ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
601 94189 Dinetus truncatus (Kurz) Staples CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 5889 Chiang Mai/Thailand
602 60751 Dinetus truncatus (Kurz) Staples CONVOLVULACEAE Law Shein 088287 Chin State/Myanmar
603 45068 Dinetus truncatus (Kurz) Staples CONVOLVULACEAE M. Tanaros 470 Chiang Mai/Thailand
604 49285 Dinetus truncatus (Kurz) Staples CONVOLVULACEAE Staples, G., Suksathan P. 1361 Chiang Mai/Thailand
605 61474 Dinetus truncatus (Kurz) Staples CONVOLVULACEAE Ling Shein Man 087642 Chin State/Myanmar
606 92220 Dinetus truncatus (Kurz) Staples CONVOLVULACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 024858 Chin State/Myanmar
607 44675 Erycibe albida Prain CONVOLVULACEAE S. Gardner & P. Tippayasri ST1344 Ranong/Thailand
608 44232 Erycibe citriniflora Griff. CONVOLVULACEAE S. Gardner & P. Tippayasri ST1458 Ranong/Thailand
609 38760 Erycibe citriniflora Griff. CONVOLVULACEAE S. Watthana 2990 Ranong/Thailand
610 3495 Erycibe expansa Wall. ex G.Don CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 3495 Nakhon Si Thammarat/Thailand
611 3388 Erycibe expansa Wall. ex G.Don CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 3388 Nakhon Si Thammarat/Thailand
612 108824 Erycibe henryi Prain CONVOLVULACEAE C.M.Wang & C.H.Ou 02521 Taiwan
613 36005 Erycibe peguensis (C.B. Clarke) Prain CONVOLVULACEAE Jatupol K. 08-346 Chiang Mai/Thailand
614 76591 Erycibe peguensis (C.B. Clarke) Prain CONVOLVULACEAE C. Maknoi 7160 Phetchabun/Thailand
615 1998 Erycibe peguensis (C.B. Clarke) Prain CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 1998 Chiang Mai/Thailand
616 50838 Erycibe sinii F. C. How CONVOLVULACEAE S. Watthana 3570 Tak/Thailand
617 23784 Erycibe sinii F. C. How CONVOLVULACEAE P. Srisanga 2705 Nan/Thailand
618 121216 Erycibe sp. CONVOLVULACEAE N. Boonruang 0277 Chaiyaphum/Thailand
619 84431 Erycibe subspicata Wall. CONVOLVULACEAE K. Kertsawang 3285 Chaiyaphum/Thailand
620 5426 Erycibe subspicata Wall. CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 5426 Chiang Mai/Thailand
621 49878 Erycibe subspicata Wall. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 6398 Chiang Mai/Thailand
622 35091 Erycibe subspicata Wall. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 2169 Mae Hong Son/Thailand
623 73619 Erycibe subspicata Wall. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 04029 Mae Hong Son/Thailand
624 50260 Erycibe subspicata Wall. CONVOLVULACEAE H. Takahashi & Minoru N. Tamura T-63326 Loei/Thailand
625 394 Erycibe subspicata Wall. CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 394 Chiang Mai/Thailand
626 16105 Erycibe subspicata Wall. CONVOLVULACEAE P. Suksathan 1970 Mae Hong Son/Thailand
627 16365 Erycibe subspicata Wall. CONVOLVULACEAE P. Suksathan 2040 Mae Hong Son/Thailand
628 56017 Erycibe subspicata Wall. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8632 Bueang Kan/Thailand
629 35090 Erycibe subspicata Wall. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 2168 Mae Hong Son/Thailand
630 36295 Erycibe subspicata Wall. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 2242 Mae Hong Son/Thailand
631 42037 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE Zhou Shi-shun 1881 Yunnan/China
632 1535 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 1535 Chiang Mai/Thailand
633 1564 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 1564 Chiang Mai/Thailand
634 50393 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE H. Takahashi T-63144 Loei/Thailand
635 92027 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE K. Kertsawang 3592 Phrae/Thailand
636 34172 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 2097 Tak/Thailand
637 34094 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 2019 Tak/Thailand
638 92028 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE K. Kertsawang 3593 Phrae/Thailand
639 84297 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE W. Khattiyot 388 Phetchabun/Thailand
640 121243 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE N. Boonruang 0304 Chaiyaphum/Thailand
641 6415 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 6415 Maha Sarakham/Thailand
642 92221 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE J. Murata, N. Tanaka, M. Miyake, T. Ooi, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020948 Mandalay/Myanmar
643 9096 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 9096 Chiang Mai/Thailand
644 48015 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 7183 Lamphun/Thailand
645 20065 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 114 Nakhon Si Thammarat/Thailand
646 49171 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7705 Prachuap Khiri Khan/Thailand
647 48881 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan s.n. Buriram/Thailand
648 14850 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 14850 Chiang Mai/Thailand
649 48042 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 7210 Lamphun/Thailand
650 22657 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2189 Chiang Mai/Thailand
651 47923 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 7091 Tak/Thailand
652 27781 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 525 Phetchabun/Thailand
653 22654 Evolvulus alsinoides (L.) L. CONVOLVULACEAE P. Srisanga & C. Maknoi 2186 Chiang Mai/Thailand
654 31589 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) Ooststr. CONVOLVULACEAE A. Keratikornkol 378 Tak/Thailand
655 129593 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) Ooststr. CONVOLVULACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4451 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
656 129507 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) Ooststr. CONVOLVULACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4365 Prachuap Khiri Khan/THAILAND
657 110367 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) Ooststr. CONVOLVULACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5484 Kanchanaburi/Thailand
658 126755 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) Ooststr. CONVOLVULACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 3996 Prachuap Khiri Khan/Thailand
659 28017 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) Ooststr. CONVOLVULACEAE S. Watthana 1969 Tak/Thailand
660 62599 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) Ooststr. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 2852 Lamphun/Thailand
661 83634 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) Ooststr. CONVOLVULACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
662 47861 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) Ooststr. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 7029 Tak/Thailand
663 100926 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. decumbens (R. Br.) Ooststr. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 480 Lop Buri/Thailand
664 83635 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. procumbens Schweinf. CONVOLVULACEAE S. Bunma s.n. Nan/Thailand
665 66935 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE W. Pongamornkul 3517 Mae Hong Son/Thailand
666 6951 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE S. Watthana et al. s.n. Chiang Mai/Thailand
667 17372 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 924 Chiang Mai/Thailand
668 7616 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE W. Nanakorn et al. 7616 Chiang Mai/Thailand
669 67615 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 882 Lampang/Thailand
670 58497 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9532 Phrae/Thailand
671 40537 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE J.F. Maxwell 08-165 Kanchanaburi/Thailand
672 53923 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 3205 Loei/Thailand
673 30874 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE J.F. Maxwell 07-383 Chiang Rai/Thailand
674 64059 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6990 Khon Kaen/Thailand
675 53391 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8067 Khon Kaen/Thailand
676 127234 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1965 Kanchanaburi/Thailand
677 128535 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 1975 Kanchanaburi/Thailand
678 117835 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-205 Sainyabuli/LAOS
679 94543 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE N. Muangyen 1670 Lampang/Thailand
680 71493 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1030 Lamphun/Thailand
681 125016 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 638 Phrae/Thailand
682 111313 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-261 Luang Prabang/Laos
683 91840 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE N. Muangyen 1208 Lampang/Thailand
684 110864 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE N. Muangyen 2079 Kanchanaburi/Thailand
685 96702 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE C. Glamwaewwong 218/60 Chiang Mai/Thailand
686 96819 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE C. Glamwaewwong 335/60 Chiang Mai/Thailand
687 88825 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE C. Maknoi 8426 Sukhothai/Thailand
688 88643 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 494 Udon Thani/Thailand
689 77746 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE M. Norsaengsri 11665 Lampang/Thailand
690 92703 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-094 Luang Prabang/Laos
691 128816 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2256 Kanchanaburi/THAILAND
692 98573 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-050 Luang Prabang/Laos
693 95431 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Phanyachan P. Tatiya 5093 Lampang/Thailand
694 87704 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE Saensouk et al. 90 Maha Sarakham/Thailand
695 98726 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-203 Luang Prabang/Laos
696 86932 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE C. Glamwaewwong 225/58 Chiang Mai/Thailand
697 127011 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1742 Kanchanaburi/Thailand
698 86168 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-172 Luang Prabang/Laos
699 126920 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1651 Kanchanaburi/Thailand
700 123581 Evolvulus nummularius (L.) L. CONVOLVULACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-118 Sainyabuli/LAOS