ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 97209 Collema coilocarpum (Mull. Arg.) Zahlbr. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 2383 Chiang Mai/Thailand
2 97207 Collema coilocarpum (Mull. Arg.) Zahlbr. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 2382 Chiang Mai/Thailand
3 97208 Collema coilocarpum (Mull. Arg.) Zahlbr. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 2384 Chiang Mai/Thailand
4 97212 Collema pulchellum Ach. var. subnigrescens (Mull. Arg.) Degel. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 2965 Chiang Mai/Thailand
5 97210 Collema pulchellum Ach. var. subnigrescens (Mull. Arg.) Degel. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 1953 Chiang Mai/Thailand
6 97211 Collema pulchellum Ach. var. subnigrescens (Mull. Arg.) Degel. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 2902 Chiang Mai/Thailand
7 101881 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 59 Phetchaburi/Thailand
8 101882 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 4850 Kanchanaburi/Thailand
9 101880 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 4431 Chiang Mai/Thailand
10 101892 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6234 Tak/Thailand
11 101879 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 2882 Chiang Mai/Thailand
12 101888 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 5732 Chiang Mai/Thailand
13 101878 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 2879 Chiang Mai/Thailand
14 101883 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 4849 Chiang Mai/Thailand
15 101884 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 943 Chiang Mai/Thailand
16 101885 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 990 Chiang Mai/Thailand
17 101886 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 945 Chiang Mai/Thailand
18 101887 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 967 Chiang Mai/Thailand
19 101889 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6756 Chiang Rai/Thailand
20 101877 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 2875 Chiang Mai/Thailand
21 101891 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6266 Tak/Thailand
22 101876 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 2873 Chiang Mai/Thailand
23 101893 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6209 Chiang Mai/Thailand
24 101894 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6208 Chiang Mai/Thailand
25 101895 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6207 Chiang Mai/Thailand
26 101896 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6204 Chiang Mai/Thailand
27 101897 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6203 Chiang Mai/Thailand
28 101898 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6199 Chiang Mai/Thailand
29 106568 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 7160 Chiang Mai/Thailand
30 101890 Collema sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6275 Tak/Thailand
31 107172 Leioderma sorediatum D. J. Galloway & P.M. Jฟrg. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 2390 Chiang Mai/Thailand
32 107171 Leioderma sorediatum D. J. Galloway & P.M. Jฟrg. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 209 Nakhon Ratchasima/Thailand
33 107153 Leioderma sorediatum D. J. Galloway & P.M. Jฟrg. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6187 Chiang Mai/Thailand
34 107173 Leioderma sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6185 Chiang Mai/Thailand
35 107170 Leioderma sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 83 Phetchaburi/Thailand
36 97293 Leptogium coralloideum (Meyen & Flot.) Vain. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 3599 Chiang Mai/Thailand
37 107115 Leptogium coralloideum (Meyen & Flot.) Vain. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 45 Phetchaburi/Thailand
38 97291 Leptogium coralloideum (Meyen & Flot.) Vain. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 2678 Chiang Mai/Thailand
39 97292 Leptogium coralloideum (Meyen & Flot.) Vain. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 2676 Chiang Mai/Thailand
40 97294 Leptogium cyanescens (Pers.) Korb. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 3286 Chiang Mai/Thailand
41 97296 Leptogium cyanescens (Pers.) Korb. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 3302 Chiang Mai/Thailand
42 97295 Leptogium cyanescens (Pers.) Korb. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 3173 Chiang Mai/Thailand
43 97299 Leptogium javanicum (Mont. & Bosch) Mont. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 3168 Chiang Mai/Thailand
44 97298 Leptogium javanicum (Mont. & Bosch) Mont. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 3178 Chiang Mai/Thailand
45 97297 Leptogium javanicum (Mont. & Bosch) Mont. COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 3099 Chiang Mai/Thailand
46 107611 Leptogium marginellum (Sw.) Gray COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 206 Chiang Mai/thailand
47 97300 Leptogium marginellum (Sw.) Gray COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 3164 Chiang Mai/Thailand
48 107614 Leptogium marginellum (Sw.) Gray COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6125 Chiang Mai/thailand
49 107610 Leptogium marginellum (Sw.) Gray COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 94 Phetchaburi/Thailand
50 107612 Leptogium marginellum (Sw.) Gray COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 3763 Tak/Thailand
51 107137 Leptogium marginellum (Sw.) Gray COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 4921 Chaiyaphum/Thailand
52 97302 Leptogium marginellum (Sw.) Gray COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 2390 Chiang Mai/Thailand
53 97301 Leptogium marginellum (Sw.) Gray COLLEMATACEAE Kansri Boonpragob et al. 2391 Chiang Mai/Thailand
54 107613 Leptogium marginellum (Sw.) Gray COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6117 Chiang Mai/thailand
55 107615 Leptogium pedicellatum P.M. Jorg. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 4400 Chiang Mai/thailand
56 97709 Leptogium sp. COLLEMATACEAE S. Watthana 05-01-5 Chiang Mai/Thailand
57 106583 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 7181 Chiang Mai/Thailand
58 107121 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 2501 Chiang Mai/Thailand
59 106532 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Orrapin OP72 Tak/Thailand
60 106537 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Orrapin OP77 Tak/Thailand
61 97708 Leptogium sp. COLLEMATACEAE S. Watthana 05-01-3 Chiang Mai/Thailand
62 106571 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 7166 Chiang Mai/Thailand
63 106572 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 7167 Chiang Mai/Thailand
64 97706 Leptogium sp. COLLEMATACEAE S. Watthana 09-01-23 Kamphaeng Phet/Thailand
65 107156 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6296 Tak/Thailand
66 107119 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 1434 Nakhon Ratchasima/Thailand
67 107144 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 5265 Loei/Thailand
68 107145 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 5688 Chiang Mai/Thailand
69 107146 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 5714 Chiang Mai/Thailand
70 107147 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 5721 Chiang Mai/Thailand
71 107148 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 5731 Chiang Mai/Thailand
72 107149 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 5748 Chiang Mai/Thailand
73 107150 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 5753 Chiang Mai/Thailand
74 107151 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 5754 Chiang Mai/Thailand
75 107152 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6170 Chiang Mai/Thailand
76 107142 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 5046 Mae Hong Son/Thailand
77 107155 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6189 Chiang Mai/Thailand
78 107141 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 4988 Mae Hong Son/Thailand
79 107161 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 82 Lampang/Thailand
80 107601 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6197 Chiang Mai/thailand
81 107602 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6198 Chiang Mai/thailand
82 107603 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6191 Chiang Mai/thailand
83 107604 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6206 Chiang Mai/thailand
84 107605 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6205 Chiang Mai/thailand
85 107606 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6210 Chiang Mai/thailand
86 107607 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6214 Chiang Mai/thailand
87 107608 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6219 Chiang Mai/thailand
88 107609 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6217 Chiang Mai/thailand
89 107154 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 6188 Chiang Mai/Thailand
90 107129 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 2912 Nakhon Si Thammarat/Thailand
91 107116 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 62 Phetchaburi/Thailand
92 107117 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 554 Chiang Mai/Thailand
93 107118 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 1359 Nakhon Ratchasima/Thailand
94 107120 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 1509 Nakhon Ratchasima/Thailand
95 107122 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 2877 Chiang Mai/Thailand
96 107123 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 2883 Chiang Mai/Thailand
97 107124 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 2884.1 Chiang Mai/Thailand
98 107125 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 2908 Nakhon Si Thammarat/Thailand
99 107126 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 2909 Nakhon Si Thammarat/Thailand
100 107143 Leptogium sp. COLLEMATACEAE Sureeporn Jariangprasert 5055 Mae Hong Son/Thailand