ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 70842 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 051 Luang Prabang/Laos
2 78442 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086106 Chin State/Myanmar
3 106326 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 781 Nan/Thailand
4 78443 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE Ling Shein Man 091777 Chin State/Myanmar
5 78444 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE Ling Shein Man 096310 Chin State/Myanmar
6 80886 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE K. Phoutthavong et al. 564 Luang Prabang/Laos
7 41626 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE S. Chongko 656 Kanchanaburi/Thailand
8 81524 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097116 Chin State/Myanmar
9 28919 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE W. Nanakorn et al. 28919 Thailand
10 81525 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097903 Chin State/Myanmar
11 98415 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-295 Luang Prabang/Laos
12 78441 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035454 Chin State/Myanmar
13 81760 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE M. Norsaengsri 11795 Chiang Rai/Thailand
14 46625 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE M. Norsaengsri 3596 Lampang/Thailand
15 83158 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE W. Pongamornkul 4694 Chiang Mai/Thailand
16 13878 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE P. Srisanga 581 Nan/Thailand
17 38984 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE W. Pongamornkul 2329 Chiang Mai/Thailand
18 34283 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE W. Pongamornkul 1641 Mae Hong Son/Thailand
19 34282 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE W. Pongamornkul 1640 Mae Hong Son/Thailand
20 90444 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-366 Luang Prabang/Laos
21 32160 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE J.F. Maxwell 06-157 Kanchanaburi/Thailand
22 30499 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE J.F. Maxwell 09-41 Chiang Rai/Thailand
23 29445 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE C. Glamwaewwong 1322 Chiang Mai/Thailand
24 29293 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE S. Watthana 2292 Mae Hong Son/Thailand
25 28942 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE W. Nanakorn et al. 28942 Thailand
26 81544 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098002 Chin State/Myanmar
27 71714 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091161 Chin State/Myanmar
28 67032 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE W. Pongamornkul 3614 Mae Hong Son/Thailand
29 65752 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE M. Norsaengsri 10244 Mae Hong Son/Thailand
30 66064 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE K. Srithi 582 Nan/Thailand
31 65434 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2647 Phayao/Thailand
32 72099 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE W. Pongamornkul 03979 Mae Hong Son/Thailand
33 59024 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE Li-Jianwu 319 Yunnan/China
34 55940 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE J.F. Maxwell 12-36 Chiang Mai/Thailand
35 53046 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7618 Khon Kaen/Thailand
36 53027 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7598 Khon Kaen/Thailand
37 52291 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1533 Nan/Thailand
38 70673 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021245 Mandalay/Myanmar
39 61373 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. COMBRETACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086768 Chin State/Myanmar
40 5581 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. var. lanceolata C.B. Clarke COMBRETACEAE W. Nanakorn et al. 5581 Chiang Mai/Thailand
41 106907 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. var. lanceolata C.B. Clarke COMBRETACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 618 Nan/Thailand
42 69048 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. var. lanceolata C.B. Clarke COMBRETACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 670 Lampang/Thailand
43 62973 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. var. lanceolata C.B. Clarke COMBRETACEAE C. Lakoet 310 Khon Kaen/Thailand
44 48812 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. var. lanceolata C.B. Clarke COMBRETACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33341 Chiang Mai/Thailand
45 10864 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. var. lanceolata C.B. Clarke COMBRETACEAE S. Watthana 105 Chiang Mai/Thailand
46 8975 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. var. lanceolata C.B. Clarke COMBRETACEAE W. Nanakorn et al. 8975 Chiang Mai/Thailand
47 10812 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. var. lanceolata C.B. Clarke COMBRETACEAE Thon 5 Chiang Mai/Thailand
48 31228 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Guill. & Perr. var. lanceolata C.B. Clarke COMBRETACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2903 Chiang Mai/Thailand
49 22905 Anogeissus rivularis (Gagnep.) O.Lecompte COMBRETACEAE S. Watthana 1748 Thailand
50 45114 Anogeissus rivularis (Gagnep.) O.Lecompte COMBRETACEAE M. Tanaros 516 Ubon Ratchathani/Thailand
51 45115 Anogeissus rivularis (Gagnep.) O.Lecompte COMBRETACEAE M. Tanaros 517 Ubon Ratchathani/Thailand
52 18764 Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam. ex Poir. COMBRETACEAE W. Nanakorn 252 Surat Thani/Thailand
53 32196 Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam. ex Poir. COMBRETACEAE J.F. Maxwell 06-196 Krabi/Thailand
54 106335 Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam. ex Poir. COMBRETACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 790 Nan/Thailand
55 109872 Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam. ex Poir. COMBRETACEAE TLBG 420 Chiang Mai/THAILAND
56 70674 Combretum apetalum Wall. COMBRETACEAE N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe and Kyaw Kine 028722 Mandalay/Myanmar
57 13401 Combretum apiculatum Sond. COMBRETACEAE Caudales, R. & Vega, E. 119 Kanye/Botswana
58 13492 Combretum caffrum (Eckl. & Zeyh.) Kuntze COMBRETACEAE R.D.A. Bayliss, BRI B 232 Cape/South Africa
59 18153 Combretum chinense Roxb. COMBRETACEAE P. Srisanga 1706 Nan/Thailand
60 18152 Combretum chinense Roxb. COMBRETACEAE P. Srisanga 1705 Nan/Thailand
61 40331 Combretum chinense Roxb. COMBRETACEAE C. Maknoi 2702 Loei/Thailand
62 72112 Combretum chinense Roxb. COMBRETACEAE W. Pongamornkul 03992 Mae Hong Son/Thailand
63 52239 Combretum decandrum Roxb. COMBRETACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1481 Nan/Thailand
64 78431 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035558 Chin State/Myanmar
65 29269 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE S. Watthana 2268 Mae Hong Son/Thailand
66 81264 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE C. Maknoi 7446 Sukhothai/Thailand
67 81527 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE N. Kuroiwa, K. Fujikawa & H. Sonoki 030387 Chin State/Myanmar
68 81528 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097171 Magway/Myanmar
69 82789 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE C. Maknoi 7690 Sukhothai/Thailand
70 92189 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe & Kyaw Kine 028792 Mandalay/Myanmar
71 73637 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE W. Pongamornkul 04047 Mae Hong Son/Thailand
72 36916 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE P. Srisanga with C. Maknoi & P. Panyachan 3132 Chiang Mai/Thailand
73 61147 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086695 Magway/Myanmar
74 112290 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE Buasroi Mala 25 Tak/THAILAND
75 110582 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5697 Kanchanaburi/THAILAND
76 25881 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE W. Nanakorn et al. 25881 Thailand
77 19741 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE W. La-ongsri 103 Chiang Mai/Thailand
78 32829 Combretum griffithii Van Heurck & Muell. Arg. COMBRETACEAE N. Muangyen 145 Mae Hong Son/Thailand
79 96058 Combretum griffithii Van Heurck & Muell. Arg. COMBRETACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4242 Lampang/Thailand
80 34859 Combretum griffithii Van Heurck & Muell. Arg. COMBRETACEAE J.F. Maxwell 08-84 Chiang Rai/Thailand
81 13581 Combretum griffithii Van Heurck & Muell. Arg. COMBRETACEAE S. Watthana & W. Pongamornkul 239 Chiang Mai/Thailand
82 110423 Combretum griffithii Van Heurck & Muell. Arg. COMBRETACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5541 Kanchanaburi/THAILAND
83 69586 Combretum griffithii Van Heurck & Muell. Arg. var. yunnanense (Exell) Turland & C.Chen COMBRETACEAE Zhou-Shishun 7084 Yunnan/China
84 74580 Combretum griffithii Van Heurck & Muell. Arg. var. yunnanense (Exell) Turland & C.Chen COMBRETACEAE Zhou-Shishun 7198 Yunnan/China
85 88073 Combretum indicum DeFilipps COMBRETACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3548 Phayao/Thailand
86 97419 Combretum indicum DeFilipps COMBRETACEAE Chutima Niyomdee 11 Chiang Rai/Thailand
87 90692 Combretum indicum DeFilipps COMBRETACEAE N. Muangyen 954 Chiang Rai/Thailand
88 100713 Combretum indicum DeFilipps COMBRETACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-316 Luang Prabang/Laos
89 70675 Combretum indicum DeFilipps COMBRETACEAE Khin Myo Htwe 031357 Mandalay/Myanmar
90 110789 Combretum indicum DeFilipps COMBRETACEAE N. Muangyen 2002 Nan/THAILAND
91 106936 Combretum indicum DeFilipps COMBRETACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 647 Nan/Thailand
92 90597 Combretum indicum DeFilipps COMBRETACEAE N. Muangyen 860 Phayao/Thailand
93 9344 Combretum latifolium Blume COMBRETACEAE W. Nanakorn et al. 9344 Chiang Mai/Thailand
94 66361 Combretum latifolium Blume COMBRETACEAE W. Pongamornkul 3404 Mae Hong Son/Thailand
95 81529 Combretum latifolium Blume COMBRETACEAE N. Kuroiwa, K. Fujikawa & H. Sonoki 030405 Chin State/Myanmar
96 81530 Combretum latifolium Blume COMBRETACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097081 Chin State/Myanmar
97 81289 Combretum latifolium Blume COMBRETACEAE C. Maknoi 7471 Lampang/Thailand
98 62910 Combretum latifolium Blume COMBRETACEAE C. Lakoet 247 Khon Kaen/Thailand
99 65702 Combretum latifolium Blume COMBRETACEAE M. Norsaengsri 10192 Mae Hong Son/Thailand
100 13579 Combretum latifolium Blume COMBRETACEAE S. Watthana & W. Pongamornkul 237 Chiang Mai/Thailand