ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
401 22284 Argyreia splendens (Hornem.) Sweet CONVOLVULACEAE C. Glamwaewwong 76 Chiang Mai/Thailand
402 6181 Argyreia splendens (Hornem.) Sweet CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 6181 Chiang Mai/Thailand
403 22803 Argyreia splendens (Hornem.) Sweet CONVOLVULACEAE C. Glamwaewwong 164 Chiang Mai/Thailand
404 121461 Argyreia splendens (Hornem.) Sweet CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1081 Uttaradit/Thailand
405 16203 Argyreia stenophylla (Kerr) Staples & Traiperm CONVOLVULACEAE S. Intamusik 71 Chiang Mai/Thailand
406 53649 Argyreia stenophylla (Kerr) Staples & Traiperm CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 2844 Chiang Mai/Thailand
407 58714 Argyreia strigillosa C.Y. Wu CONVOLVULACEAE Zhou-Shishun 3056 Yunnan/China
408 31729 Argyreia thorelii Gagnep. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 1687 Ubon Ratchathani/Thailand
409 5217 Argyreia wallichii Choisy CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 5217 Chiang Rai/Thailand
410 32336 Argyreia wallichii Choisy CONVOLVULACEAE J.F. Maxwell 06-691 Chiang Rai/Thailand
411 112464 Argyreia wallichii Choisy CONVOLVULACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1241 Chiang Rai/Thailand
412 111389 Argyreia wallichii Choisy CONVOLVULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-337 Luang Prabang/Laos
413 55308 Argyreia wallichii Choisy CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8265 Chiang Rai/Thailand
414 23663 Argyreia wallichii Choisy CONVOLVULACEAE P. Srisanga 2672 Nan/Thailand
415 58870 Argyreia wallichii Choisy CONVOLVULACEAE Zhou-Shishun 3145 Yunnan/China
416 21310 Argyreia wallichii Choisy CONVOLVULACEAE P. Srisanga 2161 Nan/Thailand
417 53127 Argyreia wallichii Choisy CONVOLVULACEAE Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1458 Yunnan/China
418 14663 Argyreia wallichii Choisy CONVOLVULACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 875 Nan/Thailand
419 52837 Argyreia wallichii Choisy CONVOLVULACEAE Yin-Jiantao 1809 Yunnan/China
420 63104 Blinkworthia convolvuloides Prain CONVOLVULACEAE Li Jianwu 1011 Yunnan/China
421 58339 Blinkworthia lycioides Choisy CONVOLVULACEAE Staples, G., Suksathan, P.; Sangrirotjanapat, S. 1457 Chiang Mai/Thailand
422 58347 Blinkworthia lycioides Choisy CONVOLVULACEAE Staples, G., Pongamornkul, W.; Suriya, S. 1448 Lamphun/Thailand
423 1436 Blinkworthia lycioides Choisy CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 1436 Chiang Mai/Thailand
424 87100 Blinkworthia lycioides Choisy CONVOLVULACEAE C. Glamwaewwong 394/58 Chiang Mai/Thailand
425 89743 Blinkworthia lycioides Choisy CONVOLVULACEAE C. Maknoi 8559 Lampang/Thailand
426 127423 Blinkworthia lycioides Choisy CONVOLVULACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5931 Chaiyaphum/THAILAND
427 58556 Blinkworthia lycioides Choisy CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9591 Phrae/Thailand
428 2349 Blinkworthia lycioides Choisy CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 2349 Chiang Mai/Thailand
429 19488 Blinkworthia lycioides Choisy CONVOLVULACEAE P. Suksathan 2736 Uttaradit/Thailand
430 9690 Blinkworthia lycioides Choisy CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 9690 Chiang Mai/Thailand
431 9875 Blinkworthia lycioides Choisy CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 9875 Chiang Mai/Thailand
432 47992 Blinkworthia lycioides Choisy CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 7160 Lamphun/Thailand
433 118500 Blinkworthia lycioides Choisy CONVOLVULACEAE T. Khambai 511 Chiang Mai/Thailand
434 121236 Blinkworthia lycioides Choisy CONVOLVULACEAE N. Boonruang 0297 Chaiyaphum/Thailand
435 6998 Blinkworthia lycioides Choisy CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 6998 Chiang Mai/Thailand
436 23284 Blinkworthia lycioides Choisy CONVOLVULACEAE C. Glamwaewwong 303 Chiang Mai/Thailand
437 72457 Blinkworthia sp. CONVOLVULACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094657 Chin State/Myanmar
438 54302 Calystegia japonica Choisy CONVOLVULACEAE T. Matsumoto et al. FOK-067295 Kochi/Japan
439 33762 Calystegia japonica Choisy CONVOLVULACEAE Y. Aoki FOK-613565 Kochi/Japan
440 4930 Calystegia pubescens Lindl. CONVOLVULACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri 101 Kyoto/Japan
441 126407 Calystegia soldanella (L.) R. Br. CONVOLVULACEAE N. Kitaoka et al. FOK-042285 JAPAN
442 91582 Calystegia soldanella (L.) R. Br. CONVOLVULACEAE Kenji Horie s.n. Rumoi/Japan
443 4854 Calystegia soldanella (L.) R. Br. CONVOLVULACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri J-25 Kyoto/Japan
444 121520 Camonea bambusetorum (Kerr) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1140 Bueang Kan/Thailand
445 121514 Camonea bambusetorum (Kerr) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1134 Bueang Kan/Thailand
446 125086 Camonea bambusetorum (Kerr) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 708 Phrae/Thailand
447 122977 Camonea kingii (Prain) A.R.Simoes & Staples CONVOLVULACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-448 Phongsaly/LAOS
448 116612 Camonea kingii (Prain) A.R.Simoes & Staples CONVOLVULACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-235 Xaignabouri/LAOS
449 116696 Camonea kingii (Prain) A.R.Simoes & Staples CONVOLVULACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-319 Xaignabouri/LAOS
450 116724 Camonea kingii (Prain) A.R.Simoes & Staples CONVOLVULACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-347 Xaignabouri/LAOS
451 116562 Camonea pilosa (Houtt.) A.R.Sim๕es & Staples CONVOLVULACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-186 Xaignabouri/LAOS
452 116483 Camonea pilosa (Houtt.) A.R.Sim๕es & Staples CONVOLVULACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-107 Xaignabouri/LAOS
453 130675 Camonea pilosa (Houtt.) A.R.Sim๕es & Staples CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Yokyo & M. Tabut 2839 Phitsanulok/THAILAND
454 130765 Camonea pilosa (Houtt.) A.R.Sim๕es & Staples CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2811 Mae Hong Son/THAILAND
455 116463 Camonea sp. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-087 Xaignabouri/LAOS
456 115372 Camonea sp. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 907 Chiang Rai/Thailand
457 122151 Camonea sp. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1484 Khon Kaen/Thailand
458 121927 Camonea sp. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1262 Lampang/Thailand
459 130689 Camonea sp. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Yokyo & M. Tabut 2853 Lampang/THAILAND
460 122062 Camonea sp. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1396 Udon Thani/Thailand
461 115326 Camonea sp. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 861 Chiang Rai/Thailand
462 125019 Camonea sp. CONVOLVULACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 641 Phrae/Thailand
463 125151 Camonea sp. CONVOLVULACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 773 Lampang/Thailand
464 125134 Camonea sp. CONVOLVULACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 756 Phrae/Thailand
465 117661 Camonea umbellata (L.)A.R.Simoes & Staples. CONVOLVULACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-031 Sainyabuli/LAOS
466 48109 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 4785 Khon Kaen/Thailand
467 6048 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 6048 Nong Khai/Thailand
468 121550 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 5351 Phetchabun/Thailand
469 64391 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 2940 Mae Hong Son/Thailand
470 90233 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-156 Luang Prabang/Laos
471 116715 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-338 Xaignabouri/LAOS
472 116620 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-243 Xaignabouri/LAOS
473 64477 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 3026 Mae Hong Son/Thailand
474 57961 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9063 Lampang/Thailand
475 61064 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086700 Magway/Myanmar
476 6092 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 6092 Chiang Rai/Thailand
477 124996 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 618 Phrae/Thailand
478 116464 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-088 Xaignabouri/LAOS
479 70812 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 015 Luang Prabang/Laos
480 125025 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 647 Phrae/Thailand
481 30829 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE J.F. Maxwell 07-30 Chiang Rai/Thailand
482 29271 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE S. Watthana 2270 Mae Hong Son/Thailand
483 115222 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 757 Phayao/Thailand
484 115265 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 800 Phayao/Thailand
485 125214 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1629 Phrae/THAILAND
486 90348 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-271 Luang Prabang/Laos
487 121104 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE N. Muangyen 3086 Kanchanaburi/Thailand
488 61614 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE Ling Shein Man 087196 Chin State/Myanmar
489 121928 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1263 Lampang/Thailand
490 79735 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097170 Magway/Myanmar
491 8761 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 8761 Chiang Mai/Thailand
492 90081 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-4 Luang Prabang/Laos
493 98391 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-271 Luang Prabang/Laos
494 60005 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2165 Nan/Thailand
495 61656 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086905 Magway/Myanmar
496 8565 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 8565 Sukhothai/Thailand
497 89445 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 5545 Phayao/Thailand
498 106352 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 807 Nan/Thailand
499 106381 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 836 Nan/Thailand
500 61691 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. CONVOLVULACEAE Ling Shein Man 087035 Magway/Myanmar