ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 31153 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2828 Nan/Thailand
2 52637 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1722 Nan/Thailand
3 98684 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-161 Luang Prabang/Laos
4 15916 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Srisanga & C. Puff 1094 Nan/Thailand
5 17999 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Srisanga 1552 Nan/Thailand
6 20418 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Thongson 163 Nan/Thailand
7 54765 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1758 Nan/Thailand
8 13973 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Srisanga & S. Watthana 639 Nan/Thailand
9 17618 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Srisanga 1397 Nan/Thailand
10 57015 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9294 Chiang Rai/Thailand
11 51818 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7873 Chiang Rai/Thailand
12 115356 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 891 Chiang Rai/Thailand
13 14435 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Srisanga 728 Nan/Thailand
14 18129 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Srisanga 1682 Nan/Thailand
15 17634 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Srisanga 1413 Nan/Thailand
16 9216 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE W. Nanakorn et al. 9216 Nan/Thailand
17 86272 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-276 Luang Prabang/Laos
18 79082 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-277 Xaignabouri/Laos
19 100718 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-321 Luang Prabang/Laos
20 75235 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2240 Xieng Khouang/Laos
21 75511 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095216 Chin State/Myanmar
22 98744 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-221 Luang Prabang/Laos
23 9405 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE W. Nanakorn et al. 9405 Chiang Mai/Thailand
24 95680 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE Chusie & K. Srithi KK069 Nan/Thailand
25 17974 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE P. Srisanga 1527 Nan/Thailand
26 75654 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE W. Tanming 542 Mae Hong Son/Thailand
27 78537 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023526 Chin State/Myanmar
28 78494 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092524 Chin State/Myanmar
29 78536 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023315 Chin State/Myanmar
30 9067 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE P. Thongson 41 Nan/Thailand
31 95127 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-166 Luang Prabang/Laos
32 78535 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE Ling Shein Man 092940 Chin State/Myanmar
33 78538 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama & K. Watanabe 031109 Chin State/Myanmar
34 36907 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE J.F. Maxwell 08-130 Chiang Rai/Thailand
35 65134 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE K. Srithi 316 Nan/Thailand
36 66066 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10310 Chiang Rai/Thailand
37 20604 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1503 Chiang Mai/Thailand
38 19525 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE W. Pongamornkul 692 Mae Hong Son/Thailand
39 68769 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089591 Chin State/Myanmar
40 68810 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089636 Chin State/Myanmar
41 114479 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4824 Lampang/Thailand
42 30577 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE J.F. Maxwell 09-123 Mae Hong Son/Thailand
43 51854 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7909 Chiang Rai/Thailand
44 41252 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE S. Watthana 3244 Tak/Thailand
45 7025 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE W. Nanakorn et al. 7025 Chiang Mai/Thailand
46 111134 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-082 Luang Prabang/Laos
47 14316 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE P. Kumphet, S. Watthana, W. Pongamornkul 402 Chiang Mai/Thailand
48 74188 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE Zhou-Shishun 7488 Yunnan/China
49 9152 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE W. Nanakorn et al. 9152 Chiang Mai/Thailand
50 56641 Alangium ebenaceum (C.B.Clarke) Harms CORNACEAE Puangpen et al. N243 Songkhla/Thailand
51 57375 Alangium griffithii Harms CORNACEAE Puangpen et al. N515 Songkhla/Thailand
52 116436 Alangium indochinense W.J.de Wilde & Duyfjes CORNACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-060 Xaignabouri/LAOS
53 69042 Alangium indochinense W.J.de Wilde & Duyfjes CORNACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 664 Lampang/Thailand
54 6970 Alangium indochinense W.J.de Wilde & Duyfjes CORNACEAE W. Nanakorn et al. 6970 Chiang Mai/Thailand
55 29489 Alangium kurzii Craib CORNACEAE C. Glamwaewwong 1351 Chiang Mai/Thailand
56 9003 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Nanakorn et al. 9003 Chiang Mai/Thailand
57 67068 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Pongamornkul 3650 Mae Hong Son/Thailand
58 66448 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Pongamornkul 3439 Mae Hong Son/Thailand
59 74783 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Pongamornkul 04257 Mae Hong Son/Thailand
60 69503 Alangium kurzii Craib CORNACEAE Zhou-Shishun 6969 Yunnan/China
61 75085 Alangium kurzii Craib CORNACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2533 Houa Phan/Laos
62 92613 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-004 Luang Prabang/Laos
63 74143 Alangium kurzii Craib CORNACEAE Zhou-Shishun 7351 Yunnan/China
64 51841 Alangium kurzii Craib CORNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7896 Chiang Rai/Thailand
65 468 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Nanakorn et al. 468 Chiang Mai/Thailand
66 34245 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Pongamornkul 1603 Mae Hong Son/Thailand
67 118842 Alangium kurzii Craib CORNACEAE K. Inthamma 420 Phitsanulok/Thailand
68 114124 Alangium kurzii Craib CORNACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-374 Phongsaly/LAOS
69 42161 Alangium kurzii Craib CORNACEAE Wang Hong 7097 Yunnan/China
70 43596 Alangium kurzii Craib CORNACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn St0427 Trang/Thailand
71 90598 Alangium kurzii Craib CORNACEAE N. Muangyen 861 Phayao/Thailand
72 1290 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Nanakorn et al. 1290 Chiang Mai/Thailand
73 98685 Alangium kurzii Craib CORNACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-162 Luang Prabang/Laos
74 13975 Alangium kurzii Craib CORNACEAE P. Srisanga & S. Watthana 641 Nan/Thailand
75 97410 Alangium kurzii Craib CORNACEAE Chutima Niyomdee 02 Chiang Mai/Thailand
76 9583 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Nanakorn et al. 9583 Chiang Mai/Thailand
77 81410 Alangium kurzii Craib CORNACEAE M. Norsaengsri 12205 Chiang Mai/Thailand
78 6558 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Nanakorn et al. 6558 Chiang Mai/Thailand
79 18935 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Nanakorn et al. 18935 Chiang Mai/Thailand
80 90710 Alangium kurzii Craib CORNACEAE N. Muangyen 972 Chiang Rai/Thailand
81 96542 Alangium kurzii Craib CORNACEAE C. Glamwaewwong 058/60 Chiang Mai/Thailand
82 113476 Alangium kurzii Craib var. handelii (Schnarf) W.P.Fang CORNACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-177 Phongsaly/LAOS
83 69516 Alangium kurzii Craib var. pachyphyllum W.P.Fang & H.Y.Su CORNACEAE Zhou-Shishun 7168 Yunnan/China
84 127547 Alangium platanifolium (Siebold & Zucc.) Harms CORNACEAE Shunichi Sato 175 JAPAN
85 33510 Alangium platanifolium (Siebold et Zucc.) Harms var. trilobum (Miq.) Ohwi CORNACEAE H. Fukuhara et al. FOK-076949 Kochi/Japan
86 26742 Alangium platanifolium (Siebold et Zucc.) Harms var. trilobum (Miq.) Ohwi CORNACEAE M. Watanabe et al. FOK-055654 Kochi/Japan
87 109257 Alangium platanifolium (Siebold et Zucc.) Harms var. trilobum (Miq.) Ohwi CORNACEAE M. Watanabe et al. FOK-055654 Japan
88 26267 Alangium platanifolium (Siebold et Zucc.) Harms var. trilobum (Miq.) Ohwi CORNACEAE S. Takeuchi 608928 Kochi/Japan
89 51915 Alangium platanifolium (Siebold et Zucc.) Harms var. trilobum (Miq.) Ohwi CORNACEAE H. Ookura FOK-610035 Kochi/Japan
90 54174 Alangium platanifolium (Siebold et Zucc.) Harms var. trilobum (Miq.) Ohwi forma velutinum (Nakai) T.B.Lee CORNACEAE H. Fukuhara et al. FOK-076949 Kochi/Japan
91 4956 Alangium platanifolium Harms var. macrophyllum Wangerin. CORNACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri J.127 Kyoto/Japan
92 121121 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin CORNACEAE N. Muangyen 3103 Kanchanaburi/Thailand
93 125458 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin CORNACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 583 Khon Kaen/THAILAND
94 57994 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin CORNACEAE M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9096 Tak/Thailand
95 76730 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin CORNACEAE C. Maknoi 4652 Phitsanulok/Thailand
96 51007 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin CORNACEAE M. Norsaengsri 5359 Khon Kaen/Thailand
97 32159 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin CORNACEAE J.F. Maxwell 06-156 Kanchanaburi/Thailand
98 53016 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin CORNACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7586 Khon Kaen/Thailand
99 77943 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin CORNACEAE C. Maknoi 5139 Nakhon Sawan/Thailand
100 57996 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin CORNACEAE M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9098 Tak/Thailand