ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 96078 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4262 Lampang/Thailand
2 114567 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4916 Lampang/Thailand
3 95399 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4211 Lampang/Thailand
4 36197 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3885 Khon Kaen/Thailand
5 53407 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8084 Khon Kaen/Thailand
6 15937 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE P. Srisanga & C. Puff 1115 Phrae/Thailand
7 63859 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9877 Khon Kaen/Thailand
8 63487 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE M. Norsaengsri 6745 Khon Kaen/Thailand
9 115991 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE K. Wangwasit 180911-11 Loei/Thailand
10 111057 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-006 Luang Prabang/Laos
11 85820 Amischotolype glabrata Hassk. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 12473 Chiang Rai/Thailand
12 83005 Amischotolype glabrata Hassk. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 12389 Phayao/Thailand
13 92636 Amischotolype glabrata Hassk. COMMELINACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-027 Luang Prabang/Laos
14 45183 Amischotolype glabrata Hassk. COMMELINACEAE M. Tanaros 586 Ubon Ratchathani/Thailand
15 88327 Amischotolype griffithii (C.B. Clarke) Hassk. COMMELINACEAE N. Muangyen 179 Chiang Rai/Thailand
16 121592 Amischotolype griffithii (C.B. Clarke) Hassk. COMMELINACEAE N. Boonruang 0495 Chaiyaphum/Thailand
17 82874 Amischotolype griffithii (C.B. Clarke) Hassk. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 12258 Phayao/Thailand
18 14927 Amischotolype griffithii (C.B. Clarke) Hassk. COMMELINACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 467 Nakhon Si Thammarat/Thailand
19 18059 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE P. Srisanga s.n. Nan/Thailand
20 63297 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE Li-Jianwu 910 Yunnan/China
21 113810 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-060 Phongsaly/LAOS
22 56172 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8942 Chiang Rai/Thailand
23 59994 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2154 Nan/Thailand
24 19768 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE W. La-ongsri 130 Chiang Mai/Thailand
25 51539 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1212 Nan/Thailand
26 14599 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 811 Nan/Thailand
27 122784 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-254 Phongsaly/LAOS
28 128074 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE K. Inthamma 927 Loei/Thailand
29 55394 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8351 Chiang Rai/Thailand
30 113911 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-161 Phongsaly/LAOS
31 107315 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-077 Phongsaly/Laos
32 40282 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE C. Maknoi 2649 Phitsanulok/Thailand
33 119057 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE N. Boonruang 0165 Chaiyaphum/Thailand
34 36502 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE C. Maknoi 1822 Loei/Thailand
35 121626 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE N. Boonruang & W. La-ongsri 0529 Chaiyaphum/Thailand
36 118708 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE N. Boonruang 0057 Chaiyaphum/Thailand
37 59228 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9765 Chiang Rai/Thailand
38 6301 Amischotolype marginata Hassk. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 6301 Loei/Thailand
39 5248 Amischotolype marginata Hassk. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 5248 Chiang Mai/Thailand
40 651 Amischotolype marginata Hassk. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 651 Chiang Mai/Thailand
41 93724 Amischotolype mollissima (Blume) Hassk. COMMELINACEAE K. Kertsawang 3643 Ranong/Thailand
42 23191 Amischotolype mollissima (Blume) Hassk. COMMELINACEAE P. Srisanga 2571 Nan/Thailand
43 73217 Amischotolype sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 11389 Mae Hong Son/Thailand
44 7259 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 7259 Satun/Thailand
45 6319 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 6319 Loei/Thailand
46 111154 Amischotolype sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-102 Luang Prabang/Laos
47 9762 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 9762 Chiang Mai/Thailand
48 123841 Amischotolype sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-378 Sainyabuli/LAOS
49 14365 Amischotolype sp. COMMELINACEAE P. Suksathan 1670 Phitsanulok/Thailand
50 122664 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-134 Phongsaly/LAOS
51 7841 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 7841 Chiang Mai/Thailand
52 2587 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 2587 Chiang Mai/Thailand
53 68629 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2993 Phayao/Thailand
54 8174 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 8174 Loei/Thailand
55 113337 Amischotolype sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-38 Phongsaly/LAOS
56 9235 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 9235 Nan/Thailand
57 113645 Amischotolype sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-346 Phongsaly/LAOS
58 19362 Amischotolype sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1241 Chiang Mai/Thailand
59 115345 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 880 Chiang Rai/Thailand
60 121134 Amischotolype sp. COMMELINACEAE N. Muangyen 3116 Nan/Thailand
61 4021 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4021 Loei/Thailand
62 95896 Amischotolype sp. COMMELINACEAE N. Muangyen 1852 Kanchanaburi/Thailand
63 79000 Amischotolype sp. COMMELINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-196 Xaignabouri/Laos
64 100749 Amischotolype sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-352 Luang Prabang/Laos
65 77616 Amischotolype sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 11543 Sukhothai/Thailand
66 6342 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 6342 Chiang Mai/Thailand
67 3095 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 3095 Loei/Thailand
68 3805 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 3805 Loei/Thailand
69 85315 Amischotolype sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 7963 Sukhothai/Thailand
70 12470 Amischotolype sp. COMMELINACEAE P. Suksathan 1365 Phitsanulok/Thailand
71 82011 Amischotolype sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 12044 Chiang Rai/Thailand
72 90775 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3383 Phayao/Thailand
73 104156 Amischotolype sp. COMMELINACEAE S. Kamonnate 781 Chiang Mai/Thailand
74 109165 Aneilema scaberrimum (Blume) Kunth COMMELINACEAE S.T.Chiu 07214 Taiwan
75 43368 Aneilema scaberrimum (Blume) Kunth COMMELINACEAE D. Khrueasan MS-2 Chiang Mai/Thailand
76 83681 Aneilema scapiflorum (Roxb.) Kostel. COMMELINACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
77 83712 Aneilema scapiflorum (Roxb.) Kostel. COMMELINACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
78 53110 Aneilema sp. COMMELINACEAE Yin-Jiantao 1351 Yunnan/China
79 104369 Aneilema sp. COMMELINACEAE S. Kamonnate 908 Chiang Mai/Thailand
80 58458 Aneilema sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9493 Phrae/Thailand
81 60371 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE Zhou-Shishun 3429 Yunnan/China
82 54477 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6958 Khon Kaen/Thailand
83 88494 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE N. Muangyen 346 Phayao/Thailand
84 4514 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4514 Chiang Mai/Thailand
85 9350 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 9350 Phetchabun/Thailand
86 36196 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3871 Khon Kaen/Thailand
87 4471 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4471 Chiang Mai/Thailand
88 64703 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9967 Khon Kaen/Thailand
89 63860 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9878 Khon Kaen/Thailand
90 1698 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1698 Khon Kaen/Thailand
91 115990 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE K. Wangwasit 180911-10 Loei/Thailand
92 50152 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31173 Loei/Thailand
93 104614 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE C. Maknoi 5758 Phetchabun/Thailand
94 53320 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7987 Khon Kaen/Thailand
95 48198 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 002 Khon Kaen/Thailand
96 104187 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE S. Kamonnate 751 Chiang Mai/Thailand
97 104252 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE S. Kamonnate 816 Chiang Mai/Thailand
98 110554 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5669 Kanchanaburi/Thailand
99 22850 Callisia fragrans (Lindl.) Woodson COMMELINACEAE P. Srisanga 2501 Chiang Mai/Thailand
100 102747 Callisia repens (Jacq.) L. COMMELINACEAE V. Nguanchoo 1049 Nan/Thailand