ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
701 113253 Pollia sp. COMMELINACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3946 Phayao/Thailand
702 3118 Pollia sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 3118 Loei/Thailand
703 113601 Pollia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-302 Phongsali/LAOS
704 49769 Pollia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 6288 Uttaradit/Thailand
705 6927 Pollia sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 6927 Chiang Mai/Thailand
706 105596 Pollia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 7024 Phetchabun/Thailand
707 5937 Pollia sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 5937 Chiang Mai/Thailand
708 73413 Pollia sp. COMMELINACEAE C. Lakoet 0571 Mae Hong Son/Thailand
709 85316 Pollia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 7964 Sukhothai/Thailand
710 54939 Pollia sp. COMMELINACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1852 Nan/Thailand
711 75241 Pollia sp. COMMELINACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2408 Houa Phan /Laos
712 40828 Pollia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6048 Lampang/Thailand
713 14711 Pollia sp. COMMELINACEAE K. Larsen et al. 33393 Ranong/Thailand
714 73185 Pollia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 11356 Mae Hong Son/Thailand
715 80322 Pollia sp. COMMELINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-137 Shan State/Myanmar
716 73218 Pollia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 11390 Mae Hong Son/Thailand
717 65807 Pollia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & S. Boonwong 10301 Nan/Thailand
718 73219 Pollia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 11391 Mae Hong Son/Thailand
719 73161 Pollia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 11331 Mae Hong Son/Thailand
720 73415 Pollia sp. COMMELINACEAE C. Lakoet 0573 Mae Hong Son/Thailand
721 65366 Pollia sp. COMMELINACEAE W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2437 Nan/Thailand
722 76960 Pollia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 11497 Mae Hong Son/Thailand
723 65007 Pollia sp. COMMELINACEAE Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Udone Souvannakhoummane; Kittisak Phoutthavong OS 6230 Luang Prabang/Laos
724 27770 Pollia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 353 Chiang Mai/Thailand
725 76113 Pollia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 6658 Chanthaburi/Thailand
726 27670 Pollia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 856 Loei/Thailand
727 11737 Pollia sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 266 Chiang Mai/Thailand
728 80318 Pollia sp. COMMELINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-134 Shan State/Myanmar
729 89287 Pollia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 8135 Sukhothai/Thailand
730 89280 Pollia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 8128 Sukhothai/Thailand
731 11834 Pollia sp. COMMELINACEAE S. Sasrirat 39 Phetchaburi/Thailand
732 67859 Pollia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 10539 Mae Hong Son/Thailand
733 54801 Pollia sp. COMMELINACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1794 Nan/Thailand
734 44405 Pollia subumbellata C.B. Clarke COMMELINACEAE Zhou Shi-shun 3831 Yunnan/China
735 58718 Pollia subumbellata C.B. Clarke COMMELINACEAE Zhou-Shishun 3831 Yunnan/China
736 88768 Pollia thyrsiflora (Blume) Steud. COMMELINACEAE C. Maknoi 8370 Sukhothai/Thailand
737 90770 Pollia thyrsiflora (Blume) Steud. COMMELINACEAE W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3378 Phayao/Thailand
738 88852 Pollia thyrsiflora (Blume) Steud. COMMELINACEAE C. Maknoi 8453 Sukhothai/Thailand
739 29871 Pollia thyrsiflora (Blume) Steud. COMMELINACEAE C. Maknoi 1464 Phitsanulok/Thailand
740 88814 Pollia thyrsiflora (Blume) Steud. COMMELINACEAE C. Maknoi 8415 Sukhothai/Thailand
741 19766 Pollia thyrsiflora (Blume) Steud. COMMELINACEAE W. La-ongsri 128 Chiang Mai/Thailand
742 93602 Porandra microphylla Y. Wan COMMELINACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5785 Chiang Mai/Thailand
743 40374 Porandra microphylla Y. Wan COMMELINACEAE C. Maknoi 2745 Loei/Thailand
744 42250 Porandra ramosa D.Y. Hong COMMELINACEAE Wang Hong 7439 Yunnan/China
745 38445 Porandra ramosa D.Y. Hong COMMELINACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2217 Loei/Thailand
746 44453 Porandra ramosa D.Y. Hong COMMELINACEAE Zhou Shi-shun 3426 Yunnan/China
747 74417 Porandra ramosa D.Y. Hong COMMELINACEAE Zhou-Shishun 8385 Yunnan/China
748 18113 Porandra ramosa D.Y. Hong COMMELINACEAE P. Srisanga 1666 Nan/Thailand
749 111884 Porandra ramosa D.Y. Hong COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-128 Phongsali/Laos
750 74490 Porandra ramosa D.Y. Hong COMMELINACEAE Zhou-Shishun 8468 Yunnan/China
751 37155 Porandra ramosa D.Y. Hong COMMELINACEAE C. Maknoi 2037 Loei/Thailand
752 36506 Porandra ramosa D.Y. Hong COMMELINACEAE C. Maknoi 1826 Loei/Thailand
753 22168 Porandra scandens D.Y. Hong COMMELINACEAE P. Srisanga 2228 Nan/Thailand
754 23164 Porandra scandens D.Y. Hong COMMeliNACEAE P. Srisanga 2544 Nan/Thailand
755 38536 Porandra scandens D.Y. Hong COMMELINACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2308 Loei/Thailand
756 11723 Porandra scandens D.Y. Hong COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 11723 Chiang Mai/Thailand
757 9378 Porandra scandens D.Y. Hong COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 9378 Chiang Mai/Thailand
758 86055 Porandra scandens D.Y. Hong COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-059 Luang Prabang/Laos
759 75182 Porandra scandens D.Y. Hong COMMELINACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2389 Houa Phan /Laos
760 94791 Porandra scandens D.Y. Hong COMMELINACEAE Chusie & K. Srithi HBY207 Nan/Thailand
761 104981 Porandra sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 6139 Phetchabun/Thailand
762 70417 Porandra sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 3284 Phitsanulok/Thailand
763 53725 Porandra sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 3006 Phitsanulok/Thailand
764 20575 Porandra sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1474 Chiang Mai/Thailand
765 21039 Porandra sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1612 Chiang Mai/Thailand
766 84356 Porandra sp. COMMELINACEAE W. Khattiyot 447 Phetchabun/Thailand
767 50365 Porandra sp. COMMELINACEAE Shunsuke Tsugaru T-61774 Chiang Mai/Thailand
768 104767 Porandra sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 5643 Phetchabun/Thailand
769 665 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 665 Chiang Mai/Thailand
770 2008 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 2008 Chiang Mai/Thailand
771 2519 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 2519 Chiang Mai/Thailand
772 73585 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE P. Traiperm & Layton 550 Chiang Mai/Thailand
773 34298 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Pongamornkul 1657 Mae Hong Son/Thailand
774 80468 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-283 Shan State/Myanmar
775 5312 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 5312 Chiang Mai/Thailand
776 5299 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 5299 Chiang Mai/Thailand
777 32360 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE J.F. Maxwell 06-671 Chiang Rai/Thailand
778 7989 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 7989 Chiang Mai/Thailand
779 55388 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8345 Chiang Rai/Thailand
780 16284 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE P. Srisanga 1141 Nan/Thailand
781 55067 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8369 Chiang Rai/Thailand
782 75530 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095398 Chin State/Myanmar
783 88392 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE N. Muangyen 244 Chiang Rai/Thailand
784 4464 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4464 Chiang Mai/Thailand
785 9727 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 9727 Chiang Mai/Thailand
786 4563 Rhopalephora scaberrima (Bl.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4563 Chiang Mai/Thailand
787 116356 Spatholirion calcicola K. Larsen & S.S.Larsen COMMELINACEAE N. Boonruang 0035 Chaiyaphum/LAOS
788 116025 Spatholirion calcicola K. Larsen & S.S.Larsen COMMELINACEAE K. Wangwasit 180912-14 Loei/Thailand
789 114558 Spatholirion calcicola K. Larsen & S.S.Larsen COMMELINACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4907 Lampang/Thailand
790 15894 Spatholirion calcicola K. Larsen & S.S.Larsen COMMELINACEAE P. Srisanga & C. Puff 1072 Phrae/Thailand
791 118730 Spatholirion calcicola K. Larsen & S.S.Larsen COMMELINACEAE N. Boonruang 0079 Chaiyaphum/Thailand
792 121313 Spatholirion calcicola K. Larsen & S.S.Larsen COMMELINACEAE N. Boonruang 0374 Chaiyaphum/Thailand
793 68234 Spatholirion ornatum Ridl. COMMELINACEAE C. Maknoi 4339 Phitsanulok/Thailand
794 75076 Spatholirion ornatum Ridl. COMMELINACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2514 Houa Phan/Laos
795 40861 Spatholirion sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6081 Lampang/Thailand
796 68637 Spatholirion sp. COMMELINACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3001 Lampang/Thailand
797 19405 Spatholirion sp. COMMELINACEAE P. Suksathan 2653 Mae Hong Son/Thailand
798 48434 Spatholirion sp. COMMELINACEAE T. Shimizu, H. Koyama & A. Nalamphoon T-10767 Lampang/Thailand
799 38055 Spatholirion sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3907 Khon Kaen/Thailand
800 11533 Streptolirion sp. COMMELINACEAE P. Suksathan 1143 Chiang Mai/Thailand