ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 63859 Aetheolirion sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9877 Khon Kaen/Thailand
2 36197 Aetheolirion sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3885 Khon Kaen/Thailand
3 53407 Aetheolirion sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8084 Khon Kaen/Thailand
4 15937 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE P. Srisanga & C. Puff 1115 Phrae/Thailand
5 96078 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4262 Lampang/Thailand
6 95399 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4211 Lampang/Thailand
7 45183 Amischotolype glabrata Hassk. COMMELINACEAE M. Tanaros 586 Ubon Ratchathani/Thailand
8 92636 Amischotolype glabrata Hassk. COMMELINACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-027 Luang Prabang/Laos
9 85820 Amischotolype glabrata Hassk. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 12473 Chiang Rai/Thailand
10 83005 Amischotolype glabrata Hassk. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 12389 Phayao/Thailand
11 14927 Amischotolype griffithii (C.B. Clarke) Hassk. COMMELINACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 467 Nakhon Si Thammarat/Thailand
12 88327 Amischotolype griffithii (C.B. Clarke) Hassk. COMMELINACEAE N. Muangyen 179 Chiang Rai/Thailand
13 82874 Amischotolype griffithii (C.B. Clarke) Hassk. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 12258 Phayao/Thailand
14 59994 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2154 Nan/Thailand
15 56172 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8942 Chiang Rai/Thailand
16 55394 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8351 Chiang Rai/Thailand
17 51539 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1212 Nan/Thailand
18 63297 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE Li-Jianwu 910 Yunnan/China
19 14599 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 811 Nan/Thailand
20 18059 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE P. Srisanga s.n. Nan/Thailand
21 19768 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE W. La-ongsri 130 Chiang Mai/Thailand
22 107315 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-077 Phongsaly/Laos
23 40282 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE C. Maknoi 2649 Phitsanulok/Thailand
24 36502 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE C. Maknoi 1822 Loei/Thailand
25 59228 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9765 Chiang Rai/Thailand
26 651 Amischotolype marginata Hassk. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 651 Chiang Mai/Thailand
27 5248 Amischotolype marginata Hassk. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 5248 Chiang Mai/Thailand
28 6301 Amischotolype marginata Hassk. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 6301 Loei/Thailand
29 93724 Amischotolype mollissima (Blume) Hassk. COMMELINACEAE K. Kertsawang 3643 Ranong/Thailand
30 23191 Amischotolype mollissima (Blume) Hassk. COMMELINACEAE P. Srisanga 2571 Nan/Thailand
31 8174 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 8174 Loei/Thailand
32 12470 Amischotolype sp. COMMELINACEAE P. Suksathan 1365 Phitsanulok/Thailand
33 14365 Amischotolype sp. COMMELINACEAE P. Suksathan 1670 Phitsanulok/Thailand
34 79000 Amischotolype sp. COMMELINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-196 Xaignabouri/Laos
35 77616 Amischotolype sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 11543 Sukhothai/Thailand
36 82011 Amischotolype sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 12044 Chiang Rai/Thailand
37 100749 Amischotolype sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-352 Luang Prabang/Laos
38 19362 Amischotolype sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1241 Chiang Mai/Thailand
39 9762 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 9762 Chiang Mai/Thailand
40 73217 Amischotolype sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 11389 Mae Hong Son/Thailand
41 95896 Amischotolype sp. COMMELINACEAE N. Muangyen 1852 Kanchanaburi/Thailand
42 85315 Amischotolype sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 7963 Sukhothai/Thailand
43 9235 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 9235 Nan/Thailand
44 4021 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4021 Loei/Thailand
45 7841 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 7841 Chiang Mai/Thailand
46 68629 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2993 Phayao/Thailand
47 3805 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 3805 Loei/Thailand
48 3095 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 3095 Loei/Thailand
49 111154 Amischotolype sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-102 Luang Prabang/Laos
50 90775 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3383 Phayao/Thailand
51 7259 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 7259 Satun/Thailand
52 6342 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 6342 Chiang Mai/Thailand
53 6319 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 6319 Loei/Thailand
54 2587 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 2587 Chiang Mai/Thailand
55 104156 Amischotolype sp. COMMELINACEAE S. Kamonnate 781 Chiang Mai/Thailand
56 109165 Aneilema scaberrimum (Blume) Kunth COMMELINACEAE S.T.Chiu 07214 Taiwan
57 43368 Aneilema scaberrimum (Blume) Kunth COMMELINACEAE D. Khrueasan MS-2 Chiang Mai/Thailand
58 83712 Aneilema scapiflorum (Roxb.) Kostel. COMMELINACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
59 83681 Aneilema scapiflorum (Roxb.) Kostel. COMMELINACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
60 104369 Aneilema sp. COMMELINACEAE S. Kamonnate 908 Chiang Mai/Thailand
61 58458 Aneilema sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9493 Phrae/Thailand
62 53110 Aneilema sp. COMMELINACEAE Yin-Jiantao 1351 Yunnan/China
63 63860 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9878 Khon Kaen/Thailand
64 104252 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE S. Kamonnate 816 Chiang Mai/Thailand
65 1698 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1698 Khon Kaen/Thailand
66 9350 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 9350 Phetchabun/Thailand
67 4471 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4471 Chiang Mai/Thailand
68 104187 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE S. Kamonnate 751 Chiang Mai/Thailand
69 4514 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4514 Chiang Mai/Thailand
70 22850 Callisia fragrans (Lindl.) Woodson COMMELINACEAE P. Srisanga 2501 Chiang Mai/Thailand
71 102747 Callisia repens (Jacq.) L. COMMELINACEAE V. Nguanchoo 1049 Nan/Thailand
72 40231 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 5420 Chaiyaphum/Thailand
73 7725 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 7725 Lamphun/Thailand
74 41579 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE P. Wessumritt 314 Rayong/Thailand
75 41854 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 177 Rayong/Thailand
76 32668 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE T. Nakamura et al. FOK-069800 Kochi/Japan
77 32535 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-068147 Kochi/Japan
78 4070 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4070 Loei/Thailand
79 104285 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE S. Kamonnate 851 Chiang Mai/Thailand
80 91916 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE N. Muangyen 1284 Chiang Rai/Thailand
81 45618 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE D. Khrueasan MS72 Chiang Mai/Thailand
82 58600 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9635 Uttaradit/Thailand
83 110296 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5413 Kanchanaburi/THAILAND
84 75895 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi & Tin Mya Soe 094452 Magway/Myanmar
85 20597 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1496 Chiang Mai/Thailand
86 64951 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE H. Sada et al. FOK-061451 Kochi/Japan
87 1612 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1612 Khon Kaen/Thailand
88 108587 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5189 Kanchanaburi/Thailand
89 48554 Commelina clavata C.B. Clarke COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7305 Chiang Rai/Thailand
90 55337 Commelina clavata C.B. Clarke COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8294 Chiang Rai/Thailand
91 42134 Commelina communis L. COMMELINACEAE Wang Hong 8378 Yunnan/China
92 40393 Commelina communis L. COMMELINACEAE C. Maknoi 2764 Loei/Thailand
93 64913 Commelina communis L. COMMELINACEAE T. Matsuo FOK-609754 Kochi/Japan
94 26586 Commelina communis L. COMMELINACEAE T. Matsumoto et al. FOK-056081 Kochi/Japan
95 35528 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8354 Mae Hong Son/Thailand
96 104293 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE S. Kamonnate 859 Chiang Mai/Thailand
97 88507 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE N. Muangyen 359 Phayao/Thailand
98 51470 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7540 Chiang Rai/Thailand
99 43472 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE D. Khrueasan MS583 Chiang Mai/Thailand
100 88410 Commelina diffusa Burm.f. COMMELINACEAE N. Muangyen 262 Phayao/Thailand