ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1301 89391 Neuropeltis racemosa Wall. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 5491 Nan/Thailand
1302 29236 Neuropeltis racemosa Wall. CONVOLVULACEAE S. Watthana 2235 Chanthaburi/Thailand
1303 116653 Neuropeltis sp. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-276 Xaignabouri/LAOS
1304 86459 Neuropeltis sp. CONVOLVULACEAE M. Wongnak s.n. Koh Kong/Cambodia
1305 29045 Neuropeltis sp. CONVOLVULACEAE S. Suddee et al. 2613 Ubon Ratchathani/Thailand
1306 121967 Operculina petaloidea (Choisy) Ooststr. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1302 Lampang/Thailand
1307 65706 Operculina petaloidea (Choisy) Ooststr. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 10198 Mae Hong Son/Thailand
1308 95530 Operculina petaloidea (Choisy) Ooststr. CONVOLVULACEAE N. Muangyen 1727 Kanchanaburi/Thailand
1309 46481 Operculina petaloidea (Choisy) Ooststr. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 2556 Mae Hong Son/Thailand
1310 73032 Operculina petaloidea (Choisy) Ooststr. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 10813 Mae Hong Son/Thailand
1311 49254 Operculina petaloidea (Choisy) Ooststr. CONVOLVULACEAE Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1372 Mae Hong Son/Thailand
1312 372 Operculina petaloidea (Choisy) Ooststr. CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 372 Chiang Mai/Thailand
1313 70667 Operculina petaloidea (Choisy) Ooststr. CONVOLVULACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021332 Mandalay/Myanmar
1314 114318 Operculina petaloidea (Choisy) Ooststr. CONVOLVULACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4661 Lampang/Thailand
1315 95927 Operculina petaloidea (Choisy) Ooststr. CONVOLVULACEAE N. Muangyen 1883 Kanchanaburi/Thailand
1316 130766 Operculina petaloidea (Choisy) Ooststr. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2812 Mae Hong Son/THAILAND
1317 117330 Operculina petaloidea (Choisy) Ooststr. CONVOLVULACEAE W. La-ongsri, P. Phanyachan, T. Pingyot and P. Tatiya 5127 Lampang/Thailand
1318 49282 Operculina petaloidea (Choisy) Ooststr. CONVOLVULACEAE Staples, G., Maknoi C., Suriya S. 1388 Uttaradit/Thailand
1319 123291 Operculina sp. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-285 Phongsaly/LAOS
1320 121820 Operculina sp. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1155 Lampang/Thailand
1321 25875 Operculina sp. CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 25727 Loei/Thailand
1322 78815 Operculina sp. CONVOLVULACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-93 Luang Prabang/Laos
1323 88880 Operculina sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 8481 Sukhothai/Thailand
1324 45867 Operculina sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 3683 Phrae/Thailand
1325 90092 Operculina sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-15 Luang Prabang/Laos
1326 98380 Operculina sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-260 Luang Prabang/Laos
1327 79737 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097216 Magway/Myanmar
1328 95900 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE N. Muangyen 1856 Kanchanaburi/Thailand
1329 125015 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 637 Phrae/Thailand
1330 130676 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Yokyo & M. Tabut 2840 Phitsanulok/THAILAND
1331 39822 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 4929 Chanthaburi/Thailand
1332 69024 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 646 Lampang/Thailand
1333 72458 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shine 091175 Chin State/Myanmar
1334 68443 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE C. Maknoi 4546 Phitsanulok/Thailand
1335 68408 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE C. Maknoi 4511 Phitsanulok/Thailand
1336 125210 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1625 Phrae/THAILAND
1337 77744 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 11663 Lampang/Thailand
1338 125021 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 643 Phrae/Thailand
1339 125082 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 704 Phrae/Thailand
1340 76759 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE C. Maknoi 4681 Phitsanulok/Thailand
1341 124999 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 621 Phrae/Thailand
1342 64715 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE Staples, G., Traiperm, P.; Pisuttimarn, P. 1535 Tak/Thailand
1343 64713 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE Staples, G., Pornpongrungrueng, P.; Pisuttimarn, P. 1536 Tak/Thailand
1344 46523 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 2598 Mae Hong Son/Thailand
1345 6049 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 6049 Nong Khai/Thailand
1346 79736 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097176 Chin State/Myanmar
1347 125195 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1610 Uttaradit/THAILAND
1348 116485 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-109 Xaignabouri/LAOS
1349 22852 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE P. Srisanga 2503 Chiang Mai/Thailand
1350 51572 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1245 Nan/Thailand
1351 91956 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE K. Kertsawang 3521 Chiang Rai/Thailand
1352 92002 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE K. Kertsawang 3567 Phayao/Thailand
1353 116498 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-122 Xaignabouri/LAOS
1354 28277 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE K. Kertsawang 561 Rayong/Thailand
1355 55725 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8525 Loei/Thailand
1356 38639 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 2489 Chiang Mai/Thailand
1357 57687 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE C. Maknoi 4104 Phitsanulok/Thailand
1358 57688 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE C. Maknoi 4105 Phitsanulok/Thailand
1359 114370 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4713 Lampang/Thailand
1360 122540 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1500 Phrae/THAILAND
1361 83444 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE Ubonwan Upho UBON 945 Songkhla/Thailand
1362 60549 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE Ling Shein Man 088129 Magway/Myanmar
1363 113111 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6716 Phichit/Thailand
1364 8385 Operculina turpethum (L.) Silva Manso CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 8385 Maha Sarakham/Thailand
1365 54159 Pharbitis purpurea (L.) J. Voigt CONVOLVULACEAE M. Takahashi FOK-605062 Kochi/Japan
1366 59154 Porana discifera C.K.Schneider ex Sargent. CONVOLVULACEAE Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1902 Yunnan/China
1367 43243 Porana discifera C.K.Schneider ex Sargent. CONVOLVULACEAE Wang Hong 7480 Yunnan/China
1368 61362 Porana discifera C.K.Schneider ex Sargent. CONVOLVULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086781 Chin State/Myanmar
1369 122658 Porana discifera C.K.Schneider ex Sargent. CONVOLVULACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-128 Phongsaly/LAOS
1370 80639 Porana discifera C.K.Schneider ex Sargent. CONVOLVULACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3141 Chiang Rai/Thailand
1371 60783 Porana discifera C.K.Schneider ex Sargent. CONVOLVULACEAE Ling Shein Man 088235 Chin State/Myanmar
1372 69726 Porana discifera C.K.Schneider ex Sargent. CONVOLVULACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090204 Chin State/Myanmar
1373 60631 Porana discifera C.K.Schneider ex Sargent. CONVOLVULACEAE Ling Shein Man 088016 Chin State/Myanmar
1374 56341 Porana discifera C.K.Schneider ex Sargent. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8978 Chiang Rai/Thailand
1375 5783 Porana discifera C.K.Schneider ex Sargent. CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 5783 Chiang Mai/Thailand
1376 63099 Porana mairei Gagnep. CONVOLVULACEAE Li Jianwu 1020 Yunnan/China
1377 50487 Porana racemosa Wall. CONVOLVULACEAE Li-Jianwu Cx00048 Yunnan/China
1378 66746 Porana racemosa Wall. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 4240 Phitsanulok/Thailand
1379 72953 Porana sp. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 10734 Mae Hong Son/Thailand
1380 2498 Porana volubilis Burm.f. CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 2498 Chiang Mai/Thailand
1381 80610 Porana volubilis Burm.f. CONVOLVULACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3112 Phayao/Thailand
1382 65403 Porana volubilis Burm.f. CONVOLVULACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2617 Chiang Rai/Thailand
1383 48627 Poranopsis discifera (C.K. Schneider) Staples CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7378 Chiang Rai/Thailand
1384 51459 Poranopsis discifera (C.K. Schneider) Staples CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7529 Chiang Rai/Thailand
1385 49263 Poranopsis discifera (C.K. Schneider) Staples CONVOLVULACEAE Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1374 Mae Hong Son/Thailand
1386 64166 Poranopsis discifera (C.K. Schneider) Staples CONVOLVULACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2568 Phayao/Thailand
1387 92224 Poranopsis discifera (C.K. Schneider) Staples CONVOLVULACEAE Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021305 Mandalay/Myanmar
1388 114237 Poranopsis discifera (C.K. Schneider) Staples CONVOLVULACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-053 Phongsaly/LAOS
1389 111688 Poranopsis paniculata (Roxb.) Roberty CONVOLVULACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-211 Xiangkhouang/Laos
1390 120631 Remirema bracteata Kerr CONVOLVULACEAE N. Muangyen 2614 Kanchanaburi/Thailand
1391 30047 Remirema bracteata Kerr CONVOLVULACEAE S. Chongko 609 Kanchanaburi/Thailand
1392 30016 Remirema bracteata Kerr CONVOLVULACEAE S. Chongko 571 Kanchanaburi/Thailand
1393 120569 Remirema bracteata Kerr CONVOLVULACEAE N. Muangyen 2335 Kanchanaburi/Thailand
1394 49258 Remirema bracteata Kerr CONVOLVULACEAE Staples, G., Suddee S., Simoes A.R., Karaket P. 1338 Kanchanaburi/Thailand
1395 49281 Rivea ornata (Roxb.) Choisy CONVOLVULACEAE Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1371 Mae Hong Son/Thailand
1396 19396 Rivea ornata (Roxb.) Choisy CONVOLVULACEAE P. Suksathan 2644 Mae Hong Son/Thailand
1397 66282 Stictocardia tiliifolia (Desr.) Haller f. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 3320 Mae Hong Son/Thailand
1398 110394 Tridynamia bialata (Kerr) Staples CONVOLVULACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5512 Kanchanaburi/Thailand
1399 50331 Tridynamia bialata (Kerr) Staples CONVOLVULACEAE Staples, G., S. Suddee, B. Bongcheewin 1411 Ratchaburi/Thailand
1400 50335 Tridynamia megalantha (Merr.) Staples CONVOLVULACEAE Staples, G., S. Suddee, B. Bongcheewin 1417 Phetchaburi/Thailand