ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 36197 Aetheolirion sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3885 Khon Kaen/Thailand
2 63859 Aetheolirion sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9877 Khon Kaen/Thailand
3 53407 Aetheolirion sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8084 Khon Kaen/Thailand
4 15937 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE P. Srisanga & C. Puff 1115 Phrae/Thailand
5 95399 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4211 Lampang/Thailand
6 96078 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4262 Lampang/Thailand
7 114567 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4916 Lampang/THAILAND
8 85820 Amischotolype glabrata Hassk. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 12473 Chiang Rai/Thailand
9 92636 Amischotolype glabrata Hassk. COMMELINACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-027 Luang Prabang/Laos
10 83005 Amischotolype glabrata Hassk. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 12389 Phayao/Thailand
11 45183 Amischotolype glabrata Hassk. COMMELINACEAE M. Tanaros 586 Ubon Ratchathani/Thailand
12 14927 Amischotolype griffithii (C.B. Clarke) Hassk. COMMELINACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 467 Nakhon Si Thammarat/Thailand
13 82874 Amischotolype griffithii (C.B. Clarke) Hassk. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 12258 Phayao/Thailand
14 88327 Amischotolype griffithii (C.B. Clarke) Hassk. COMMELINACEAE N. Muangyen 179 Chiang Rai/Thailand
15 56172 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8942 Chiang Rai/Thailand
16 51539 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1212 Nan/Thailand
17 14599 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 811 Nan/Thailand
18 63297 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE Li-Jianwu 910 Yunnan/China
19 55394 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8351 Chiang Rai/Thailand
20 18059 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE P. Srisanga s.n. Nan/Thailand
21 59994 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2154 Nan/Thailand
22 113810 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-060 Phongsali/LAOS
23 19768 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE W. La-ongsri 130 Chiang Mai/Thailand
24 113911 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-161 Phongsali/LAOS
25 36502 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE C. Maknoi 1822 Loei/Thailand
26 59228 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9765 Chiang Rai/Thailand
27 107315 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-077 Phongsali/Laos
28 40282 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE C. Maknoi 2649 Phitsanulok/Thailand
29 5248 Amischotolype marginata Hassk. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 5248 Chiang Mai/Thailand
30 6301 Amischotolype marginata Hassk. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 6301 Loei/Thailand
31 651 Amischotolype marginata Hassk. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 651 Chiang Mai/Thailand
32 93724 Amischotolype mollissima (Blume) Hassk. COMMELINACEAE K. Kertsawang 3643 Ranong/Thailand
33 23191 Amischotolype mollissima (Blume) Hassk. COMMELINACEAE P. Srisanga 2571 Nan/Thailand
34 95896 Amischotolype sp. COMMELINACEAE N. Muangyen 1852 Kanchanaburi/Thailand
35 104156 Amischotolype sp. COMMELINACEAE S. Kamonnate 781 Chiang Mai/Thailand
36 14365 Amischotolype sp. COMMELINACEAE P. Suksathan 1670 Phitsanulok/Thailand
37 113337 Amischotolype sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-38 Phongsali/LAOS
38 111154 Amischotolype sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-102 Luang Prabang/Laos
39 19362 Amischotolype sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1241 Chiang Mai/Thailand
40 9762 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 9762 Chiang Mai/Thailand
41 100749 Amischotolype sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-352 Luang Prabang/Laos
42 12470 Amischotolype sp. COMMELINACEAE P. Suksathan 1365 Phitsanulok/Thailand
43 3805 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 3805 Loei/Thailand
44 85315 Amischotolype sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 7963 Sukhothai/Thailand
45 82011 Amischotolype sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 12044 Chiang Rai/Thailand
46 2587 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 2587 Chiang Mai/Thailand
47 3095 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 3095 Loei/Thailand
48 90775 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3383 Phayao/Thailand
49 4021 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4021 Loei/Thailand
50 77616 Amischotolype sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 11543 Sukhothai/Thailand
51 115345 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 880 Chiang Rai/THAILAND
52 73217 Amischotolype sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 11389 Mae Hong Son/Thailand
53 68629 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2993 Phayao/Thailand
54 7259 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 7259 Satun/Thailand
55 6319 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 6319 Loei/Thailand
56 6342 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 6342 Chiang Mai/Thailand
57 9235 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 9235 Nan/Thailand
58 8174 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 8174 Loei/Thailand
59 113645 Amischotolype sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-346 Phongsali/LAOS
60 79000 Amischotolype sp. COMMELINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-196 Xaignabouri/Laos
61 7841 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 7841 Chiang Mai/Thailand
62 43368 Aneilema scaberrimum (Blume) Kunth COMMELINACEAE D. Khrueasan MS-2 Chiang Mai/Thailand
63 109165 Aneilema scaberrimum (Blume) Kunth COMMELINACEAE S.T.Chiu 07214 Taiwan
64 83712 Aneilema scapiflorum (Roxb.) Kostel. COMMELINACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
65 83681 Aneilema scapiflorum (Roxb.) Kostel. COMMELINACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
66 104369 Aneilema sp. COMMELINACEAE S. Kamonnate 908 Chiang Mai/Thailand
67 53110 Aneilema sp. COMMELINACEAE Yin-Jiantao 1351 Yunnan/China
68 58458 Aneilema sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9493 Phrae/Thailand
69 104252 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE S. Kamonnate 816 Chiang Mai/Thailand
70 1698 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1698 Khon Kaen/Thailand
71 104187 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE S. Kamonnate 751 Chiang Mai/Thailand
72 63860 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9878 Khon Kaen/Thailand
73 4514 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4514 Chiang Mai/Thailand
74 4471 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4471 Chiang Mai/Thailand
75 9350 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 9350 Phetchabun/Thailand
76 22850 Callisia fragrans (Lindl.) Woodson COMMELINACEAE P. Srisanga 2501 Chiang Mai/Thailand
77 102747 Callisia repens (Jacq.) L. COMMELINACEAE V. Nguanchoo 1049 Nan/Thailand
78 41854 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 177 Rayong/Thailand
79 41579 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE P. Wessumritt 314 Rayong/Thailand
80 64951 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE H. Sada et al. FOK-061451 Kochi/Japan
81 104285 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE S. Kamonnate 851 Chiang Mai/Thailand
82 40231 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 5420 Chaiyaphum/Thailand
83 58600 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9635 Uttaradit/Thailand
84 75895 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi & Tin Mya Soe 094452 Magway/Myanmar
85 91916 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE N. Muangyen 1284 Chiang Rai/Thailand
86 45618 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE D. Khrueasan MS72 Chiang Mai/Thailand
87 110296 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5413 Kanchanaburi/THAILAND
88 115195 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 730 Lamphun/THAILAND
89 4070 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4070 Loei/Thailand
90 20597 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1496 Chiang Mai/Thailand
91 32668 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE T. Nakamura et al. FOK-069800 Kochi/Japan
92 32535 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-068147 Kochi/Japan
93 108587 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5189 Kanchanaburi/Thailand
94 7725 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 7725 Lamphun/Thailand
95 1612 Commelina bengalensis L. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1612 Khon Kaen/Thailand
96 55337 Commelina clavata C.B. Clarke COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8294 Chiang Rai/Thailand
97 48554 Commelina clavata C.B. Clarke COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7305 Chiang Rai/Thailand
98 64913 Commelina communis L. COMMELINACEAE T. Matsuo FOK-609754 Kochi/Japan
99 26586 Commelina communis L. COMMELINACEAE T. Matsumoto et al. FOK-056081 Kochi/Japan
100 42134 Commelina communis L. COMMELINACEAE Wang Hong 8378 Yunnan/China