ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 86808 Cheilocostus globosus (Blume) C.D.Specht COSTACEAE C. Glamwaewwong 102/58 Chiang Mai/Thailand
2 110658 Cheilocostus lacerus (Gagnep.) C.D.Specht COSTACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5773 Kanchanaburi/THAILAND
3 96304 Cheilocostus lacerus (Gagnep.) C.D.Specht COSTACEAE Prince of Songkla University 20 Chiang Mai/Thailand
4 110234 Cheilocostus lacerus (Gagnep.) C.D.Specht COSTACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, S. Satata & P. Tatiya 5329 Kanchanaburi/THAILAND
5 78219 Cheilocostus lacerus (Gagnep.) C.D.Specht COSTACEAE V. Nguanchoo 365 Chiang Mai/Thailand
6 105991 Cheilocostus lacerus (Gagnep.) C.D.Specht COSTACEAE W. Pongamornkul 6467 Chiang Mai/Thailand
7 97113 Cheilocostus sp. COSTACEAE P. Phaosrichai 497 Satun/Thailand
8 102711 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE V. Nguanchoo 1006 Nan/Thailand
9 93452 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE S. Daoh 14 Chiang Mai/Thailand
10 86493 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE W. Tanming 945 Chiang Rai/Thailand
11 100844 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE P. Phaosrichai 571 Tak/Thailand
12 102405 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE V. Nguanchoo 642 Nan/Thailand
13 102582 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE V. Nguanchoo 841 Nan/Thailand
14 86847 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE C. Glamwaewwong 140/58 Chiang Mai/Thailand
15 102678 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE V. Nguanchoo 969 Nan/Thailand
16 86609 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE W. Tanming 832 Suphan Buri/Thailand
17 104224 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE S. Kamonnate 713 Chiang Mai/Thailand
18 110236 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE W. La-ongsri with T. Pingyot, S. Satata & P. Tatiya 5333 Kanchanaburi/THAILAND
19 110555 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5670 Kanchanaburi/THAILAND
20 110604 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5719 Kanchanaburi/THAILAND
21 110628 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5743 Kanchanaburi/THAILAND
22 102657 Cheilocostus speciosus (J.Konig) C.Specht COSTACEAE V. Nguanchoo 947 Nan/Thailand
23 86831 Costus erythrophyllus Loes. COSTACEAE C. Glamwaewwong 125/58 Chiang Mai/Thailand
24 104982 Costus globosus Blume COSTACEAE C. Maknoi 6140 Phetchabun/Thailand
25 38897 Costus globosus Blume COSTACEAE C. Maknoi 2567 Loei/Thailand
26 20069 Costus globosus Blume COSTACEAE C. Maknoi 118 Narathiwat/Thailand
27 40458 Costus globosus Blume COSTACEAE C. Maknoi 2829 Loei/Thailand
28 20051 Costus globosus Blume COSTACEAE C. Maknoi 100 Narathiwat/Thailand
29 19962 Costus globosus Blume var. kingii (Bak.) Holtt COSTACEAE C. Maknoi 11 Songkhla/Thailand
30 76376 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094289 Chin State/Myanmar
31 51904 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7959 Chiang Rai/Thailand
32 67849 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE M. Norsaengsri 10529 Mae Hong Son/Thailand
33 38902 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE C. Maknoi 2572 Loei/Thailand
34 68672 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3036 Phayao/Thailand
35 29732 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE C. Maknoi 1011 Loei/Thailand
36 4539 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE W. Nanakorn et al. 4539 Chiang Mai/Thailand
37 78054 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE W. Pongamornkul 4399 Mae Hong Son/Thailand
38 21103 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE C. Maknoi 170 Phitsanulok/Thailand
39 4024 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE W. Nanakorn et al. 4024 Loei/Thailand
40 16601 Costus lacerus Gagnep. COSTACEAE P. Srisanga 1195 Nan/Thailand
41 42199 Costus maculatus Ker Gawl. COSTACEAE He Liqing 84 Yunnan/China
42 68087 Costus sp. COSTACEAE P. Thongson & W. Boonprakop 0355 Chaiyaphum/Thailand
43 110056 Costus sp. COSTACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 929 Chiang Rai/THAILAND
44 67796 Costus sp. COSTACEAE M. Norsaengsri 10476 Mae Hong Son/Thailand
45 73856 Costus sp. COSTACEAE P. Phaosrichai 98 Trang/Thailand
46 86803 Costus sp. COSTACEAE C. Glamwaewwong 097/58 Chiang Mai/Thailand
47 67063 Costus sp. COSTACEAE W. Pongamornkul 3645 Mae Hong Son/Thailand
48 96443 Costus sp. COSTACEAE Mahasarakham University 126 Chiang Mai/Thailand
49 28427 Costus sp. COSTACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-14A Phongsali/Laos
50 79023 Costus sp. COSTACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-219 Xaignabouri/Laos
51 53415 Costus sp. COSTACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8094 Khon Kaen/Thailand
52 96413 Costus sp. COSTACEAE Mahasarakham University 96 Chiang Mai/Thailand
53 96643 Costus sp. COSTACEAE C. Glamwaewwong 159/60 Chiang Mai/Thailand
54 110088 Costus sp. COSTACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 961 Chiang Rai/THAILAND
55 33366 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Jatupol K. 07-147 Chiang Mai/Thailand
56 5333 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Nanakorn et al. 5333 Chiang Mai/Thailand
57 44472 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Zhou Shi-shun 2933 Yunnan/China
58 43005 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Zhou Shi-shun 3008 Yunnan/China
59 40278 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE C. Maknoi 2640 Phitsanulok/Thailand
60 39041 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Pongamornkul 2386 Chiang Mai/Thailand
61 45001 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Piyawan Winichainan HN1080 Chiang Mai/Thailand
62 11732 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Nanakorn et al. 11732 Chiang Mai/Thailand
63 45788 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE D. Khrueasan sn. Chiang Mai/Thailand
64 14264 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Morakot 88 Chiang Mai/Thailand
65 29733 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE C. Maknoi 1012 Loei/Thailand
66 35135 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Pongamornkul 2213 Chiang Mai/Thailand
67 70668 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Khin Myo Htwe 032883 Mandalay/Myanmar
68 31854 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE C. Maknoi 1584 Phangnga/Thailand
69 19168 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Saemyarm 115 Mae Hong Son/Thailand
70 4131 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Nanakorn et al. 4131 Loei/Thailand
71 29689 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE C. Maknoi 968 Phitsanulok/Thailand
72 1641 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Nanakorn et al. 1641 Khon Kaen/Thailand
73 28403 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-22 Phongsali/Laos
74 23823 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE K. Kertsawang 55 Rayong/Thailand
75 3553 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Nanakorn et al. 3553 Nakhon Si Thammarat/Thailand
76 46185 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE N. Romkham 273 Lamphun/Thailand
77 3955 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Nanakorn et al. 3955 Loei/Thailand
78 38284 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE P. Wessumritt 261 Rayong/Thailand
79 87316 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-158 Sainyabuli/Laos
80 76248 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE C. Maknoi 7098 Phetchabun/Thailand
81 46830 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE M. Tanaros 302 Phangnga/Thailand
82 78870 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE N. Muangyen 114 Chiang Mai/Thailand
83 83443 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Ubonwan Upho UBON 1326 Satun/Thailand
84 84309 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Khattiyot 400 Phetchabun/Thailand
85 75348 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095047 Chin State/Myanmar
86 87232 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-075 Champasak/Laos
87 78175 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE V. Nguanchoo 424 Chiang Mai/Thailand
88 89323 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Pongamornkul 5423 Nan/Thailand
89 91224 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. La-ongsri, K. Kertsawang, P. Panyanchan & P. Tatiya 3662 Phayao/Thailand
90 92758 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE N. Muangyen 1328 Kanchanaburi/Thailand
91 93341 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Monocot Botany at KU 22 Chiang Mai/Thailand
92 96416 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Mahasarakham University 99 Chiang Mai/Thailand
93 109685 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Pheerawhat Rujisitthiyanont 45006 Phrae/thailand
94 84397 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE K. Kertsawang 3251 Chaiyaphum/Thailand
95 66204 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Pongamornkul 3237 Mae Hong Son/Thailand
96 111653 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-176 Xiangkhouang/Laos
97 70820 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 026 Luang Prabang/Laos
98 200 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. Nanakorn et al. 200 Chiang Mai/Thailand
99 47320 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE Chusie KY495 Mae Hong Son/Thailand
100 68273 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE C. Maknoi 4377 Phitsanulok/Thailand