ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
301 125292 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 7035 Chiang Mai/THAILAND
302 50334 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE Staples, G., S. Suddee, B. Bongcheewin 1416 Ratchaburi/Thailand
303 68718 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 10629 Nan/Thailand
304 72454 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094992 Chin State/Myanmar
305 49271 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE Staples, G., Suksathan P. 1362 Chiang Mai/Thailand
306 111109 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-057 Luang Prabang/Laos
307 62453 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE Romklao Botanical Garden 0393/2554 Phitsanulok/Thailand
308 8848 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 8848 Loei/Thailand
309 52815 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 2984 Phitsanulok/Thailand
310 126868 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4110 Prachuap Khiri Khan/Thailand
311 52706 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 2875 Phitsanulok/Thailand
312 72452 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095208 Chin State/Myanmar
313 66321 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 3361 Mae Hong Son/Thailand
314 90326 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-249 Luang Prabang/Laos
315 49270 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1370 Mae Hong Son/Thailand
316 89458 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 5558 Phayao/Thailand
317 49272 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE Staples, G., Suksathan P. 1359 Chiang Mai/Thailand
318 73002 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 10783 Mae Hong Son/Thailand
319 49273 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1366 Mae Hong Son/Thailand
320 51362 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 2810 Khon Kaen/Thailand
321 67461 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri et al. 0031 Khon Kaen/Thailand
322 90479 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-401 Luang Prabang/Laos
323 124810 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE N. Muangyen 3387 Nan/Thailand
324 51327 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 2775 Khon Kaen/Thailand
325 94998 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE B. Pantarod s.n. Chiang Mai/Thailand
326 88602 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 453 Maha Sarakham/Thailand
327 64579 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 3128 Mae Hong Son/Thailand
328 110182 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1055 Chiang Rai/Thailand
329 110067 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 940 Chiang Rai/Thailand
330 118238 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE K. Inthamma 126 Uttaradit/Thailand
331 114821 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE Staples, G., Suksathan, P.; Sangvirotjanapat, S. 1438 Chiang Mai/Thailand
332 80312 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-128 Shan State/Myanmar
333 88610 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 461 Maha Sarakham/Thailand
334 31667 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 1042 Loei/Thailand
335 118292 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE K. Inthamma 180 Uttaradit/Thailand
336 69025 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 647 Lampang/Thailand
337 64345 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 2894 Mae Hong Son/Thailand
338 54045 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8229 Chiang Mai/Thailand
339 21688 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE S. Watthana 1480 Kamphaeng Phet/Thailand
340 129142 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2689 Chiang Mai/THAILAND
341 64478 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 3027 Mae Hong Son/Thailand
342 64450 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 2999 Mae Hong Son/Thailand
343 58143 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8676 Bueang Kan/Thailand
344 113146 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6750 Phitsanulok/Thailand
345 55434 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8422 Khon Kaen/Thailand
346 116603 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-226 Xaignabouri/LAOS
347 56027 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8642 Bueang Kan/Thailand
348 111733 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-253 Xiangkhouang/Laos
349 130275 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2451 Mae Hong Son/THAILAND
350 116611 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-234 Xaignabouri/LAOS
351 55704 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8504 Loei/Thailand
352 114820 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE Staples, G., Suksathan, P.; Sangvirotjanapat, S. 1437 Chiang Mai/Thailand
353 21689 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE S. Watthana  1481 Kamphaeng Phet/Thailand
354 64576 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 3125 Mae Hong Son/Thailand
355 35799 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 1731 Loei/Thailand
356 72448 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095469 Magway/Myanmar
357 31795 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1202 Loei/Thailand
358 79354 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 4 Cambodia
359 31780 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1187 Loei/Thailand
360 54392 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE T. Yingkhachorn 73 Phangnga/Thailand
361 54389 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE T. Yingkhachorn 70 Phangnga/Thailand
362 54339 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE T. Yingkhachorn 16 Phangnga/Thailand
363 111414 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-362 Luang Prabang/Laos
364 80289 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-105 Shan State/Myanmar
365 57270 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0168 Maha Sarakham/Thailand
366 88771 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 8373 Sukhothai/Thailand
367 74851 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10833 Chiang Mai/Thailand
368 129118 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2665 Chiang Mai/THAILAND
369 121007 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE N. Muangyen 2989 Loei/Thailand
370 65630 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 10120 Nan/Thailand
371 120895 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE N. Muangyen 2877 Roi Et/Thailand
372 88886 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 8487 Sukhothai/Thailand
373 116295 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6947 Chiang Mai/Thailand
374 73613 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 04023 Mae Hong Son/Thailand
375 71332 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 3772 Chiang Mai/Thailand
376 104264 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE S. Kamonnate 828 Chiang Mai/Thailand
377 40292 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 2654 Phitsanulok/Thailand
378 104961 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 6118 Phetchabun/Thailand
379 73500 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE C. Lakoet 0660 Mae Hong Son/Thailand
380 62147 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Boonchai & M. Norsaengsri 0151 Khon Kaen/Thailand
381 53648 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 2843 Chiang Mai/Thailand
382 63929 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9948 Khon Kaen/Thailand
383 30295 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1250 Loei/Thailand
384 80221 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-37 Shan State/Myanmar
385 72450 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095334 Chin State/Myanmar
386 106876 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 587 Nan/Thailand
387 38829 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 2499 Loei/Thailand
388 106267 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 723 Nan/Thailand
389 80230 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-46 Shan State/Myanmar
390 105915 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 6391 Chiang Mai/Thailand
391 18978 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 18978 Chiang Mai/Thailand
392 75116 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2508 Houa Phan/Laos
393 19259 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE S. Watthana and M. Wongnak 970 Prachin Buri/Thailand
394 120797 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE N. Muangyen 2779 Kanchanaburi/Thailand
395 120811 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE N. Muangyen 2793 Kanchanaburi/Thailand
396 120697 Argyreia sp. CONVOLVULACEAE N. Muangyen 2679 Nan/Thailand
397 127834 Argyreia splendens (Hornem.) Sweet CONVOLVULACEAE Natdanai Pan-in 210 Uttaradit/Thailand
398 87676 Argyreia splendens (Hornem.) Sweet CONVOLVULACEAE Saensouk et al. 62 Maha Sarakham/Thailand
399 39061 Argyreia splendens (Hornem.) Sweet CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 2406 Chiang Mai/Thailand
400 128035 Argyreia splendens (Hornem.) Sweet CONVOLVULACEAE K. Inthamma 871 Loei/Thailand