ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 36143 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin subsp. hexapetalum (Lam.) Wangerin CORNACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3671 Khon Kaen/Thailand
102 36142 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin subsp. hexapetalum (Lam.) Wangerin CORNACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3414 Khon Kaen/Thailand
103 33972 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin subsp. hexapetalum (Lam.) Wangerin CORNACEAE J.F. Maxwell 08-21 Phetchaburi/Thailand
104 32145 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin subsp. hexapetalum (Lam.) Wangerin CORNACEAE S. Chongko 488 Kanchanaburi/Thailand
105 112892 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin subsp. hexapetalum (Lam.) Wangerin CORNACEAE K. Kertsawang 3730 Satun/THAILAND
106 30515 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin subsp. hexapetalum (Lam.) Wangerin CORNACEAE J.F. Maxwell 09-58 Kanchanaburi/Thailand
107 36144 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin subsp. hexapetalum (Lam.) Wangerin CORNACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3679 Khon Kaen/Thailand
108 5998 Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin subsp. hexapetalum (Lam.) Wangerin CORNACEAE W. Nanakorn et al. 5998 Chiang Mai/Thailand
109 117837 Alangium sp. CORNACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-207 Sainyabuli/LAOS
110 114140 Alangium sp. CORNACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-390 Phongsali/LAOS
111 111636 Alangium sp. CORNACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-159 Xiangkhouang/Laos
112 111678 Alangium sp. CORNACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-201 Xiangkhouang/Laos
113 51828 Alangium sp. CORNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7883 Chiang Rai/Thailand
114 113712 Alangium sp. CORNACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-413 Phongsali/LAOS
115 113631 Alangium sp. CORNACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-332 Phongsali/LAOS
116 113950 Alangium sp. CORNACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-200 Phongsali/LAOS
117 96669 Alangium sp. CORNACEAE C. Glamwaewwong 185/60 Chiang Mai/Thailand
118 84986 Alangium sp. CORNACEAE S. Watthana 3830 Tak/Thailand
119 86147 Alangium sp. CORNACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-151 Luang Prabang/Laos
120 95161 Alangium sp. CORNACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-200 Luang Prabang/Laos
121 95761 Alangium sp. CORNACEAE W. Pongamornkul 6045 Chiang Mai/Thailand
122 101670 Alangium sp. CORNACEAE W. Pongamornkul 6211 Chiang Rai/Thailand
123 64504 Alangium sp. CORNACEAE W. Pongamornkul 3053 Mae Hong Son/Thailand
124 746 Alangium sp. CORNACEAE W. Nanakorn et al. 746 Chiang Mai/Thailand
125 98621 Alangium sp. CORNACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-098 Luang Prabang/Laos
126 98686 Alangium sp. CORNACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-163 Luang Prabang/Laos
127 105511 Alangium sp. CORNACEAE C. Maknoi 6854 Phetchabun/Thailand
128 98758 Alangium sp. CORNACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-235 Luang Prabang/Laos
129 101703 Alangium sp. CORNACEAE W. Pongamornkul 6244 Nan/Thailand
130 96544 Alangium sp. CORNACEAE C. Glamwaewwong 060/60 Chiang Mai/Thailand
131 57022 Alangium sp. CORNACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9301 Chiang Rai/Thailand
132 117796 Alangium sp. CORNACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-166 Sainyabuli/LAOS
133 109133 Benthamidia jajaponica (Siebold & Zucc.) H. Hara var. chinensis (Osborn) H.Hara CORNACEAE S.T.Chiu, C.C.Tsai & P.F.Lu et al. 07561 Taiwan
134 54308 Benthamidia japonica (Siebold & Zucc.) H. Hara CORNACEAE N. Inagaki et al. FOK-076919 Kochi/Japan
135 32774 Benthamidia japonica (Siebold & Zucc.) H. Hara CORNACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara, A. Sakamoto et al. FOK-072341 Kochi/Japan
136 32815 Benthamidia japonica (Siebold & Zucc.) H. Hara CORNACEAE N. Kuroiwa et al. FOK-072643 Kochi/Japan
137 33508 Benthamidia japonica (Siebold & Zucc.) H. Hara CORNACEAE N. Inagaki et al. FOK-076919 Kochi/Japan
138 26940 Benthamidia japonica (Siebold & Zucc.) H. Hara CORNACEAE T. Matsuo FOK-611550 Kochi/Japan
139 57507 Benthamidia japonica (Siebold & Zucc.) H. Hara CORNACEAE K. Yamaoka, M. Watanabe, H. Fukuhara, A. Sakamoto et al. FOK-072341 Kochi/Japan
140 111888 Benthamidia japonica (Siebold & Zucc.) H. Hara CORNACEAE Shunichi Sato 123 JAPAN
141 71770 Cornus capitata wall. CORNACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091222 Chin State/Myanmar
142 61805 Cornus capitata wall. CORNACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086936 Chin State/Myanmar
143 60876 Cornus capitata wall. CORNACEAE Ling Shein Man 087258 Chin State/Myanmar
144 69194 Cornus capitata wall. CORNACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089281 Chin State/Myanmar
145 79762 Cornus capitata wall. CORNACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097479 Chin State/Myanmar
146 79761 Cornus capitata wall. CORNACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097577 Chin State/Myanmar
147 76485 Cornus capitata wall. CORNACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094172 Chin State/Myanmar
148 96931 Cornus controversa Hemsl. CORNACEAE H. Fukuhara et al. FOK-055084 Japan
149 70742 Cornus kousa Buerger ex Hance CORNACEAE Kensei Akai, Eisuke Hayasaka & Kazumi Fujikawa 2011075 Kamiuchiha/Japan
150 87858 Cornus macrophylla Wall. CORNACEAE Fumihiro Konta 35556 Japan
151 60870 Cornus oblonga Wall. CORNACEAE Ling Shein Man 087264 Chin State/Myanmar
152 59307 Cornus oblonga Wall. CORNACEAE Li-Jianwu 269 Yunnan/China
153 69193 Cornus oblonga Wall. CORNACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089280 Chin State/Myanmar
154 68889 Cornus oblonga Wall. CORNACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089536 Chin State/Myanmar
155 71757 Cornus oblonga Wall. CORNACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091209 Chin State/Myanmar
156 63231 Cornus oblonga Wall. CORNACEAE Zhou-Shishun 5289 Yunnan/China
157 61328 Cornus oblonga Wall. CORNACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086800 Chin State/Myanmar
158 60963 Cornus oblonga Wall. CORNACEAE Ling Shein Man 087824 Chin State/Myanmar
159 76026 Cornus oblonga Wall. CORNACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094755 Chin State/Myanmar
160 68926 Cornus oblonga Wall. CORNACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089475 Chin State/Myanmar
161 79758 Cornus oblonga Wall. CORNACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097523 Chin State/Myanmar
162 79759 Cornus oblonga Wall. CORNACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097373 Chin State/Myanmar
163 79760 Cornus oblonga Wall. CORNACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097013 Chin State/Myanmar
164 60811 Cornus oblonga Wall. CORNACEAE Ling Shein Man 088197 Chin State/Myanmar
165 16517 Cornus oblonga Wall. var. siamensis Geddes CORNACEAE P. Suksathan 2190 Chiang Mai/Thailand
166 9428 Cornus sp. CORNACEAE W. Nanakorn et al. 9428 Chiang Mai/Thailand
167 2899 Cornus sp. CORNACEAE W. Nanakorn et al. 2899 Chiang Mai/Thailand
168 69302 Dendrobenthamia capitata (Wall.) Hutch. CORNACEAE Zhou-Shishun 5337 Yunnan/China
169 63199 Dendrobenthamia capitata (Wall.) Hutch. CORNACEAE Zhou-Shishun 5315 Yunnan/China
170 63193 Dendrobenthamia capitata (Wall.) Hutch. CORNACEAE Zhou-Shishun 5371 Yunnan/China
171 89668 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE W. Pongamornkul 5654 Chiang Mai/Thailand
172 6841 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE W. Nanakorn et al. 6841 Chiang Mai/Thailand
173 81409 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE M. Norsaengsri 12204 Chiang Mai/Thailand
174 9599 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE W. Nanakorn et al. 9599 Nan/Thailand
175 6006 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE W. Nanakorn et al. 6006 Chiang Mai/Thailand
176 74386 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE Zhou-Shishun 7766 Yunnan/China
177 1178 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE W. Nanakorn et al. 1178 Chiang Mai/Thailand
178 947 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE W. Nanakorn et al. 947 Chiang Mai/Thailand
179 7014 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE W. Nanakorn et al. 7014 Chiang Mai/Thailand
180 6559 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE W. Nanakorn et al. 6559 Chiang Mai/Thailand
181 888 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE W. Nanakorn et al. 888 Chiang Mai/Thailand
182 75560 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094483 Chin State/Myanmar
183 60812 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE Ling Shein Man 088196 Chin State/Myanmar
184 13747 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE W. Nanakorn et al. 13747 Chiang Mai/Thailand
185 68083 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE P. Thongson & W. Boonprakop 0351 Chaiyaphum/Thailand
186 17599 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE P. Srisanga 1378 Nan/Thailand
187 403 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE W. Nanakorn et al. 403 Chiang Mai/Thailand
188 29483 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE C. Glamwaewwong 1334 Chiang Mai/Thailand
189 10768 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE C. Sontitamma 3 Chiang Mai/Thailand
190 27138 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE S. Watthana & M. Wongnak 1871 Mae Hong Son/Thailand
191 10941 Nyssa javanica (Blume) Wangerin CORNACEAE Pawut Pasatchasathukul 03 Chiang Mai/Thailand
192 63365 Nyssa sinensis Oliv. CORNACEAE Zhou-Shishun 7568 Yunnan/China
193 54752 Nyssa sp. CORNACEAE KKU Staff. s.n. Kanchanaburi/Thailand
194 79757 Nyssa sp. CORNACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097528 Chin State/Myanmar
195 54861 Nyssa sp. CORNACEAE P. Chantaranothai et al. 1083 Sakon Nakhon/Thailand
196 32619 Swida controversa (Hemsl. ex Prain) Sojak CORNACEAE N. Inagaki et al. FOK-071955 Kochi/Japan
197 32719 Swida controversa (Hemsl. ex Prain) Sojak CORNACEAE M. Furusawa, M. Miyake et al. FOK-071955 Kochi/Japan
198 47564 Swida controversa (Hemsl. ex Prain) Sojak CORNACEAE K. Sugimura et al. FOK-067490 Kochi/Japan
199 32487 Swida controversa (Hemsl. ex Prain) Sojak CORNACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-067083 Kochi/Japan
200 26462 Swida controversa (Hemsl. ex Prain) Sojak CORNACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-066224 Kochi/Japan