thailand
45 97295 Leptogium cyanescens (Pers.) Korb. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 3173 Chiang Mai/Thailand
46 97296 Leptogium cyanescens (Pers.) Korb. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 3302 Chiang Mai/Thailand
47 97297 Leptogium javanicum (Mont. & Bosch) Mont. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 3099 Chiang Mai/Thailand
48 97299 Leptogium javanicum (Mont. & Bosch) Mont. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 3168 Chiang Mai/Thailand
49 97298 Leptogium javanicum (Mont. & Bosch) Mont. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 3178 Chiang Mai/Thailand
50 97301 Leptogium marginellum (Sw.) Gray COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 2391 Chiang Mai/Thailand
51 107611 Leptogium marginellum (Sw.) Gray COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 206 Chiang Mai/Thailand
52 107137 Leptogium marginellum (Sw.) Gray COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 4921 Chaiyaphum/Thailand
53 97302 Leptogium marginellum (Sw.) Gray COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 2390 Chiang Mai/Thailand
54 97300 Leptogium marginellum (Sw.) Gray COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 3164 Chiang Mai/Thailand
55 107610 Leptogium marginellum (Sw.) Gray COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 94 Phetchaburi/Thailand
56 107614 Leptogium marginellum (Sw.) Gray COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6125 Chiang Mai/Thailand
57 107613 Leptogium marginellum (Sw.) Gray COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6117 Chiang Mai/Thailand
58 107612 Leptogium marginellum (Sw.) Gray COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 3763 Tak/Thailand
59 107615 Leptogium pedicellatum P.M. Jorg. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 4400 Chiang Mai/Thailand
60 97708 Leptogium sp. COLLEMATACEAE S. Watthana 05-01-3 Chiang Mai/Thailand
61 107120 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 1509 Nakhon Ratchasima/Thailand
62 107118 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 1359 Nakhon Ratchasima/Thailand
63 107117 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 554 Chiang Mai/Thailand
64 107116 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 62 Phetchaburi/Thailand
65 107130 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 4365 Chiang Mai/Thailand
66 107119 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 1434 Nakhon Ratchasima/Thailand
67 106653 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Saranyoo Sudee 7239 Chiang Mai/Thailand
68 106583 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 7181 Chiang Mai/Thailand
69 106572 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 7167 Chiang Mai/Thailand
70 106571 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 7166 Chiang Mai/Thailand
71 97709 Leptogium sp. COLLEMATACEAE S. Watthana 05-01-5 Chiang Mai/Thailand
72 106532 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Orrapin OP72 Tak/Thailand
73 97706 Leptogium sp. COLLEMATACEAE S. Watthana 09-01-23 Kamphaeng Phet/Thailand
74 106537 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Orrapin OP77 Tak/Thailand
75 119710 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6688 Chiang Mai/Thailand
76 107128 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 2911 Nakhon Si Thammarat/Thailand
77 107155 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6189 Chiang Mai/Thailand
78 107156 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6296 Tak/Thailand
79 107161 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 82 Lampang/Thailand
80 107601 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6197 Chiang Mai/Thailand
81 107602 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6198 Chiang Mai/Thailand
82 107603 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6191 Chiang Mai/Thailand
83 107604 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6206 Chiang Mai/Thailand
84 107605 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6205 Chiang Mai/Thailand
85 107606 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6210 Chiang Mai/Thailand
86 107607 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6214 Chiang Mai/Thailand
87 107152 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6170 Chiang Mai/Thailand
88 107609 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6217 Chiang Mai/Thailand
89 107151 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 5754 Chiang Mai/Thailand
90 119755 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6758 Chiang Mai/Thailand
91 119811 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Boonrat 6835 Chiang Mai/Thailand
92 119843 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Juthamanee 6865 Chiang Mai/Thailand
93 120319 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6 Chiang Mai/Thailand
94 120338 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 25 Chiang Mai/Thailand
95 120344 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 31 Chiang Mai/Thailand
96 120351 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 38 Chiang Mai/Thailand
97 120360 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 48 Chiang Mai/Thailand
98 119938 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6932 Chiang Mai/Thailand
99 120390 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 81 Chiang Mai/Thailand
100 120404 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 97 Chiang Mai/Thailand