ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 63859 Aetheolirion stenolobium Forman Commelinaceae M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9877 Khon Kaen/Thailand
2 96078 Aetheolirion stenolobium Forman Commelinaceae W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4262 Lampang/Thailand
3 114567 Aetheolirion stenolobium Forman Commelinaceae W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4916 Lampang/Thailand
4 36197 Aetheolirion stenolobium Forman Commelinaceae M. Norsaengsri, C. Lakoet 3885 Khon Kaen/Thailand
5 95399 Aetheolirion stenolobium Forman Commelinaceae W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4211 Lampang/Thailand
6 63487 Aetheolirion stenolobium Forman Commelinaceae M. Norsaengsri 6745 Khon Kaen/Thailand
7 111057 Aetheolirion stenolobium Forman Commelinaceae C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 6 Laos
8 115991 Aetheolirion stenolobium Forman Commelinaceae K. Wangwasit 180911 11 Loei/Thailand
9 53407 Aetheolirion stenolobium Forman Commelinaceae M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8084 Khon Kaen/Thailand
10 15937 Aetheolirion stenolobium Forman Commelinaceae P. Srisanga, C. Puff 1115 Phrae/Thailand
11 83005 Amischotolype glabrata Hassk. Commelinaceae M. Norsaengsri 12389 Phayao/Thailand
12 45183 Amischotolype glabrata Hassk. Commelinaceae M. Tanaros 586 Ubon Ratchathani/Thailand
13 92636 Amischotolype glabrata Hassk. Commelinaceae W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 27 Laos
14 85820 Amischotolype glabrata Hassk. Commelinaceae M. Norsaengsri 12473 Chiang Rai/Thailand
15 121592 Amischotolype griffithii (C.B. Clarke) Hassk. Commelinaceae N. Boonruang 495 Chaiyaphum/Thailand
16 82874 Amischotolype griffithii (C.B. Clarke) Hassk. Commelinaceae M. Norsaengsri 12258 Phayao/Thailand
17 88327 Amischotolype griffithii (C.B. Clarke) Hassk. Commelinaceae N. Muangyen 179 Chiang Rai/Thailand
18 14927 Amischotolype griffithii (C.B. Clarke) Hassk. Commelinaceae S. Watthana, S. Intamusik, P. Suksathan 467 Nakhon Si Thammarat/Thailand
19 19768 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y.Hong Commelinaceae W. La-ongsri 130 Chiang Mai/Thailand
20 56172 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y.Hong Commelinaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 8942 Chiang Rai/Thailand
21 128074 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y.Hong Commelinaceae K. Inthamma 927 Loei/Thailand
22 14599 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y.Hong Commelinaceae P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 811 Nan/Thailand
23 63297 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y.Hong Commelinaceae Li-Jianwu 910 China
24 51539 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y.Hong Commelinaceae W. La-ongsri, N. Romkham 1212 Nan/Thailand
25 113810 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y.Hong Commelinaceae C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 60 Laos
26 18059 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y.Hong Commelinaceae P. Srisanga s.n. Nan/Thailand
27 122784 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y.Hong Commelinaceae W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 254 Laos
28 113911 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y.Hong Commelinaceae C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 161 Laos
29 59994 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y.Hong Commelinaceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2154 Nan/Thailand
30 55394 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y.Hong Commelinaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 8351 Chiang Rai/Thailand
31 133758 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y.Hong Commelinaceae W. Pongamornkul 7654 Chiang Mai/Thailand
32 59228 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara Commelinaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 9765 Chiang Rai/Thailand
33 119057 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara Commelinaceae N. Boonruang 165 Chaiyaphum/Thailand
34 118708 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara Commelinaceae N. Boonruang 57 Chaiyaphum/Thailand
35 36502 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara Commelinaceae C. Maknoi 1822 Loei/Thailand
36 40282 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara Commelinaceae C. Maknoi 2649 Phitsanulok/Thailand
37 121626 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara Commelinaceae N. Boonruang, W. La-ongsri 529 Chaiyaphum/Thailand
38 107315 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara Commelinaceae C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 77 Laos
39 6301 Amischotolype marginata Hassk. Commelinaceae W. Nanakorn et al. 6301 Loei/Thailand
40 651 Amischotolype marginata Hassk. Commelinaceae W. Nanakorn et al. 651 Chiang Mai/Thailand
41 5248 Amischotolype marginata Hassk. Commelinaceae W. Nanakorn et al. 5248 Chiang Mai/Thailand
42 23191 Amischotolype mollissima (Blume) Hassk. Commelinaceae P. Srisanga 2571 Nan/Thailand
43 93724 Amischotolype mollissima (Blume) Hassk. Commelinaceae K. Kertsawang 3643 Ranong/Thailand
44 113645 Amischotolype sp. Commelinaceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 346 Laos
45 9762 Amischotolype sp. Commelinaceae W. Nanakorn et al. 9762 Chiang Mai/Thailand
46 122664 Amischotolype sp. Commelinaceae W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 134 Laos
47 100749 Amischotolype sp. Commelinaceae C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 352 Laos
48 82011 Amischotolype sp. Commelinaceae M. Norsaengsri 12044 Chiang Rai/Thailand
49 123841 Amischotolype sp. Commelinaceae C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 378 Laos
50 73217 Amischotolype sp. Commelinaceae M. Norsaengsri 11389 Mae Hong Son/Thailand
51 95896 Amischotolype sp. Commelinaceae N. Muangyen 1852 Kanchanaburi/Thailand
52 132747 Amischotolype sp. Commelinaceae Anchalee Nuammee 625 Chiang Rai/Thailand
53 7259 Amischotolype sp. Commelinaceae W. Nanakorn et al. 7259 Satun/Thailand
54 113337 Amischotolype sp. Commelinaceae C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 38 Laos
55 68629 Amischotolype sp. Commelinaceae W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2993 Phayao/Thailand
56 6319 Amischotolype sp. Commelinaceae W. Nanakorn et al. 6319 Loei/Thailand
57 12470 Amischotolype sp. Commelinaceae P. Suksathan 1365 Phitsanulok/Thailand
58 8174 Amischotolype sp. Commelinaceae W. Nanakorn et al. 8174 Loei/Thailand
59 6342 Amischotolype sp. Commelinaceae W. Nanakorn et al. 6342 Chiang Mai/Thailand
60 85315 Amischotolype sp. Commelinaceae C. Maknoi 7963 Sukhothai/Thailand
61 115345 Amischotolype sp. Commelinaceae W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 880 Chiang Rai/Thailand
62 3095 Amischotolype sp. Commelinaceae W. Nanakorn et al. 3095 Loei/Thailand
63 139053 Amischotolype sp. Commelinaceae P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 362 Phayao/Thailand
64 79000 Amischotolype sp. Commelinaceae P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 196 Laos
65 3805 Amischotolype sp. Commelinaceae W. Nanakorn et al. 3805 Loei/Thailand
66 14365 Amischotolype sp. Commelinaceae P. Suksathan 1670 Phitsanulok/Thailand
67 77616 Amischotolype sp. Commelinaceae M. Norsaengsri 11543 Sukhothai/Thailand
68 2587 Amischotolype sp. Commelinaceae W. Nanakorn et al. 2587 Chiang Mai/Thailand
69 4021 Amischotolype sp. Commelinaceae W. Nanakorn et al. 4021 Loei/Thailand
70 7841 Amischotolype sp. Commelinaceae W. Nanakorn et al. 7841 Chiang Mai/Thailand
71 121134 Amischotolype sp. Commelinaceae N. Muangyen 3116 Nan/Thailand
72 104156 Amischotolype sp. Commelinaceae S. Kamonnate 781 Chiang Mai/Thailand
73 90775 Amischotolype sp. Commelinaceae W. La-ongsri, P. Panyanchan, P. Tatiya 3383 Phayao/Thailand
74 111154 Amischotolype sp. Commelinaceae C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 102 Laos
75 132645 Amischotolype sp. Commelinaceae Anchalee Nuammee 523 Chiang Rai/Thailand
76 9235 Amischotolype sp. Commelinaceae W. Nanakorn et al. 9235 Nan/Thailand
77 19362 Amischotolype sp. Commelinaceae M. Norsaengsri 1241 Chiang Mai/Thailand
78 43368 Aneilema scaberrimum (Blume) Kunth Commelinaceae D. Khrueasan MS 2 Chiang Mai/Thailand
79 109165 Aneilema scaberrimum (Blume) Kunth Commelinaceae S.T.Chhiu 7214 Taiwan
80 83712 Aneilema scapiflorum (Roxb.) Kostel. Commelinaceae S. Bunma s.n. Nan/Thailand
81 83681 Aneilema scapiflorum (Roxb.) Kostel. Commelinaceae S. Bunma s.n. Nan/Thailand
82 104369 Aneilema sp. Commelinaceae S. Kamonnate 908 Chiang Mai/Thailand
83 58458 Aneilema sp. Commelinaceae M. Norsaengsri, N. Tathana 9493 Phrae/Thailand
84 53110 Aneilema sp. Commelinaceae Yin-Jiangtao 1351 China
85 54477 Belosynapsis ciliata (Blume) R.S.Rao Commelinaceae M. Norsaengsri, P. Thongson 6958 Khon Kaen/Thailand
86 60371 Belosynapsis ciliata (Blume) R.S.Rao Commelinaceae Zhou-Shishun 3429 China
87 104614 Belosynapsis ciliata (Blume) R.S.Rao Commelinaceae C. Maknoi 5758 Phetchabun/Thailand
88 4471 Belosynapsis ciliata (Blume) R.S.Rao Commelinaceae W. Nanakorn et al. 4471 Chiang Mai/Thailand
89 110554 Belosynapsis ciliata (Blume) R.S.Rao Commelinaceae W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5669 Kanchanaburi/Thailand
90 9350 Belosynapsis ciliata (Blume) R.S.Rao Commelinaceae W. Nanakorn et al. 9350 Phetchabun/Thailand
91 104252 Belosynapsis ciliata (Blume) R.S.Rao Commelinaceae S. Kamonnate 816 Chiang Mai/Thailand
92 104187 Belosynapsis ciliata (Blume) R.S.Rao Commelinaceae S. Kamonnate 751 Chiang Mai/Thailand
93 4514 Belosynapsis ciliata (Blume) R.S.Rao Commelinaceae W. Nanakorn et al. 4514 Chiang Mai/Thailand
94 48198 Belosynapsis ciliata (Blume) R.S.Rao Commelinaceae W. Boonprakop, M. Norsaengsri 2 Khon Kaen/Thailand
95 1698 Belosynapsis ciliata (Blume) R.S.Rao Commelinaceae W. Nanakorn et al. 1698 Khon Kaen/Thailand
96 63860 Belosynapsis ciliata (Blume) R.S.Rao Commelinaceae M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9878 Khon Kaen/Thailand
97 64703 Belosynapsis ciliata (Blume) R.S.Rao Commelinaceae M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9967 Khon Kaen/Thailand
98 139732 Belosynapsis ciliata (Blume) R.S.Rao Commelinaceae W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3974 Phayao/Thailand
99 115990 Belosynapsis ciliata (Blume) R.S.Rao Commelinaceae K. Wangwasit 180911 10 Loei/Thailand
100 88494 Belosynapsis ciliata (Blume) R.S.Rao Commelinaceae N. Muangyen 346 Phayao/Thailand