ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 53407 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8084 Khon Kaen/Thailand
2 95399 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4211 Lampang/Thailand
3 114567 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4916 Lampang/Thailand
4 96078 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4262 Lampang/Thailand
5 63487 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE M. Norsaengsri 6745 Khon Kaen/Thailand
6 115991 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE K. Wangwasit 180911-11 Loei/Thailand
7 63859 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9877 Khon Kaen/Thailand
8 111057 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-006 Luang Prabang/Laos
9 15937 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE P. Srisanga & C. Puff 1115 Phrae/Thailand
10 36197 Aetheolirion stenolobium Forman COMMELINACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3885 Khon Kaen/Thailand
11 85820 Amischotolype glabrata Hassk. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 12473 Chiang Rai/Thailand
12 45183 Amischotolype glabrata Hassk. COMMELINACEAE M. Tanaros 586 Ubon Ratchathani/Thailand
13 83005 Amischotolype glabrata Hassk. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 12389 Phayao/Thailand
14 92636 Amischotolype glabrata Hassk. COMMELINACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-027 Luang Prabang/Laos
15 14927 Amischotolype griffithii (C.B. Clarke) Hassk. COMMELINACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 467 Nakhon Si Thammarat/Thailand
16 82874 Amischotolype griffithii (C.B. Clarke) Hassk. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 12258 Phayao/Thailand
17 88327 Amischotolype griffithii (C.B. Clarke) Hassk. COMMELINACEAE N. Muangyen 179 Chiang Rai/Thailand
18 121592 Amischotolype griffithii (C.B. Clarke) Hassk. COMMELINACEAE N. Boonruang 0495 Chaiyaphum/Thailand
19 128074 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE K. Inthamma 927 Loei/Thailand
20 113911 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-161 Phongsaly/LAOS
21 51539 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1212 Nan/Thailand
22 56172 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8942 Chiang Rai/Thailand
23 18059 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE P. Srisanga s.n. Nan/Thailand
24 63297 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE Li-Jianwu 910 Yunnan/China
25 19768 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE W. La-ongsri 130 Chiang Mai/Thailand
26 55394 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8351 Chiang Rai/Thailand
27 122784 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-254 Phongsaly/LAOS
28 113810 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-060 Phongsaly/LAOS
29 14599 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 811 Nan/Thailand
30 59994 Amischotolype hispida (A.Rich.) D.Y. Hong COMMELINACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2154 Nan/Thailand
31 107315 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-077 Phongsaly/Laos
32 40282 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE C. Maknoi 2649 Phitsanulok/Thailand
33 121626 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE N. Boonruang & W. La-ongsri 0529 Chaiyaphum/Thailand
34 59228 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9765 Chiang Rai/Thailand
35 36502 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE C. Maknoi 1822 Loei/Thailand
36 118708 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE N. Boonruang 0057 Chaiyaphum/Thailand
37 119057 Amischotolype hookeri (Hassk.) Hara COMMELINACEAE N. Boonruang 0165 Chaiyaphum/Thailand
38 5248 Amischotolype marginata Hassk. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 5248 Chiang Mai/Thailand
39 651 Amischotolype marginata Hassk. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 651 Chiang Mai/Thailand
40 6301 Amischotolype marginata Hassk. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 6301 Loei/Thailand
41 93724 Amischotolype mollissima (Blume) Hassk. COMMELINACEAE K. Kertsawang 3643 Ranong/Thailand
42 23191 Amischotolype mollissima (Blume) Hassk. COMMELINACEAE P. Srisanga 2571 Nan/Thailand
43 14365 Amischotolype sp. COMMELINACEAE P. Suksathan 1670 Phitsanulok/Thailand
44 113337 Amischotolype sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-38 Phongsaly/LAOS
45 19362 Amischotolype sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1241 Chiang Mai/Thailand
46 82011 Amischotolype sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 12044 Chiang Rai/Thailand
47 113645 Amischotolype sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-346 Phongsaly/LAOS
48 123841 Amischotolype sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-378 Sainyabuli/LAOS
49 12470 Amischotolype sp. COMMELINACEAE P. Suksathan 1365 Phitsanulok/Thailand
50 79000 Amischotolype sp. COMMELINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-196 Xaignabouri/Laos
51 121134 Amischotolype sp. COMMELINACEAE N. Muangyen 3116 Nan/Thailand
52 104156 Amischotolype sp. COMMELINACEAE S. Kamonnate 781 Chiang Mai/Thailand
53 122664 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-134 Phongsaly/LAOS
54 115345 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 880 Chiang Rai/Thailand
55 9762 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 9762 Chiang Mai/Thailand
56 73217 Amischotolype sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 11389 Mae Hong Son/Thailand
57 77616 Amischotolype sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 11543 Sukhothai/Thailand
58 85315 Amischotolype sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 7963 Sukhothai/Thailand
59 3095 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 3095 Loei/Thailand
60 90775 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3383 Phayao/Thailand
61 111154 Amischotolype sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-102 Luang Prabang/Laos
62 100749 Amischotolype sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-352 Luang Prabang/Laos
63 2587 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 2587 Chiang Mai/Thailand
64 3805 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 3805 Loei/Thailand
65 4021 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4021 Loei/Thailand
66 95896 Amischotolype sp. COMMELINACEAE N. Muangyen 1852 Kanchanaburi/Thailand
67 6319 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 6319 Loei/Thailand
68 68629 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2993 Phayao/Thailand
69 6342 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 6342 Chiang Mai/Thailand
70 9235 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 9235 Nan/Thailand
71 8174 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 8174 Loei/Thailand
72 7841 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 7841 Chiang Mai/Thailand
73 7259 Amischotolype sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 7259 Satun/Thailand
74 43368 Aneilema scaberrimum (Blume) Kunth COMMELINACEAE D. Khrueasan MS-2 Chiang Mai/Thailand
75 109165 Aneilema scaberrimum (Blume) Kunth COMMELINACEAE S.T.Chiu 07214 Taiwan
76 83681 Aneilema scapiflorum (Roxb.) Kostel. COMMELINACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
77 83712 Aneilema scapiflorum (Roxb.) Kostel. COMMELINACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
78 53110 Aneilema sp. COMMELINACEAE Yin-Jiantao 1351 Yunnan/China
79 58458 Aneilema sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9493 Phrae/Thailand
80 104369 Aneilema sp. COMMELINACEAE S. Kamonnate 908 Chiang Mai/Thailand
81 4471 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4471 Chiang Mai/Thailand
82 48198 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 002 Khon Kaen/Thailand
83 60371 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE Zhou-Shishun 3429 Yunnan/China
84 88494 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE N. Muangyen 346 Phayao/Thailand
85 9350 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 9350 Phetchabun/Thailand
86 1698 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1698 Khon Kaen/Thailand
87 36196 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3871 Khon Kaen/Thailand
88 63860 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9878 Khon Kaen/Thailand
89 104187 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE S. Kamonnate 751 Chiang Mai/Thailand
90 115990 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE K. Wangwasit 180911-10 Loei/Thailand
91 64703 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9967 Khon Kaen/Thailand
92 104614 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE C. Maknoi 5758 Phetchabun/Thailand
93 104252 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE S. Kamonnate 816 Chiang Mai/Thailand
94 110554 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5669 Kanchanaburi/Thailand
95 54477 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6958 Khon Kaen/Thailand
96 50152 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-31173 Loei/Thailand
97 53320 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7987 Khon Kaen/Thailand
98 4514 Belosynapsis ciliata (Bl.) R.Rao COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4514 Chiang Mai/Thailand
99 22850 Callisia fragrans (Lindl.) Woodson COMMELINACEAE P. Srisanga 2501 Chiang Mai/Thailand
100 102747 Callisia repens (Jacq.) L. COMMELINACEAE V. Nguanchoo 1049 Nan/Thailand