ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
101 67347 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE M. Norsaengsri & R. Insea 8170 Phitsanulok/Thailand
102 53313 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7979 Khon Kaen/Thailand
103 56181 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE M. Norsaengsri 5752 Kalasin/Thailand
104 62758 Costus speciosus (J.Konig) Sm. COSTACEAE W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1183 Sukhothai/Thailand
105 100781 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-384 Luang Prabang/Laos
106 51894 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7949 Chiang Rai/Thailand
107 91897 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE N. Muangyen 1265 Chiang Rai/Thailand
108 59185 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 9722 Chiang Rai/Thailand
109 88342 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE N. Muangyen 194 Chiang Rai/Thailand
110 80858 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE K. Phoutthavong et al. 449 Luang Prabang/Laos
111 66841 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE M. Norsaengsri 10439 Mae Hong Son/Thailand
112 73485 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE C. Lakoet 0645 Mae Hong Son/Thailand
113 86047 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-051 Luang Prabang/Laos
114 23203 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE P. Srisanga 2583 Nan/Thailand
115 70144 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE N. Muangyen 0031 Chiang Mai/Thailand
116 73184 Costus tonkinensis Gagnep. COSTACEAE M. Norsaengsri 11355 Mae Hong Son/Thailand
117 86802 Tapeinochilos ananassae (Hassk.) K.Schum. COSTACEAE C. Glamwaewwong 096/58 Chiang Mai/Thailand