ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 121279 Cheilocostus lacerus (Gagnep.) C.D.Specht COSTACEAE N. Boonruang 0340 Chaiyaphum/Thailand
2 121205 Cheilocostus lacerus (Gagnep.) C.D.Specht COSTACEAE N. Boonruang 0266 Chaiyaphum/Thailand
3 50358 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE Shunsuke Tsugaru T-61891 Chiang Mai/Thailand
4 110604 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5719 Kanchanaburi/Thailand
5 110555 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5670 Kanchanaburi/Thailand
6 110236 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, S. Satata & P. Tatiya 5333 Kanchanaburi/Thailand
7 104224 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE S. Kamonnate 713 Chiang Mai/Thailand
8 102711 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE V. Nguanchoo 1006 Nan/Thailand
9 102678 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE V. Nguanchoo 969 Nan/Thailand
10 102582 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE V. Nguanchoo 841 Nan/Thailand
11 73856 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE P. Phaosrichai 98 Trang/Thailand
12 100844 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE P. Phaosrichai 571 Tak/Thailand
13 110628 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5743 Kanchanaburi/Thailand
14 93452 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE S. Daoh 14 Chiang Mai/Thailand
15 102657 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE V. Nguanchoo 947 Nan/Thailand
16 53415 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8094 Khon Kaen/Thailand
17 86847 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE C. Glamwaewwong 140/58 Chiang Mai/Thailand
18 67063 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE W. Pongamornkul 3645 Mae Hong Son/Thailand
19 86609 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE W. Tanming 832 Suphan Buri/Thailand
20 86493 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE W. Tanming 945 Chiang Rai/Thailand
21 67796 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE M. Norsaengsri 10476 Mae Hong Son/Thailand
22 68087 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE P. Thongson & W. Boonprakop 0355 Chaiyaphum/Thailand
23 133819 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE R. Kantasrila MSD 18 Tak/THAILAND
24 97113 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE P. Phaosrichai 497 Satun/Thailand
25 115309 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 844 Phayao/Thailand
26 129017 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2456 Kanchanaburi/THAILAND
27 102405 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE V. Nguanchoo 642 Nan/Thailand
28 132544 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE W. Pongamornkul 7482 Chiang Mai/Thailand
29 116014 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE K. Wangwasit 180912-1 Loei/Thailand
30 115976 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE K. Wangwasit 180718-68 Loei/Thailand
31 118493 Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht COSTACEAE K. Kertsawang 3808 Krabi/Thailand
32 86831 Costus erythrophyllus Loes. COSTACEAE C. Glamwaewwong 125/58 Chiang Mai/Thailand
33 96443 Costus erythrophyllus Loes. COSTACEAE Mahasarakham University 126 Chiang Mai/Thailand
34 4539 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE W. Nanakorn et al. 4539 Chiang Mai/Thailand
35 67849 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE M. Norsaengsri 10529 Mae Hong Son/Thailand
36 51904 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7959 Chiang Rai/Thailand
37 16601 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE P. Srisanga 1195 Nan/Thailand
38 78054 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE W. Pongamornkul 4399 Mae Hong Son/Thailand
39 38902 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE C. Maknoi 2572 Loei/Thailand
40 76376 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094289 Chin State/Myanmar
41 4024 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE W. Nanakorn et al. 4024 Loei/Thailand
42 29732 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE C. Maknoi 1011 Loei/Thailand
43 21103 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE C. Maknoi 170 Phitsanulok/Thailand
44 68672 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3036 Phayao/Thailand
45 42199 Costus maculatus Ker Gawl. COSTACEAE He Liqing 84 Yunnan/China
46 128296 Costus sp. COSTACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2097 Tak/Thailand
47 128401 Costus sp. COSTACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2202 Lampang/Thailand
48 127312 Costus sp. COSTACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1947 Chiang Rai/THAILAND
49 28427 Costus sp. COSTACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-14A Phongsaly/Laos
50 96413 Costus sp. COSTACEAE Mahasarakham University 96 Chiang Mai/Thailand
51 86803 Costus sp. COSTACEAE C. Glamwaewwong 097/58 Chiang Mai/Thailand
52 96643 Costus sp. COSTACEAE C. Glamwaewwong 159/60 Chiang Mai/Thailand
53 110088 Costus sp. COSTACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 961 Chiang Rai/Thailand
54 110056 Costus sp. COSTACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 929 Chiang Rai/Thailand
55 113276 Costus sp. COSTACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3969 Phayao/Thailand
56 70144 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE N. Muangyen 0031 Chiang Mai/Thailand
57 73184 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE M. Norsaengsri 11355 Mae Hong Son/Thailand
58 86047 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-051 Luang Prabang/Laos
59 73485 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE C. Lakoet 0645 Mae Hong Son/Thailand
60 80858 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE K. Phoutthavong et al. 449 Luang Prabang/Laos
61 100781 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-384 Luang Prabang/Laos
62 118753 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE N. Boonruang 0103 Chaiyaphum/Thailand
63 66841 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE M. Norsaengsri 10439 Mae Hong Son/Thailand
64 59185 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9722 Chiang Rai/Thailand
65 88342 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE N. Muangyen 194 Chiang Rai/Thailand
66 51894 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7949 Chiang Rai/Thailand
67 117192 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE N. Muangyen 2459 Kanchanaburi/Thailand
68 23203 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE P. Srisanga 2583 Nan/Thailand
69 91897 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE N. Muangyen 1265 Chiang Rai/Thailand
70 79023 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-219 Xaignabouri/Laos
71 38897 Hellenia globosa (Blume) S.R.Dutta COSTACEAE C. Maknoi 2567 Loei/Thailand
72 104982 Hellenia globosa (Blume) S.R.Dutta COSTACEAE C. Maknoi 6140 Phetchabun/Thailand
73 20069 Hellenia globosa (Blume) S.R.Dutta COSTACEAE C. Maknoi 118 Narathiwat/Thailand
74 20051 Hellenia globosa (Blume) S.R.Dutta COSTACEAE C. Maknoi 100 Narathiwat/Thailand
75 40458 Hellenia globosa (Blume) S.R.Dutta COSTACEAE C. Maknoi 2829 Loei/Thailand
76 86808 Hellenia globosa (Blume) S.R.Dutta COSTACEAE C. Glamwaewwong 102/58 Chiang Mai/Thailand
77 19962 Hellenia globosa (Blume) S.R.Dutta COSTACEAE C. Maknoi 11 Songkhla/Thailand
78 96304 Hellenia lacerus (Gagnep.) Govaerts COSTACEAE Prince of Songkla University 20 Chiang Mai/Thailand
79 105991 Hellenia lacerus (Gagnep.) Govaerts COSTACEAE W. Pongamornkul 6467 Chiang Mai/Thailand
80 114011 Hellenia lacerus (Gagnep.) Govaerts COSTACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-261 Phongsaly/LAOS
81 110658 Hellenia lacerus (Gagnep.) Govaerts COSTACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5773 Kanchanaburi/Thailand
82 78219 Hellenia lacerus (Gagnep.) Govaerts COSTACEAE V. Nguanchoo 365 Chiang Mai/Thailand
83 113871 Hellenia lacerus (Gagnep.) Govaerts COSTACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-121 Phongsaly/LAOS
84 110234 Hellenia lacerus (Gagnep.) Govaerts COSTACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, S. Satata & P. Tatiya 5329 Kanchanaburi/Thailand
85 33366 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta COSTACEAE Jatupol K. 07-147 Chiang Mai/Thailand
86 28403 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta COSTACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-22 Phongsaly/Laos
87 29689 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta COSTACEAE C. Maknoi 968 Phitsanulok/Thailand
88 23823 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta COSTACEAE K. Kertsawang 55 Rayong/Thailand
89 31854 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta COSTACEAE C. Maknoi 1584 Phangnga/Thailand
90 35135 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta COSTACEAE W. Pongamornkul 2213 Chiang Mai/Thailand
91 38284 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta COSTACEAE P. Wessumritt 261 Rayong/Thailand
92 109685 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta COSTACEAE Pheerawhat Rujisitthiyanont 45006 Phrae/Thailand
93 39041 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta COSTACEAE W. Pongamornkul 2386 Chiang Mai/Thailand
94 29733 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta COSTACEAE C. Maknoi 1012 Loei/Thailand
95 78870 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta COSTACEAE N. Muangyen 114 Chiang Mai/Thailand
96 112761 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta COSTACEAE N. Muangyen 2248 Kanchanaburi/Thailand
97 116278 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta COSTACEAE W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6930 Chiang Mai/Thailand
98 19168 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta COSTACEAE W. Saemyarm 115 Mae Hong Son/Thailand
99 117117 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta COSTACEAE N. Muangyen 2384 Kanchanaburi/Thailand
100 14264 Hellenia speciosa (J.Koenig) S.R.Dutta COSTACEAE Morakot 88 Chiang Mai/Thailand