ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
301 88310 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 5316 Chiang Mai/Thailand
302 87599 Cyanotis sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-439 Sainyabuli/Laos
303 1660 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1660 Phetchabun/Thailand
304 1653 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1653 Phetchabun/Thailand
305 1542 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1542 Chiang Mai/Thailand
306 1584 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1584 Khon Kaen/Thailand
307 88226 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 5232 Chiang Mai/Thailand
308 88267 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 5273 Chiang Mai/Thailand
309 4355 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4355 Chiang Mai/Thailand
310 112611 Cyanotis sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 3408 Tak/THAILAND
311 18986 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 18986 Chiang Mai/Thailand
312 111288 Cyanotis sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-236 Luang Prabang/Laos
313 15467 Cyanotis sp. COMMELINACEAE S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 653 Mae Hong Son/Thailand
314 13340 Cyanotis sp. COMMELINACEAE McDonald et al. 5770 Kampot/Cambodia
315 12397 Cyanotis sp. COMMELINACEAE P. Suksathan 1292 Phitsanulok/Thailand
316 17903 Cyanotis sp. COMMELINACEAE D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n. Chiang Mai/Thailand
317 16712 Cyanotis sp. COMMELINACEAE S. Sasrirat 161 Nakhon Sawan/Thailand
318 18273 Cyanotis sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1045 Loei/Thailand
319 19003 Cyanotis sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 19003 Chiang Mai/Thailand
320 76563 Cyanotis sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 7132 Phetchabun/Thailand
321 13441 Cyanotis speciosa (L.f.) Hassk. COMMELINACEAE Burgoyne, P.M. 4094 South Africa
322 94501 Cyanotis thwaitesii Hassk. COMMELINACEAE N. Muangyen 1628 Nan/Thailand
323 110263 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5380 Kanchanaburi/THAILAND
324 92748 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE N. Muangyen 1318 Kanchanaburi/Thailand
325 21296 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE P. Srisanga 2147 Nan/Thailand
326 76518 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094031 Chin State/Myanmar
327 58738 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE Zhou-Shishun 3011 Yunnan/China
328 94318 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE N. Muangyen 1446 Surin/Thailand
329 103767 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE Tandang, D.N., Souladeth, P., Lim, R. & Lanmisay, P. 10 Chiang Mai/Thailand
330 76051 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094792 Chin State/Myanmar
331 76099 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094882 Chin State/Myanmar
332 63325 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE Li-Jianwu 900 Yunnan/China
333 76272 Cyanotis vaga (Lour.) Schult. & Schult.f. COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094854 Chin State/Myanmar
334 96720 Dichorisandra thyrsiflora Mikan. COMMELINACEAE C. Glamwaewwong 236/60 Chiang Mai/Thailand
335 86799 Dichorisandra thyrsiflora Mikan. COMMELINACEAE C. Glamwaewwong 093/58 Chiang Mai/Thailand
336 14709 Dictyospermum conspicuum (Blume) Hassk. COMMELINACEAE K. Larsen et al. 33017 Narathiwat/Thailand
337 14710 Dictyospermum conspicuum (Blume) Hassk. COMMELINACEAE K. Larsen et al. 33212 Trang/Thailand
338 84702 Dictyospermum conspicuum (Blume) Hassk. COMMELINACEAE K. Kertsawang 3483 Chaiyaphum/Thailand
339 98541 Dictyospermum conspicuum (Blume) Hassk. COMMELINACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-018 Luang Prabang/Laos
340 3091 Dictyospermum conspicuum (Blume) Hassk. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 3091 Loei/Thailand
341 14362 Dictyospermum conspicuum (Blume) Hassk. COMMELINACEAE P. Suksathan 1667 Phitsanulok/Thailand
342 92197 Dictyospermum ovalifolium Wight COMMELINACEAE Hidenobu Funakoshi, Hong Mang, Shing Maung, Law Shein & Wai Min Htay 085269 Chin State/Myanmar
343 23159 Dictyospermum ovatum Hassk. COMMELINACEAE P. Srisanga 2539 Nan/Thailand
344 96458 Dictyospermum ovatum Hassk. COMMELINACEAE Mahasarakham University 141 Chiang Mai/Thailand
345 74651 Dictyospermum scaberrimum (Blume) C.V.Morton ex Panigrahi COMMELINACEAE Zhou-Shishun 7685 Yunnan/China
346 40365 Dictyospermum sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 2736 Loei/Thailand
347 36385 Dictyospermum sp. COMMELINACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3028 Chiang Mai/Thailand
348 16055 Dictyospermum sp. COMMELINACEAE P. Suksathan 1919 Mae Hong Son/Thailand
349 38509 Dictyospermum sp. COMMELINACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2281 Loei/Thailand
350 4699 Dictyospermum sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4699 Mae Hong Son/Thailand
351 47965 Dictyospermum sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 7133 Tak/Thailand
352 58917 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE Zhou-Shishun 3139 Yunnan/China
353 96645 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE C. Glamwaewwong 161/60 Chiang Mai/Thailand
354 60297 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE Zhou-Shishun 3211 Yunnan/China
355 62413 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE Romklao Botanical Garden 0353/2554 Phitsanulok/Thailand
356 19386 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE C. Glamwaewwong 17 Chiang Mai/Thailand
357 19008 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 19008 Chiang Mai/Thailand
358 95592 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 5953 Chiang Mai/Thailand
359 43057 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE Zhou Shi-shun 3139 Yunnan/China
360 12399 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE P. Suksathan 1294 Phitsanulok/Thailand
361 12572 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE P. Srisanga 333 Nan/Thailand
362 40230 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 5419 Chaiyaphum/Thailand
363 58842 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE Wang Hong 8309 Yunnan/China
364 40371 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE C. Maknoi 2742 Loei/Thailand
365 7857 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 7857 Chiang Mai/Thailand
366 7992 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 7992 Chiang Mai/Thailand
367 41022 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE K. Kertsawang 946 Chiang Mai/Thailand
368 116162 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6814 Chiang Mai/THAILAND
369 42242 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE Wang Hong 8309 Yunnan/China
370 98138 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-018 Luang Prabang/Laos
371 43282 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE Zhou Shi-shun 3211 Yunnan/China
372 5317 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 5317 Chiang Mai/Thailand
373 48708 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-1980 Loei/Thailand
374 41820 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 101 Rayong/Thailand
375 116226 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6878 Chiang Mai/THAILAND
376 101285 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE N. Muangyen AKN 036 Chiang Mai/Thailand
377 21774 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1566 Phitsanulok/Thailand
378 2875 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 2875 Chiang Mai/Thailand
379 15548 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 15548 Mae Hong Son/Thailand
380 88156 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 5162 Chiang Mai/Thailand
381 94398 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE N. Muangyen 1525 Ubon Ratchathani/Thailand
382 66045 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE K. Srithi 624 Nan/Thailand
383 77625 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 11551 Sukhothai/Thailand
384 74565 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE Zhou-Shishun 7875 Yunnan/China
385 80216 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-32 Shan State/Myanmar
386 72812 Floscopa scandens Lour. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 10918 Mae Hong Son/Thailand
387 58219 Floscopa sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8751 Bueang Kan/Thailand
388 16417 Floscopa sp. COMMELINACEAE P. Suksathan 2092 Chiang Mai/Thailand
389 16118 Floscopa sp. COMMELINACEAE P. Suksathan 1983 Mae Hong Son/Thailand
390 117992 Floscopa sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-362 Sainyabuli/LAOS
391 42744 Forrestia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6209 Uttaradit/Thailand
392 102568 Murdannia bracteata (C.B.Clarke) J.K.Morton ex D.Y.Hong COMMELINACEAE V. Nguanchoo 826 Nan/Thailand
393 102486 Murdannia bracteata (C.B.Clarke) J.K.Morton ex D.Y.Hong COMMELINACEAE V. Nguanchoo 734 Nan/Thailand
394 91864 Murdannia clandestina (Ridl.) Faden COMMELINACEAE N. Muangyen 1232 Phayao/Thailand
395 4704 Murdannia divergens (C.B. Clarke) G. Bruckn. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4704 Chiang Mai/Thailand
396 73891 Murdannia divergens (C.B. Clarke) G. Bruckn. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 11420 Chiang Mai/Thailand
397 88414 Murdannia edulis (Stokes) Faden COMMELINACEAE N. Muangyen 266 Phayao/Thailand
398 1561 Murdannia edulis (Stokes) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1561 Lampang/Thailand
399 66702 Murdannia edulis (Stokes) Faden COMMELINACEAE M. Norsaengsri 10365 Phitsanulok/Thailand
400 20551 Murdannia edulis (Stokes) Faden COMMELINACEAE M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1450 Chaiyaphum/Thailand