ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 82988 Murdannia edulis (Stokes) Faden COMMELINACEAE M. Norsaengsri 12372 Phayao/Thailand
402 110290 Murdannia edulis (Stokes) Faden COMMELINACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5407 Kanchanaburi/THAILAND
403 40262 Murdannia edulis (Stokes) Faden COMMELINACEAE M. Norsaengsri 5521 Khon Kaen/Thailand
404 27611 Murdannia edulis (Stokes) Faden COMMELINACEAE C. Maknoi 798 Phetchabun/Thailand
405 30564 Murdannia edulis (Stokes) Faden COMMELINACEAE J.F. Maxwell 09-107 Chiang Mai/Thailand
406 91931 Murdannia edulis (Stokes) Faden COMMELINACEAE N. Muangyen 1299 Chiang Rai/Thailand
407 90999 Murdannia edulis (Stokes) Faden COMMELINACEAE N. Muangyen 1009 Phayao/Thailand
408 29815 Murdannia edulis (Stokes) Faden COMMELINACEAE C. Maknoi 1407 Phitsanulok/Thailand
409 70683 Murdannia edulis (Stokes) Faden COMMELINACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021430 Mandalay/Myanmar
410 118048 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brueck. COMMELINACEAE N. Pan-in 008 Uttaradit/THAILAND
411 84462 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brueck. COMMELINACEAE K. Kertsawang 3315 Chaiyaphum/Thailand
412 6446 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brueck. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 6446 Maha Sarakham/Thailand
413 47007 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brueck. COMMELINACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 228 Uttaradit/Thailand
414 104907 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brueck. COMMELINACEAE C. Maknoi 6063 Phetchabun/Thailand
415 45889 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brueck. COMMELINACEAE C. Maknoi 3705 Phetchabun/Thailand
416 104169 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brueck. COMMELINACEAE S. Kamonnate 768 Chiang Mai/Thailand
417 12431 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brueck. COMMELINACEAE P. Suksathan 1326 Phitsanulok/Thailand
418 117657 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brueck. COMMELINACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-027 Sainyabuli/LAOS
419 7536 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brueck. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 7536 Trang/Thailand
420 4193 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4193 Chiang Mai/Thailand
421 20809 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1545 Chiang Mai/Thailand
422 30889 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE J.F. Maxwell 07-400 Chiang Rai/Thailand
423 92198 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE Nobuyuki Tanaka & Tomohisa Yukawa 081179 Chin State/Myanmar
424 75454 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095113 Chin State/Myanmar
425 103885 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE S. Kamonnate 682 Chiang Mai/Thailand
426 88491 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE N. Muangyen 343 Phayao/Thailand
427 104185 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE S. Kamonnate 753 Chiang Mai/Thailand
428 3802 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 3802 Loei/Thailand
429 52393 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1539 Chiang Mai/Thailand
430 4554 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4554 Chiang Mai/Thailand
431 15279 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE M. Norsaengsri 807 Uthai Thani/Thailand
432 109224 Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. COMMELINACEAE Y. Kurahashi, Y. Sugahara, T. Kurihara FOK-060927 Japan
433 32975 Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. COMMELINACEAE S. Okunomiya et al. FOK-074323 Kochi/Japan
434 64914 Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. COMMELINACEAE A. Sakamoto et al. FOK-074810 Kochi/Japan
435 32953 Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. COMMELINACEAE M. Furusawa et al. FOK-074188 Kochi/Japan
436 94241 Murdannia loriformis (Hassk.) Rao & Kamm. COMMELINACEAE N. Muangyen 1369 Maha Sarakham/Thailand
437 86877 Murdannia loriformis (Hassk.) Rao & Kamm. COMMELINACEAE C. Glamwaewwong 170/58 Chiang Mai/Thailand
438 66043 Murdannia loriformis (Hassk.) Rao & Kamm. COMMELINACEAE K. Srithi 358 Nan/Thailand
439 25125 Murdannia loriformis (Hassk.) Rao & Kamm. COMMELINACEAE C. Glamwaewwong 1066 Chiang Mai/Thailand
440 39952 Murdannia loureirii R.S.Rao & Kammathy COMMELINACEAE M. Norsaengsri 5059 Khon Kaen/Thailand
441 16044 Murdannia macrocarpa D.Y. Hong COMMELINACEAE P. Suksathan 1908 Chiang Mai/Thailand
442 19446 Murdannia macrocarpa D.Y. Hong COMMELINACEAE P. Suksathan 2694 Phitsanulok/Thailand
443 91911 Murdannia macrocarpa D.Y. Hong COMMELINACEAE N. Muangyen 1279 Chiang Rai/Thailand
444 14406 Murdannia macrocarpa D.Y. Hong COMMELINACEAE P. Suksathan 1711 Phitsanulok/Thailand
445 64260 Murdannia macrocarpa D.Y. Hong COMMELINACEAE Li-Jianwu 1073 Yunnan/China
446 88508 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE N. Muangyen 360 Phayao/Thailand
447 86512 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Tanming 964 Chiang Rai/Thailand
448 104299 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE S. Kamonnate 865 Chiang Mai/Thailand
449 32071 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE Pranee Palee 1060 Chiang Rai/Thailand
450 1416 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1416 Chiang Mai/Thailand
451 103886 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE S. Kamonnate 683 Chiang Mai/Thailand
452 1270 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1270 Chiang Mai/Thailand
453 3509 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 3509 Nakhon Si Thammarat/Thailand
454 75336 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095030 Chin State/Myanmar
455 142 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 142 Chiang Mai/Thailand
456 30000 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE P. Porkar 26 Kanchanaburi/Thailand
457 108679 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5283 Kanchanaburi/Thailand
458 63994 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 174 Rayong/Thailand
459 41478 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE P. Wessumritt & M. Norsaengsri 26 Rayong/Thailand
460 104194 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE S. Kamonnate 744 Chiang Mai/Thailand
461 18204 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE M. Norsaengsri 975 Phetchabun/Thailand
462 12558 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE P. Srisanga 319 Nan/Thailand
463 1648 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1648 Khon Kaen/Thailand
464 39466 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE M. Norsaengsri 4552 Udon Thani/Thailand
465 19040 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 19040 Chiang Mai/Thailand
466 1540 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1540 Chiang Mai/Thailand
467 75857 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095157 Chin State/Myanmar
468 76920 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Tanming 694 Kanchanaburi/Thailand
469 1608 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1608 Khon Kaen/Thailand
470 1506 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1506 Chiang Mai/Thailand
471 110518 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5634 Kanchanaburi/THAILAND
472 39187 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE M. Norsaengsri 4273 Nakhon Ratchasima/Thailand
473 2520 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 2520 Chiang Mai/Thailand
474 35168 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE C. Maknoi 2396 Phangnga/Thailand
475 16418 Murdannia pauciflora G.Bruckn. COMMELINACEAE P. Suksathan 2093 Chiang Mai/Thailand
476 12560 Murdannia pauciflora G.Bruckn. COMMELINACEAE P. Srisanga 321 Nan/Thailand
477 104225 Murdannia simplex (Vahl) Brenan S. lat. COMMELINACEAE S. Kamonnate 712 Chiang Mai/Thailand
478 92199 Murdannia simplex (Vahl) Brenan S. lat. COMMELINACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe & Khin Myo Htwe 023287 Chin State/Myanmar
479 4371 Murdannia simplex (Vahl) Brenan S. lat. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4371 Chiang Mai/Thailand
480 62021 Murdannia simplex (Vahl) Brenan S. lat. COMMELINACEAE Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087491 Chin State/Myanmar
481 20810 Murdannia simplex (Vahl) Brenan S. lat. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1546 Chiang Mai/Thailand
482 11597 Murdannia simplex (Vahl) Brenan S. lat. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 196 Chiang Mai/Thailand
483 12370 Murdannia simplex (Vahl) Brenan S. lat. COMMELINACEAE P. Suksathan 1265 Phitsanulok/Thailand
484 11796 Murdannia simplex (Vahl) Brenan S. lat. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 291 Chiang Mai/Thailand
485 91914 Murdannia sp. COMMELINACEAE N. Muangyen 1282 Chiang Rai/Thailand
486 85228 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 7876 Surat Thani/Thailand
487 115255 Murdannia sp. COMMELINACEAE W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 790 Phayao/THAILAND
488 115174 Murdannia sp. COMMELINACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 709 Lamphun/THAILAND
489 112726 Murdannia sp. COMMELINACEAE N. Muangyen 2213 Kanchanaburi/THAILAND
490 105156 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 6347 Phetchabun/Thailand
491 84902 Murdannia sp. COMMELINACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 3982 Udon Thani/Thailand
492 13760 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 708 Khon Kaen/Thailand
493 91017 Murdannia sp. COMMELINACEAE N. Muangyen 1027 Phayao/Thailand
494 107090 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 4856 Phitsanulok/Thailand
495 80390 Murdannia sp. COMMELINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-205 Shan State/Myanmar
496 113847 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-097 Phongsali/LAOS
497 112654 Murdannia sp. COMMELINACEAE N. Muangyen 2141 Kanchanaburi/THAILAND
498 83062 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 12446 Phayao/Thailand
499 76299 Murdannia sp. COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094913 Chin State/Myanmar
500 19029 Murdannia sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 19029 Chiang Mai/Thailand