ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 2348 Argyreia confusa (Prain) Raizada CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 2348 Chiang Mai/Thailand
102 49284 Argyreia fulvocymosa C.Y.Wu CONVOLVULACEAE Staples, G., Maknoi C., Suriya S. 1389b Phitsanulok/Thailand
103 49283 Argyreia fulvocymosa C.Y.Wu CONVOLVULACEAE Staples, G., Maknoi C., Suriya S. 1389a Phitsanulok/Thailand
104 29088 Argyreia fulvocymosa C.Y.Wu CONVOLVULACEAE S. Suddee et al. 2674 Nakhon Ratchasima/Thailand
105 55425 Argyreia fulvocymosa C.Y.Wu CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8413 Khon Kaen/Thailand
106 1985 Argyreia henryi (Craib) Craib CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 1985 Chiang Mai/Thailand
107 37349 Argyreia henryi (Craib) Craib CONVOLVULACEAE J.F. Maxwell 06-761 Chiang Rai/Thailand
108 1964 Argyreia henryi (Craib) Craib CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 1964 Chiang Mai/Thailand
109 36511 Argyreia henryi (Craib) Craib CONVOLVULACEAE C. Maknoi 1831 Loei/Thailand
110 35281 Argyreia henryi (Craib) Craib CONVOLVULACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8079 Chiang Mai/Thailand
111 35866 Argyreia henryi (Craib) Craib CONVOLVULACEAE C. Maknoi 1798 Loei/Thailand
112 65006 Argyreia henryi (Craib) Craib CONVOLVULACEAE Staples, G.; Suksathan, P.; Sangrirotjanapat, S. 1424 Chiang Mai/Thailand
113 92 Argyreia henryi (Craib) Craib CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 092 Chiang Mai/Thailand
114 78070 Argyreia henryi (Craib) Craib CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 4415 Mae Hong Son/Thailand
115 9704 Argyreia henryi (Craib) Craib CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 9704 Chiang Mai/Thailand
116 49261 Argyreia henryi (Craib) Craib CONVOLVULACEAE Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1377 Chiang Mai/Thailand
117 49260 Argyreia henryi (Craib) Craib CONVOLVULACEAE Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1380 Chiang Mai/Thailand
118 54039 Argyreia henryi (Craib) Craib CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8217 Chiang Mai/Thailand
119 39129 Argyreia henryi (Craib) Craib CONVOLVULACEAE Jatupol K. 08-478 Chiang Mai/Thailand
120 5004 Argyreia henryi (Craib) Craib CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 5004 Chiang Mai/Thailand
121 49277 Argyreia hookerii C.B. Clarke CONVOLVULACEAE Staples, G., Maknoi C., Suriya S., Inthakul N. 1395 Phitsanulok/Thailand
122 92216 Argyreia hookerii C.B. Clarke CONVOLVULACEAE Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053299 Magway/Myanmar
123 38591 Argyreia hookerii C.B. Clarke CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 2441 Chiang Rai/Thailand
124 40398 Argyreia ionantha (Kerr) Khunwasi & Traiperm CONVOLVULACEAE C. Maknoi 2769 Loei/Thailand
125 2384 Argyreia ionantha (Kerr) Khunwasi & Traiperm CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 2384 Chiang Mai/Thailand
126 2431 Argyreia ionantha (Kerr) Khunwasi & Traiperm CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 2431 Chiang Mai/Thailand
127 2466 Argyreia ionantha (Kerr) Khunwasi & Traiperm CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 2466 Chiang Mai/Thailand
128 2478 Argyreia ionantha (Kerr) Khunwasi & Traiperm CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 2478 Chiang Mai/Thailand
129 58336 Argyreia ionantha (Kerr) Khunwasi & Traiperm CONVOLVULACEAE Staples, G., Suksathan, P.; Sangrirotjanapat, S. 1460 Chiang Mai/Thailand
130 12259 Argyreia ionantha (Kerr) Khunwasi & Traiperm CONVOLVULACEAE P. Srisanga 284 Nan/Thailand
131 18081 Argyreia ionantha (Kerr) Khunwasi & Traiperm CONVOLVULACEAE P. Srisanga 1634 Nan/Thailand
132 12044 Argyreia ionantha (Kerr) Khunwasi & Traiperm CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 330 Chiang Mai/Thailand
133 49278 Argyreia ionantha (Kerr) Khunwasi & Traiperm CONVOLVULACEAE Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1382 Chiang Mai/Thailand
134 21136 Argyreia ionantha (Kerr) Khunwasi & Traiperm CONVOLVULACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2010 Nan/Thailand
135 49252 Argyreia ionantha (Kerr) Khunwasi & Traiperm CONVOLVULACEAE Staples, G., Maknoi C., Suriya S. 1386 Nan/Thailand
136 49246 Argyreia ionantha (Kerr) Khunwasi & Traiperm CONVOLVULACEAE Staples, G., Suksathan P. 1360 Chiang Mai/Thailand
137 4760 Argyreia ionantha (Kerr) Khunwasi & Traiperm CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 4760 Mae Hong Son/Thailand
138 17506 Argyreia kerrii Craib CONVOLVULACEAE W. Boonchai 6 Chiang Mai/Thailand
139 28946 Argyreia kerrii Craib CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 28946 Chiang Mai/Thailand
140 38076 Argyreia kerrii Craib CONVOLVULACEAE S. Watthana 2777 Chiang Mai/Thailand
141 65000 Argyreia kerrii Craib CONVOLVULACEAE Staples, G.; Suksathan, P.; Sangrirotjanapat, S. 1431 Chiang Mai/Thailand
142 58344 Argyreia kerrii Craib CONVOLVULACEAE Staples, G., Suksathan, P.; Sangrirotjanapat, S. 1445 Chiang Mai/Thailand
143 12291 Argyreia kerrii Craib CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 346 Chiang Mai/Thailand
144 1545 Argyreia kerrii Craib CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 1545 Lampang/Thailand
145 9688 Argyreia kerrii Craib CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 9688 Chiang Mai/Thailand
146 11950 Argyreia kerrii Craib CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 11950 Chiang Mai/Thailand
147 5492 Argyreia kerrii Craib CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 5492 Chiang Mai/Thailand
148 5072 Argyreia kerrii Craib CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 5072 Chiang Mai/Thailand
149 50202 Argyreia kerrii Craib CONVOLVULACEAE J.F. Maxwell 10-53 Chiang Mai/Thailand
150 4282 Argyreia kerrii Craib CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 4282 Chiang Mai/Thailand
151 1678 Argyreia kerrii Craib CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 1678 Phetchabun/Thailand
152 101724 Argyreia lanceolata Choisy CONVOLVULACEAE P. Panyadee & W. Pongamornkul 003 Chiang Mai/Thailand
153 51372 Argyreia lanceolata Choisy CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 2821 Khon Kaen/Thailand
154 8034 Argyreia lanceolata Choisy CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 8034 Loei/Thailand
155 1656 Argyreia lanceolata Choisy CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 1656 Phetchabun/Thailand
156 1619 Argyreia lanceolata Choisy CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 1619 Khon Kaen/Thailand
157 51131 Argyreia laotica Gagnep. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 2737 Loei/Thailand
158 51128 Argyreia laotica Gagnep. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 2734 Phitsanulok/Thailand
159 49251 Argyreia laotica Gagnep. CONVOLVULACEAE Staples, G., Maknoi C., Suriya S. 1394 Loei/Thailand
160 49275 Argyreia laotica Gagnep. CONVOLVULACEAE Staples, G., Maknoi C., Suriya S. 1390 Phetchabun/Thailand
161 51127 Argyreia laotica Gagnep. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 2733 Loei/Thailand
162 49274 Argyreia laotica Gagnep. CONVOLVULACEAE Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1378 Chiang Mai/Thailand
163 51122 Argyreia laotica Gagnep. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 2728 Phitsanulok/Thailand
164 58345 Argyreia laotica Gagnep. CONVOLVULACEAE Staples, G., Suksathan, P.; Sangrirotjanapat, S. 1436 Chiang Mai/Thailand
165 21110 Argyreia laotica Gagnep. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 177 Phitsanulok/Thailand
166 115419 Argyreia laotica Gagnep. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 5263 Phetchabun/Thailand
167 121613 Argyreia laotica Gagnep. CONVOLVULACEAE N. Boonruang & W. La-ongsri 0516 Chaiyaphum/Thailand
168 41179 Argyreia leucantha Traiperm & Staples CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 5882 Amnat Charoen/Thailand
169 90916 Argyreia leucantha Traiperm & Staples CONVOLVULACEAE David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5895 Bueang Kan/Thailand
170 58350 Argyreia mastersii (Prain) Raizada CONVOLVULACEAE Staples, G., Pongamornkul, W.; Suriya, S. 1452 Phitsanulok/Thailand
171 48476 Argyreia mekongensis Gagnep. & Couchet CONVOLVULACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52021 Ubon Ratchathani/Thailand
172 88423 Argyreia melvillei (S. Moore) Staples CONVOLVULACEAE N. Muangyen 275 Phayao/Thailand
173 65003 Argyreia melvillei (S. Moore) Staples CONVOLVULACEAE Staples, G.; Suksathan, P.; Sangrirotjanapat, S. 1427 Chiang Mai/Thailand
174 42121 Argyreia melvillei (S. Moore) Staples CONVOLVULACEAE Zhou Shi-shun 3056 Yunnan/China
175 58349 Argyreia melvillei (S. Moore) Staples CONVOLVULACEAE Staples, G., Pongamornkul, W.; Suriya, S. 1450 Loei/Thailand
176 50336 Argyreia melvillei (S. Moore) Staples CONVOLVULACEAE Staples, G., S. Suddee, B. Bongcheewin 1419 Phetchaburi/Thailand
177 65004 Argyreia melvillei (S. Moore) Staples CONVOLVULACEAE Staples, G.; Suksathan, P.; Sangrirotjanapat, S. 1426 Chiang Mai/Thailand
178 129154 Argyreia melvillei (S. Moore) Staples CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2701 Chiang Mai/THAILAND
179 40313 Argyreia mollis (Burm.f.) Choisy CONVOLVULACEAE C. Maknoi 2685 Loei/Thailand
180 12511 Argyreia mollis (Burm.f.) Choisy CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 12511 Chiang Mai/Thailand
181 105072 Argyreia mollis (Burm.f.) Choisy CONVOLVULACEAE C. Maknoi 6261 Phetchabun/Thailand
182 88364 Argyreia mollis (Burm.f.) Choisy CONVOLVULACEAE N. Muangyen 216 Chiang Rai/Thailand
183 93457 Argyreia mollis (Burm.f.) Choisy CONVOLVULACEAE S. Daoh 19 Chiang Mai/Thailand
184 46285 Argyreia mollis (Burm.f.) Choisy CONVOLVULACEAE S. Sawangsawat 9 Trat/Thailand
185 35814 Argyreia mollis (Burm.f.) Choisy CONVOLVULACEAE C. Maknoi 1746 Loei/Thailand
186 94427 Argyreia mollis (Burm.f.) Choisy CONVOLVULACEAE N. Muangyen 1554 Uttaradit/Thailand
187 94603 Argyreia mollis (Burm.f.) Choisy CONVOLVULACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3972 Lampang/Thailand
188 77780 Argyreia mollis (Burm.f.) Choisy CONVOLVULACEAE W. Tanming 746 Chiang Mai/Thailand
189 88426 Argyreia mollis (Burm.f.) Choisy CONVOLVULACEAE N. Muangyen 278 Phayao/Thailand
190 22217 Argyreia monglaensis C.Y. Wu & S.H. Huang CONVOLVULACEAE P. Srisanga 2277 Nan/Thailand
191 17523 Argyreia monglaensis C.Y. Wu & S.H. Huang CONVOLVULACEAE W. Boonchai 23 Chiang Mai/Thailand
192 4585 Argyreia monglaensis C.Y. Wu & S.H. Huang CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 4585 Chiang Mai/Thailand
193 49771 Argyreia monglaensis C.Y. Wu & S.H. Huang CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 6290 Uttaradit/Thailand
194 13567 Argyreia nervosa (Burm.f.) Bojer CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 13567 Khon Kaen/Thailand
195 110276 Argyreia nervosa (Burm.f.) Bojer CONVOLVULACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5393 Kanchanaburi/Thailand
196 109904 Argyreia nervosa (Burm.f.) Bojer CONVOLVULACEAE TLBG 500 Chiang Mai/Thailand
197 49276 Argyreia obtecta (Choisy) C.B. Clarke CONVOLVULACEAE Staples, G., Maknoi C., Suriya S. 1391 Phetchabun/Thailand
198 29092 Argyreia obtecta (Choisy) C.B. Clarke CONVOLVULACEAE S. Suddee et al. 2680 Nakhon Ratchasima/Thailand
199 29018 Argyreia obtecta (Choisy) C.B. Clarke CONVOLVULACEAE S. Suddee et al. 2583 Ubon Ratchathani/Thailand
200 48590 Argyreia obtecta (Choisy) C.B. Clarke CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 7341 Prachin Buri/Thailand