ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 13878 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE P. Srisanga 581 Nan/Thailand
2 125093 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 715 Phrae/Thailand
3 53046 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7618 Khon Kaen/Thailand
4 52291 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1533 Nan/Thailand
5 90444 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-366 Luang Prabang/Laos
6 46625 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE M. Norsaengsri 3596 Lampang/Thailand
7 41626 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE S. Chongko 656 Kanchanaburi/Thailand
8 38984 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE W. Pongamornkul 2329 Chiang Mai/Thailand
9 98415 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-295 Luang Prabang/Laos
10 34283 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE W. Pongamornkul 1641 Mae Hong Son/Thailand
11 34282 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE W. Pongamornkul 1640 Mae Hong Son/Thailand
12 59024 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE Li-Jianwu 319 Yunnan/China
13 32160 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE J.F. Maxwell 06-157 Kanchanaburi/Thailand
14 55940 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE J.F. Maxwell 12-36 Chiang Mai/Thailand
15 30499 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE J.F. Maxwell 09-41 Chiang Rai/Thailand
16 29445 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE C. Glamwaewwong 1322 Chiang Mai/Thailand
17 29293 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE S. Watthana 2292 Mae Hong Son/Thailand
18 115707 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE K. Wangwasit 180321-3 Loei/Thailand
19 115458 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE C. Maknoi 5376 Phetchabun/Thailand
20 28942 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE W. Nanakorn et al. 28942 Chiang Mai/Thailand
21 115644 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE K. Wangwasit 180123-18 Loei/Thailand
22 28919 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE W. Nanakorn et al. 28919 Chiang Mai/Thailand
23 115805 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE K. Wangwasit 180322-55 Loei/Thailand
24 116640 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-263 Xaignabouri/LAOS
25 116450 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-074 Xaignabouri/LAOS
26 106326 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 781 Nan/Thailand
27 81544 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098002 Chin State/Myanmar
28 72099 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE W. Pongamornkul 03979 Mae Hong Son/Thailand
29 71714 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091161 Chin State/Myanmar
30 70842 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 051 Luang Prabang/Laos
31 70673 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021245 Mandalay/Myanmar
32 78441 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035454 Chin State/Myanmar
33 78442 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086106 Chin State/Myanmar
34 78443 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE Ling Shein Man 091777 Chin State/Myanmar
35 78444 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE Ling Shein Man 096310 Chin State/Myanmar
36 80886 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE K. Phoutthavong et al. 564 Luang Prabang/Laos
37 67032 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE W. Pongamornkul 3614 Mae Hong Son/Thailand
38 53027 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7598 Khon Kaen/Thailand
39 81525 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097903 Chin State/Myanmar
40 61373 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086768 Chin State/Myanmar
41 66064 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE K. Srithi 582 Nan/Thailand
42 126101 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe & Kyaw Kine 028891 Mandalay/MYANMAR
43 65434 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2647 Phayao/Thailand
44 83158 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE W. Pongamornkul 4694 Chiang Mai/Thailand
45 81524 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097116 Chin State/Myanmar
46 125583 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE N. Muangyen 3663 Phrae/Thailand
47 81760 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE M. Norsaengsri 11795 Chiang Rai/Thailand
48 65752 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. COMBRETACEAE M. Norsaengsri 10244 Mae Hong Son/Thailand
49 31228 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. var. lanceolata C.B. Clarke COMBRETACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2903 Chiang Mai/Thailand
50 8975 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. var. lanceolata C.B. Clarke COMBRETACEAE W. Nanakorn et al. 8975 Chiang Mai/Thailand
51 48812 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. var. lanceolata C.B. Clarke COMBRETACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T- 33341 Chiang Mai/Thailand
52 10864 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. var. lanceolata C.B. Clarke COMBRETACEAE S. Watthana 105 Chiang Mai/Thailand
53 106907 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. var. lanceolata C.B. Clarke COMBRETACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 618 Nan/Thailand
54 5581 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. var. lanceolata C.B. Clarke COMBRETACEAE W. Nanakorn et al. 5581 Chiang Mai/Thailand
55 69048 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. var. lanceolata C.B. Clarke COMBRETACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 670 Lampang/Thailand
56 62973 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. var. lanceolata C.B. Clarke COMBRETACEAE C. Lakoet 310 Khon Kaen/Thailand
57 10812 Anogeissus acuminata (Roxb. ex DC.) Wall. ex Guillem. & Perr. var. lanceolata C.B. Clarke COMBRETACEAE Thon 5 Chiang Mai/Thailand
58 126102 Anogeissus phillyreifolia Van Heurck & MŸll.Arg. COMBRETACEAE N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020436 Mandalay/MYANMAR
59 22905 Anogeissus rivularis (Gagnep.) O.Lecompte COMBRETACEAE S. Watthana 1748 Bangkok/Thailand
60 45115 Anogeissus rivularis (Gagnep.) O.Lecompte COMBRETACEAE M. Tanaros 517 Ubon Ratchathani/Thailand
61 45114 Anogeissus rivularis (Gagnep.) O.Lecompte COMBRETACEAE M. Tanaros 516 Ubon Ratchathani/Thailand
62 116390 Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam. ex Poir. COMBRETACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-014 Xaignabouri/LAOS
63 109872 Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam. ex Poir. COMBRETACEAE TLBG 420 Chiang Mai/Thailand
64 32196 Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam. ex Poir. COMBRETACEAE J.F. Maxwell 06-196 Krabi/Thailand
65 106335 Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam. ex Poir. COMBRETACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 790 Nan/Thailand
66 18764 Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam. ex Poir. COMBRETACEAE W. Nanakorn 252 Surat Thani/Thailand
67 116414 Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam. ex Poir. COMBRETACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-038 Xaignabouri/LAOS
68 122143 Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam. ex Poir. COMBRETACEAE W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1476 Khon Kaen/Thailand
69 125059 Calycopteris sp. COMBRETACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 681 Phrae/Thailand
70 71290 Combretum apetalum Wall. ex Kurz COMBRETACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri and Jatupol, K. 999 Lamphun/Thailand
71 70674 Combretum apetalum Wall. ex Kurz COMBRETACEAE N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe and Kyaw Kine 028722 Mandalay/Myanmar
72 13401 Combretum apiculatum Sond. COMBRETACEAE Caudales, R. & Vega, E. 119 Kanye/Botswana
73 13492 Combretum caffrum (Eckl. & Zeyh.) Kuntze COMBRETACEAE R.D.A. Bayliss, BRI B 232 Cape/South Africa
74 18153 Combretum chinense Roxb. COMBRETACEAE P. Srisanga 1706 Nan/Thailand
75 40331 Combretum chinense Roxb. COMBRETACEAE C. Maknoi 2702 Loei/Thailand
76 72112 Combretum chinense Roxb. COMBRETACEAE W. Pongamornkul 03992 Mae Hong Son/Thailand
77 18152 Combretum chinense Roxb. COMBRETACEAE P. Srisanga 1705 Nan/Thailand
78 52239 Combretum decandrum Roxb. COMBRETACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1481 Nan/Thailand
79 61147 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086695 Magway/Myanmar
80 29269 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE S. Watthana 2268 Mae Hong Son/Thailand
81 110582 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5697 Kanchanaburi/Thailand
82 82789 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE C. Maknoi 7690 Sukhothai/Thailand
83 73637 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE W. Pongamornkul 04047 Mae Hong Son/Thailand
84 19741 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE W. La-ongsri 103 Chiang Mai/Thailand
85 81272 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE C. Maknoi 7454 Sukhothai/Thailand
86 112290 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE Buasroi Mala 25 Tak/Thailand
87 81528 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097171 Magway/Myanmar
88 78431 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE Hidetoshi Nagamasu, Koji Yonekura, Tetsuo Ooi-Toma & Shing Maung 035558 Chin State/Myanmar
89 36916 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE P. Srisanga with C. Maknoi & P. Panyachan 3132 Chiang Mai/Thailand
90 25881 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE W. Nanakorn et al. 25881 Chiang Mai/Thailand
91 81527 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE N. Kuroiwa, K. Fujikawa & H. Sonoki 030387 Chin State/Myanmar
92 81264 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE C. Maknoi 7446 Sukhothai/Thailand
93 92189 Combretum deciduum Collet & Hemsl. COMBRETACEAE N. Kuroiwa, A. Maeda, Khin Myo Htwe & Kyaw Kine 028792 Mandalay/Myanmar
94 34859 Combretum griffithii Van Heurck & Muell. Arg. COMBRETACEAE J.F. Maxwell 08-84 Chiang Rai/Thailand
95 32829 Combretum griffithii Van Heurck & Muell. Arg. COMBRETACEAE N. Muangyen 145 Mae Hong Son/Thailand
96 96058 Combretum griffithii Van Heurck & Muell. Arg. COMBRETACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4242 Lampang/Thailand
97 13581 Combretum griffithii Van Heurck & Muell. Arg. COMBRETACEAE S. Watthana & W. Pongamornkul 239 Chiang Mai/Thailand
98 110423 Combretum griffithii Van Heurck & Muell. Arg. COMBRETACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5541 Kanchanaburi/Thailand
99 69586 Combretum griffithii Van Heurck & Muell. Arg. var. yunnanense (Exell) Turland & C.Chen COMBRETACEAE Zhou-Shishun 7084 Yunnan/China
100 74580 Combretum griffithii Van Heurck & Muell. Arg. var. yunnanense (Exell) Turland & C.Chen COMBRETACEAE Zhou-Shishun 7198 Yunnan/China