ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 131001 Alangium amplum W.J.de Wilde & Duyfjes CORNACEAE S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1274 Nan/THAILAND
2 115356 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 891 Chiang Rai/Thailand
3 15916 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Srisanga & C. Puff 1094 Nan/Thailand
4 79082 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-277 Xaignabouri/Laos
5 17999 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Srisanga 1552 Nan/Thailand
6 17618 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Srisanga 1397 Nan/Thailand
7 17634 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Srisanga 1413 Nan/Thailand
8 13973 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Srisanga & S. Watthana 639 Nan/Thailand
9 98684 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-161 Luang Prabang/Laos
10 14435 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Srisanga 728 Nan/Thailand
11 57015 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9294 Chiang Rai/Thailand
12 20418 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Thongson 163 Nan/Thailand
13 54765 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1758 Nan/Thailand
14 52637 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1722 Nan/Thailand
15 31153 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2828 Nan/Thailand
16 51818 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7873 Chiang Rai/Thailand
17 18129 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Srisanga 1682 Nan/Thailand
18 9216 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE W. Nanakorn et al. 9216 Nan/Thailand
19 86272 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-276 Luang Prabang/Laos
20 133952 Alangium barbatum (R.Br. ex C.B.Clarke) Baill. ex Kuntze CORNACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3472 Chiang Rai/THAILAND
21 75511 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095216 Chin State/Myanmar
22 111134 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-082 Luang Prabang/Laos
23 78538 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama & K. Watanabe 031109 Chin State/Myanmar
24 78537 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023526 Chin State/Myanmar
25 51854 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7909 Chiang Rai/Thailand
26 78536 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023315 Chin State/Myanmar
27 78535 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE Ling Shein Man 092940 Chin State/Myanmar
28 100718 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-321 Luang Prabang/Laos
29 78494 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092524 Chin State/Myanmar
30 140379 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100013 MYANMAR
31 75654 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE W. Tanming 542 Mae Hong Son/Thailand
32 68810 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089636 Chin State/Myanmar
33 75235 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2240 Xieng Khouang/Laos
34 98744 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-221 Luang Prabang/Laos
35 95127 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-166 Luang Prabang/Laos
36 95680 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE Chusie & K. Srithi KK069 Nan/Thailand
37 74188 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE Zhou-Shishun 7488 Yunnan/China
38 36907 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE J.F. Maxwell 08-130 Chiang Rai/Thailand
39 68769 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089591 Chin State/Myanmar
40 65134 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE K. Srithi 316 Nan/Thailand
41 19525 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE W. Pongamornkul 692 Mae Hong Son/Thailand
42 138927 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3806 Mae Hong Son/THAILAND
43 14316 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE P. Kumphet, S. Watthana, W. Pongamornkul 402 Chiang Mai/Thailand
44 66066 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10310 Chiang Rai/Thailand
45 7025 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE W. Nanakorn et al. 7025 Chiang Mai/Thailand
46 30577 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE J.F. Maxwell 09-123 Mae Hong Son/Thailand
47 9067 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE P. Thongson 41 Nan/Thailand
48 20604 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1503 Chiang Mai/Thailand
49 9405 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE W. Nanakorn et al. 9405 Chiang Mai/Thailand
50 17974 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE P. Srisanga 1527 Nan/Thailand
51 41252 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE S. Watthana 3244 Tak/Thailand
52 9152 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE W. Nanakorn et al. 9152 Chiang Mai/Thailand
53 114479 Alangium chinense (Lour.) Harms CORNACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4824 Lampang/Thailand
54 56641 Alangium ebenaceum (C.B.Clarke) Harms CORNACEAE Puangpen et al. N243 Songkhla/Thailand
55 57375 Alangium griffithii Harms CORNACEAE Puangpen et al. N515 Songkhla/Thailand
56 131817 Alangium indochinense W.J.de Wilde & Duyfjes CORNACEAE W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 6 Chiang Mai/THAILAND
57 6970 Alangium indochinense W.J.de Wilde & Duyfjes CORNACEAE W. Nanakorn et al. 6970 Chiang Mai/Thailand
58 135059 Alangium indochinense W.J.de Wilde & Duyfjes CORNACEAE T. Choopan 2021-45 Nakhon Ratchasima/Thailand
59 116436 Alangium indochinense W.J.de Wilde & Duyfjes CORNACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-060 Xaignabouri/LAOS
60 69042 Alangium indochinense W.J.de Wilde & Duyfjes CORNACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 664 Lampang/Thailand
61 42161 Alangium kurzii Craib CORNACEAE Wang Hong 7097 Yunnan/China
62 468 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Nanakorn et al. 468 Chiang Mai/Thailand
63 1290 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Nanakorn et al. 1290 Chiang Mai/Thailand
64 6558 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Nanakorn et al. 6558 Chiang Mai/Thailand
65 43596 Alangium kurzii Craib CORNACEAE S. Gardner & P. Sidisunthorn St0427 Trang/Thailand
66 51841 Alangium kurzii Craib CORNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7896 Chiang Rai/Thailand
67 9003 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Nanakorn et al. 9003 Chiang Mai/Thailand
68 13975 Alangium kurzii Craib CORNACEAE P. Srisanga & S. Watthana 641 Nan/Thailand
69 18935 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Nanakorn et al. 18935 Chiang Mai/Thailand
70 74783 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Pongamornkul 04257 Mae Hong Son/Thailand
71 67068 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Pongamornkul 3650 Mae Hong Son/Thailand
72 75085 Alangium kurzii Craib CORNACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2533 Houa Phan/Laos
73 9583 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Nanakorn et al. 9583 Chiang Mai/Thailand
74 74143 Alangium kurzii Craib CORNACEAE Zhou-Shishun 7351 Yunnan/China
75 69503 Alangium kurzii Craib CORNACEAE Zhou-Shishun 6969 Yunnan/China
76 34245 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Pongamornkul 1603 Mae Hong Son/Thailand
77 29489 Alangium kurzii Craib CORNACEAE C. Glamwaewwong 1351 Chiang Mai/Thailand
78 96542 Alangium kurzii Craib CORNACEAE C. Glamwaewwong 058/60 Chiang Mai/Thailand
79 137879 Alangium kurzii Craib CORNACEAE K. Inthamma 1463 Loei/THAILAND
80 98685 Alangium kurzii Craib CORNACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-162 Luang Prabang/Laos
81 97410 Alangium kurzii Craib CORNACEAE Chutima Niyomdee 02 Chiang Mai/Thailand
82 66448 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Pongamornkul 3439 Mae Hong Son/Thailand
83 92613 Alangium kurzii Craib CORNACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-004 Luang Prabang/Laos
84 81410 Alangium kurzii Craib CORNACEAE M. Norsaengsri 12205 Chiang Mai/Thailand
85 90710 Alangium kurzii Craib CORNACEAE N. Muangyen 972 Chiang Rai/Thailand
86 90598 Alangium kurzii Craib CORNACEAE N. Muangyen 861 Phayao/Thailand
87 114124 Alangium kurzii Craib CORNACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-374 Phongsaly/LAOS
88 118842 Alangium kurzii Craib CORNACEAE K. Inthamma 420 Phitsanulok/Thailand
89 113476 Alangium kurzii Craib var. handelii (Schnarf) W.P.Fang CORNACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-177 Phongsaly/LAOS
90 69516 Alangium kurzii Craib var. pachyphyllum W.P.Fang & H.Y.Su CORNACEAE Zhou-Shishun 7168 Yunnan/China
91 135665 Alangium platanifolium (Siebold & Zucc.) Harms CORNACEAE Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH- 2262 CHINA
92 135611 Alangium platanifolium (Siebold & Zucc.) Harms CORNACEAE Fumihiro Konta, Si Jun Hao CH- 2004 CHINA
93 127547 Alangium platanifolium (Siebold & Zucc.) Harms CORNACEAE Shunichi Sato 175 JAPAN
94 51915 Alangium platanifolium (Siebold et Zucc.) Harms var. trilobum (Miq.) Ohwi CORNACEAE H. Ookura FOK-610035 Kochi/Japan
95 33510 Alangium platanifolium (Siebold et Zucc.) Harms var. trilobum (Miq.) Ohwi CORNACEAE H. Fukuhara et al. FOK-076949 Kochi/Japan
96 109257 Alangium platanifolium (Siebold et Zucc.) Harms var. trilobum (Miq.) Ohwi CORNACEAE M. Watanabe et al. FOK-055654 Japan
97 26267 Alangium platanifolium (Siebold et Zucc.) Harms var. trilobum (Miq.) Ohwi CORNACEAE S. Takeuchi 608928 Kochi/Japan
98 26742 Alangium platanifolium (Siebold et Zucc.) Harms var. trilobum (Miq.) Ohwi CORNACEAE M. Watanabe et al. FOK-055654 Kochi/Japan
99 54174 Alangium platanifolium (Siebold et Zucc.) Harms var. trilobum (Miq.) Ohwi forma velutinum (Nakai) T.B.Lee CORNACEAE H. Fukuhara et al. FOK-076949 Kochi/Japan
100 4956 Alangium platanifolium Harms var. macrophyllum Wangerin. CORNACEAE S. Watthana & M. Norsaengsri J.127 Kyoto/Japan