ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 86808 Cheilocostus globosus (Blume) C.D.Specht COSTACEAE C. Glamwaewwong 102/58 Chiang Mai/Thailand
2 113871 Cheilocostus lacerus (Gagnep.) C.D.Specht COSTACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-121 Phongsali/LAOS
3 78219 Cheilocostus lacerus (Gagnep.) C.D.Specht COSTACEAE V. Nguanchoo 365 Chiang Mai/Thailand
4 96304 Cheilocostus lacerus (Gagnep.) C.D.Specht COSTACEAE Prince of Songkla University 20 Chiang Mai/Thailand
5 110658 Cheilocostus lacerus (Gagnep.) C.D.Specht COSTACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5773 Kanchanaburi/THAILAND
6 114011 Cheilocostus lacerus (Gagnep.) C.D.Specht COSTACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-261 Phongsali/LAOS
7 110234 Cheilocostus lacerus (Gagnep.) C.D.Specht COSTACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, S. Satata & P. Tatiya 5329 Kanchanaburi/THAILAND
8 105991 Cheilocostus lacerus (Gagnep.) C.D.Specht COSTACEAE W. Pongamornkul 6467 Chiang Mai/Thailand
9 86609 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE W. Tanming 832 Suphan Buri/Thailand
10 104224 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE S. Kamonnate 713 Chiang Mai/Thailand
11 102711 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE V. Nguanchoo 1006 Nan/Thailand
12 102678 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE V. Nguanchoo 969 Nan/Thailand
13 102657 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE V. Nguanchoo 947 Nan/Thailand
14 102405 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE V. Nguanchoo 642 Nan/Thailand
15 100844 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE P. Phaosrichai 571 Tak/Thailand
16 97113 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE P. Phaosrichai 497 Satun/Thailand
17 86847 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE C. Glamwaewwong 140/58 Chiang Mai/Thailand
18 53415 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8094 Khon Kaen/Thailand
19 93452 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE S. Daoh 14 Chiang Mai/Thailand
20 102582 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE V. Nguanchoo 841 Nan/Thailand
21 115309 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 844 Phayao/THAILAND
22 50358 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE Shunsuke Tsugaru T-61891 Chiang Mai/Thailand
23 67796 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE M. Norsaengsri 10476 Mae Hong Son/Thailand
24 67063 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE W. Pongamornkul 3645 Mae Hong Son/Thailand
25 68087 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE P. Thongson & W. Boonprakop 0355 Chaiyaphum/Thailand
26 116014 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE K. Wangwasit 180912-1 Loei/THAILAND
27 86493 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE W. Tanming 945 Chiang Rai/Thailand
28 115976 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE K. Wangwasit 180718-68 Loei/THAILAND
29 110236 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, S. Satata & P. Tatiya 5333 Kanchanaburi/THAILAND
30 73856 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE P. Phaosrichai 98 Trang/Thailand
31 118493 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE K. Kertsawang 3808 Krabi/THAILAND
32 110628 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5743 Kanchanaburi/THAILAND
33 110604 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5719 Kanchanaburi/THAILAND
34 110555 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5670 Kanchanaburi/THAILAND
35 86831 Costus erythrophyllus Loes. COSTACEAE C. Glamwaewwong 125/58 Chiang Mai/Thailand
36 96443 Costus erythrophyllus Loes. COSTACEAE Mahasarakham University 126 Chiang Mai/Thailand
37 38897 Costus globosus Blume COSTACEAE C. Maknoi 2567 Loei/Thailand
38 20051 Costus globosus Blume COSTACEAE C. Maknoi 100 Narathiwat/Thailand
39 20069 Costus globosus Blume COSTACEAE C. Maknoi 118 Narathiwat/Thailand
40 40458 Costus globosus Blume COSTACEAE C. Maknoi 2829 Loei/Thailand
41 104982 Costus globosus Blume COSTACEAE C. Maknoi 6140 Phetchabun/Thailand
42 19962 Costus globosus Blume var. kingii (Bak.) Holtt COSTACEAE C. Maknoi 11 Songkhla/Thailand
43 68672 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3036 Phayao/Thailand
44 76376 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094289 Chin State/Myanmar
45 16601 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE P. Srisanga 1195 Nan/Thailand
46 51904 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7959 Chiang Rai/Thailand
47 67849 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE M. Norsaengsri 10529 Mae Hong Son/Thailand
48 4024 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE W. Nanakorn et al. 4024 Loei/Thailand
49 78054 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE W. Pongamornkul 4399 Mae Hong Son/Thailand
50 29732 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE C. Maknoi 1011 Loei/Thailand
51 21103 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE C. Maknoi 170 Phitsanulok/Thailand
52 4539 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE W. Nanakorn et al. 4539 Chiang Mai/Thailand
53 38902 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE C. Maknoi 2572 Loei/Thailand
54 42199 Costus maculatus Ker Gawl. COSTACEAE He Liqing 84 Yunnan/China
55 110056 Costus sp. COSTACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 929 Chiang Rai/THAILAND
56 110088 Costus sp. COSTACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 961 Chiang Rai/THAILAND
57 113276 Costus sp. COSTACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3969 Phayao/Thailand
58 96643 Costus sp. COSTACEAE C. Glamwaewwong 159/60 Chiang Mai/Thailand
59 96413 Costus sp. COSTACEAE Mahasarakham University 96 Chiang Mai/Thailand
60 28427 Costus sp. COSTACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-14A Phongsali/Laos
61 86803 Costus sp. COSTACEAE C. Glamwaewwong 097/58 Chiang Mai/Thailand
62 1641 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Nanakorn et al. 1641 Khon Kaen/Thailand
63 47320 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Chusie KY495 Mae Hong Son/Thailand
64 46830 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE M. Tanaros 302 Phangnga/Thailand
65 3553 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Nanakorn et al. 3553 Nakhon Si Thammarat/Thailand
66 46185 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE N. Romkham 273 Lamphun/Thailand
67 3955 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Nanakorn et al. 3955 Loei/Thailand
68 45788 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE D. Khrueasan sn. Chiang Mai/Thailand
69 23823 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE K. Kertsawang 55 Rayong/Thailand
70 28403 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-22 Phongsali/Laos
71 45001 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Piyawan Winichainan HN1080 Chiang Mai/Thailand
72 14264 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Morakot 88 Chiang Mai/Thailand
73 4131 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Nanakorn et al. 4131 Loei/Thailand
74 43005 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Zhou Shi-shun 3008 Yunnan/China
75 31854 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE C. Maknoi 1584 Phangnga/Thailand
76 11732 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Nanakorn et al. 11732 Chiang Mai/Thailand
77 40278 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE C. Maknoi 2640 Phitsanulok/Thailand
78 39041 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Pongamornkul 2386 Chiang Mai/Thailand
79 5333 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Nanakorn et al. 5333 Chiang Mai/Thailand
80 29689 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE C. Maknoi 968 Phitsanulok/Thailand
81 19168 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Saemyarm 115 Mae Hong Son/Thailand
82 29733 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE C. Maknoi 1012 Loei/Thailand
83 38284 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE P. Wessumritt 261 Rayong/Thailand
84 35135 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Pongamornkul 2213 Chiang Mai/Thailand
85 33366 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Jatupol K. 07-147 Chiang Mai/Thailand
86 44472 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Zhou Shi-shun 2933 Yunnan/China
87 93341 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Monocot Botany at KU 22 Chiang Mai/Thailand
88 53313 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7979 Khon Kaen/Thailand
89 84397 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE K. Kertsawang 3251 Chaiyaphum/Thailand
90 75348 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095047 Chin State/Myanmar
91 87232 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-075 Champasak/Laos
92 87316 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-158 Sainyabuli/Laos
93 89323 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Pongamornkul 5423 Nan/Thailand
94 83443 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Ubonwan Upho UBON 1326 Satun/Thailand
95 92758 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE N. Muangyen 1328 Kanchanaburi/Thailand
96 84309 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Khattiyot 400 Phetchabun/Thailand
97 96416 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Mahasarakham University 99 Chiang Mai/Thailand
98 109685 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Pheerawhat Rujisitthiyanont 45006 Phrae/thailand
99 111653 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-176 Xiangkhouang/Laos
100 112761 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE N. Muangyen 2248 Kanchanaburi/THAILAND