ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
901 75182 Porandra scandens D.Y. Hong COMMELINACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2389 Houa Phan /Laos
902 86055 Porandra scandens D.Y. Hong COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-059 Luang Prabang/Laos
903 129171 Porandra sp. COMMELINACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2718 Chiang Mai/THAILAND
904 21039 Porandra sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1612 Chiang Mai/Thailand
905 105164 Porandra sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 6400 Phetchabun/Thailand
906 104981 Porandra sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 6139 Phetchabun/Thailand
907 104767 Porandra sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 5643 Phetchabun/Thailand
908 20575 Porandra sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1474 Chiang Mai/Thailand
909 50365 Porandra sp. COMMELINACEAE Shunsuke Tsugaru T-61774 Chiang Mai/Thailand
910 84356 Porandra sp. COMMELINACEAE W. Khattiyot 447 Phetchabun/Thailand
911 53725 Porandra sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 3006 Phitsanulok/Thailand
912 70417 Porandra sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 3284 Phitsanulok/Thailand
913 75530 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095398 Chin State/Myanmar
914 5312 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 5312 Chiang Mai/Thailand
915 88311 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Pongamornkul 5317 Chiang Mai/Thailand
916 4464 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4464 Chiang Mai/Thailand
917 2008 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 2008 Chiang Mai/Thailand
918 32360 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE J.F. Maxwell 06-671 Chiang Rai/Thailand
919 73585 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE P. Traiperm & Layton 550 Chiang Mai/Thailand
920 116288 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6940 Chiang Mai/Thailand
921 31678 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE C. Maknoi 1052 Loei/Thailand
922 74651 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE Zhou-Shishun 7685 Yunnan/China
923 2519 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 2519 Chiang Mai/Thailand
924 16284 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE P. Srisanga 1141 Nan/Thailand
925 40365 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE C. Maknoi 2736 Loei/Thailand
926 113996 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-246 Phongsaly/LAOS
927 55067 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8369 Chiang Rai/Thailand
928 4563 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4563 Chiang Mai/Thailand
929 53726 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE C. Maknoi 3007 Phitsanulok/Thailand
930 112422 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1199 Chiang Rai/Thailand
931 88521 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE N. Muangyen 373 Lampang/Thailand
932 7989 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 7989 Chiang Mai/Thailand
933 665 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 665 Chiang Mai/Thailand
934 55388 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8345 Chiang Rai/Thailand
935 5299 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 5299 Chiang Mai/Thailand
936 116273 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6925 Chiang Mai/Thailand
937 80468 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-283 Shan State/Myanmar
938 9727 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 9727 Chiang Mai/Thailand
939 88392 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE N. Muangyen 244 Chiang Rai/Thailand
940 34298 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Pongamornkul 1657 Mae Hong Son/Thailand
941 110290 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5407 Kanchanaburi/Thailand
942 109547 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE Benjaporn Phookaphin 5 Chiang Mai/Thailand
943 129128 Rhopalephora sp. COMMELINACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2675 Chiang Mai/THAILAND
944 130545 Rhopalephora sp. COMMELINACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 822 Chiang Mai/Thailand
945 116025 Spatholirion calcicola K. Larsen & S.S.Larsen COMMELINACEAE K. Wangwasit 180912-14 Loei/Thailand
946 114558 Spatholirion calcicola K. Larsen & S.S.Larsen COMMELINACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4907 Lampang/Thailand
947 121570 Spatholirion calcicola K. Larsen & S.S.Larsen COMMELINACEAE N. Boonruang 0473 Chaiyaphum/Thailand
948 127406 Spatholirion calcicola K. Larsen & S.S.Larsen COMMELINACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5914 Chaiyaphum/THAILAND
949 15894 Spatholirion calcicola K. Larsen & S.S.Larsen COMMELINACEAE P. Srisanga & C. Puff 1072 Phrae/Thailand
950 121313 Spatholirion calcicola K. Larsen & S.S.Larsen COMMELINACEAE N. Boonruang 0374 Chaiyaphum/Thailand
951 116356 Spatholirion calcicola K. Larsen & S.S.Larsen COMMELINACEAE N. Boonruang 0035 Chaiyaphum/LAOS
952 118730 Spatholirion calcicola K. Larsen & S.S.Larsen COMMELINACEAE N. Boonruang 0079 Chaiyaphum/Thailand
953 75076 Spatholirion ornatum Ridl. COMMELINACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2514 Houa Phan/Laos
954 68234 Spatholirion ornatum Ridl. COMMELINACEAE C. Maknoi 4339 Phitsanulok/Thailand
955 48434 Spatholirion sp. COMMELINACEAE T. Shimizu, H. Koyama & A. Nalamphoon T-10767 Lampang/Thailand
956 68637 Spatholirion sp. COMMELINACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3001 Lampang/Thailand
957 40861 Spatholirion sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6081 Lampang/Thailand
958 19405 Spatholirion sp. COMMELINACEAE P. Suksathan 2653 Mae Hong Son/Thailand
959 38055 Spatholirion sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3907 Khon Kaen/Thailand
960 36808 Streptolirion sp. COMMELINACEAE P. Suksathan 4552 Loei/Thailand
961 67597 Streptolirion sp. COMMELINACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 864 Lampang/Thailand
962 21490 Streptolirion volubile Edgew. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1735 Chiang Mai/Thailand
963 75102 Streptolirion volubile Edgew. COMMELINACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2489 Houa Phan/Laos
964 13686 Streptolirion volubile Edgew. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 13686 Chiang Mai/Thailand
965 7942 Streptolirion volubile Edgew. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 7942 Chiang Mai/Thailand
966 50154 Streptolirion volubile Edgew. COMMELINACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32706 Chiang Mai/Thailand
967 11533 Streptolirion volubile Edgew. COMMELINACEAE P. Suksathan 1143 Chiang Mai/Thailand
968 4421 Streptolirion volubile Edgew. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4421 Chiang Mai/Thailand
969 7127 Streptolirion volubile Edgew. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 7127 Chiang Mai/Thailand
970 11562 Streptolirion volubile Edgew. COMMELINACEAE P. Suksathan 1172 Chiang Mai/Thailand
971 68658 Streptolirion volubile Edgew. COMMELINACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3022 Phayao/Thailand
972 103647 Streptolirion volubile Edgew. COMMELINACEAE Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-02 Chiang Mai/Thailand
973 12218 Streptolirion volubile Edgew. COMMELINACEAE W. La-ongsri 51 Chiang Mai/Thailand
974 75550 Streptolirion volubile Edgew. subsp. khasianum (C.B.Clarke) D.Y.Hong COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094494 Chin State/Myanmar
975 75976 Streptolirion volubile Edgew. subsp. khasianum (C.B.Clarke) D.Y.Hong COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094322 Chin State/Myanmar
976 47151 Tradescantia bracteata Small in Britton & A.Br. f. rosea J.W.Moore COMMELINACEAE Chusie KY97 Mae Hong Son/Thailand
977 96918 Tradescantia fluminensis Vell. COMMELINACEAE T. Matsumoto et al. FOK-056503 Japan
978 116096 Tradescantia sp. COMMELINACEAE K. Wangwasit 180914-8 Loei/Thailand
979 115929 Tradescantia sp. COMMELINACEAE K. Wangwasit 180718-16 Loei/Thailand
980 109763 Tradescantia spathacea Stearn COMMELINACEAE Kanokpan Nhoodang 40 Chiang Mai/Thailand
981 86894 Tradescantia spathacea Stearn COMMELINACEAE C. Glamwaewwong 187/58 Chiang Mai/Thailand
982 69629 Tradescantia zebrina Bosse COMMELINACEAE V. Nguanchoo 265 Chiang Mai/Thailand
983 102470 Tradescantia zebrina Bosse COMMELINACEAE V. Nguanchoo 716 Nan/Thailand
984 33276 Tradescantia zebrina Bosse COMMELINACEAE Jatupol K. 07-057 Chiang Mai/Thailand
985 78205 Tradescantia zebrina Bosse COMMELINACEAE V. Nguanchoo 324 Chiang Mai/Thailand
986 94548 Tradescantia zebrina Bosse COMMELINACEAE Kamonrat Panta 005 Chiang Mai/Thailand
987 102669 Tradescantia zebrina Bosse COMMELINACEAE V. Nguanchoo 959 Nan/Thailand
988 102458 Tradescantia zebrina Bosse COMMELINACEAE V. Nguanchoo 701 Nan/Thailand
989 66047 Tradescantia zebrina Bosse COMMELINACEAE K. Srithi 23 Nan/Thailand